Aktualności

Kultura Dostępna

Muzeum Narodowe w Gdańsku bierze udział w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna”. Celem programu jest ułatwienie dostępu do edukacji kulturalnej dzieciom i młodzieży, które z różnych przyczyn (problemy zdrowotne, niskie dochody, miejsce zamieszkania) mają ograniczone możliwości udziału w niej. Program trwa do końca 2018 roku. Bezpłatne lekcje muzealne są realizowane w Oddziałach:

Oddział Sztuki Dawnej / edukacja@mng.gda.pl
ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk, tel. (58) 301 70 61 w. 216 i 252

Oddział Etnografii – Spichlerz Opacki / etnograf@mng.gda.pl
ul. Cystersów 19, 80-330 Gdańsk, tel. (58) 552 12 71 w. 104

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie / m.ganska@mng.gda.pl
83-422 Nowy Barkoczyn, gmina Nowa Karczma, tel. (58) 687 71 83

Informacje praktyczne:
– na lekcje obowiązuje rezerwacja telefoniczna,
– grupy biorące udział w programie mogą rezerwować lekcje zgodnie z ofertą tematów dostępnych na stronie internetowej muzeum w zakładce EDUKACJA,
– zajęcia prowadzone są od wtorku do piątku w godzinach pracy każdego z Oddziałów Muzeum Narodowego w Gdańsku,
– liczba lekcji jest ograniczona,
– program trwa do końca 2018 r.

Więcej informacji o programie można uzyskać telefonicznie.

Zajęcia dofinansowane z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna”.

adminKultura Dostępna