Początek wydarzenia: 12/11/2017

Szczegóły:

Kurator Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka Email ggf@mng.gda.pl

Termin:

Data:

Lokalizacja:

Muzeum Narodowe W Gdańsku / Gdańska Galeria Fotografii / Ul. Długi Targ 24, Gdańsk 80-828

Leszek Żurek. Lutry. Dokument wyobrażony

„Lutry. Dokument wyobrażony” to subiektywna dokumentacja fotograficzna pozostałości po społeczności luterańskiej żyjącej na Pomorzu, a dokładniej na Kaszubach, do 1945 roku. Kaszubi i Lutry żyli obok siebie przez setki lat, zagroda w zagrodę, dom w dom. Była między nimi zarówno zgoda, jak i niechęć. Druga wojna światowa przyniosła dramatyczne zakończenie łączących ich relacji. Leszek Żurek szuka dziś sposobu na przywrócenie atmosfery tamtego świata przeszłości w swoich czarno-białych analogowych fotografiach, a formalnie – środków podnoszących napięcie i dramaturgię zdjęć, jak na przykład wielokrotna ekspozycja czy element ruchu. Tworzy dokument, ale tak naprawdę wymyśla go we własnej pamięci. Składa całość z zasłyszanych historii i zapamiętanych obrazów i nastrojów. Jego fotografie są próbą dodania własnej narracji i wytworem nieobiektywnej dokumentacji. Leszek Żurek jest tegorocznym stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Marszałka Województwa Pomorskiego.

Wystawie będzie towarzyszyć katalog.

Spotkanie towarzyszące wystawie:
Rozmowy o Fotografii
Prof. UAM dr hab. Maciej Szymanowicz: Odkrywanie terytoriów. Kreacja wizerunku Niemców i Ziem Odzyskanych w polskim fotoreportażu pierwszej dekady po II wojnie światowej.
Miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku / Gdańska Galeria Fotografii (Zielona Brama)
Termin: 23.11.2017, godz. 16.30

Spotkanie będzie poświęcone Ziemiom Odzyskanym, a dokładnie analizie fotoreportaży na ich temat ukazujących się między innymi na łamach krakowskiego „Przekroju”, a także w książkach wydawanych przez Instytut Zachodni w Poznaniu. Podczas wykładu przyjrzymy się strategiom „oswajania” i prezentacji nowych terytoriów oraz uwikłaniu fotografów w oficjalny dyskurs propagandy państwowej. Omówimy najważniejsze ujęcia tematu na zdjęciach pokazujących te tereny (np. wysiedlenia Niemców, życie i praca osadników, materialne dziedzictwo kultury niemieckiej) i usytuujemy je w kontekście państwowej polityki, mającej na celu ich „repolonizację”. Prace fotografów będą również rozpatrywane w kontekście najważniejszych kierunków i sposobów obrazowania ówcześnie obowiązujących w fotografii artystycznej (piktorializm, fotografia ojczysta, socrealizm). Ważnym elementem wywodu będzie również próba uchwycenia zmian, jakie w końcu lat 40. dotknęły fotoreportaże ukazujące nowe terytoria w konsekwencji wprowadzenia estetyki socrealizmu oraz uznania przez władze zakończenia procesu integracji Ziem Odzyskanych z pozostałymi częściami kraju.

prof. UAM dr hab. Maciej Szymanowicz – historyk sztuki specjalizujący się w historii fotografii. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłada również na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od stycznia 2005 do lipca 2010 roku był kierownikiem Galerii Fotografii „pf” w Poznaniu. W latach 2005–2015 był członkiem rady programowej Biennale Fotografii w Poznaniu. Współpracował z wieloma instytucjami: Muzeum Narodowym w Warszawie przy organizacji wystawy Jana Bułhaka (2006), National Gallery of Art w Waszyngtonie przy wystawie: Foto: Modernity in Central Europe, 1918–1945 (2007) oraz z The Museum of Modern Art w Nowym Jorku przy projekcie OBJECT: PHOTO. Modern Photographs. The Thomas Walther Collection 1909–1949 (2013–2014). Jest autorem licznych publikacji, m.in. książki pt. Zaburzona epoka. Polska fotografia artystyczna w latach 1945–1955 (2016).

Bez tytułu, fot. ⓒ Leszek Żurek, 2015-2017
Bez tytułu, fot. ⓒ Leszek Żurek, 2015-2017
Bez tytułu, fot. ⓒ Leszek Żurek, 2015-2017
Bez tytułu, fot. ⓒ Leszek Żurek, 2015-2017