Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa towarzysząca wystawie „Dźwięki pierwotne”: Pejzaże dźwiękowe i muzyczne wsi polskiej w kontekście historycznym i współczesnym

Termin: 24 października 2019 r.
Miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Etnografii, ul. Cystersów 19, 80-806 Gdańsk

Idea
Ogólnopolska konferencja naukowa „Pejzaże dźwiękowe i muzyczne wsi polskiej w kontekście historycznym i współczesnym” jest merytorycznym nawiązaniem do tematów poruszonych na wystawie „Dźwięki pierwotne”. O dźwiękowych pejzażach polskiej wsi i muzyce ludowej będą dyskutować etnomuzykolodzy, etnolodzy, a także kulturoznawcy, muzykolodzy i interdyscyplinarni badacze zjawiska.

Program

10.30 Rejestracja uczestników, bufet kawowy

11.00-11.15 Otwarcie konferencji, powitanie gości

11.15 – 12.00  Anna Ratajczak-Krajka (Muzeum Narodowe w Gdańsku), Krystyna Weiher-Sitkiewicz (Muzeum Narodowe w Gdańsku), Od pejzażu do muzyki. Koncepcja wystawy „Dźwięki pierwotne” 

12.00-12.30   Jacek Jackowski (Instytut Sztuki PAN), Bicie w kotły podczas obrzędów i zwyczajów religijnych (katolickich) – stań badań, dokumentacji, próba genezy i zagadka Jastarni

12.30-13.00 Przerwa kawowa

13.00-13.30 Zbigniew Przerembski (Uniwersytet Wrocławski), Adekwatność kultury i natury w brzmieniu ludowych instrumentów muzycznych

13.30-14.00 Beata Maksymiuk-Pacek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Pieśni zastolne, jako czynnik integrujący biesiadę weselną

14.00-14.30 Malwina Kołt (Uniwersytet Warszawski), W krainie Pana Boga, na styku trzech kultur – Czeski Kątek

14.30-15.00 Aneta Oborny (Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu),Stryjeńska – muzyka nieokiełznanej natury

15.00-16.00 Przerwa w obradach

16.00-16.30 Barbara Śnieżek (Instytut Sztuki PAN), Krajobraz dźwiękowy i muzyczny dziewiętnastowiecznej wsi polskiej w relacjach pielgrzymów na Jasną Gó

16.30 – 17.00 Robert Losiak (Uniwersytet Wrocławski), Pejzaż dźwiękowy wsi w doświadczeniach i wyobrażeniach współczesnych mieszkańców miasta

17.00 – 17.30 Tomasz Rokosz (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Ptaki w polskim folklorze muzycznym. Sonosfera, symbolika, funkcje

17.30 – 18.00 Ewa Kuszewska (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Sononosfera w rozwoju dziecka. Znaczenie muzyki tradycyjnej w kształtowaniu komunikacji przedwerbalnej

Komitet organizacyjny
prof. dr hab. Zbigniew Przerembski (Uniwersytet Wrocławski)
dr Robert Losiak (Uniwersytet Wrocławski)
mgr Waldemar Elwart (Muzeum Narodowe w Gdańsku)
mgr Anna Ratajczak-Krajka (Muzeum Narodowe w Gdańsku)
mgr Krystyna Weiher-Sitkiewicz (Muzeum Narodowe w Gdańsku)

Organizator
Muzeum Narodowe w Gdańsku

adminOgólnopolska Konferencja Naukowa towarzysząca wystawie „Dźwięki pierwotne”: Pejzaże dźwiękowe i muzyczne wsi polskiej w kontekście historycznym i współczesnym