Aktualności

5. edycja seminarium „Konserwacja obiektów metalowych i łączonych – podsumowanie

W dniach 19-20 października 2022r. odbyła się 5. edycja seminarium „Konserwacja obiektów metalowych i łączonych, która została już po raz trzeci zorganizowana przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku. Pierwszy dzień seminarium został zrealizowany w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku, oddziale NMM w Gdańsku. Natomiast drugiego dnia uczestnicy spotkali się w NOMUS-ie, Dziale Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Idea zorganizowania tego typu spotkania zrodziła się po raz pierwszy w 2013 roku dzięki wspólnym wysiłkom Catii Viegas Wesołowskiej, ówczesnej przedstawicielki grupy roboczej metalu ICOM-CC (ICOM-CC Metal Working group) oraz Działu Konserwacji Muzealiów NMM w Gdańsku. Motywacją do zainicjowania seminarium było stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń między specjalistami z różnych dziedzin. Seminarium jest jednym z niewielu wydarzeń w obszarze konserwacji i badań zabytków metalowych i łączonych o randze krajowej skierowanym do konserwatorów, muzealników, archeologów oraz pracowników naukowych. Spotkanie wpisało się już na stałe w kalendarz wydarzeń ogólnokrajowych poświęconych zagadnieniom konserwacji oraz badań obiektów metalowych i łączonych.

Organizatorzy w tym roku po raz pierwszy zaprosili do współpracy zewnętrzną Radę Programową w składzie: Dominik Dziadusz, dr Julio del Hoyo-Meléndez, dr hab. Andrzej Miszczyk, prof. Politechniki Gdańskiej, Ryszard Bobrow oraz prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki. Zadaniem członków Rady był wybór nadesłanych streszczeń oraz opiniowanie programu seminarium. Wszystkie streszczenia zostały zamieszczone w publikacji „Konserwacja obiektów metalowych i łączonych” przygotowanej przez Dział Wydawnictw Muzealnych w składzie Anna Ciemińska oraz Paweł Makowski.

Pierwszy dzień seminarium rozpoczął się od powitania uczestników przez dr Roberta Domżała, dyrektora NMM w Gdańsku oraz dr hab. Jacka Friedricha, dyrektora MN w Gdańsku. Program obejmował następujące sesje tematyczne: studium przypadku, metody konserwacji, materiały oraz analiza i profilaktyka konserwatorska. W ramach pierwszej sesji moderowanej przez Dominika Dziadusza efektami wyników swoich prac i badań podzielili się Aleksandra Rowińska (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Mateusz Biborski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), Andrzej Jastrzębiowski (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu). Druga sesja, której moderatorem był Andrzej Miszczyk obejmowała prezentacje Michała Szocińskiego (Politechnika Gdańska), Karola Żołędziowskiego (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie) oraz Artura Zielińskiego (Politechnika Gdańska). Pierwszy dzień seminarium został zwieńczony wystąpieniem Anny Mistewicz (Muzeum Narodowe w Warszawie) oraz Aleksandry Towarek (Uniwersytet Warszawski) w ramach sesji moderowanej przez Irenę Rodzik (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku).

Drugi dzień seminarium rozpoczął się od powitania uczestników przez Mariolę Balińską, kuratora NOMUS, która przybliżyła historię Działu i jego kolekcje. Następnie Catia Viegas Wesołowska, Główna Konserwator MNG opowiedziała o zagadnieniach konserwatorskich w ujęciu sztuki współczesnej. Gościem specjalnym był Paul Mardikian (Terra Mare Conservation LLC) pełniący funkcję koordynatora grupy roboczej metalu International Council of Museums – Committe for Conservation.  Pan Mardikian wygłosił prezentację pt. „Challenges and Solutions for Conserving non-Separable Marine Archaeological Composite Objects”. Ze względu na różnicę czasową jego prelekcja odbyła się w formule online. Program drugiego dnia został podzielony na dwie sesje tematyczne: studium przypadku oraz przyszłość konserwacji. W ramach sesji pn. studium przypadku wystąpili Joanna Koryciarz-Kitamikado (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata) oraz Marcin Całka (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie), Michał Wróblewski – Monument Service, Aleksandra Trybuła (Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem) oraz Dorota Grubba-Thiede (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku). Pani Grubba-Thiede wygłosiła ostatnią prelekcję poświęconą sylwetce Pani Aliny Tomaszewskiej oraz jej dorobkowi w obszarze konserwacji i badań historycznych technik metalowych i łączonych.

Nowością w tegorocznym programie był tajemniczy punkt programu – World Cafe. Jest to narzędzie aktywizujące ułatwiające dyskusje w większej grupie osób. Nasi uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń w takich obszarach jak współpraca interdyscyplinarna, profilaktyka konserwatorska, seminaria, edukacja konserwatorów metali i obiektów łączonych w Polsce, wyzwania związane z wymianą wiedzy i dobrych praktyk w obszarze konserwacji i badań w Polsce i za granicą. Swobodna atmosfera w jakiej prowadzone były rozmowy oraz otwartość sprzyjały dzieleniu się trudnościami, na które napotykamy w codziennej pracy. Wszystkie przemyślenia zostały spisane przez uczestników i zostaną udostępnione przez Organizatorów w niedługim czasie. Ta część programu potwierdziła ogromną potrzebę rozmów dotyczących zagadnień związanych z konserwacją obiektów metalowych i łączonych między uczestnikami. W efekcie na Facebooku powstała grupa Konserwatorzy zabytków Polska. Zachęcamy do jej dołączenia.

Tegoroczna edycja nie byłaby możliwa bez połączenia wysiłków i zaangażowania zespołów Działu Konserwacji Muzealiów i Działu Promocji obu muzeów przy wsparciu Działu Wydawnictw Muzealnych, Działu Dokumentacji oraz Działu Administracji NMM. W jego skład weszli Dagmara Bojar, Hanna Borkowska, Irena Rodzik, Katarzyna Schaefer-Rychel, Eugeniusz Panto, Piotr Felkier, Catia Viegas Wesołowska, Anna Żychska, Oliwia Szepietowska, Paulina Szwaj przy wsparciu Marka Jankowskiego, Anny Ciemińskiej, Pawła Makowskiego, Radosława Paternogi, Pawła Jóźwiaka, Janusza Piwowarczyka, Zbigniewa Sobieraja oraz Adama Jurka. Dziękujemy Dyrekcji NMM w Gdańsku oraz MN w Gdańsku za wsparcie w tworzeniu przestrzeni umożliwiającej wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze konserwacji obiektów metalowych oraz łączonych.

Jeszcze raz dziękujemy prelegentom za podzielenie się swoimi doświadczeniami i wyzwaniami w pracy, członkom Rady za wsparcie merytoryczne a wszystkim uczestnikom za stworzenie atmosfery sprzyjającej dyskusjom i wymianie doświadczeń.

Do zobaczenia w 2024 roku!

 

admin5. edycja seminarium „Konserwacja obiektów metalowych i łączonych – podsumowanie