Początek wydarzenia: 06/11/2018

Szczegóły:

Kurator Alicja Andrzejewska-Zając

Termin:

Data:

Lokalizacja:

Muzeum Narodowe W Gdańsku / Oddział Sztuki Dawnej / Ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk

„Stefano della Bella i Giovanni Battista Piranesi. Akwaforty ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku.” Pokaz towarzyszący wystawie Włochy w Gdańsku

Stefano della Bella i Giovanni Battista Piranesi, wybitni włoscy artyści graficy, choć tworzyli w innych epokach i w swoich dziełach podejmowali odmienne zagadnienia, uchodzą za największych mistrzów w historii grafiki europejskiej. Łączy ich wirtuozeria warsztatu, precyzja linii i wielka inwencja. Każdy z nich jest twórcą około tysiąca płyt akwafortowych.

Pośród zaprezentowanych prac Stefana Della Belli (1610–1664), artysty wykształconego we Florencji i pracującego dla dworu Medyceuszy, na szczególną uwagę zasługuje jego młodzieńcze dzieło pt. Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu, wykonane w Rzymie w 1633 roku. Jest ono uznawane jest za jeden z najwspanialszych siedemnastowiecznych graficznych poloników. Praca ta powstała na bazie wielu szkiców wykonanych przez artystę z natury. Seria ukazuje bogaty korowód jeźdźców i osób towarzyszących polskiemu poselstwu, którego zadaniem było złożenie hołdu papieżowi Urbanowi VIII od nowo koronowanego króla Władysława IV Wazy. Orszak poselski, liczący 300 osób, 20 powozów, wiele koni i jucznych zwierząt, swym ostentacyjnym bogactwem wywarł na współczesnych wielkie wrażenie i znalazł odzwierciedlenie w ówczesnych diariuszach i wspomnieniach. Legat nie dostosował się bowiem do miejscowych zwyczajów, jak zwykle czynili to podróżujący po Europie Polacy, i uczynił z wystąpienia w niezwykłych, kształtowanych pod wpływem Orientu strojach środek oddziaływania propagandowego – był manifestacją wielkości i kulturowej odmienności Rzeczypospolitej. Seria te składa się z sześciu rycin przeznaczonych do oglądania w formie panoramy. W Gdańsku mamy pięć odbitek.

Giovanni Battista PIranesi (1720–1778) miał niezwykłą umiejętność dokumentowania architektury Rzymu w najmniejszym, niemal inwentaryzatorskim szczególe, przy jednoczesnym zamiłowaniu do tworzenia fantazyjnych wizji. Wyróżniało go doskonałe wyczucie bryły i przestrzeni, które kształtował za pomocą szkicowych linii i śmiałych kontrastów światłocieniowych. Jego wielkoformatowe ryciny (na wystawie zostanie zaprezentowanych siedem rycin z serii Vedute di Roma) uważane obecnie za mistrzowskie przykłady akwaforty, zyskały ogromną popularność i przyniosły artyście sławę.

Przygotowany przez Alicję Andrzejewską-Zając pokaz jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie Włochy w Gdańsku.

Giovanni Battista Piranesi, Fontanna di Trevi w Rzymie, 1733, akwaforta, fot. © MNG

Stefano della Bella, Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu, fragment, 1633, akwaforta, fot. © MNG

Stefano della Bella, Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu, fragment, 1633, akwaforta, fot. © MNG

Stefano della Bella, Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu, fragment, 1633, akwaforta, fot. © MNG

Giovanni Battista Piranesi, Fasada Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie, 1742, fot. © MNG