Aktualności

Nowości wydawnicze

Katalog wystawy „Potęga koloru. Malarstwo Abdulqadera Al Raisa”
Katalog zawiera reprodukcje 37 prac malarskich Abdulqadera Al Raisa, najbardziej znanego artysty ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jego zainteresowania malarskie skupiają się wokół abstrakcji kolorystycznej uzupełnionej kaligrafią oraz pejzażu natury, jak i architektury związanej z kulturą arabską. Artysta posługuje się techniką olejną oraz akwarelą. Prace opublikowane w katalogu zostały zaprezentowane w Oddziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku na wystawie „Potęga koloru. Malarstwo Abdulqadera Al Raisa”, która jak dotąd jest pierwszą wystawą w Polsce ukazującą prace artysty ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

ISBN: 978-83-63185-31-2
format: 230 × 290 mm
liczba stron: 109
rok wydania: 2019
oprawa: miękka
język: polski, angielski
cena: 44 zł

Katalog wystawy „Siła kobiecości. Obrazy Resy Mashoodiego”
Resa Mashoodi jest bez wątpienia gwiazdą berlińskiego undergroundu, przez długi czas był związany z nieistniejącym już Domem Sztuki Tacheles, gdzie prowadził swoją galerię Ora et Labora. Artysta jest mistrzem malarskiej metafory. Tworzy baśniowe, piękne i niepowtarzalne wizerunki kobiet, które stanowią jego swoiste alter ego. To wielbiciel kunsztu kobiecego ciała, które maluje XVI-wieczną techniką malarską, polegającą na kilkuwarstwowym, cienkim nakładaniu farby i lakieru. Efekt jest absolutnie niezwykły – obrazy pełne blasku i głębi. Na wystawie „Siła kobiecości. Obrazy Resy Mashoodiego” w Muzeum Narodowym w Gdańsku pokazano 23 obrazy artysty, w tym cztery – z tzw. „cyklu gdańskiego”.

Katalog zawiera reprodukcje wszystkich prezentowanych na wystawie obrazów artysty. Rozpoczyna go esej  Iwony Konkhe, która opisuje twórczą drogę Resy Mashoodiego oraz jego fascynację kobietami, które w wyniku rewolucji w Iranie utraciły swoje dawne prawa i swobodę.

ISBN: 978-83-63185-35-0
format: 23 × 29 cm
liczba stron: 63
rok wydania: 2019
oprawa: miękka
język: polski, angielski
cena: 49 zł

 

Katalog wystawy „Hildegard Skowasch. close your eyes”
Hildegard Skowasch posługując się technikami autorskimi (m.in. papier-mâché), tworzy niezwykłe obiekty i instalacje rzeźbiarskie. Podstawowym materiałem, który wykorzystuje w swej twórczości, jest papier, ale chętnie stosuje też inne, np. glinę, tworzywo sztuczne, drut czy przedmioty codziennego użytku. Forma jej oryginalnych dzieł łączy elementy figuralne i abstrakcyjne, uwagę widza przyciąga również ich żywiołowa kolorystyka.
Tematyka prac artystki jest związana z człowiekiem i jego problemami egzystencjalnymi, jak zaplątanie w sprawy codzienności, uwikłanie w kontekst kulturowy i historyczny, dylematy moralne. Podstawową jej inspiracją są osobiste doświadczenia i refleksje. Tytuł wystawy –  „close your eyes” (‘zamknij oczy’) to nieco przewrotne zaproszenie, widza do wglądu w siebie  i konfrontacji z przemyśleniami i refleksjami..

W katalogu wystawy znajdują się reprodukcje prac artystki oraz eseje poświęcone jej twórczości. Stepan Trescher w swoim tekście odnosi się do tytułu wystawy oraz analizy motywu dłoni, który często pojawia się w twórczości artystki. Joanna Szymula Grygiel podkreśla w swoim artykule, że dla Hildgardy Schowach najcenniejsze jest odkrywanie w trakcie procesu twórczego.

ISBN: 978-83-63185-27-5
format: 240 × 176 mm
liczba stron:  160
rok wydania: 2019
oprawa: miękka
język: polski, niemiecki
cena: 38,50 zł

 

Sąd Ostateczny Hansa Memlinga. Losy, prawo, symbole 
Książka porusza wiele różnych i niezwykle interesujących wątków dotyczących Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga, które wcześniej były podejmowane w bogatej literaturze tematu, choć Czytelnik znajdzie tu także całkiem nowe rozważania, a w wielu miejscach poszerzenie i pogłębienie dotychczasowych dyskusji. Służy temu między innymi umożliwienie prezentowania przez autorów nieraz zgoła odmiennych stanowisk co do poruszanych kwestii. Dyskusja na kartach książki toczy się w szczególności wokół następujących zagadnień: Kto jest autorem Sądu Ostatecznego i kiedy go namalował? Kim był fundator obrazu, a kim jego zdobywca? Skąd tryptyk wziął się w Gdańsku i jakie były jego losy? Jaki jest stan zachowania obrazu i czy kolejne konserwacje były przeprowadzane w sposób właściwy? Kogo Memling przedstawił na swoim dziele? Jakie inspiracje artystyczne wywołał tryptyk w różnych sztukach, a z jakich sam czerpał? Czy i na ile artysta znał anatomię? Jaka jest symbolika obrazu? Jaka jest relacja przedstawienia sądu wobec prawa kanonicznego? Wreszcie, gdzie jest miejsce Sądu Ostatecznego – w muzeum czy w kościele? Ponadto warto poświęcić uwagę powojennym losom obrazu, które opisały Magdalena Podgórzak oraz Alicja Andrzejewska-Zając na co dzień pracujące w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

redaktorzy: Joanna Kamień, Beata Możejko, Jerzy Zajadło
seria wydawnicza: „Studia z Estetyki Prawa”
wydawnictwo: Uniwersytet Gdański oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku
rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-7865-847-4
ISBN: 978-83-63185-23-7
format: 170 × 215 mm
liczba stron: 304, nlb 33
oprawa: miękka
język: polski
cena: 48 zł

adminNowości wydawnicze