Aktualności

Oddział Zielona Brama i Gdańska Galeria Fotografii otwarte od 6 lutego 2021 roku

Oddział Zielona Brama i mającą w Zielonej Bramie siedzibę Gdańska Galeria Fotografii są czynne od 6 lutego 2021 roku. Zwiedzanie wystaw w Zielone Bramie odbywa się w reżimie sanitarnym.

Goście Oddziału Zielona Brama i Gdańskiej Galerii Fotografii są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad:
– konieczne jest zakrywanie ust i nosa, a także dezynfekowanie rąk. W części recepcyjnej zostało przygotowane stanowisko z płynem dezynfekującym, jest on też dostępny w toaletach;
– wprowadzony zostaje limit osób jednocześnie przebywających w salach wystawienniczych do maksymalnie 29 osób, z tym że w sali wystawowej na poziomie jeden będzie to maksymalnie 14 osób, w Sali na poziomie 2 – maksymalnie 9 osób, natomiast w Sali na poziomie 3 jednocześnie może przebywać nie więcej niż 6 osób.
– widzowie mogą zwiedzać muzeum indywidualnie lub w maksymalnie 5-osobowych grupach, przy czym należy pamiętać o zachowaniu dwumetrowego dystansu od innych gości i pracowników muzeum;
– szatnie są nieczynne, nie ma więc możliwości zostawienia wierzchnich okryć; zwiedzającym udostępniono miejsce do przechowania parasoli, walizek i plecaków podróżnych. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za te przedmioty.

Bardzo prosimy o współpracę z pracownikami obsługi i stosowanie się do wymienionych zasad.

Oddział Zielona Brama i Gdańska Galeria Fotografii dysponują odpowiednimi środkami do mycia i dezynfekcji rąk. W budynku wykonywane są czynności sanitarne zapewniające czystość w udostępnianej przestrzeni, systematycznie będą dezynfekowane klamki, poręcze oraz toalety.

Szczegółowy regulamin zwiedzania, a także informacje na temat oferty kulturalnej Oddziału Zielona Brama i Gdańskiej Galerii Fotografii, dni i godzin otwarcia, cen biletów, a także dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz udogodnień dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności są opublikowane na stronie internetowej www.mng.gda.pl.

adminOddział Zielona Brama i Gdańska Galeria Fotografii otwarte od 6 lutego 2021 roku