Aktualności

Nowości wydawnicze – Widoki Gdańska na szklanych negatywach ze zbiorów Stadtmuseum Danzig. Muzeum Narodowe w Gdańsku

Widoki Gdańska na szklanych negatywach ze zbiorów Stadtmuseum Danzig. Muzeum Narodowe w Gdańsku
/ Images of Gdańsk on Glass Plate Negatives from the Collections of Stadtmuseum Danzig. The National Museum in Gdansk

Książka zawiera ponad 200 fotografii wybranych spośród 1700 zdigitalizowanych w latach 2015–2017 szklanych negatywów ze zbioru ikonograficznych materiałów pomocniczych przedwojennej instytucji muzealnej – Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku. Fotografie są datowane na lata 1860–1942, większość z nich pochodzi z lat 20. XX w. Chociaż szklane negatywy są dość licznie reprezentowane w kolekcjach muzealnych i bibliotecznych, to świadomość ich wartości dopiero rośnie. Sprzyjają temu programy digitalizacyjne i badawcze, prowadzone przez Muzeum Narodowe w Gdańsku. Dzięki nim stopniowo odkrywamy bogactwo i potencjał tych fotograficznych nośników, m.in. ich autorstwo i funkcję. Wiele spośród prezentowanych w książce fotografii pochodzi z rodzinnej firmy Gottheil & Sohn, jednego z najprężniejszych gdańskich zakładów fotograficznych przełomu XIX i XX wieku. Kilka najstarszych można przypisać jednemu z pionierów sztuki fotograficznej Richardowi Adalbertowi Ballerstädtowi. Sporo fotografii o charakterze konserwatorskim z lat 1930–1942 tworzyli pracownicy i pracowniczki muzeum, głównie konserwatorzy.

Wybór tematyki publikacji został podyktowany chęcią przypomnienia obrazów miasta sprzed niemal 160 lat: jego pejzażu architektonicznego, budynków reprezentacyjnych i miejsc spotkań, w tym świątyń, specyfiką malowniczego położenia wzdłuż ciągów wodnych. Książkę otwiera tekst Małgorzaty Taraszkiewicz-Zwolickiej, w którym autorka opisuje historię zbioru negatywów, znajdują się tu także pogrupowane w czterech tematycznych rozdziałach fotografie Gdańska: miejskie pejzaże, budynki użyteczności publicznej, kościoły i mieszkańcy. O szatę graficzną albumu zadbało nagradzane w konkursach projektowych re:design studio (Eurydyka Kata i Rafał Szczawiński) z Gdyni. Książka jest dwujęzyczna (polsko-angielska), dla zainteresowanych jest również dostępna ze streszczeniem tekstu w języku niemieckim.

Spis treści / Table of Contents

Fragment katalogu / Excerpt from the book

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska | Project co-financed with funds from the City of Gdańsk

Herb Gdańska - dwa lwy trzymające tarczę herbową z dwoma krzyżami nad którymi znajduje się korona, pod spodem znajduje się napis Gdańsk

Autorzy tekstu: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka, red. Daria Majewska
ISBN: ISBN 978-83-66433-21-2
Format: 280×220 mm
Liczba stron: 240
Oprawa: twarda
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2021

Cena: 72,00 zł

Książkę można nabyć w kasach:
– NOMUS-u – Nowego Muzeum Sztuki Działu Muzeum Narodowego w Gdańsku, ul. Stefana Jaracza 14, Gdańsk
– Oddziału Sztuki Dawnej, ul. Toruńska 1, Gdańsk
– Oddziału Zielona Brama, Długi Targ 24, Gdańsk

adminNowości wydawnicze – Widoki Gdańska na szklanych negatywach ze zbiorów Stadtmuseum Danzig. Muzeum Narodowe w Gdańsku