Aktualności

Otwarte Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie jest czynne od 5 lutego 2021 roku. Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w odbywa się w reżimie sanitarnym.

Goście Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad:
– konieczne jest zakrywanie ust i nosa, a także dezynfekowanie rąk. W części recepcyjnej zostało przygotowane stanowisko z płynem dezynfekującym, jest on też dostępny w toaletach;
– w salach wystawienniczych dworu, gdzie jest zlokalizowana wystawa stała, jednocześnie może przebywać 10 osób, a salach wystaw czasowych – 5 osób – czas przebywania w każdej z sal wystawienniczych jest ograniczony do 15 minut;
– widzowie mogą zwiedzać muzeum indywidualnie lub w maksymalnie 5-osobowych grupach, przy czym należy pamiętać o zachowaniu dwumetrowego dystansu od innych gości i pracowników muzeum;
– szatnie są nieczynne, nie ma więc możliwości zostawienia wierzchnich okryć; zwiedzającym udostępniono miejsce do przechowania parasoli, walizek i plecaków podróżnych. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za te przedmioty.

Bardzo prosimy o współpracę z pracownikami obsługi i stosowanie się do wymienionych zasad.

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie dysponuje odpowiednimi środkami do mycia i dezynfekcji rąk. W budynku wykonywane są czynności sanitarne zapewniające czystość w udostępnianej przestrzeni, systematycznie będą dezynfekowane klamki, poręcze oraz toalety.

Wszystkie informacje na temat oferty kulturalnej Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, dni i godzin otwarcia oddziałów, cen biletów, a także dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz udogodnień dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności są opublikowane na stronie internetowej www.mng.gda.pl.

adminOtwarte Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie