Aktualności

Konferencja naukowa

Termin: 15-16 czerwca 2020 r.

IDEA

Badanie historii kolekcji polskich instytucji muzealnych nie może się skupiać wyłącznie na opracowywaniu zbiorów obecnie znajdujących się w muzeach. Badanie strat wojennych pozwala na stworzenie całościowego obrazu dawnych, przedwojennych kolekcji publicznych bądź prywatnych, które trafiały do zbiorów muzealnych przed drugą wojną światową i już po niej.

Tematyka konferencji będzie obejmowała problematykę związaną z dawnymi kolekcjami i losami składających się na nie dzieł. Szczególnie istotne będą zagadnienia wynikające z badań proweniencyjnych, w tym badań nad stratami wojennymi poniesionymi w zakresie zbiorów artystycznych, należących do kolekcji publicznych i prywatnych.

Proponowane zagadnienia:
– charakterystyka kolekcji stanowiących część przedwojennych zbiorów muzealnych
– charakterystyka kolekcji prywatnych
– historia kolekcji
– sylwetki kolekcjonerów
– historia zabytkowych obiektów architektonicznych wraz z wyposażeniem, które po wojnie stały się instytucjami muzealnymi

Organizator:
Muzeum Narodowe w Gdańsku

Partnerzy:
Muzeum Gdańska
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

INFORMACJE

Podczas konferencji zostanie zaprezentowanych około 20 referatów.

Czas wystąpień – 20 minut.

Zgłoszenia wraz z abstraktem wystąpienia (do 1500 znaków ze spacjami) należy przesyłać na adres: m.mielnik@mng.gda.pl do 30 marca 2020 r.

Materiały z konferencji zostaną opublikowane w dwujęzycznej publikacji (polskiej  i angielskiej), przewidujemy honoraria dla autorów tekstów. Termin nadsyłania tekstów do recenzji: 15 maja 2020. W ciągu miesiąca od konferencji należy uwzględnić poprawki  i przesłać referaty do dalszych procesów redakcyjnych.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

Organizator nie pobiera opłaty konferencyjnej.

Nie zwracamy kosztów podróży.

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Sztuki Dawnej
ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk
dr Magdalena Mielnik
tel. +48 506 079 756, +58 301 70 61 w. 203
e-mail: m.mielnik@mng.gda.pl

adminKonferencja naukowa