Aktualności

Żegnamy dra Jacka Kriegseisena

Z głębokim żalem żegnamy

dra Jacka Kriegseisena,

historyka sztuki, muzealnika, nauczyciela akademickiego, znakomitego badacza artystycznych dziejów Prus i Pomorza, Prezesa Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, byłego wicedyrektora do spraw naukowych Muzeum Narodowego w Gdańsku, świetnego, niezapomnianego kolegę.

Żonie Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.

Koleżanki i koledzy z Muzeum Narodowego w Gdańsku

fot. Michał Rumas/KFP

adminŻegnamy dra Jacka Kriegseisena