Aktualności

Komunikaty MNG

[AKTUALIZACJA 6 LISTOPADA 2020 R.]

W związku z drugą falą pandemii i podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zdecydował o czasowym zamknięciu do 29 listopada 2020 r. dla publiczności instytucji kultury.

Czasowe zamknięcie od 7 do 29 listopada 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oznacza, że nie będą mogły być w nich organizowane wydarzenia z udziałem publiczności. Nie wyklucza to natomiast prowadzenia – przy uwzględnieniu zasad reżimu sanitarnego, przede wszystkim dystansu społecznego oraz zasłaniania nosa i ust, a także izolacji osób, u których wystąpiło podejrzenie zakażenia – działalności związanej z prowadzeniem prób i przygotowaniem do organizacji wydarzeń artystycznych, pracy zdalnej i udostępniania zbiorów bądź spektakli online. Mogą być również organizowane wydarzenia online bez udziału publiczności.

Prosimy śledzić nasze media społecznościowe i serwis internetowy mng.gda.pl, gdzie będziemy publikować bieżące informacje i wydarzenia kulturalne online zgodnie z poniższym harmonogramem:
Zbiory MNG: www.mng.gda.pl, http://instagram.com/mngdansk – wtorki, czwartki
#zostańwdomu #czytajksiążkiMNG: www.mng.gda.pl, http://www.facebook.com/MuzeumNarodoweGdansk – soboty
Spacery po wystawach MNG: www.mng.gda.pl, http://www.facebook.com/MuzeumNarodoweGdansk – wtorki
Zabawy edukacyjne dla dzieci: www.mng.gda.pl, http://www.facebook.com/MuzeumNarodoweGdansk – poniedziałki, środy, piątki
#zostańwdomu #ćwiczjogęzMNG: www.mng.gda.pl, http://www.facebook.com/MuzeumNarodoweGdansk – czwartki


[AKTUALIZACJA 29 CZERWCA 2020 R.]

Muzeum Narodowe w Gdańsku uruchamia od 1 lipca 2020 roku swój kolejny oddział – Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim.  

Gości Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim będą obowiązywać nowe zasady zwiedzania pałacu:

 • będzie konieczne zakrywanie nosa i ust, a także dezynfekowanie rąk. W części recepcyjnej zostało przygotowane stanowisko z płynem dezynfekującym, jest on też dostępny w toaletach; obowiązek noszenia maseczek nie dotyczy obszaru parku;
 • w salach wystawienniczych pałacu jednocześnie będzie mogło przebywać 20 osób, ale w każdej sali maksymalnie 5 osób;
 • czas przebywania w każdej z sal wystawienniczych został ograniczony do 15 minut;
 • widzowie będą mogli zwiedzać muzeum indywidualnie lub w maksymalnie 5-osobowych grupach, przy czym należy pamiętać o zachowaniu dwumetrowego dystansu od innych gości i pracowników muzeum;
 • szatnie będą nieczynne, nie będzie więc możliwości zostawienia wierzchnich okryć. Zwiedzającym zostanie udostępnione miejsce do przechowania parasoli, walizek i plecaków podróżnych, przy czym muzeum nie ponosi za nie odpowiedzialności;
 • opłaty za bilet wstępu do muzeum będą przyjmowane zarówno w gotówce, jak i kartami płatniczymi. Nie będzie możliwości zakupu biletu wstępu przez Internet.

Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim dysponuje odpowiednimi środkami do mycia i dezynfekcji rąk. W budynku cyklicznie będą wykonywane czynności sanitarne zapewniające czystość w udostępnianej przestrzeni, systematycznie będą dezynfekowane klamki, poręcze oraz toalety.

Do odwołania Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim będzie czynne od wtorku do niedzieli w godzinach 11.00 – 17.00. Poniedziałek jest dniem, w którym ustawowo muzeum jest nieczynne.

Wszystkie informacje na temat oferty kulturalnej Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, dni i godzin otwarcia oddziału, cen biletów, a także dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz udogodnień dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności są opublikowane na stronie www.mng.gda.pl.

Czynne są już Oddział Sztuki Nowoczesnej i Oddział Etnografii z siedzibami w Parku Oliwskim, Oddział Zielona Brama i Gdańska Galeria Fotografii w Zielonej Bramie przy ul. Długi Targ 24, a także Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.


[AKTUALIZACJA 22 CZERWCA 2020 R.]

Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku zostanie ponownie otwarty dla widzów 23 czerwca 2020 roku.

Gości Oddziału Etnografii będą obowiązywać nowe zasady zwiedzania:

 • będzie konieczne zakrywanie nosa i ust, a także dezynfekowanie rąk. W części recepcyjnej Oddziału Etnografii zostało przygotowane stanowisko z płynem dezynfekującym, jest on też dostępny w toaletach;
 • w Oddziale Etnografii jednocześnie może przebywać nie więcej niż 42 osoby z rozłożeniem ich ilości na poszczególne sale wystawowe:
  -sala na poziomie 0 – maksymalnie 6 osób,
  -sala na poziomie +1 – maksymalnie 6 osób,
  -ogród  – maksymalnie 30 osób,
  przy czym należy pamiętać o zachowaniu dwumetrowego dystansu od innych gości i pracowników muzeum.
 • szatnie będą nieczynne, nie będzie więc możliwości zostawienia wierzchnich okryć. Zwiedzającym zostanie udostępnione miejsce do przechowania parasoli, walizek i plecaków podróżnych, przy czym muzeum nie ponosi za nie odpowiedzialności;
 • opłaty za bilet wstępu do muzeum będą przyjmowane zarówno w gotówce, jak i kartami płatniczymi. Nie będzie możliwości zakupu biletu wstępu przez Internet.

Oddział Etnografii dysponuje odpowiednimi środkami do mycia i dezynfekcji rąk. W budynku cyklicznie będą wykonywane czynności sanitarne zapewniające czystość w udostępnianej przestrzeni, systematycznie będą dezynfekowane klamki, poręcze oraz toalety.

Do odwołania Oddział Etnografii będzie czynny od wtorku do niedzieli w godzinach 12.00 – 17.00. Poniedziałek jest dniem, w którym ustawowo muzeum jest nieczynne.

Szczegółowy regulamin zwiedzania Oddziału Etnografii, a także wszystkie informacje na temat oferty kulturalnej, dni i godzin otwarcia oddziału, cen biletów oraz  dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo i udogodnień dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności są opublikowane na stronie www.mng.gda.pl.

Dotychczas Muzeum Narodowe w Gdańsku uruchomiło Oddziału Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów) (od 23 maja 2020 roku) i Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie (od 2 czerwca 2020 roku), Oddział Zielona Brama i Gdańską Galerię Fotografii (od 6 czerwca 2020 roku).


[AKTUALIZACJA 5 CZERWCA 2020 R.]

Oddział Zielona Brama i Gdańska Galeria Fotografii będą ponownie otwarte dla widzów od 6 czerwca 2020 roku. Dotychczas Muzeum Narodowe w Gdańsku uruchomiło Oddziału Sztuki Nowoczesnej w Gdańsku (od 23 maja 2020 roku) i Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie (od 2 czerwca 2020 roku).

Gości Oddziału Zielona Brama i Gdańskiej Galerii Fotografii będą obowiązywać nowe zasady zwiedzania wystaw:

 • będzie konieczne zakrywanie nosa i ust, a także dezynfekowanie rąk. W części recepcyjnej Zielonej Bramy zostało przygotowane stanowisko z płynem dezynfekującym, jest on też dostępny w toaletach;
 • wystawy zlokalizowane w Zielonej Bramie i w Gdańskiej Galerii Fotografii będzie można zwiedzać indywidualnie lub w maksymalnie 5-osobowych grupach, przy czym należy pamiętać o zachowaniu dwumetrowego dystansu od innych gości i pracowników muzeum;
 • w trzech salach wystawienniczych zlokalizowanych w Zielonej Bramie jednocześnie będzie mogło przebywać 30 osób. W sali wystawienniczej na 1. piętrze będzie jednocześnie mogło przebywać maksymalnie 14 osób, w sali wystawienniczej na 2. piętrze – maksymalnie 9 osób, natomiast wystawę czasową w Gdańskiej Galerii Fotografii (sala wystawiennicza na 3. piętrze) będzie mogło oglądać maksymalnie 7 osób;
 • szatnie będą nieczynne, nie będzie więc możliwości zostawienia wierzchnich okryć. Zwiedzającym zostanie udostępnione miejsce do przechowania parasoli, walizek i plecaków podróżnych, przy czym muzeum nie ponosi za nie odpowiedzialności.;
 • z windy będzie mogła korzystać tylko jedna osoba dorosła. Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba dorosła ma pod opieki niepełnoletnie dzieci. niepełnoletnia;
 • opłaty za bilet wstępu do muzeum będą przyjmowane zarówno w gotówce, jak i kartami płatniczymi. Nie będzie możliwości zakupu biletu wstępu przez Internet.

Oddział Zielona Brama i Gdańska Galeria Fotografii dysponuje odpowiednimi środkami do mycia i dezynfekcji rąk. W budynku cyklicznie będą wykonywane czynności sanitarne zapewniające czystość w udostępnianej przestrzeni, systematycznie będą dezynfekowane klamki, poręcze oraz toalety.

Do odwołania Oddział Zielona Brama Gdańska Galeria Fotografii będą czynne od wtorku do niedzieli w godzinach 11.00 – 16.00. Poniedziałek jest dniem, w którym ustawowo muzeum jest nieczynne.

Szczegółowy regulamin zwiedzania Oddziału Zielona Brama i Gdańskiej Galerii Fotografii, a także wszystkie informacje na temat oferty kulturalnej, dni i godzin otwarcia oddziału, cen biletów oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo i udogodnień dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności są opublikowane na stronie www.mng.gda.pl.

Wkrótce zaprosimy naszych widzów do kolejnych oddziałów MNG, w których są aktualnie opracowywane procedury udostępnienia przestrzeni muzealnych zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi i sanitarnymi organizatorów MNG – Samorządu Województwa Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


[AKTUALIZACJA 1 CZERWCA 2020 R.]

Drugim oddziałem Muzeum Narodowego w Gdańsku, który zostanie otwarty po kilkutygodniowej przerwie jest Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Zapraszamy naszych widzów do Będomina już 2 czerwca 2020 roku. Wcześniej, 23 maja 2020 roku przywrócona została działalność wystawiennicza Oddziału Sztuki Nowoczesnej.

Gości Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie będą obowiązywać nowe zasady zwiedzania wystawy stałej i wystawy czasowej:

 • będzie konieczne zakrywanie nosa i ust, a także dezynfekowanie rąk. W części recepcyjnej budynku głównego – tzw. Dworu zostało przygotowane stanowisko z płynem dezynfekującym, jest on też dostępny w toaletach; obowiązek noszenia maseczek nie dotyczy obszaru parku,
 • zwiedzających wystawy w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie będą zobowiązani do nałożenia rękawiczek ochronnych;
 • w salach wystawienniczych Dworu jednocześnie będzie mogło przebywać 10 osób, ale w każdej sali maksymalnie 5 osób;
 • wystawę czasową jednocześnie będzie mogło oglądać maksymalnie 5 osób;
 • czas przebywania w każdej z sal wystawienniczych Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie został ograniczony do 15 minut;
 • widzowie będą mogli zwiedzać wystawę stałą i czasową indywidualnie lub w maksymalnie 5-osobowych grupach, przy czym należy pamiętać o zachowaniu dwumetrowego dystansu od innych gości i pracowników muzeum;
 • szatnie będą nieczynne, nie będzie więc możliwości zostawienia wierzchnich okryć. Zwiedzającym zostanie udostępnione miejsce do przechowania parasoli, walizek i plecaków podróżnych, przy czym muzeum nie ponosi za nie odpowiedzialności;
 • sklep muzealny będzie czynny;
 • opłaty za bilet wstępu do muzeum będą przyjmowane zarówno w gotówce, jak i kartami płatniczymi. Nie będzie możliwości zakupu biletu wstępu przez Internet.

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie dysponuje odpowiednimi środkami do mycia i dezynfekcji rąk. W budynku cyklicznie będą wykonywane czynności sanitarne zapewniające czystość w udostępnianej przestrzeni, systematycznie będą dezynfekowane klamki, poręcze oraz toalety.

Do odwołania Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie będzie czynne od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00 – 15.00. Poniedziałek jest dniem, w którym ustawowo muzeum jest nieczynne.

Wkrótce zaprosimy naszych widzów do kolejnych oddziałów MNG, w których są aktualnie opracowywane procedury udostępnienia przestrzeni muzealnych zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi i sanitarnymi organizatorów MNG – Samorządu Województwa Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


[AKTUALIZACJA 22 MAJA 2020 R.]

Pierwszym oddziałem, który już 23 maja 2020 roku, o godz. 12.00 zostanie udostępniony zwiedzającym, jest Oddział Sztuki Nowoczesnej, mieszczący się w Pałacu Opatów w Gdańsku.

Gości Oddziału Sztuki Nowoczesnej będą obowiązywać nowe zasady zwiedzania muzealnych galerii:

 • będzie konieczne zakrywanie nosa i ust, a także dezynfekowanie rąk. W części recepcyjnej oddziału zostało przygotowane stanowisko z płynem dezynfekującym, jest on też dostępny w toaletach;
 • w salach wystawienniczych jednocześnie będzie mogło przebywać 40 osób – 20 osób na parterze i 20 osób na I piętrze;
 • widzowie będą mogli zwiedzać wystawy Oddziału Sztuki Nowoczesnej indywidualnie lub w maksymalnie 5-osobowych grupach, przy czym należy pamiętać o zachowaniu dwumetrowego dystansu od innych gości i pracowników muzeum;
 • szatnie będą nieczynne, nie będzie więc możliwości zostawienia wierzchnich okryć. Zwiedzającym zostanie udostępnione miejsce do przechowania parasoli, walizek i plecaków podróżnych, przy czym muzeum nie ponosi za nie odpowiedzialności.;
 • sklep muzealny będzie nieczynny;
 • opłaty za bilet wstępu do muzeum będą przyjmowane zarówno w gotówce, jak i kartami płatniczymi. Nie będzie możliwości zakupu biletu wstępu przez Internet.

Oddział Sztuki Nowoczesnej MNG dysponuje odpowiednimi środkami dezynfekcji rąk. W budynku będą przeprowadzane cykliczne czynności sanitarne zapewniające czystość w udostępnianej przestrzeni, systematycznie będą dezynfekowane klamki, poręcze oraz toalety.

Do odwołania Oddział Sztuki Nowoczesnej będzie czynny od wtorku do niedzieli w godzinach 12.00–17.00. Poniedziałek jest nadal dniem, w którym ustawowo muzeum jest nieczynne.

Wkrótce zaprosimy naszych widzów do pozostałych oddziałów MNG, w których są aktualnie opracowywane procedury udostępnienia przestrzeni muzealnych zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi i sanitarnymi organizatorów MNG – Samorządu Województwa Pomorskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


[AKTUALIZACJA 29 KWIETNIA 2020 ROKU]

29 kwietnia 2020 roku na Premier Mateusz Morawiecki przekazał informację, że 4 maja 2020 roku zostanie zniesiony zakaz udostępniania muzeów publiczności. Nie oznacza to jednak, że już tego dnia Muzeum Narodowe w Gdańsku wznowi normalną działalność. To dopiero początek całego procesu. Po przekazaniu nam wytycznych i zaleceń przez Samorząd Województwa Pomorskiego – organizatora MNG, zostanie przygotowany szczegółowy plan przywracania naszej aktywności.

W najbliższym czasie wszystkie oddziały będą więc nadal zamknięte. Większość pracowników muzeum będzie pracować zdalnie, a powrót do pracy stacjonarnej będzie następował stopniowo.

Muzeum Narodowe w Gdańsku będzie informować na bieżąco opinię publiczną o poszczególnych fazach tego procesu.


[AKTUALIZACJA 31 MARCA 2020 ROKU]

W związku z pandemią COVID-19 Muzeum Narodowe w Gdańsku śledzi zalecenia i rekomendacje światowych ośrodków muzealnych ICOM (Międzynarodowa Rada Muzeów), dotyczące ochrony zdrowia pracowników, a także zabezpieczania ekspozycji i dzieł sztuki w zaistniałej sytuacji. Temu celowi służą też kontakty z Muzeum Narodowym w Warszawie. Zalecenia są dostępne w poniższych dokumentach:
https://icom.museum/en/covid-19/resources/recommendations-for-museum-conservation/
Dekontaminacja MNW

W okresie zamknięcia Muzeum pracujemy nad nowymi standardami i metodami jego funkcjonowania, Chodzi o to, by spełniały one normy bezpieczeństwa, dzięki czemu w niedalekiej przyszłości możliwe będzie otwarcie Muzeum dla zwiedzających.

adminKomunikaty MNG