Początek wydarzenia: 29/08/2017

Szczegóły:

Kurator Alicja Andrzejewska-Zając, Maja Mociewicz Email info@mng.gda.pl

Termin:

Data:

Lokalizacja:

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Sztuki Dawnej / ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk

Rewolucjoniści sztuki. Max Liebermann (1847-1935). Dzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku

W czwartek 20 lipca w Oddziale Sztuki Dawnej MNG, w związku z trwającym od 15 marca br. cyklem wystawienniczym „Rewolucjoniści Sztuki”, zostały pokazane prace Maxa Liebermanna, jednego z najważniejszych niemieckich twórców przełomu XIX i XX wieku. Prezentowane ryciny (13) i rysunki (2) z muzealnej kolekcji należą do cennego zespołu prac gromadzonych przed władze Stadmuseum Danzig na początku minionego stulecia, pośród których poczesne miejsce zajmowały dzieła niemieckich artystów współczesnych. Twórczość Liebermanna wpisuje się, obok dokonań Maxa Slevogta i Lovisa Corintha, w wielki przewrót artystyczny, jakim był impresjonizm. Owe twórcze poszukiwania i nowatorskie rozwiązania, które docierały z Paryża, widać szczególnie w pracach rysunkowych i graficznych artysty, obrazujących jego spontaniczną, nieskrępowaną wypowiedź artystyczną. Szybka, wrażliwa kreska oddaje ruch, wrażeniowość i ulotność uchwyconej przez artystę chwili.

Impresjonizm niemiecki to kierunek w sztuce, który – podobnie jak we Francji – powstał jako reakcja na malarstwo akademickie końca XIX wieku. W odróżnieniu od dotychczasowego „oficjalnego” nurtu skupiał się na utrwaleniu przeżycia wewnętrznego i nastroju. Charakteryzował się nieskrępowanym gestem artystycznym oraz tematyką oscylującą wokół życia miasta i ulicy, towarzystwa w barach i kafejkach, szeroko rozumianego pleneru. Artyści niemieccy tworzący w nowym nurcie byli skupieni wokół tzw. Berlińskiej Secesji – ugrupowania powstałego w 1898 roku. Przewodniczącym nowopowstałej grupy był Max Liebermann. Od 1920 roku pełnił także funkcję przewodniczącego Pruskiej Akademii Sztuk. Ten pochodzący z rodziny żydowskiego przemysłowca, zamożny, wpływowy i niezależny artysta, należący do berlińskiej elity intelektualno-artystycznej, zgromadził jedną z największych kolekcji obrazów francuskich impresjonistów w Niemczech. W 1933 roku w związku z narastającym antysemityzmem zrezygnował z honorowej funkcji przewodniczącego Pruskiej Akademii Sztuk. Zaraz potem nowe władze Akademii, na mocy nowego prawa, zakazały wystawiania prac artystów żydowskich. Dwa lata później artysta zmarł. Oscar Kokoschka zapytany w ankiecie do Neue Weltbühne o najwybitniejszego twórcę niemieckiego odpowiedział: „Max Liebermann, artysta który z pewnością nie umarł z powodu uwiądu starczego”.

Przed wojną, poza prezentowanymi rysunkami na wystawie, w zbiorach Stadmuseum znajdowało się jeszcze siedem rysunków artysty oraz dwa obrazy olejne. Obecnie dzieła te są uznane za zaginione.

Wystawę będzie można oglądać do 13 października 2017 roku.

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Sztuki Dawnej
ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk
+ 48 58 301 70 61
info@mng.gda.pl