Aktualności

Wynik przetargu

Zamówienie objęte przepisami Ustawy pzp

Nazwa: Wykonanie usług drukarskich na potrzeby Muzeum Narodowego w Gdańsku, druk katalogu do wystawy pt. Jacqueline Livingston. W cieniu feminizmu. Na obrzeżach sztuki amerykańskiej lat 60. i 70. XX w.

Tryb: Przetarg nieograniczony

Sygnatura: ZP/DIM/U/7/2018

Rodzaj: Usługa

Data otwarcia ofert: 28-06-2018

Wynik

adminWynik przetargu