Aktualności

(Nie)zapomniane. Historia kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku | podsumowanie projektu

Cykl wykładów i spotkań (Nie)zapomniane. Historia kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku realizowanych w ramach projektu „Badanie strat wojennych – kolekcja Jacoba Kabruna – etap I”, zainaugurowany 17 września, kontynuowany online na platformie Zoom, w soboty o godz. 17.00.

Na spotkania obowiązują zapisy – zainteresowanym prześlemy link mailem: zapisy@mng.gda.pl
Kontakt: m.mielnik@mng.gda.pl

 • 24.09 – dr Janusz Dargacz – Kronika Muzeum Miejskiego w Gdańsku z lat 1904–1912 jako źródło do dziejów gdańskiego muzealnictwa
 • 08.10 – Anna Baranowska Fietkiewicz, Lech Łopuski – Już czas! Kolekcja zegarów Muzeum Miejskiego i Muzeum Rzemiosła w Gdańsku.
 • 22.10 – prof. dr hab.  Edmund Kizik – Niezwykłe losy gdańskiego skarbu paramentów liturgicznych z kościoła NMP w Gdańsku
 • 29.10 – dr Jan Daniluk – Muzea, kolekcje i wystawiennictwo międzywojennego Gdańska
 • 5.11 – dr Beata Purc – Kolekcja malarstwa europejskiego Stadtmuseum Danzig i rozproszenie zasobów [1939 – 1950]
 • 19.11– Beata SztyberParamenty, ubiory, akcesoria mody przed II wojną w Stadtmuseum – przyczynek do losów zbioru tkanin i haftów
 • 26.11– dr Magdalena Mielnik, Małgorzata Zając Czy warto badać straty wojenne 77 lat po zakończeniu wojny?
 • 03.12 – Magdalena Podgórzak – „…Niczego mi proszę pana tak nie żal jak porcelany” – porcelana miśnieńska na tle strat wojennych kolekcji ceramiki i szkła Stadt- und Kunstgewerbemuseum Danzig
 • 10.12 – zakończenie cyklu:
  Bartłomiej Sierzputowski – spotkanie wokół książki Status ruchomych dóbr kultury na Ziemiach Odzyskanych w prawie międzynarodowym i prawie krajowym, Warszawa 2019
  dr Ewa Barylewska-Szymańska (Muzeum Gdańska) – W służbie ochrony dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego. Konserwatorzy Wolnego Miasta Gdańska
  dr Magdalena Mielnik – Dobrzy przyjaciele w nowym wnętrzu. Pierwsze wystawy w odremontowanym klasztorze pofranciszkańskim. 150 lat od otwarcia pierwszej wystawy w budynku Muzeum Miejskiego w Gdańsku. 

Muzeum Narodowe w Gdańsku jest kontynuatorem działającego w tym samym budynku do 1945 roku Muzeum Miejskiego w Gdańsku (Stadtmuseum Danzig). Dzisiejsze muzeum ukształtowała polsko-niemiecka historia. Podczas spotkań cofniemy się w czasie i poznamy początki obu instytucji.

Trzon zbiorów Muzeum Miejskiego utworzyła kolekcja gdańskiego kupca Jacoba Kabruna, przekazana miastu testamentem w 1814 roku, umieszczona w gmachu Muzeum w 1872 roku. Składały się na nią cenne dzieła dawnego malarstwa, głównie flamandzkiego i holenderskiego, zbiór liczący 1950 rysunków i akwarel oraz około 11 tysięcy prac graficznych europejskich artystów od XV do początku XIX wieku. W 1879 roku włączono do zbiorów kolekcję syna Jacoba, Augusta Kabruna. Jacob zapisał też w testamencie fundusz na dalsze powiększanie kolekcji, dzięki czemu do zbiorów kupowano z niego nowe obiekty jeszcze długo po jego śmierci. W ramach programu „Badanie polskich strat wojennych” realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Narodowe w Gdańsku prowadzi badania strat wojennych z kolekcji Jacoba i Augusta Kabrunów. Pod koniec 2022 roku kolejne opracowane w ramach projektu źródła zostaną udostępnione na stronie straty.mng.gda.pl, a na końcówkę roku 2023 planujemy wydanie książki Heleny Kowalskiej „Straty wojenne kolekcji malarstwa Jacoba i Augusta Kabrunów”.

Wykłady są częścią projektu „Badanie strat wojennych – kolekcja Jacoba Kabruna – etap I”.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.

admin(Nie)zapomniane. Historia kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku | podsumowanie projektu