Aktualności

Ratujemy zbiory Biblioteki Polskiej w Paryżu

Biblioteka Polska w Paryżu jest jedną z najstarszych i najbogatszych w zbiory polską instytucją działającą poza granicami kraju. Została założona w 1838 roku przez emigrantów, którzy przybyli do Francji po upadku powstania listopadowego. W 1839 roku opiekę nad Biblioteką objęło Towarzystwo Historyczno-Literackie. Zbiory Biblioteki są ogromne, lecz prawie nieznane polskiemu odbiorcy. Gromadzi przede wszystkim wydawnictwa z zakresu historii, literatury, filozofii i sztuki polskiej XIX i XX wieku, ale w jej zasobach znajdują się też kolekcje artystyczne, zawierające przede wszystkim prace wybitnych artystów polskich tworzących od końca XVIII wieku aż do 1945 roku, jak również dzieła artystów europejskich.

W 2007 roku Muzeum Narodowe w Gdańsku nawiązało współpracę z Biblioteką Polską, a w 2009 roku obie instytucje podpisały porozumienie o współpracy w zakresie konserwacji zbiorów, ich prezentacji podczas wystaw, prowadzenia działalności naukowej oraz wzajemnej promocji.

Od tego czasu zrealizowano wiele projektów konserwatorsko-wystawienniczych. Między innymi zorganizowano takie ważne wystawy, jak „Zbiory artystyczne Biblioteki Polskiej w Paryżu. Bolesław Biegas” (poświęconą jednemu z najciekawszych, a nieco zapomnianych artystów polskich działających na początku XX w.) oraz „Artyści polscy w Paryżu”. Obiekty ze zbiorów Biblioteki poddane konserwacji w ramach kolejnego projektu można było zobaczyć na wystawie „Konterfekty królewskie ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu” w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

W 2020 roku został zrealizowany kolejny projekt konserwatorski, w ramach którego konserwacji poddano cenny zespół 84 litografii Jana Nepomucena Lewickiego (1795–1871), polskiego malarza i rysownika. Jan Lewicki studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych i na Oddziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego. Brał udział w powstaniu listopadowym i zagrożony aresztowaniem wyjechał do Paryża. Skala jego zainteresowań artystycznych była ogromna ‒ tworzył sceny historyczne, religijne, rodzajowe, pejzaże i widoki architektoniczne, a także portrety. Uprawiał wiele technik graficznych: litografię, miedzioryt, akwafortę, akwatintę, mezzotintę, drzeworyt, cynkografię i staloryt oraz techniki eksperymentalne. Tematyce polskiej są poświęcone jego przedstawienia strojów ludowych i szlacheckich, także umundurowania wojsk polskich.

Innym przykładem konserwowanego zespołu prac artysty jest 71 czarno-białych i kolorowych litografii z albumu graficznego Les costumes du peuple polonais Leona Zienkowicza (1808–1870) oraz luźne ryciny z innych albumów (13 obiektów). Ryciny przedstawiają pary w historycznych strojach ludowych i szlacheckich z różnych regionów Polski, umundurowanie wojsk, a także sceny ilustrujące obyczaje i obrządki ludowe. Prace te świadczą o rozległej wiedzy autora i znajomości tradycji. Ze względu na bardzo zły stan zachowania grafiki te nie były nigdy pokazywane publicznie, teraz ‒ dzięki pełnej konserwacji ‒ kolekcję będą mogły pokazywać polskie i zagraniczne muzea i instytucje kultury.

Projekt został sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu  „Ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju”.

W ciągu 13 lat współpracy konserwacji zostało poddanych około 700 obiektów: obrazów, rzeźb, grafik i rysunków i odbyło się 9 wystaw.

Jan Lewicki, Kijacy z podgórza, litografia, przed konserwacją

Jan Lewicki, Kijacy z podgórza, litografia, po konserwacji

Jan Lewicki, Krakowiacy, litografia, przed konserwacją

Jan Lewicki, Krakowiacy, litografia, po konserwacji

Jan Lewicki, Lublinianie, litografia, przed konserwacją

Jan Lewicki, Lublinianie, litografia, po konserwacji

Jan Lewicki, Wieśniaczki, litografia, przed konserwacją

Jan Lewicki, Wieśniaczki, litografia, po konserwacji

Jan Lewicki, Wojsko polskie, litografia, przed konserwacją

Jan Lewicki, Wojsko polskie, litografia, po konserwacji

Jan Lewicki, Zbroja polska, litografia, przed konserwacją

Jan Lewicki, Zbroja polska, litografia, po konserwacji

adminRatujemy zbiory Biblioteki Polskiej w Paryżu