Plan wystaw na rok 2023

Sibylle Bergemann. Fotografie

Wystawa organizowana we współpracy z ifa (Institut für Auslandsbeziehungen Abteilung Kunst) oraz Instytutem Goethego w Polsce.

kuratorka: Małgorzata Ruszkowska-Macur
termin: 3 lutego – 3 maja 2023
lokalizacja: Oddział Zielona Brama; Gdańsk, Długi Targ 24

Wystawa to przegląd twórczości jednej z najciekawszych niemieckich fotografek ostatnich kilku dekad. Jej bogaty dorobek znalazł już swoje miejsce w czołowych zbiorach sztuki nowoczesnej w Niemczech i na świecie. Dotychczas jednak nie był szerzej prezentowany w Polsce. Muzeum Narodowe w Gdańsku, jako pierwsze w naszym kraju, przedstawi publiczności tę wybitną artystkę w monograficznym ujęciu.


Dokładnie!
(cykl wystawienniczy prezentujący pojedyncze dzieła, dwie edycje w roku)

kuratorzy cyklu: Agata Abramowicz, Jacek Friedrich
I odsłona – kwiecień-czerwiec 2023
II odsłona – październik-grudzień 2023
lokalizacja: Oddział Sztuki Dawnej; Gdańsk, ul. Toruńska 1

Kontynuacja cyklu wystawienniczego prezentującego wybrane, pojedyncze dzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz innych instytucji. Każdorazowo wystawa jednego dzieła obudowana będzie bogatym programem edukacyjnym oraz popularyzatorskim, które umożliwią przyjrzenie się dziełom z nowych, także nieoczywistych perspektyw. Pierwsza z odsłon w 2023 roku prezentować będzie dzieło Lucasa Cranacha starszego „Madonna pod jodłami” ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Kuratorem tej edycji projektu będzie Piotr Birecki.


Looking Through Objects. Kobiety we współczesnym polskim dizajnie

kuratorzy: Agnieszka Jacobson-Cielecka, Gian Luca Amadei, Dario Lombardi
termin: kwiecień – czerwiec 2023
lokalizacja: NOMUS – Nowe Muzeum Sztuki; Gdańsk ul. Jaracza 14

Na wystawie znajdą się starannie wyselekcjonowane obiekty autorstwa kilkunastu polskich twórczyń, a także zdjęcia, teksty kuratorskie, fragmenty wywiadów i poszerzone opisy tych obiektów. Elementem wiodącym będą prace projektantek ilustrujące zmiany, jakie dokonały się w ostatniej dekadzie zarówno w Polsce, jak i ich osobistych doświadczeniach. Wystawa powstała w ramach dwuletniego projektu „Looking Through Objects”, realizowanego przez Muzeum Narodowe w Gdańsku w ramach dotacji przyznanej w programie „Kultura Inspirująca” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2021-2022 na projekt złożyły się wystawa czasowa z publikacją towarzyszącą wystawie, publikacją naukową oraz program seminaryjny i popularyzatorski. Jego głównym celem – w pierwszej, realizowanej w Tallinie odsłonie – było zaprezentowanie zagranicznej publiczności przedmiotów stworzonych przez czołowe polskie projektantki. Za pomocą różnorodnych form przekazu polski dizajn ukazany został jako narzędzie społecznej i kulturowej zmiany. Wystawa, którą zaprezentujemy polskiej publiczności w NOMUS-ie, pokazywana była w Muzeum Sztuk Stosowanych i Dizajnu w Tallinie od 17 czerwca do 25 września 2022 roku.


 Wystawa malarstwa gdańskiego XIX w.

kuratorka: Magdalena Mielnik
termin: czerwiec – październik 2023
lokalizacja: Oddział Zielona Brama; Gdańsk, Długi Targ 24

Ekspozycja będzie poświęcona gdańskiemu środowisku malarskiemu w XIX wieku. Punktem wyjścia do jej stworzenia staną się wystawy organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Gdańsku, prezentowane wówczas w Zielonej Bramie. Wystawa będzie organizowana we współpracy z Muzeum Gdańska, w którym pokazane zostaną XIX-wieczne widoki miasta. Ekspozycji towarzyszyć będzie konferencja dotycząca sztuki XIX-wiecznego Gdańska organizowana we współpracy z Muzeum Gdańska. Do wystawy wydrukowany zostanie ilustrowany przewodnik.


Schronienie

kurator: Waldemar Elwart
termin: wrzesień 2023 – wrzesień 2024
lokalizacja: Oddział Etnografii; Gdańsk, ul. Cystersów 19

Wystawa będzie wynikiem współpracy w ramach projektu „Schronienie. Klimat, migracje, dziedzictwo” z partnerami międzynarodowymi: Oslo School of Environmental Studies z Uniwersytetu w Oslo, UiT Norges arktiske universitet w Tromsø, Trøndelag Bildende Kunstnere w Trondheim, The Norwegian house Regional museum of Snæfellsnes, The Multicultural Council of Akureyri i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prezentować będzie efekty badań terenowych, pozyskane relacje w duchu historii mówionej, archiwalia i materiały audiowizualne. Wystawa będzie składała się z głównej ekspozycji prezentowanej w siedzibie Oddziału Etnografii, ale także z ekspozycji prezentowanych w przestrzeni publicznej: Parku Oliwskim, przychodniach, przestrzeni miasta Gdańska, Olivia Business Centre oraz we współpracujących gminach i w instytucjach partnerskich.


Data

01 sty 2023 - 31 gru 2023