Aktualności

Konferencja naukowa

PROGRAM KONFERENCJI DO POBRANIA

DZIEŃ PIERWSZY: 15 CZERWCA 2020

Część pierwsza

11.00–11.15 – powitanie, wstęp 

Badania strat wojennych

11.15–11.30
Agata Modzolewska, Małgorzata Zając, Wydział Restytucji ds. Dóbr Kultury, Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Badania proweniencyjne w kontekście prac Wydziału ds. Restytucji Dóbr Kultury

11.30–11.45
Aleksandra Siuciak, Muzeum Zamkowe w Malborku: Zbiory zamkowe po II wojnie światowej – badania strat wojennych malborskiego zamku

Kolekcjonerzy

11.45–12.00
Helena Kowalska, Muzeum Narodowe w Gdańsku: Kolekcja rodziny Paetschke

12.00–12.15
Alicja Andrzejewska-Zając, Muzeum Narodowe w Gdańsku: Kolekcja Johanna Carla Schultza (1801–1873) – artysty i społecznika

12.15–13.00 – dyskusja

Część druga

13.00–13.15
dr Aleksandra Krypczyk-De Barra, Muzeum Narodowe w Krakowie: Dzieła Aleksandra Kotsisa w polskich zbiorach muzealnych a krakowskie kolekcje prywatne do 1945 roku. Na marginesie badań proweniencyjnych związanych z wydaniem katalogu dzieł zebranych artysty

13.15–13.30
dr Anna Feliks, Muzeum Narodowe w Warszawie: Kolekcja dyplomaty w opałach wojny i „rewindykacji śląskiej”

13.30–13.45
dr hab. Karol Polejowski, Muzeum II Wojny Światowej: Losy kolekcji Władysława Łozińskiego w XIX i XX wieku na przykładzie wybranych eksponatów

13.45–14.00 – dyskusja

14.00–14.15 – przerwa

Część trzecia

14.15–14.30
Urszula Dragońska, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Kolekcja Henryka Grohmana z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie – nowe perspektywy badawcze

14.30–14.45
Joanna Błoch, Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich: Kolekcja rycin Muzeum Lubomirskich we Lwowie – dar Leopolda Lityńskiego

14.45–15.00 – dyskusja

 

DZIEŃ DRUGI: 17 CZERWCA 2020

Instytucje

Część pierwsza

11.00–11.15
dr Ewa Barylewska-Szymańska, Wojciech Szymański, Muzeum Gdańska: Od kolekcji prywatnej do muzeum wnętrz mieszczańskich. Dom Uphagena w Gdańsku

11.15–11.30
dr Katarzyna Darecka, dr Anna Frąckowska, Muzeum Gdańska: Ratusz Głównomiejski

11.30–11.45
dr Beata Studziżba-Kubalska, Muzeum Narodowe w Krakowie: Dom Józefa Mehoffera, oddział Muzeum Narodowego w Krakowie i kolekcja Mehofferów. Zarys historii i charakterystyka

11.45–12.00
Paweł Kendra, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim: Zabytkowa siedziba w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim

12.00–12.15 – dyskusja 

Część druga

12.15–12.30
Joanna Czarnowska, Muzeum Zamkowe w Malborku: Kilka słów o przedwojennych zbiorach zamku malborskiego

12.30–12.45
Justyna Lijka, Muzeum Zamkowe w Malborku, Album widoków zamku malborskiego autorstwa gdańskiego malarza Johanna Carla Schultza. Przeszłość i teraźniejszość. Przyczynek do historii zbiorów ikonograficznych Muzeum Zamkowego w Malborku

12.45–13.00
Izabela Jastrzembska-Olkowska, Muzeum Gdańska, Historia kolekcji Dworu Artusa do 1945 roku.

13.00–13.15 – dyskusja

13.15–13.30 – przerwa

Część trzecia

13.30–13.45
dr Joanna Sikorska, Muzeum Narodowe w Warszawie: Kolekcja sztuki Justyniana Karnickiego. À propos postawy kolekcjonerskiej pierwszego dyrektora Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie

13.45–14.00
dr Kamila Kłudkiewicz, Instytut Historii Sztuki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Ludwig Kaemmerer (1862–1938) – dyrektor Kaiser-Friedrich-Museum w Poznaniu

14.00–14.15
Iwona Kramer-Galińska, niezależny badacz: Charakterystyka kolekcji Muzeum Miejskiego w Gdańsku za czasów działalności dyrektora Willego Drosta

14.15–14.30 – dyskusja

 

DZIEŃ TRZECI – 19 CZERWCA 2020

Kolekcje

Część pierwsza

11.00–11.15
dr Anna Myślińska, Muzeum Narodowe w Kielcach: Portrety Schützów i Wilhelmów z Białej Wielkiej w kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach

11.15–11.30
Katarzyna Kita, Muzeum Narodowe w Gdańsku: Kolekcja rysunków Johna Sprota Stoddarta ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku

11.30–11.45
dr Anna Sobecka, Uniwersytet Gdański: Kolekcja rysunków sióstr Breyne

11.45–12.00
dr Magdalena Mielnik, Muzeum Narodowe w Gdańsku: Gdańscy artyści w zbiorach Muzeum Miejskiego 1872–1945. Przyczynek do badań nad malarstwem gdańskim ok. 1870–1945

12.00–12.15 – dyskusja

Część druga

12.00–12.15
Elżbieta Gajewska-Prorok, Muzeum Narodowe we Wrocławiu: Dawne kolekcje szkła we Wrocławiu

12.15–12.30
Robert B. Bartkowski, Muzeum Zamkowe w Malborku: Migracje cymeliów nowożytnego rzemiosła bursztynniczego po II wojnie światowej na przykładzie wybranych zabytków z kolekcji bursztynu Muzeum Zamkowego w Malborku

12.30–12.45
Lech Łopuski, Muzeum Narodowe w Gdańsku: Kolekcja Eduarda Ludwiga Garbego (1819–1896)

12.45–13.00
Anna Baranowska-Fietkiewicz, Muzeum Narodowe w Gdańsku: Kolekcja dawnego konwisarstwa w zbiorach Kunstgewerbemuseum Danzig

13.00–13.15
Piotr Zygmunt Kowalski, niezależny badacz: Nie tylko Cassirer. Rynek sztuki w Berlinie i jego wpływ na kształtowanie kolekcji muzealnych i prywatnych w okresie międzywojennym

13.15–13.30 – dyskusja

 

DZIEŃ CZWARTY: 20 CZERWCA 2020

Część pierwsza

11.00–11.15
Weronika Grochowska, Muzeum Narodowe w Gdańsku: Rozbudowa kolekcji rzeźby gdańskiego Muzeum Miejskiego w trakcie trwania II wojny światowej. Kilka uwag na przykładzie dzieł związanych z Wielkimi Niemieckimi Wystawami Sztuki w Monachium

11.15–11.30
Beata Sztyber, Muzeum Narodowe w Gdańsku: Stracone. Ocalone. Zbiór tkanin w Stadtmuseum i w Muzeum Narodowym w Gdańsku

11.30–11.45
Paweł Powirski, Muzeum Narodowe w Gdańsku: Odnalezione a zaginione. Numizmatyczne odkrycia w kolekcji Staatliche Landesmuseum für Danziger Geschichte

11.45–12.00
dr Małgorzata Piotrowska, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Kazimierz Stronczyński jako kolekcjoner

12.00–12.15 – dyskusja

Część druga

12.15–12.30
dr Beata Purc-Stępniak, Muzeum Narodowe w Gdańsku: Zbiory malarstwa europejskiego Muzeum Narodowego w Gdańsku w kontekście nabytków uzyskanych w wyniku II wojny światowej

12.30–12.45
dr Patricia Kennedy-Grimsted, Ukrainian Research Institute and Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University: A Goudstikker van Goyen in Gdansk: From a Baltic Gauleiter to ‘Nazi-Looted Art’ / Obraz van Goyena z kolekcji Goudstikkera w Gdańsku: od bałtyckiego Gauleitera do „sztuki zrabowanej przez nazistów” – wykład będzie wygłoszony w języku angielskim

12.45–13.00
dr hab. Kamil Zeidler, Uniwersytet Gdański: Kwestia argumentów podnoszonych przez strony sporów restytucyjnych mających za przedmiot zabytki, które zostały w trakcie II wojny światowej wywiezione z Gdańska

13.00–13.15
Julia Stepnowska, Uniwersytet Gdański: Restytucja zabytków sakralnych w Gdańsku

13.15–13.30 – dyskusja

Konferencja odbędzie się na platformie Teams. Istnieje możliwość zarejestrowania się jako słuchacz drogą mailową na adres: k.ficak@mng.gda.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Wybrane prezentacje będziemy udostępniać na naszej stronie internetowej, Facebooku oraz YouTube.

adminKonferencja naukowa