Aktualności

Nowy obraz w depozycie w Oddziale Sztuki Dawnej

Portret Patrycjuszki namalowany został ok. 1590 r. Autorem jest najprawdopodobniej Anton Möller starszy, artysta tworzący m.in. dla Dworu Artusa, Kościoła Mariackiego czy kościoła św. Katarzyny. Wykonany w technice olejnej na desce obraz reprezentuje popularny wówczas typ portretowania, nazywany „state portrait”, który zakłada idealizację modela i skupienie się na reprezentacyjnych walorach przedstawienia. Portretowana ukazana jest w modnym, inspirowanym hiszpańską modą stroju, popularnym na przełomie XVI i XVII wieku wśród gdańskich panien i młodych mężatek. Tło stanowi kaskadowo opadająca kotara z dekoracyjnym upięciem. Dzieło pochodzi z prywatnej kolekcji w Kolonii, a obecnie stanowi depozyt MNG.

Portret Patrycjuszki, Anton Möller, ok. 1590, kolekcja prywatna, Kolonia, fot. Archiwum MNG

adminNowy obraz w depozycie w Oddziale Sztuki Dawnej