Aktualności

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie “Fangor. Poza obraz” | 25.02. – BRAK MIEJSC

 

📌 25.02.2023 godz. 12:00-14:00 * BRAK MIEJSC
📌 Oddział Sztuki Nowoczesnej, ul. Cystersów 18, Gdańsk
📌 Prowadzenie: Wojciech Zmorzyński
📌 Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy 👉 zapisy@mng.gda.pl, tel.: +58 301 70 61 w. 216 – w godz. 8:00-16:00
📌 Kontakt: Ośrodek Edukacji Muzealnej, Wolontariatu i Współpracy z Publicznością
📌 Wstęp na wydarzenie w cenie biletu na wystawę

 

Zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie Wojciecha Zmorzyńskiego po wystawie “Fangor. Poza obraz” w Oddziale Sztuki Nowoczesnej – oliwskim Pałacu Opatów.

Mogłoby się wydawać, że po stu latach od urodzin artysty i około siedmiu dekadach jego intensywnej pracy, twórczość Wojciecha Fangora została już dobrze rozpoznana. Tym bardziej, że w ciągu ostatnich dwóch dekad doczekał się w Polsce kilku wystaw o charakterze dużych retrospektyw. Co nowego zatem może wnieść do recepcji jego twórczości ekspozycja w Muzeum Narodowym w Gdańsku?

Proponujemy odczytanie dobrze znanego dorobku Fangora (abstrakcje z lat 50., 60. i 70. ubiegłego wieku) na nowo – w świetle uważnej i głębokiej retrospekcji. Bliskiemu oglądowi poddane zostaną najwcześniejsze dzieła artysty oraz te pochodzące z pierwszych dekad jego twórczości, często mniej znane – od późnych lat 30. i okresu wojny, kiedy jako młody chłopak zaczynał naukę rysunku i malarstwa, przez lata powojenne i okres socrealistyczny, aż po radykalne zerwanie z figuratywnością i „Studium przestrzeni” z 1958 roku. Ważną częścią wystawy będą materiały archiwalne (kroniki filmowe, zdjęcia prywatne, wywiady z artystą), które zanurzą dzieła w kontekście historycznym i biograficznym. A ten dla narracji wystawy i lepszego zrozumienia twórczości Fangora wydaje się być kluczowy: zainteresowanie artysty już od najmłodszych lat i przez całe życie astronomią, doświadczenia II wojny światowej, uratowanie cudem od rozstrzelania, stalinowski reżim, który osadził ojca malarza w więzieniu z wyrokiem śmierci, emigracja na kilka dekad w 1961 roku. Takie dzieła jak „Rozstrzelanie” (1948), „Krzyk”, „Proces” czy „Pałac kultury” (powstające w okresie jego socrealistycznej twórczości, ale krytyczne wobec reżimu), czy gest radykalnego zerwania z figuracją po odwilży, by przejść do optycznych eksperymentów z płaszczyzną – pozwalają odczytać twórczość Fangora na nowo.

Najlepiej znany publiczności tzw. okres abstrakcyjny w rozwoju twórczym artysty, może okazać się w tym świetle czymś o wiele więcej niż niezwykle udanym intelektualno-malarskim eksperymentem, który przyniósł mu światową sławę. Może np. ujawnić swoje ukryte związki z zainteresowaniami astronomicznymi lub też objawić się nam jako swoista odwilżowa reakcja na „walec historii” czy forma ucieczki – niemalże zbieżna w czasie z emigracją. Najbardziej znane szerszemu gronu odbiorców abstrakcje z lat 60. zaczną więc tracić swoją formalistyczną niewinność. Na wystawie – dzięki współpracy z „Fundacją Promocji Twórczości Wojciecha Fangora” – znajdą się też dzieła mało znane lub wręcz nigdy nie pokazywane, a mające znaczenie dla pełniejszego zrozumienia jego twórczości.

Na ekspozycji zaprezentujemy ponad 100 obrazów i 90 rysunków, plakaty oraz rzeźby ze wszystkich okresów twórczości Wojciecha Fangora.

adminOprowadzanie kuratorskie po wystawie “Fangor. Poza obraz” | 25.02. – BRAK MIEJSC