Aktualności

Nowości wydawnicze – Zbiory artystyczne polskich ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim od końca XVIII wieku po czasy dzisiejsze

Zbiory artystyczne polskich ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim od końca XVIII wieku po czasy dzisiejsze

Oddawana do rąk czytelnika książka jest rozprawą doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej i obronioną w 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wynikiem odszukania wielu dotąd niespenetrowanych zasobów źródłowych. Pozornie uboga baza źródłowa ukazała gros nowych, niezbadanych dotąd obszarów i również w przyszłości może pomóc wzbogacić dotychczasowe ustalenia.

Analiza zbiorów artystycznych polskich ziemian regionu Pomorza Nadwiślańskiego, dokonana w niniejszej pracy, poszerza ogólną wiedzę dotyczącą polskiego kolekcjonerstwa, a szczególnie ukazuje znaczenie terenów dotychczas pomijanych w historiografii. Wpisuje się w szersze badania zachowań kulturotwórczych, zwłaszcza stosunku do sztuki, ówczesnej postawy wobec przeszłości, a tym samym określenia własnej tożsamości. Ukazanie cech charakterystycznych owych postaw na obszarze o słabszej pozycji żywiołu polskiego jednocześnie wzbogaca skromny stan badań nad dziejami ziemiaństwa Pomorza Nadwiślańskiego.

Pisząc o zainteresowaniach kolekcjonerskich na ziemiach Pomorza, zdawałam sobie sprawę, że należałoby uwzględnić zarówno ziemiaństwo niemieckie, jak i warstwę mieszczańską obu narodowości. Zajmującym aspektem godnym zbadania, szczególnie w Prusach Zachodnich, wydaje się zjawisko dyfuzji kulturowej i z pewnością warto byłoby zwrócić uwagę na wzajemne oddziaływanie tych dwóch narodowości, które przejawiało się w przejmowaniu mentalności i wzorców kulturowych. Ze względu na charakter prowadzonych analiz i ograniczoność źródeł zawęziłam jednak badania do grupy polskiego ziemiaństwa. Na wskazanym terenie niewiele możemy powiedzieć o kolekcjonerstwie polskiego mieszczaństwa, z kolei zainteresowania artystyczne ziemiaństwa niemieckiego wymagają odrębnych prac badawczych.

Ze wstępu dr Dobromiły Rzyskiej-Laube.

[Spis treści]

[Fragment książki]

Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego

Autorka tekstu: dr Dobromiła Rzyska-Laube
ISBN: 978-83-66433-26-7
Format: 170 x 240 mm
Liczba stron: 688
Oprawa: twarda
Język: polski
Rok wydania: 2022

Cena: 82,00 zł

Książkę można nabyć w Oddziale Sztuki Dawnej (ul. Toruńska 1, Gdańsk), Oddziale Etnografii (ul. Cystersów 19, Gdańsk) oraz w Oddziale „Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Pomorskim Ośrodku Kontaktów z Polonią” w Waplewie Wielkim (Waplewo Wielkie, 82-410 Stary Targ).

adminNowości wydawnicze – Zbiory artystyczne polskich ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim od końca XVIII wieku po czasy dzisiejsze