Aktualności

Wilno i Wileńszczyzna w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka

W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowaliśmy prezentację niezwykle cennej Kolekcji fotografii kresowej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku, która znajduje się pod opieką Gdańskiej Galerii Fotografii. Szczególne miejsce w tej kolekcji zajmują fotografie Jana Bułhaka z okresu wileńskiego twórczości artysty, którym poświęciliśmy specjalnie wydany album Wilno i Wileńszczyzna w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka.  Zapraszamy do udziału w spotkaniach, wykładach i warsztatach poświęconych fotografii kresowej i twórczości fotograficznej Jana Bułhaka – twórcy tzw. fotografii ojczystej, które będą promowały tę publikację.

Program:

Wykład dr. hab. Macieja Szymanowicza pt. Pomiędzy fotografią a malarstwem. O współpracy Jana Bułhaka z Ferdynandem Ruszczycem.
Termin: 12 grudnia 2018 r. godz. 17.00
Miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku/Gdańska Galeria Fotografii
ul. Długi Targ 24, Gdańsk  80-828 (Zielona Brama)
Wstęp bezpłatny
Wykład będzie opowieścią o współpracy artystycznej pomiędzy fotografem Janem Bułhakiem i malarzem Ferdynandem Ruszczycem, a przede wszystkim o jednym z jej najciekawszych przejawów, jakim były wzajemne zapożyczenia wzorów tematyczno-kompozycyjnych. Artyści bowiem w trakcie rozpoczętej jesienią 1910 roku znajomości, trwającej przez dwadzieścia sześć lat, wielokrotnie prowadzili intrygujący dyskurs artystyczny, w którym uwidacznia się przepływ wzorów obrazowych. Dla Bułhaka studia fotograficzne na podstawie kompozycji ruszczycowskich były rodzajem dialogu z malarstwem i grafiką, a przeniesienie schematów kompozycyjnych z twórczości przyjaciela stało się dla niego ostatecznym sprawdzianem zasadności wyznawanej przezeń teorii fotografii piktorialnej.  Podobnie Ruszczyc – szczególnie w latach 20. – wspierał się zdjęciami Bułhaka. Wykorzystanie fotografii było efektem studiów w akademii petersburskiej, gdzie Ruszczyc uczęszczał do pracowni pejzażu prowadzonej przez Iwana Szyszkina, który uczył malować krajobrazy latem z natury a zimą z fotografii. Podczas wykładu przepływ wzorów obrazowych zostanie rozpatrzony na przykładzie trzech tematów. Pierwszym z nich będzie architektura wileńska, drugim pejzaż a trzecim siedziba rodu Ruszczyców w Bohdanowie, gdzie Bułhak prowadził studia nad kompozycjami przyjaciela, w miejscach, które były pierwowzorami dzieł malarskich.

 

Warsztaty fotograficzne Wielki format na 100-lecie odzyskania niepodległośc”.
Prowadzący Tomek Zerek
Termin: 14.12.2018 r.  w godz. 10.00-13.00
Miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku/Gdańska Galeria Fotografii
ul. Długi Targ 24, 80-828 Gdańsk (Zielona Brama)
Wstęp bezpłatny, wymagana rezerwacja m.bienkowska@mng.gda.pl
Tomek Zerek przedstawi tajniki fotografowania aparatem wielkoformatowym. Każdy z uczestników będzie miał możliwość samodzielnego wykonania fotografii aparatem wielkoformatowym na negatywie 9×12 cm. Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję do wykonania fotografii w estetyce fotografii ojczystej w plenerach Głównego Miasta. Fotografie, które powstaną w czasie warsztatu, przygotowane przez Tomka Zerka zostaną zaprezentowane na pokazie Gdańskiej Galerii Fotografii.

Spotkanie z Andrzejem Ciecierskim, dokumentalistą Kresów oraz pokaz filmu dokumentalnego pt. Mistrz scen rodzajowych.
Termin: 16 grudnia 2018 r. godz. 12.00
Miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku/Gdańska Galeria Fotografii
ul. Długi Targ 24, 80-828 Gdańsk (Zielona Brama)
Wstęp bezpłatny
W ramach spotkań promujących album Wilno i Wileńszczyzna w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka przypomnimy sylwetkę innego znakomitego fotografa przełomu XIX i XX wieku, również związanego z Wileńszczyzną – Stanisława Filiberta-Fleury’ego. Kolekcja fotografii tego artysty znajdująca się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku jest najliczniejszym w Polsce i unikatowym zbiorem stanowiącym cenny materiał historyczny, etnograficzny i dokumentujący życie i obyczaje na terenie Wileńszczyzny lat 1880-1915. Materiał ten skłonił dokumentalistę Andrzeja Ciecierskiego do realizacji filmu biograficznego o Stanisławie Filibercie-Fleurym. Film będzie prezentowany dzięki uprzejmości TVP Gdańsk.

Wykład Marioli Balińskiej pt. Jan Bułhak i Kolekcja fotografii kresowej w Dziale Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz pokaz filmu dokumentalnego pt. Malarz Kresów.
Termin: 17 grudnia 2018 r. godz. 17.00
Miejsce: Dom Kresy (dawny Pałacu Ślubów)
al. Grunwaldzka 5, 80-219 Gdańsk (dawny Pałac Ślubów)
Wstęp bezpłatny
Mariola Balińska, kustoszka w Dziale Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, przez osiem lat opracowywała unikatowy zbiór fotografii kresowej. Jest także autorką tekstu w promowanym podczas spotkania albumie. W czasie spotkania zostaną zaprezentowane przykłady archiwów rodzinnych, które często trafiały do muzeum jako dary. Ich właściciele, Kresowianie, to dawni mieszkańcy lub potomkowie mieszkańców wschodnich terenów Polski (dziś należących do Litwy, Białorusi i Ukrainy), których losy przywiodły do Trójmiasta. Po prelekcji zapraszamy na pokaz filmu dokumentalnego prezentowanego dzięki uprzejmości Telewizji Polskiej Oddział w Lublinie pt. Malarz Kresów. Ten dokument, to biografia artystyczna Jana Bułhaka, fotografika z Wilna, najwybitniejszego polskiego piktorialisty i twórcy polskiej fotografii artystycznej.

Muzeum Narodowe w Gdańsku/Gdańska Galeria Fotografii
ul. Długi Targ 24, 80-828 Gdańsk
tel. 58 307 59 12 w. 118, 119
ggf@mng.gda.pl

Jan Bułhak, Jezioro Zielone, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku

Jan Bułhak, Okolice Wilna, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku, MNG-GF-64-FK-1

Jan Bułhak, Okolice Wilna, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku

Jan Bułhak, Okolice Wilna, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku

Jan Bułhak, Wilno, ul. Zamkowa, karta pocztowa, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku

adminWilno i Wileńszczyzna w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka