Aktualności

Konferencja naukowa: Sztuki piękne w Gdańsku w długim XIX wieku. Call for abstracts

Organizatorzy: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Gdańska
Termin: 22–23 czerwca (czwartek–piątek) 2023 r.
Miejsce obrad: Muzeum Narodowe w Gdańsku (Pałac Opatów w Oliwie), Muzeum Gdańska (oddział Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 46/47)

Muzeum Narodowe w Gdańsku i Muzeum Gdańska zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Sztuki piękne w Gdańsku w długim XIX wieku”. Konferencja ma na celu podsumowanie dotychczasowego stanu badań nad sztuką w dziewiętnastowiecznym Gdańsku i w zamyśle organizatorów stanowić będzie punkt wyjścia do dalszych prac nad tym okresem w dziejach sztuk plastycznych w tym mieście. Wiek XIX rozumiany jest tu szeroko („długi wiek XIX”), jako okres od końca XVIII w. (pierwszy okres pruski w Gdańsku) aż po początek XX stulecia (wybuch pierwszej wojny światowej).

W kręgu zainteresowań konferencji znajdują się między innymi:

  • artyści (działający w Gdańsku lub tu urodzeni, których twórczość odnosiła się do miasta nad Motławą) i ich dzieła
  • szkolnictwo artystyczne (działalność Królewskiej Szkoły Sztuk Pięknych [Königliche Kunstschule] oraz artystyczne szkolnictwo prywatne)
  • stowarzyszenia działające na rzecz krzewienia sztuk pięknych i ich działalność (np. Towarzystwo Sztuk Pięknych [Kunstverein])

Na zgłoszenia czekamy do 30 stycznia 2023 r. Propozycje tematów wraz z krótkim streszczeniem (do 800 znaków) i informacją o autorze (zawierającą imię i nazwisko, tytuł naukowy, afiliację) prosimy kierować na adres: konferencja2023@muzeumgdansk.pl

Liczymy na Państwa zainteresowanie i życzliwe przyjęcie naszego zaproszenia.

Konferencja towarzyszyć będzie dwóm wystawom dziewiętnastowiecznego malarstwa gdańskiego przygotowanym w Zielonej Bramie, oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku i Ratuszu Głównego Miasta, oddziale Muzeum Gdańska.

adminKonferencja naukowa: Sztuki piękne w Gdańsku w długim XIX wieku. Call for abstracts