Aktualności

Otwarte Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim

Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim jest czynne od 5 lutego 2021 roku. Zwiedzanie wnętrz pałacu Sierakowskich odbywa się w reżimie sanitarnym.

Goście Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad:
– konieczne jest zakrywanie ust i nosa, a także dezynfekowanie rąk. W części recepcyjnej zostało przygotowane stanowisko z płynem dezynfekującym, jest on też dostępny w toaletach;
– w salach wystawienniczych pałacu jednocześnie może jednocześnie przebywać 20 osób, nie więcej niż 1 osoba na 15 m2;
– widzowie mogą zwiedzać muzeum indywidualnie lub w maksymalnie 5-osobowych grupach, przy czym należy pamiętać o zachowaniu dwumetrowego dystansu od innych gości i pracowników muzeum;
– szatnie są nieczynne, nie ma więc możliwości zostawienia wierzchnich okryć.

Bardzo prosimy o współpracę z pracownikami obsługi i stosowanie się do wymienionych zasad.

Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim dysponuje odpowiednimi środkami do mycia i dezynfekcji rąk. W budynku wykonywane są czynności sanitarne zapewniające czystość w udostępnianej przestrzeni, systematycznie będą dezynfekowane klamki, poręcze oraz toalety.

Wszystkie informacje na temat oferty kulturalnej Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie, dni i godzin otwarcia oddziałów, cen biletów, a także dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz udogodnień dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności są opublikowane na stronie internetowej www.mng.gda.pl.

adminOtwarte Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim