Początek wydarzenia: 2019-12-22

Szczegóły:

Kurator wystawy: Małgorzata Abramowicz, Mariola Balińska, Joanna Szymula-Grygiel, Wojciech Zmorzyński Współpraca merytoryczna: Małgorzata Paszylka-Glaza

Harmonogram

Data:

Lokalizacja:

Muzeum Narodowe W Gdańsku / Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów) / Ul. Cystersów 18, 80-330 Gdańsk

Galeria Polskiej Sztuki Współczesnej. NOWE SPOJRZENIE

UWAGA!

Informujemy, że realizując zalecenie Marszałka Województwa Pomorskiego, Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku zawiesił działalność muzeum od 11 marca 2020 roku do odwołania.

OZNACZA TO, ŻE WSZYSTKIE ODDZIAŁY MUZEUM SĄ OD DZISIAJ ZAMKNIĘTE DLA PUBLICZNOŚCI.

Nowa odsłona Galerii Stałej prezentuje wybór prac, które na przestrzeni ostatnich 20 lat zostały włączone do zbiorów Muzeum Narodowego Gdańsku. Autorami większości pokazanych dzieł są artyści i artystki debiutujący po 2000 roku.

Wystawa „Nowe spojrzenie” jest prezentacją najważniejszych zjawisk, kierunków oraz tendencji artystycznych w sztuce polskiej ostatnich dekad. Prace są eksponowane bez zachowania linearnego i chronologicznego podziału, ale koncentrują się wokół kluczowych kulturowych i społecznych dyskursów z uwzględnieniem ważnego aspektu historii Gdańska – związanego z ideą wolności i solidarności.

Korespondencja między realizacjami młodych i dojrzałych twórców oraz twórczyń ma na celu nie tylko ukazanie wieloaspektowego i interdyscyplinarnego obrazu sztuki, ale również zaakcentowanie rozumienia współczesności jako „przepracowania” i kontynuacji estetycznego i symbolicznego znaczenia sztuki poprzednich dekad.

Narracja jest prowadzona wokół takich pojęć, jak: transformacja systemowa, wolność oraz zniewolenie, i stanowi krytyczny głos wobec przemocy, wszelkich mechanizmów nadużywania władzy, a także kontroli różnych sfer życia społeczeństwa. Jest to akcent otwierający pole do szerszej dyskusji nie tylko na temat opresyjnych systemów, ale również wyznaczający nową perspektywę dotyczącą funkcjonowania symboli religijnych i ikonografii chrześcijańskiej, tożsamości i ciała. Śmierć i przemijanie, czas i kruchość ludzkiego losu to kolejne obszary i wątki zaznaczone w prezentacji nowej kolekcji. Nawiązania do malarstwa dawnych mistrzów są rodzajem artystycznej gry z tradycją malarską. Abstrakcja, figuracja, ekologia, akcenty feministyczne – wszystko to świadczy o ogromnej różnorodności perspektyw ujawniających się podczas nowego spojrzenia na kolekcję Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zestaw prac ułożony w sekwencje tematyczne daje nową perspektywę dla poznania sztuki współczesnej. Wskazuje również na to, w jakim kierunku powinna się rozwijać kolekcja, kładąc nacisk na budowanie narracji opartej nie tylko na warstwie estetycznej, ale również problemowej.

Prace pokazane na wystawie „Nowe spojrzenie” zostały zakupione z Funduszu Zakupowego im. Basila Alkazziego i Halimy Nałęcz (2016–2019) oraz pozyskane w ramach Pomorskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (2005). Znalazły się tu również dzieła zakupione ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Kolekcje – Regionalne kolekcje sztuki współczesnej (2012–2013), a także podarowane przez artystki i artystów.

Jednocześnie otwarta zostanie Stała Galeria Teatralna RZECZY TEATRALNE.

Dział Teatralny został utworzony w 1976 r. jako część Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, aby gromadzić, opracowywać i udostępniać publiczności prace artystów plastyków, którzy tworzyli dla polskich teatrów.

Przez ponad 40 lat została zgromadzona bogata kolekcja teatraliów, której zaledwie część pokazujemy w nowej Galerii Teatralnej RZECZY TEATRALNE, stanowiącej niezależną część Galerii Polskiej Sztuki Współczesnej NOWE SPOJRZENIE.

Prezentujemy projekty dekoracji i kostiumów wykonane przez Alinę i Jerzego Afanasjewów, Włodzimierza Komorowskiego, Jerzego Krechowicza, Jadwigę Pożakowską, Ali Bunscha, Mariana Kołodzieja, Wojciecha Krakowskiego, Andrzeja Wajdę, Krystynę Zachwatowicz, a także Kazimierza Mikulskiego, Krzysztofa Pankiewicza, Kazimierza Wiśniaka, Andrzeja Sadowskiego i innych.

Według tychże projektów zostały wykonane „rzeczy teatralne”, czyli elementy dekoracji i kostiumy, które także mają swoje miejsce w nowej galerii, a prezentowane fotografie są ich bezcenną dokumentacją wizualną.

Kuratorka: Małgorzata Abramowicz
Współpraca: Beata Majda-Boj

Skip to content