Aktualności

Z cyklu „Rozmowy o fotografii”: Spotkanie z Dorotą Łuczak Foto-oko. Wizja fotograficzna wobec okularocentryzmu w sztuce 1. połowy XX wieku (23 maja 2019 r.)

Termin: 23.05.2019 r., godz. 17.00-18.30
Miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku / Gdańska Galeria Fotografii (Zielona Brama), Długi Targ 24, 80-828 Gdańsk

Wstęp: bezpłatny

W majowy spotkaniu z cyklu Rozmowy o fotografii o swojej książce będzie opowiadać dr Dorota Łuczak.

Książka pt. Foto-oko. Wizja fotograficzna wobec okularocentryzmu w sztuce 1. połowy XX wieku została wydana w serii „Horyzonty Kultury” przez wydawnictwo Universitas. Na blisko czterystu stronach autorka analizuje zmiany w sposobach percepcji oka jako zmysłu i rejestratora rzeczywistości. Fotografia jest wynalazkiem świata zachodniego, w którym oko (metaforyczne) od wieków zajmowało w procesach poznawczych wyjątkowe miejsce wśród zmysłów. Na fundamencie okularocentryzmu fotografia stała się uprzywilejowanym narzędziem władzy i rozmaitych aparatów ideologicznych. Dorota Łuczak przypatruje się relacji pomiędzy fotografią a wizualnością czy wzrokocentryzmem, wskazując jednak na redukcjonistyczny charakter prostego sprowadzania fotografii do funkcji biernego instrumentu. W interpretacjach obrazów światłoczułych powstających w kręgach artystycznych w drugiej, trzeciej i czwartej dekadzie XX wieku badaczka ukazuje różnorodność realizowanych w fotografii modeli epistemologicznych i antropologicznych, w tym także o charakterze antywzrokocentrycznym. Wprowadzona przez autorkę kategoria wizji fotograficznej staje się modus operandi otwierającym nową perspektywę badawczą, bliską antropologii obrazu, w której przedmiotem analizy jest zarówno obraz, jak i proces percepcji widza.

Podczas spotkania książkę „Foto-oko” będzie można kupić w promocyjnej cenie.

Dorota Łuczak
Doktor historii sztuki, wykładowczyni akademicka, badaczka, autorka książek o sztuce. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Eötvös Loránd Tudományegyetem w Budapeszcie. W 2015 r. obroniła rozprawę doktorską napisaną w IHS UAM (Zakład Historii i Teorii Badań nas Sztuką) pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Piotra Juszkiewicza. W latach 2011–2013 była koordynatorką studiów podyplomowych „Wiedza o sztuce”. Od 2015 r. pracuje w Zakładzie Sztuki Nowoczesnej na stanowisku adiunkta UAP. Jej zainteresowania badawcze to historia fotografii i historia teorii fotografii, sztuka nowoczesna i współczesna, kultura wizualna; w 2018 r. w wydawnictwie Universitas TAiWPN ukazała się jej rozprawa doktorska zatytułowana Foto-oko. Wizja fotograficzna w kontekście zachodniej tradycji wzrokocentryzmu. Teoria i praktyka artystów europejskich i amerykańskich w 1. połowie XX wieku. Publikuje artykuły m.in. na łamach czasopism „Artium Quaestiones”, „Zeszyty Artystyczne”, „Kronika Miasta Poznania”, „Sztuka i Dokumentacja”, „Arteon”, „Kwartalnik Fotografia”, „Czas Kultury”, pisze teksty do katalogów. Współwykonawczyni projektu badawczego „Polski film o sztuce 1945–1989” (NPRH). W roku akademickim 2017/2018 mentorka Fulbright Foundation. Obecnie pracuje w grupie badawczej przygotowującej antologię i archiwum online polskich tekstów o fotografii z lat 1839–1989 (program NPRH). Stypendystka Rządu Francuskiego (Université VIII Saint-Denis w Paryżu), Fundacji Lanckorońskich w Londynie, Corbridge Trust Foundation w Cambridge (Robinson College), Stiftung Preussischer Kulturebesitz w Berlinie. Za swoją książkę rozprawę naukową otrzymała Nagrodę im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa przynawaną przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki.

adminZ cyklu „Rozmowy o fotografii”: Spotkanie z Dorotą Łuczak Foto-oko. Wizja fotograficzna wobec okularocentryzmu w sztuce 1. połowy XX wieku (23 maja 2019 r.)