Aktualności

Konferencja „Oblicza portretu” (24 maja 2018)

Muzeum Narodowe w Gdańsku zaprasza do udziału w konferencji „Oblicza portretu”, która odbędzie się 24 maja 2018 roku.

Konferencja, poświęcona problematyce portretu w sztuce na terenie Rzeczpospolitej od XV do końca XVIII, towarzyszyć będzie wystawie “Portret w Gdańsku w XVI i XVII wieku”, która odbędzie się w Zielonej Bramie, od 27 kwietnia do 30 lipca 2018 roku.

Podstawowym zadaniem, jakie wypełnia portret jest utrwalenie wyglądu przedstawionej osoby. Wierność naturze jako immanentna cecha dzieł tego gatunku zdominowała nowożytną refleksję teoretyczną na ich temat: mimetyczny charakter portretu czynił zeń, w opinii Giovanniego Battisty Albertiego, przykład malarstwa par excellence, a według późniejszych teoretyków sztuki – gatunek podrzędny, ograniczony koniecznością niewolniczego naśladownictwa.

Sama wierność oddania wyglądu modela w portrecie nie zawsze okazywała się wystarczająca dla jego identyfikacji, stąd obecność w dziełach tego gatunku inskrypcji oraz elementów heraldycznych. Pragnienie ukazania nie tylko cielesnej powłoki, ale i duchowej konstytucji osoby przedstawionej realizowano za pomocą atrybutów o symbolicznej wymowie, retorycznego gestu oraz poprzez wydobycie tych cech wyglądu portretowanego, które w czytelny sposób sygnalizowały przymioty jego ducha.

Jako upamiętnienie, portret mógł służyć podtrzymaniu więzi międzyludzkich; wykorzystywany w wymiarze propagandowym był medium pozwalającym na gloryfikację modela, ale także jego defamację; umożliwiał wyrażenie osobistych przekonań, był polem kreacji własnego wizerunku; złożona natura portretu pozwala dostrzec w nim zwierciadło mentalności zamawiających, obowiązującej wizji świata i społeczeństwa.

Przedmiotem rozważań podjętych w ramach sesji będą portrety malarskie, rysunkowe, graficzne, rzeźbiarskie i medalierskie, podobizny przeznaczone dla sfery sakralnej i świeckiej, portrety indywidualne i zbiorowe oraz kryptoportrety. Dzieła analizowane będą zarówno w perspektywie artystycznej jak i w kontekście historycznym i filozoficznym.

Tematy poruszane na sesji dotyczyć będą m.in. zagadnień:
-teorii portretu;
-kolekcjonerstwa;
-roli portretu jako narzędzia walki politycznej i propagandy;
-portretu jako daru i dowodu przyjaźni;
-upowszechniania portretu w kopii i druku;
-autorstwa, atrybucji i konserwacji portretów.

Materiały z konferencji zostaną opublikowane w “Gdańskich Studiach Muzealnych “.

Badacze zainteresowani udziałem proszeni są o przygotowanie krótkiego streszczenia planowanej wypowiedzi (1000 znaków) i nadesłanie go do organizatorów do 15 marca 2018 roku (a.andrzejewska@mng.gda.pl).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Budżet konferencji nie obejmuje kosztów dojazdu prelegentów.

Miejsce konferencji: Hotel Almond (ul. Toruńska 12)

adminKonferencja „Oblicza portretu” (24 maja 2018)