Aktualności

Gruzja w kolorach granatu. Kultura i społeczeństwo – spotkanie z Katarzyną Majewską

Termin: 30 listopada 2019 r., godz. 13.00
Miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Etnografii, ul. Cystersów 19, 80-806 Gdańsk
Wstęp: 1 zł

Współczesna Gruzja jest fenomenem: powstała na nowo po upadku Związku Radzieckiego, jest państwem z wielowiekowym dziedzictwem, leży na styku Europy i Azji, stanowi terytorium transgraniczne tradycji, religii, idei, systemów społecznych. To piękny kraj pełen kontrastów, słońca i kolorów, bardzo smakowity i pachnący, nieoczywisty – zaskakuje i uzależnia.

Kultura Gruzji, jej duchowa i materialna esencja jest niewyczerpanym źródłem inspiracji. Wielowiekowe kulturowe bogactwo wraz z doświadczeniem ostatniego stulecia odczytujemy w artefaktach i symbolach, w rytuale i obyczaju. Znaki pamięci i znaki czasu, małe i duże kulty, sięgające absurdu lub głębokiej tradycji, metamorfozy i transformacje – wszystko to tworzy swoisty, jedyny i wieloznaczny kod.

Katarzyna Majewska – kulturoznawca, fotograf, wolny strzelec. Jest autorką siedmiu wystaw fotografii z Gruzji w cyklu „Arcana Mundi” (Tajemnice świata). Peregrynuje Gruzję od 2013 roku – zgromadziła bogaty materiał fotograficzny, w którym utrwala zachodzące współcześnie przemiany społeczeństwa tego kraju. W swoich pracach utrwala gruziński kod kulturowy, rejestrując jego elementy. Podjęła wyzwanie ocalenia tego, co już za kilka lat będzie nieuchwytne z powodu przemian w procesie dochodzenia Gruzinów do „ideałów społeczeństwa zachodniego”. Gruzini będący obecnie, jak się powszechnie mówi, „na drodze ku Europie”, nadal funkcjonują w sposób odrębny od wzorów uznawanych za europejskie. Powiązani bardzo silnymi relacjami wspólnotowymi, niezwykle mocno osadzeni w tradycji, przechodzą transformację od społeczeństwa poradzieckiego ku pewnej niewiadomej. Fotograficzna opowieść Katarzyny Majewskiej obejmuje lata 2013–2018.

Jako przybysz z „innego świata” pragnę uchwycić i pokazać to, co uznaję za istotę odrębności gruzińskiego społeczeństwa dzisiaj – mówi autorka.

adminGruzja w kolorach granatu. Kultura i społeczeństwo – spotkanie z Katarzyną Majewską