Aktualności

Zasady użyczenia muzealiów z Muzeum Narodowego w Gdańsku / Czasowe utrudnianie w realizacji kwerend i użyczeń z Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Zasady użyczenia muzealiów z Muzeum Narodowego w Gdańsku

Uprzejmie informujemy, iż użyczenia muzealiów ze zbiorów MNG wymagają pisemnej zgody Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku. W przypadku użyczeń krajowych prosimy instytucje planujące organizację wystaw czasowych lub użyczenia długoterminowe o nadsyłanie próśb o użyczenie (zawierających pełną listę muzealiów wraz z numerami inwentarzowymi) z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem, licząc od daty otwarcia planowanej wystawy. Wnioski o użyczenie dotyczące wystaw zagranicznych prosimy składać z co najmniej rocznym wyprzedzeniem.

Nadesłanie prośby o użyczenie muzealiów ze zbiorów MNG w zbyt późnym terminie wiąże się z możliwością odmowy użyczenia.

Wszelkie sprawy organizacyjne, dotyczące ewentualnego użyczenia muzealiów prosimy uzgadniać z Działem Głównego Inwentaryzatora Zbiorów MNG, tel. 58 301 70 61 wew. 204, 260, e-mail: inwentaryzator[at]mng.gda.pl

Mirosław Szwabowicz
Główny Inwentaryzator Zbiorów MNG

Czasowe utrudnianie w realizacji kwerend i użyczeń z Muzeum Narodowego w Gdańsku

Uprzejmie informujemy, iż w związku z okresową inwentaryzacją muzealiów oraz rozpoczętymi pracami remontowymi w 2018 r. w Oddziale Sztuki Nowoczesnej MNG, w Oddziale Etnografii MNG oraz w Oddziale Sztuki Dawnej MNG, zmuszeni jesteśmy zawiesić do odwołania we wspomnianych Oddziałach MNG:
– użyczenia obiektów ze zbiorów MNG na wystawy czasowe,
– realizację kwerend,
– przyjmowanie nowych obiektów do zbiorów (dary, zakupy, przekazy,
depozyty).

Wszelkie podpisane umowy użyczenia oraz rozpoczęte kwerendy będą realizowane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. W sprawach wyjątkowo pilnych prosimy o kontakt z Działem Głównego Inwentaryzatora Zbiorów MNG.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Mirosław Szwabowicz
Główny Inwentaryzator Zbiorów MNG

adminZasady użyczenia muzealiów z Muzeum Narodowego w Gdańsku / Czasowe utrudnianie w realizacji kwerend i użyczeń z Muzeum Narodowego w Gdańsku.