Początek wydarzenia: 23/09/2018

Szczegóły:

Kurator dr hab. Marcin Kaleciński prof. UG

Termin:

Data:

Lokalizacja:

Muzeum Narodowe W Gdańsku / Oddział Zielona Brama / Ul. Długi Targ 24, 80-828 Gdańsk

Włochy w Gdańsku

Wystawa Włochy w Gdańsku jest pierwszą próbą ukazania dziedzictwa włoskiego w Gdańsku od XIV do końca XVIII wieku. Jest efektem projektu badawczego i konserwatorskiego, który był realizowany  od 2014 roku pod kierunkiem prof. Marcina Kalecińskiego w Oddziale Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Zdecydowana większość wybranych na wystawę obiektów nigdy nie była dotychczas eksponowana. Dokumentują one kontakty gdańsko – włoskie, sposób postrzegania Italii nad Motławą. Eksponowane rękopisy, inkunabuły i starodruki z dawnej Biblioteki Senatu Miasta Gdańska, zwłaszcza z donacji Giovanniego Bonifacia, hrabiego d’Oria są świadectwem zainteresowania gdańszczan ustrojem miast włoskich, papiestwem, literaturą i muzyką włoską. Na wystawie znajdą się pochodzące z kościoła Mariackiego w Gdańsku znakomite paramenty liturgiczne wykonane z włoskich tkanin (XIII – XV wiek) oraz renesansowe iluminowane kodeksy. Po raz pierwszy zostaną pokazane obrazy, rysunki, dzieła graficzne i szkło włoskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz kolekcji kościelnych i prywatnych.

Wystawa będzie także okazją do obejrzenia zabytków  z innych polskich zbiorów – z PAN Biblioteki Gdańskiej, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Muzeów Diecezjalnych w Toruniu i Pelplinie, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i Muzeum Sztuki w Łodzi  oraz z prestiżowego Staatliche Museen w Berlinie.

W projekcie wzięli udział niemal wszyscy kustosze z Oddziału Sztuki Dawnej MNG, a także konserwatorzy z pracowni konserwacji MNG oraz opiekunowie pracowni Działów Zbiorów Specjalnych PAN Biblioteki Gdańskiej – współorganizatora wystawy. Wyniki przeprowadzonych badań zostaną opublikowane w katalogu wystawy, zawierającym kilkanaście esejów i setki not, podejmujących nierzadko pionierskie zagadnienia.

Wydarzenia towarzyszące:

Sympozjum „Włochy w Gdańsku”

Celem sympozjum jest popularyzacja wiedzy o obiektach eksponowanych na wystawie „Włochy w Gdańsku”, kompleksowa prezentacja problematyki dotyczącej relacji Gdańska z Italią oraz obecności Włochów i kultury włoskiej w dziejach naszego miasta. Podczas jednodniowego sympozjum będą prezentowane referaty problemowe oraz krótkie, monotematyczne komunikaty przybliżające najciekawsze eksponaty wystawy. Z powodu ograniczeń czasowych wybraliśmy problemy i obiekty bezpośrednio związane z Włochami i Gdańskiem, istotnie odnotowane na ekspozycji; więcej zagadnień będzie poruszonych w przyszłym katalogu dotyczącym wystawy.

Koncepcja i opieka naukowa dr hab. prof. UG Marcin Kaleciński.

Uwaga! Udział w sympozjum jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.

Program sympozjum

3 grudnia 2018 r., godz. 10.00
Muzeum Narodowe w Gdańsku/Oddział Sztuki Dawnej
ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk

Patronat Honorowy:
Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
Ambasada Włoch w Polsce
Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska
J.E. Vincenzo Manno, Ambasador Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Polsce

Valla Giorgio, De expetendis et fugiendis rebus opus, Wenecja: Aldo Manuzio, PAN Biblioteka Gdańska, fot.© PAN Biblioteka Gdańska

Valla Giorgio, De expetendis et fugiendis rebus opus, Wenecja: Aldo Manuzio, PAN Biblioteka Gdańska, fot.© PAN Biblioteka Gdańska

Medal Bonifacia d'Oria, British Museum w Londynie, fot.© British Museum w Londynie

Michelangelo Campidoglio, Martwa natura, olej, płótno, Muzeum Narodowe w Gdańsku, fot.© Muzeum Narodowe w Gdańsku

Antonio Campi, Modlitwa w Ogrójcu, Muzeum Diecezjalne w Pelplinie, fot.© Muzeum Diecezjalne w Pelplinie

Gennaro Greco, Capriccio architektoniczne, Muzeum Narodowe w Gdańsku, fot.© Muzeum Narodowe w Gdańsku

Alessandro Allori, Portret Marii Medycejskiej, Muzeum Narodowe w Gdańsku, fot.© Muzeum Narodowe w Gdańsku

Ornat haftowany, 2 poł. XV w., aksamit, Muzeum Narodowe w Gdańsku, fot.© Muzeum Narodowe w Gdańsku

Ornat haftowany, 2 poł. XV w., aksamit, Muzeum Narodowe w Gdańsku, fot.© Muzeum Narodowe w Gdańsku

Giovanni Francesco Barbieri zw. Il Guercino, Studium kobiety w chuście, Muzeum Narodowe w Gdańsku, fot.© Muzeum Narodowe w Gdańsku

Giovanni Battista Tiepolo, Św. kapucyn nawracający heretyka, Muzeum Narodowe w Gdańsku, fot.© Muzeum Narodowe w Gdańsku

Rękopis dzieła Franceska Petrarki In medicum quendam invectivarum liber et alia. XIV/XV w. , PAN Biblioteka Gdańska, fot.© PAN Biblioteka Gdańska

Rękopis dzieła Franceska Petrarki In medicum quendam invectivarum liber et alia. XIV/XV w. , PAN Biblioteka Gdańska, fot.© PAN Biblioteka Gdańska

Giovanni Battista Piazzetta, Studium aktu męskiego, szary papier, zbiory prywatne, fot.© Muzeum Narodowe w Gdańsku

Hans Schenk zw. Scheusslich, Portret Hansa Klura, model medalu, 1546, Staatlichen Museen Preussischer Kulturbesitz w Berlinie, fot.© Museen Preussischer Kulturbesitz w Berlinie