Badania strat wojennych

Badania proweniencyjne, w tym badania nad stratami wojennymi, należą obecnie do jednych z najczęściej podejmowanych przez muzea działań. Nierzadko stanowią one ogromne wyzwanie dla instytucji, które, co widać szczególnie na gruncie polskim, muszą zmierzyć się z rozproszonym materiałem źródłowym.

Muzeum Narodowe w Gdańsku jest kontynuatorem działalności dwóch XIX-wiecznych instytucji – Muzeum Miejskiego w Gdańsku (Stadtmuseum Danzig) i Muzeum Rzemiosł Artystycznych (Provinzial- Kunstgewerbemuseum Danzig). Od lat pracownicy MNG badają losy posiadanych kolekcji oraz tych dzieł, które na skutek działań wojennych obecnie już nie znajdują się w jego zbiorach. Od 2020 roku wyniki tych badań będą sukcesywnie publikowane na dedykowanej tym działaniom stronie internetowej: straty.mng.gda.pl 

adminBadania strat wojennych