Aktualności

Nieczynny Oddział Sztuki Dawnej

Informujemy, że Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku BĘDZIE NIECZYNNY OD 11 WRZEŚNIA DO ODWOŁANIA.

O wszelkich zmianach będziemy informować w serwisie www.mng.gda.pl, na profilach mediów społecznościowych MNG oraz w komunikatach prasowych.

Zapraszamy do zwiedzania pozostałych oddziałów MNG, które będą czynne bez zmian. 

Dzięki decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka MNG otrzymało fundusze umożliwiające niezbędną rewitalizację szczytów elewacji budynku przy ul. Toruńskiej 1, która rozpoczęła się na przełomie czerwca i lipca br. Dotacja ta umożliwi także modernizację toalet, co jest inwestycją oczekiwaną zwłaszcza przez odwiedzających Muzeum.

Efektem wymienionych prac rewitalizacyjnych i modernizacyjnych będą wyczyszczone i odnowione elewacje szczytów budynku przy ul. Toruńskiej 1, uzupełnione ubytki cegieł i kształtek, zmodernizowane trzy toalety, z czego jedna będzie dostosowana dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin z małymi dziećmi.

Z konsultacji przeprowadzonych z pracownikami wszystkich działów MNG i pracownikami merytorycznymi Oddziału Sztuki Dawnej, którzy zostali poproszeni o ocenę wpływu prac budowlanych na działanie Muzeum, wynika, że zewnętrzne prace rewitalizacyjne oraz modernizacyjne wewnątrz budynku wymagają zamknięcia Oddziału Sztuki Dawnej dla zwiedzających. Za takim rozwiązaniem przemawia przede wszystkim ochrona zabytków eksponowanych w galeriach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie prac budowlanych, ale także bezpieczeństwo zwiedzających oraz zapewnienie wykonania prac remontowych w założonym terminie.  

Przychylając się do tej opinii, Dyrekcja MNG podjęła decyzję o zamknięciu Oddziału Sztuki Dawnej.

W tym czasie na zewnątrz budynku będą prowadzone prace polegające na rewitalizacji szczytów elewacji budynku MNG przy ul. Toruńskiej 1.

Zakres prac rewitalizacyjnych:
1) montaż i demontaż rusztowań i daszków zabezpieczających,
2) konserwacja elewacji w rejonie trzech szczytów (ryzalitów): od strony ul. Rzeźnickiej, Toruńskiej i Okopowej:
a) usunięcie zdezintegrowanych cegieł, usunięcie spoin,
b) zniszczenie mikroorganizmów preparatami na bazie czwartorzędowych soli amoniowych,
c) usunięcie zasoleń w dolnej partii przyziemia,
d) wzmocnienie osypujących się partii z kształtek ceramicznych,
e) uzupełnienie ubytków pojedynczych cegieł i kształtek (zastosowanie zaprawy mineralnej modyfikowanej imitującej cegłę),
f) wykonanie brakujących detali architektonicznych elewacji w sztucznej ceramice – wykonanie formy oraz odlewów w zaprawie mineralnej, montaż zrekonstruowanych kształtek osadzanych na prętach ze stali nierdzewnej,
g) wzmocnienie powierzchni estrami kwasu ortokrzemowego, przemurowanie zniszczonych partii muru i sterczyn,
h) wykonanie prac konserwatorskich, również w fosie (ryzalit zachodni), spoinowanie, scalenie kolorystyczne.

W lipcu 2019 roku w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na rewitalizację szczytów elewacji budynku MNG przy ul. Toruńskiej 1 została wybrana firma TOMPOL Tomasz Blomberg. Cena oferty wynosi 787 817,88 zł brutto.

Jednocześnie będzie trwała modernizacja toalet dla zwiedzających zlokalizowanych na 1. piętrze Budynku Głównego Oddziału Sztuki Dawnej MNG przy ul. Toruńskiej 1.

Zakres prac remontowych:

  • przebudowanie istniejących sanitariatów według nowego podziału pomieszczeń –wykonanie nowych ścian, posadzek, nowej instalacji wentylacyjnej, wodociągowej, sanitarnej i elektrycznej,
  • wykonanie nowych okładzin ścian, sufitów i posadzek,
  • zamontowanie nowej stolarki drzwiowej,
  • toalety zostaną wyposażone w nowoczesną armaturę sanitarną.

W czerwcu 2019 roku w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na modernizację toalet dla zwiedzających zlokalizowanych na 1. piętrze Budynku Głównego Oddziału Sztuki Dawnej MNG przy ul. Toruńskiej 1 została wybrana firma ELKOR-BUD Sp. z o.o. Cena oferty wynosi 268 119,13 zł brutto. 

Działania na rzecz ochrony zbiorów Oddziału Sztuki  Dawnej w czasie remontu

Najważniejszym obowiązkiem Muzeum w czasie prowadzenia prac remontowych jest zadbanie o bezpieczeństwo i ochronę zbiorów. Prowadzone w budynku prace remontowe będą powodować drgania i zapylenie, które mogą bezpośrednio zagrozić bezpieczeństwu i stanowi zachowania eksponatów. Dlatego konieczne jest zdemontowanie wystaw stałych i gabloty Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga, które znajdują się na 1. piętrze w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanego obszaru.

Drgania pojawiające się w związku z wyburzaniem ścian zagrażają stabilności gabloty tryptyku Hansa Memlinga i systemowi zamocowania obrazu do ścianki, mają też wpływ na duże tafle szkła, mogą bowiem rozchwiać metalową konstrukcję i spowodować wypadnięcie szyb. To samo dotyczy mniejszych gablot zlokalizowanych teraz w pozostałych salach ekspozycyjnych 1. piętra.

Drugim zagrożeniem jest pył budowlany, który – mimo zabezpieczeń w postaci przegród z folii – zawsze przedostaje się do sąsiednich pomieszczeń.

Dział Konserwacji MNG we współpracy z kustoszami Oddziału Sztuki Dawnej i pracownikami Działu Infrastruktury Muzealnej przygotował plan rozmieszczenia demontowanych obiektów z wystaw stałych. Jego realizacja rozpocznie się 11 września 2019.   

Funkcjonowanie Oddziału Sztuki Dawnej w czasie remontu

Oferta edukacyjna Oddziału Sztuki Dawnej na rok szkolny 2019/2020 jest aktualna. Dział Edukacji Muzealnej MNG przyjmuje zapisy od 3 września 2019 roku. Termin rozpoczęcia zajęć edukacyjnych w Oddziale Sztuki Dawnej zostanie ustalony wkrótce.

Prezentacja filmu promującego Sąd Ostateczny Hansa Memlinga realizowanego przez fundację Fale Kultury w partnerstwie z MNG odbędzie się po zakończeniu remontu. Termin wydarzenia zostanie ustalony wkrótce.

Zaplanowany na 30 października 2019 roku wernisaż wystawy Odpominanie. Historia poklasztornego budynku dawnego Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku, siedziby Stadtmuseum Danzig od 1863 roku do 1945 roku zostanie prawdopodobnie przeniesiony na początek roku 2020. W okresie zamknięcia Muzeum zespół pracowników merytorycznych przygotowujący wystawę oraz pozostałe działy biorące udział w jej organizacji będą realizować zadania założone w harmonogramie przygotowań wystawy.

Będą kontynuowane prace nad uzupełnianiem aplikacji SECOND CANVAS o nowe zabytki ze zbiorów Oddziału Sztuki Dawnej. Kurator oddziału i sekcja Dokumentacji Wizualnej Zbiorów planują wykorzystanie demontażu Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga do wykonania sesji fotograficznej w standardzie wymaganym przez aplikację SECOND CANVAS. Po uzyskaniu materiału fotograficznego zostanie przygotowany kontent na temat tryptyku, który następnie będzie umieszczony w tej aplikacji.

Zespół kustoszy Oddziału Sztuki Dawnej będzie pracował nad powstaniem profilu Rudofla Freitaga na Facebooku.

Pracownicy merytoryczni Oddziału Sztuki Dawnej będą wykonywać wszystkie zadania i projekty założone w planie na IV kwartał 2019 roku.

O postępach prac rewitalizacyjnych i modernizacyjnych będziemy informować opinię publiczną w serwisie www.mng.gda.pl, na profilach mediów społecznościowych MNG oraz w komunikatach prasowych.

adminNieczynny Oddział Sztuki Dawnej