Edukacja

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 lekcje muzealne i warsztaty dla grup szkolnych są zawieszone do odwołania we wszystkich oddziałach Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Zachęcamy do śledzenia aktualności na naszej stronie oraz informacji na profilu MNG na Facebooku. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Działem Edukacji Muzealnej pod adresem edukacja@mng.gda.pl.

ARTystycznie w Pałacu – warsztaty rodzinne w Oddziale Sztuki Nowoczesnej

Czy sztukę współczesną jest łatwo zrozumieć? Czy można się nią bawić? Dlaczego bywa tworzona z zaskakujących materiałów, na przykład z kurzu lub piasek z plaży? Wyjaśnimy tajniki sztuki współczesnej, byście mogli samodzielnie ją poznawać i odkrywać oraz tworzyć własne prace. Przekonacie się, że sztuka współczesna jest różnorodna i pełna niespodzianek.

WRZESIEŃ

12.09.2020, godz. 11.00 – EkoSztuka
Sztuka ma wielką moc, wiedzą o tym artyści. Tworzą, żeby opowiedzieć o różnych problemach. Jednym z nich jest troska o środowisko. Podczas zajęć sprawdzimy, w jaki sposób sztuka może opowiadać o ekologii, i wspólnie stworzymy prace zaangażowane w ochronę środowiska. Naszą inspiracją będzie przyroda Parku Oliwskiego, a wykorzystamy do tego m.in. elementy land artu oraz sztuki site specific. Brzmi tajemniczo? Spokojnie, wszystko wyjaśnimy na warsztatach.

19.09.2020, godz. 11.00 – Ćwiczenia z tworzenia!
W sztuce liczy się kreatywność – wykorzystywanie nowych sposobów tworzenia, nowych form, materiałów i tematów. Podczas wędrówki po galeriach Oddziału Sztuki Nowoczesnej przyjrzymy się, w jaki sposób tworzą współcześni artyści, byśmy później samodzielnie mogli ćwiczyć tworzenie w różnych technikach. Obiecujemy, że będzie kreatywnie! 

PAŹDZIERNIK

03.10.2020, godz. 11.00 – Nowe i Dawne
Sztuka dawnych mistrzów i dzieła współczesnych artystów są od siebie różne. Przez wieki zmieniały się bowiem narzędzia i techniki używane w pracowniach, a także tematy i forma samych dzieł. Jednak jeśli przyjrzymy się im bliżej, okaże się, że całkiem sporo je łączy. W czasie warsztatów spróbujemy twórczo przekształcić sztukę dawną we współczesną i na odwrót.

10.10.2020, godz. 11.00 – Zapiski codzienności
„Kolumna kurzu” to jeden z tych eksponatów, który zawsze przyciąga uwagę zwiedzających. A czym dokładnie jest? To przezroczysty pojemnik wypełniony… kurzem, który artystka Hanna Nowicka zbierała w swojej pracowni przez kilka lat. W czasie warsztatów porozmawiamy o codzienności, opowiemy o tym niezwykłym dziele, a na koniec stworzymy prace nim inspirowaną.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
– warsztaty są skierowane do dzieci w wieku 4–10 lat,
– terminy warsztatów: 12.09, 19.09 oraz 03.10 i 10.10.2020 (soboty),
– czas trwania warsztatów: 11.00 – 12.15,
– miejsce: Oddział Sztuki Nowoczesnej, ul. Cystersów 18, Gdańsk-Oliwa,
– koszt uczestnictwa w warsztatach:
opiekun – bilet normalny 10 zł,
dziecko od 7 r.ż. – bilet 1 zł,
dziecko do 7 r.ż. – bilet bezpłatny,
– ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 zajęcia będą się odbywać w maksymalnie 10-osobowych (dzieci i opiekunowie) grupach,
– brak wolnych miejsc! istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową pod adresem edukacja@mng.gda.pl,
– przed zajęciami prosimy o zapoznanie się z wytycznymi sanitarnymi i złożenie oświadczenia o stanie zdrowia,
– prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych obowiązujących podczas warsztatów.

KONTAKT:
Dział Edukacji Muzealnej
Muzeum Narodowe w Gdańsku
ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk
e-mail: edukacja@mng.gda.pl

Program „Popularne spotkania z fotografią” wypełnia powstałą w obecnych czasach lukę w muzealnej i akademickiej edukacji skierowanej do szerokiego grona odbiorców. W ramach projektu odbędzie się siedem otwartych, popularyzatorskich wykładów online Witolda Kanickiego dotyczących różnych aspektów historii fotografii. Począwszy od 17 września cotygodniowe wirtualne prelekcje będą odbywały się w czwartki o godzinie 18.00, na platformie youtube, a linki do poszczególnych spotkań pojawią się na stronach promujących wydarzenie. Po każdym z wykładów odbędzie się dyskusja. Cykl wirtualnych spotkań, finansowany w ramach programu stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci, realizowany jest przy współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku, Muzeum Fotografii w Krakowie i Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu.

Choć w obecnych czasach coraz częściej publikuje się syntetyczne książki poświęcone całej historii fotografii, to jednak wiele z nich powtarza ten sam kanon dzieł i nazwisk. A gdyby jednak na fotografię spojrzeć nieco inaczej, wychodząc od strony pojedynczych zagadnień, zjawisk czy konwencji, pojawiających się w odmiennych momentach jej istnienia? Okaże się wówczas, że historii fotografii może być wiele, a specyfika punktu wyjścia ma znaczący wpływ na postrzeganie i wartościowanie różnych zjawisk historycznych i postaci. Z tej właśnie przyczyny każdy z wykładów przyglądał się będzie losom fotografii przez pryzmat innego fenomenu kulturowego.

Cykl spotkań rozpocznie zjawisko fotograficznego negatywu (wykład Negatywna historia fotografii, 17 września 2020, godz. 18.00) rozumianego zarówno jako klisza, matryca wszechobecna w dobie fotografii analogowej, jak i specyficzny obraz o odwróconych światłach i cieniach, wykorzystywany przez fotografów w różnych epokach. Motywem przewodnim kolejnego spotkania będzie abstrakcja (wykład Abstrakcyjna historia fotografii, 24 września 2020, godz. 18.00). Choć paradoksalnie zdjęcia kojarzą się z realizmem i drobiazgowym odwzorowaniem świata widzianego, to jednak zjawisko abstrakcji towarzyszyło fotografii od momentu narodzin, a wielu abstrakcjonistów aktywnych w ubiegłym stuleciu wykorzystywało fotografię w swoich artystycznych działaniach. W książkach dotyczących dziejów fotografii dominują wprawdzie zdjęcia realistyczne, ale i czarnobiałe. Dlatego warto przyjrzeć się także mocno zaniedbanej historii koloru w fotografii (wykład Kolorowa historia fotografii, 1 października 2020, godz. 18.00), który – wbrew powszechnym opiniom – także pojawił się w pierwszych dniach jej istnienia. Wczesne fotografie malowano, gdyż społeczeństwo nie tolerowało abstrakcyjności monochromów.

Historycy fotografii podkreślają często, że fotografia narodziła się na styku dwóch epok – romantyzmu i pozytywizmu. Po dzień dzisiejszy medium to bywa wykorzystywane jako empiryczny świadek, obiektywny i neutralny zapis świata, ale i subiektywny i emocjonalny obraz, odzwierciedlający indywidualne uczucia fotografa. Paradoksy z tym związane staną się przedmiotem kolejnego wykładu (Romantyczne dokumenty, 8 października 2020, godzina 18.00). W następnym tygodniu natomiast lejtmotywem prelekcji staną się przeróżne kontrowersje wokół fotografii (wykład Kontrowersyjne przypadki w historii fotografii, 15 października 2020, godzina 18.00). Skrajny realizm obrazów fotograficznych prowadził często do prób cenzurowania, społecznego oburzenia i protestów, prowokowanych obyczajową, religijną lub polityczną wymową zdjęć.

Jedną z cech fotografii, która zapewniła jej przewagę w wyścigu z innymi mediami artystycznymi była szybkość otrzymywania obrazu. Choć fotograficzna natychmiastowość kojarzy się dziś z polaroidami to jednak w istocie już pierwsze zdjęcia dostępne były niemalże od ręki. Zagadnienia fotograficznej natychmiastowości, ze szczególnym naciskiem na historię polaroidów zdeterminują tematykę przedostatniego wykładu (Polaroid i natychmiastowość w fotografii, 22 października 2020, godzina 18.00). Ostatnie spotkanie dotyczyło będzie natomiast relacji pomiędzy fotografią a filmem (Kinematograficzne przypadki w historii fotografii, 29 października 2020, godzina 18.00). Swoistą kinematograficzność obserwujemy już bowiem w epoce poprzedzającej narodziny kina, a współcześni fotografowie (Gregory Crewdson czy Jeff Wall) współtworzą nurt, świadomie nawiązujący do filmowych obrazów.

Witold Kanicki – doktor historii sztuki, adiunkt na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, wykładowca Zürcher Hochschule der Künste w Zurychu (2015-2019) oraz Warszawskiej Szkoły Fotografii. Honorowy członek ZPAF. Niezależny krytyk i kurator. Autor kilkudziesięciu tekstów o sztuce i fotografii, publikowanych m.in. na łamach „Kwartalnika Fotografia”, „Artluka”, „Exitu”. Jego książka pt. Ujemny biegun fotografii: negatywowe obrazy w sztuce nowoczesnej, ukazała się nakładem wydawnictwa Słowo/obraz terytoria w grudniu 2016 roku. W latach 2010-2012 był kuratorem Galerii Fotografii Pf w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. Obecnie pracuje nad wydaniem antologii polskich tekstów o fotografii a także monografią poświęconą polaroidom Wacława Nowaka. Witold Kanicki jest Ślązakiem zamieszkałym w Poznaniu.

Współorganizatorzy:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Muzeum Fotografii w Krakowie, Muzeum Narodowe w Gdańsku

Link do strony projektu  https://www.facebook.com/Popularne-spotkania-z-fotografią-cykl-wykładów-online-100585065129615

adminEdukacja