Aktualności

Oddział Etnografii otwarty od 6 lutego 2021 roku

Oddział Etnografii jest czynny od 6 lutego 2021 roku. Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych w Spichlerzu Opackim odbywa się w reżimie sanitarnym.

Goście Oddziału Etnografii są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad:
– konieczne jest zakrywanie ust i nosa, a także dezynfekowanie rąk. W części recepcyjnej zostało przygotowane stanowisko z płynem dezynfekującym, jest on też dostępny w toaletach;
– w salach wystawienniczych OE mogą przebywać jednocześnie nie więcej niż 42 osoby z rozłożeniem ich liczby na poszczególne sale wystawowe: sala na poziomie 0 – maksymalnie 6 osób, sala na poziomie +1 – maksymalnie 6 osób. W przyoddziałowym ogrodzie jednocześnie będzie mogło przebywać maksymalnie 30 osób;
– widzowie mogą zwiedzać muzeum indywidualnie lub w maksymalnie 5-osobowych grupach, przy czym należy pamiętać o zachowaniu dwumetrowego dystansu od innych gości i pracowników muzeum;
– szatnie są nieczynne, nie ma więc możliwości zostawienia wierzchnich okryć; zwiedzającym udostępniono miejsce do przechowania parasoli, walizek i plecaków podróżnych. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za te przedmioty.

Bardzo prosimy o współpracę z pracownikami obsługi i stosowanie się do wymienionych zasad.

Oddział Etnografii dysponuje odpowiednimi środkami do mycia i dezynfekcji rąk. W budynku wykonywane są czynności sanitarne zapewniające czystość w udostępnianej przestrzeni, systematycznie będą dezynfekowane klamki, poręcze oraz toalety.

Szczegółowy regulamin zwiedzania Oddziału Etnografii, a także informacje na temat oferty kulturalnej, dni i godzin otwarcia, cen biletów, a także dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz udogodnień dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności są opublikowane na stronie internetowej www.mng.gda.pl.

adminOddział Etnografii otwarty od 6 lutego 2021 roku