Początek wydarzenia: 2018-04-20

Szczegóły:

Kurator wystawy: Małgorzata Gańska, Przemysław Rey Email: mhn@mng.gda.pl

Harmonogram

Data:

Lokalizacja:

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Muzeum Hymnu Narodowego / Będomin 16, 83-422 Nowy Barkoczyn

Historia dworu w Będominie

Dwór w Będominie wybudowany na początku XVIII wieku przez 300 lat swej historii często zmieniał właścicieli. Najbardziej znanym był Józef Wybicki – autor słów polskiego hymnu narodowego. Historii rodziny Wybickich, ale także dziejom innych rodzin, osób i instytucji oraz wydarzeniom związanym z Będominem jest poświęcona wystawa „Historia dworu w Będominie”.

Ogromna część prezentowanych na wystawie obiektów została pozyskana dzięki uprzejmości potomków ostatnich mieszkańców dworu. Rodzina Dahlweid przekazała na ekspozycję liczne pamiątki rodziny związane z dworem. Będzie można obejrzeć niepublikowane wcześniej zdjęcia dokumentujące życie dworu od końca XIX wieku. Wśród zgromadzonych obiektów szczególnie ciekawe są albumy rodziny Dahlweid oraz pani Reginy Poczekaj, która w czasie wojny była pracownikiem przymusowym w będomińskim dworze. Ukazują życie tego miejsca z różnych perspektyw: niemieckich właścicieli oraz pracownicy przymusowej.

Wystawa pokaże również powojenną historię dworu, czyli krótki okres stacjonowania w Będominie Armii Czerwonej, działalność powstałego tu gospodarstwa rolnego, a później instytucji edukacyjnych: Uniwersytetu Ludowego im. Józefa Wybickiego i szkoły podstawowej, która funkcjonowała we dworze do 1977 roku.

Wystawa zainauguruje obchody 40-lecia Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, które od 1978 działa w Dworze Wybickich jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Projekt realizowany w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

 

Dwór w Będominie po pożarze, zdjęcie z albumu pp. Dahlweid, NN, Będomin, przed 1912 r., papier, fotografia

Zdjęcie ślubne przed dworem – Modesty Dahlweid i Manfreda von Parpart, 28 maja 1940 r.

Zdjęcie uczniów SP w Będominie