Rada Muzeum

W skład Rady Muzeum w latach 2023-2027 wchodzą:

dr Zbigniew Canowiecki

Barbara Frydrych

dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ

Beata Jaworowska

dr Karol Nawrocki

Tomasz Kopoczyński

prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska—Kiljańczyk

dr hab. Krzysztof Polkowski, prof. ASP

dr Jarosław Sellin

Igor Strzok

prof. dr hab. Andrzej Szczerski

dr hab. Janusz Trupinda

dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK

Hanna Wróblewska

adminRada Muzeum