Sklep

Zamówienia można składać na maila: wydawnictwo@mng.gda.pl
Kontakt: Dział Wydawnictw, tel. 58 307 59 12 w. 118
Ceny poczty podane są w Regulaminie sklepu internetowego i formularzu odstąpienia od umowy
_______________________________________________________________________________________________________________

„Wielka podróż na Koniec Czasów”. Przewodnik po „Sądzie Ostatecznym” Hansa Memlinga

Cena: 8,00 zł

Zatem zaczęło się – nadszedł koniec świata i rozpoczął się Sąd Ostateczny.

Opis produktu

Z pewnością macie wiele pytań, co teraz zrobić. Spokojnie, nasz przewodnik przeprowadzi was przez wszystkie etapy, aż do samego Raju (albo Piekła, to zależy od wyroku). Dowiecie się z niego wszystkiego, co musicie wiedzieć o Sądzie – co ze sobą zabrać, w jakiej formie powstaniecie z grobu i kto będzie was sądził. W sekcji „Niebo i Piekło. Przewodnik turystyczny” przeczytacie, jak wyglądają mury Raju i co kryje się w Piekle. Poznacie też historię „Sądu Ostatecznego” Hansa Memlinga w (bardzo dużym) skrócie.

Autorki tekstu: Noemi Etush, Kamila Glazer
ISBN: 978-83-66433-41-0 (PL)
ISBN: 978-83-66433-46-5 (EN)
ISBN: 978-83-66433-47-2 (UKR)
Format: 240 x 170
Liczba stron: 28
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski, ukraiński
Rok wydania: 2024

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania: Działania edukacyjne i promocyjne dla publiczności Oddziału Sztuki Dawnej do wystawy stałej „Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki” w tym do „Sądu Ostatecznego” Hansa Memlinga.

Obrazy i słowa. Krótki przewodnik po połowie historii Gdańska.

Cena: 8,00 zł

To publikacja idealna dla młodych fanów i fanek gdańskiej sztuki.

Opis produktu

Dowiecie się z niej czym różniło się wnętrze kościoła katolickiego i protestanckiego i jaki wpływ na sztukę w Gdańsku miał pewien niemiecki mnich o nazwisku Luter. Przeczytacie także, kto w mieście hodował ananasy, co nosili modni patrycjuszowie i co złotnik może zrobić ze strusiego jajka. Koniecznie zabierzcie przewodnik na zwiedzanie wystawy „Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki” w Oddziale Sztuki Dawnej.

Autorki tekstu: Noemi Etush, Kamila Glazer
ISBN: 978-83-66433-42-7 (PL)
ISBN: 978-83-66433-48-9 (EN)
ISBN: 978-83-66433-50-2 (UKR)
Format: 240 x 170
Liczba stron: 28
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski, ukraiński
Rok wydania: 2024

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania: Działania edukacyjne i promocyjne dla publiczności Oddziału Sztuki Dawnej do wystawy stałej „Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki” w tym do „Sądu Ostatecznego” Hansa Memlinga.

Spacerownik po Galerii Współczesnej Rzeźby Gdańskiej w Parku Oliwskim

Cena: 12,00 zł

Galeria Współczesnej Rzeźby Gdańskiej, usytuowana w przestrzeni Parku Oliwskiego, to jedna ze stałych ekspozycji Muzeum Narodowego w Gdańsku. Powstała w 1976 roku z inicjatywy gdańskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Pomysł na jej założenie wpisał się w popularny w latach 60. i 70. trend umieszczania w przestrzeni publicznej współczesnych dzieł sztuki.

Opis produktu

Przestrzeń parku wypełniają rzeźby znanych artystów związanych z Wybrzeżem oraz gdańską uczelnią artystyczną. Artyści osobiście wybrali miejsca ustawienia swoich dzieł. Rzeźby różnią się pod względem stylistyki, tematyki i użytego materiału – każda z nich jest inna i ma własną historię. Finalnie w Parku Oliwskim ustawiono osiemnaście rzeźb, szesnaście z nich dotrwało do naszych czasów. W odkrywaniu Galerii przydatny będzie „Spacerownik”. Dowiecie się z niego, który artysta stworzył najwyższą rzeźbę w parku, jakie mitologiczne historie inspirowały dzieła lub która z rzeźb wygląda jak zardzewiały metal a wykonana jest z czegoś zupełnie innego.

Tekst i koncepcja: Kamila Glazer, Andrzej Zagrobelny
Współpraca merytoryczna: Joanna Szymula-Grygiel
ISBN: 978-83-66433-35-9
Format: 210×150
Liczba stron: 40
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski, ukraiński
Rok wydania: 2022

Shelters. Essays for a Time of Crisis

The book is not for sale – you can read it when you visit the Ethnographic Collection or go to the link: Shelters | Essays for a Time of Crisis

Although the „Shelter – Climate, Migrations, Heritage” project ended last November, we still have a few surprises!
Today we are proud to show off the book „Shelters. Essays for a Time of Crisis | Shelters. Essays for a Time of Crisis”, which was created as part of the project! It is a publication in Polish and English with essays by authors from Norway, Iceland, Poland, Canada and the UK.

Opis produktu

The publication opens with a text by Ilona Wisniewska – a reporter, photographer and author of books about life in the far North. The photo on the cover of the book is also by her. The authors of the unusual graphic design are the wonderful re:design studio – Eurydyka Kata and Rafal Szczawiński. The editors of the publication are: Sebastian Jakub Konefał, Anna Ratajczak-Krajka, Paweł Sitkiewicz. The Embassy of the Republic of Iceland in Poland has assumed honorary patronage of the publication.

This is what the editors write about the publication:

We are living in a time of crisis caused by climate change, wars, mass migration and the rapid crossing of cultures. This crisis sometimes has an economic dimension, sometimes a political one, other times it concerns ecology or difficult neighbourly relations. In crisis, a reality is being created before our eyes that we desperately want to understand.

The book, which brings together texts popularising science, research reports, essays, reports, as well as personal reflections by artists, attempts to capture the complexity of a world standing on the threshold of radical change. It traces the relations between climate change, migration, ecological thinking and the formation of a new cultural heritage in Europe. It seeks a language that manages to describe all these phenomena. It suggests solutions to the problems we are yet to face.

The publication „Schronienia. Eseje na czas kryzysu | Shelters. Essays for a Time of Crisis” is a part of the project „Shelter – Climate, Migration, Heritage”, co-financed under the European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021 and by the Ministry of Culture and National Heritage within the framework of the Programme „Culture”, Outcome 2 “Access to culture and art improved”.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.

Text by: Sebastian Jakub Konefał, Anna Ratajczak-Krajka, Paweł Sitkiewicz
ISBN PL: 978-83-66433-40-3
Format: 240 x 210
Number of pages: 142 (284)
Cover: hardcover
Language: Polish, English
Year of publication: 2023

Co-funded by the Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland.

logotypy: Iceland Liechtenstein, Norway, MKiDN, MNG, Ambasada Islandii w Warszawie; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA; Radio 357 Oficjalny Patron Medialny

Schronienia. Eseje na czas kryzysu

Książka nie jest przeznaczona do sprzedaży – można do niej zajrzeć podczas wizyty w Oddziale Etnografii lub ściągnąć z linku: Schronienia | Eseje na czas kryzysu

Książka „Schronienia. Eseje na czas kryzysu | Shelters. Essays for a Time of Crisis” powstała w ramach projektu „Schronienie – klimat, migracje, dziedzictwo”. To wydana po polsku i po angielsku publikacja z esejami autorów z Norwegii, Islandii, Polski, Kanady i Wielkiej Brytanii.

Opis produktu

Publikację otwiera tekst Ilony Wiśniewskiej – reportażystki, fotografki i autorki książek o życiu na dalekiej Północy. Jej autorstwa jest także zdjęcie na okładce książki. Niezwykły projekt graficzny stworzyło studio re:design – Eurydyka Kata i Rafał Szczawiński. Redaktorami publikacji są: Sebastian Jakub Konefał, Anna Ratajczak-Krajka, Paweł Sitkiewicz. Honorowy patronat nad publikacją objęła Ambasada Republiki Islandii w Polsce.

Tak o publikacji piszą jej redaktorzy:

Żyjemy w czasach kryzysu spowodowanego zmianami klimatycznymi, wojnami, masową migracją i gwałtownym krzyżowaniem się kultur. Kryzys ten czasami ma wymiar ekonomiczny, a czasami polityczny, innym razem dotyczy ekologii lub trudnych relacji sąsiedzkich. W kryzysie tworzy się na naszych oczach rzeczywistość, którą rozpaczliwie chcemy zrozumieć.

Książka, w której spotykają się teksty popularyzujące naukę, sprawozdania z prowadzonych badań, eseje, reportaże, a także osobiste refleksje artystów i artystek, próbuje uchwycić złożoność świata stojącego na progu radykalnych przemian. Tropi relacje między zmianami klimatycznymi, migracją, myśleniem proekologicznym i kształtowaniem się nowego dziedzictwa kulturowego w Europie. Szuka języka, który zdoła to wszystko opisać. Podpowiada rozwiązania problemów, z którymi przyjdzie nam się dopiero zmierzyć.

Redaktorzy/editors: Sebastian Jakub Konefał, Anna Ratajczak-Krajka, Paweł Sitkiewicz
Tłumaczenie/translation: Marcin Turski
Korekta części polskiej/copy-editor of Polish version: Małgorzata Ogonowska / Części Proste
Korekta części angielskiej/copy-editor of English version: Christopher Whyatt
Fotografia na okładce/cover photo: Ilona Wiśniewska
Projekt graficzny i skład/graphic design and text typesetting: Eurydyka Kata, Rafał Szczawiński / re:design studio
Druk i oprawa/printing and binding: drukarnia MISIURO Spółka z o.o.

Autorzy/authors: Stéphanie Barillé, Zofia Boni, Katherine Butcher, Agnieszka Foltyn Lara Wilhelmine Hoffmann, Gunnar Iversen, Emiliana Konopka, Monika Kucia, Aleksandra Lis-Plesińska, Markus Meckl, Holger Pötzsch, Anna Ratajczak-Krajka, Dögg Sigmarsdóttir, Margrét Steinarsdóttir, Ilona Wiśniewska, Anna Maria Wojtyńska

Publikacja „Schronienia. Eseje na czas kryzysu | Shelters. Essays for a Time of Crisis powstała w ramach projektu „Schronienie – klimat, migracje, dziedzictwo”, który jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Redaktorzy tekstu: Sebastian Jakub Konefał, Anna Ratajczak-Krajka, Paweł Sitkiewicz
ISBN: 978-83-66433-40-3
Format: 240 x 210
Liczba stron: 142 (284)
Oprawa: twarda
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2023

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logotypy: Iceland Liechtenstein, Norway, MKiDN, MNG, Ambasada Islandii w Warszawie; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA; Radio 357 Oficjalny Patron Medialny

Straty wojenne kolekcji malarstwa Jacoba i Augusta Kabrunów

Osoby zainteresowane publikacją prosimy o kontakt na adres e-mail: wydawnictwo@mng.gda.pl
Instytucje i biblioteki zainteresowane wymianą biblioteczną prosimy o kontakt na adres e-mail: biblioteka@mng.gda.pl

Muzeum Narodowe w Gdańsku dążąc do kompleksowego opracowania strat wojennych podjęło się projektu badawczego związanego z kolekcją Jacoba i Augusta Kabrunów. Po śmierci fundatorów rozwój tej unikalnej kolekcji kontynuowany był przez Fundację Kabrunowską. Zgromadzone zbiory stały się trzonem przedwojennej ekspozycji muzealnej, obiekty te jednak w większości zaginęły w wyniku działań wojennych. Autorka książki, Helena Kowalska, doświadczona pracowniczka Muzeum Narodowego w Gdańsku i specjalistka w dziedzinie badań proweniencyjnych, przygotowała publikację mającą na celu zgłębienie historii i strat wojennych kolekcji kabrunowskiej.

Opis produktu

Projekt ten związany jest z wcześniejszym przedsięwzięciem, rozpoczętym w 2021 roku, nad inwentaryzacją kolekcji Jacoba Kabruna. W książce autorka prezentuje nie tylko wyniki badań, ale także unikalny katalog strat wojennych obejmujący 207 not. Każda nota zawiera szczegółowe dane identyfikacyjne obiektu, takie jak: jego autorstwo, miejsce powstania, wymiary, materiał i technika wykonania, ewentualne sygnatury i inskrypcje. Dodatkowo uwzględnione zostały przedwojenne numery inwentarzowe oraz wszelkie zidentyfikowane źródła archiwalne, ikonograficzne i bibliograficzne. Ponadto historia każdego obiektu została szczegółowo opisana, obejmując losy wojenne i okoliczności rabunku. Całość pracy jest rezultatem równoległych działań prowadzonych w ramach projektu. Publikacja stanowi istotny wkład w badania strat wojennych Muzeum Narodowego w Gdańsku, a wszystkie odnalezione i zweryfikowane straty zostały wpisane do bazy strat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Numery z bazy MKiDN zostały również umieszczone w publikacji przy numerze noty katalogowej, tworząc kompleksowe i zintegrowane źródło informacji dla badaczy, historyków sztuki oraz miłośników kultury.

Helena Kowalska – autorka publikacji, wieloletnia pracowniczka biblioteki, do 2010 także kierowniczka biblioteki Muzeum Narodowego w Gdańsku. Z muzeum związana od 1976 roku, od wielu lat współpracuje także z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Brała udział we wszystkich projektach dotyczących badania strat wojennych Muzeum Narodowego w Gdańsku prowadzonych od 2007 roku, jako uczestniczka bądź jako konsultantka. Autorka licznych publikacji dotyczących losów gdańskich kolekcji prywatnych i instytucji. W 2017 roku wydano opracowanie jej autorstwa poświęcone stratom z dziedziny malarstwa: „Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku, Seria Nowa, t. 1.: Malarstwo”.

Autorka tekstu: Helena Kowalska
ISBN: 978-83-66433-45-8
Format: 260 x 190
Liczba stron: 328
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2023

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.

Brama. Michał Szlaga

Cena: 90,00 zł

Tytułowa Brama to położona w sąsiedztwie pomnika Poległych Stoczniowców dawna główna brama Stoczni Gdańskiej, przy której rozegrały się najważniejsze wydarzenia z najnowszej historii Polski.

Opis produktu

To tuż przy niej zginęli w grudniu 1970 roku dwaj stoczniowcy, to na niej w pierwszych dniach sierpniowego strajku zawisły portret papieża Jana Pawła II i kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, to obok niej odprawiane były wtedy msze dla strajkujących robotników, to z niej przemawiał to tłumów zgromadzonych pod stocznią Lech Wałęsa i to w jej pobliżu modlił się papież Jan Paweł II. Władze komunistyczne traktowały ją jako symbol zwycięstwa Solidarności, który należało zniszczyć. Staranowana przez czołg w trakcie pacyfikacji stoczni w początkach stanu wojennego, pogięta i porzucona na zaśnieżonym bruku, była dla peerelowskich włodarzy symbolem rozbitego ruchu oporu. Nic więc dziwnego, że po roku 1989 okolice bramy i stojącego obok pomnika stały się miejscem różnego rodzaju protestów społecznych i patriotycznych manifestacji.

Potencjał tego miejsc nie umknął uwadze Michała Szlagi, który by mieć nieograniczony dostęp do obiektu swoich artystycznych zainteresowań, kupił mieszkanie z widokiem na dawne tereny Stoczni Gdańskiej i plac Solidarności. Dzięki temu zmieniła się codzienna trasa artysty do jego pracowni. Pokonując ją kilka razy dziennie, w naturalny sposób na przestrzeni wielu lat rejestrował okolicę Bramy nr 2, dokumentował zmieniające się wokół niej otoczenie, fotografował zwykłych ludzi, którzy przybywali by oddać hołd poległym, uczcić zwycięskich robotników, czasami zaś tych, którzy zaglądali tu zwykłej ciekawości, by spojrzeć na artefakt symbolicznego upadku komunizmu i zrobić sobie na jego tle pamiątkowe zdjęcie.

Ze wstępu autorstwa Romana Nieczyporowskiego

Album składa się z ponad tysiąca fotografii. Najstarsze fotografie pochodzą z 2000 r. uzupełniane aż do 2020 r. Dzisiaj stanowią już fragment historii zapisany w miejscu, które nadal jest obecne w naszej świadomości.

Michał Szlaga to absolwent gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, który systematycznie dokumentuje polską rzeczywistość, wykorzystując do tego celu konwencję fotografii dokumentalnej, portretowej i reportażowej.

Fotografie i koncepcja: Michał Szlaga
ISBN: 978-83-64180-57-6 (Oficyna Gdańska)
ISBN: 978-83-66433-11-3 (Muzeum Narodowe w Gdańsku)
Format: 245 x 325 mm
Liczba stron: 416
Oprawa: twarda
Język: polski
Rok wydania: 2020
Wydawca: Oficyna Gdańska, Muzeum Narodowe w Gdańsku

Zegary i zegarki w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku

Cena: 69,00 zł

Zegary zgromadzone w Muzeum Narodowym w Gdańsku stanowią jeden z najznaczniejszych muzealnych zbiorów dawnych zegarów na Pomorzu, obejmujący czasomierze datowane na okres od XVI do początku XX wieku i wytworzone w wielu ośrodkach europejskiego zegarmistrzostwa. Na wartość kolekcji składa się kilka czynników: różnorodność reprezentowanych w niej typów zegarów (stołowe, ścienne, kominkowe, szafowo-podłogowe, kieszonkowe, budziki, zegary piaskowe), wysoka klasa większości obiektów, a także fakt, że znalazły się w niej wyroby ważnych dawniej ośrodków zegarmistrzowskich, których dorobek, ze względu na straty wojenne i zmianę granic po II wojnie światowej, został w dużej mierze zniszczony (Królewiec, Ryga).

Opis produktu

Książkę otwiera wprowadzenie charakteryzujące zbiór zegarów, ze wskazaniem najcenniejszych i najciekawszych obiektów. Kolejny rozdział poświęcony jest zegarom zgromadzonym przed 1945 rokiem w Stadt- und Kunstgewerbemuseum w Gdańsku, którego MNG jest kontynuatorem. Rozdział został opracowany na podstawie źródeł archiwalnych i przedwojennych fotografii. W części katalogowej noty zawierają omówienie form obudów, szczegółowe opisy mechanizmów oraz wskazanie analogii. Każdy obiekt został zilustrowany fotografiami, ukazującymi zarówno zewnętrzny wygląd zegara, jak też detale mechanizmu.

Katalog jest wynikiem wieloletniej pracy Anny Baranowskiej-Fietkiewicz i Lecha Łopuskiego. Noty zostały opracowane przez autorów w zależności od materiału obudowy (drewniane – Lech Łopuski; metalowe – Anna Baranowska-Fietkiewicz). Tekst wprowadzenia oraz rozdział o przedwojennej kolekcji są wspólnym dziełem obojga autorów.

Książka pt. „Zegary i zegarki w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku” jest jednym z pierwszych katalogów zabytków dawnego zegarmistrzostwa w pomorskich zbiorach muzealnych. Wpisuje się w ożywiony nurt zainteresowania tą dziedziną rzemiosła, co zaowocowało powstaniem w ostatnim czasie opracowań największych w Polsce kolekcji zegarów (Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie). Gdański katalog, ze względu na różnorodność omówionych typów zegarów, szczegółowe opisy i dokładne fotografie, stanowi znakomite źródło do studiów porównawczych zarówno dla muzealników, jak też kolekcjonerów i amatorów dawnego zegarmistrzostwa.

Katalog w całościowy sposób traktuje muzealną kolekcję, obejmując zarówno współczesny, jak też przedwojenny zbiór. Na odtworzenie jego obrazu pozwoliły badania archiwalne, dzięki którym można uzupełnić stan badań nad dawnym zegarmistrzostwem o nieistniejące już obiekty wysokiej klasy, a także czasomierze z pewnych względów ważne dla gdańszczan, jak zaginiony zegar słoneczny sygnowany przez Jana Heweliusza. Pracy badawczej towarzyszyły także prace konserwatorskie, przeprowadzone zarówno w Dziale Konserwacji MNG, jak i w pracowniach zewnętrznych, które pozwoliły dawnym zegarom odzyskać utracony z biegiem czasu blask. Bogaty materiał ilustracyjny, ukazujący różnorodność typów i złożoność mechanizmów zegarowych, powstał w Pracowni Fotografii MNG i sam w sobie stanowi wartość poznawczą i estetyczną.

Spis treści

Fragmenty katalogu

Autorzy tekstu: Anna Baranowska-Fietkiewicz, Lech Łopuski
ISBN: 978-83-66433-36-6
Format: 280 x 230
Liczba stron: 188
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2023

Publikację można nabyć także w wersji elektronicznej na stronie Księgarnia ebookpoint.pl.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji zadania „Zegary i zegarki w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku. Oddział Sztuki Dawnej. Oddział Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie”.

Dobrzy przyjaciele, dobre przyjaciółki. Malarstwo w Gdańsku w XIX wieku

Cena: 69,00 zł

Znajdująca się w Muzeum Narodowym w Gdańsku kolekcja malarstwa XIX wieku, związana z tym ośrodkiem miejskim przez osobę twórcy bądź zleceniodawcy, to reprezentatywny zbiór prac działających w tym mieście artystów, stanowiący także element ówczesnej historii społecznej. Dzieła te są nie tylko świadectwem różnych nurtów artystycznych, lecz także upodobań i gustów mieszczan, historii kolekcjonerstwa, muzealnictwa i wystawiennictwa w Gdańsku. Większość obrazów jest bezpośrednio związana z osobami współtworzącymi gdańskie środowisko kulturalne jako artyści lub mecenasi. To właśnie z niego w XIX stuleciu wyrosły dwie niezwykle istotne dla historii miasta instytucje – Towarzystwo Sztuk Pięknych w Gdańsku (Kunstverein zu Danzig) oraz Muzeum Miejskie w Gdańsku (Stadtmuseum Danzig).

Opis produktu

Inspiracją dla tytułu Dobrzy przyjaciele, dobre przyjaciółki była recenzja pierwszej wystawy, jaką Towarzystwo zorganizowało w świeżo wyremontowanym budynku muzeum. Autor tekstu napisał, że z przyjemnością ogląda się dzieła znanych artystów, bo są jak dobrzy przyjaciele. Zdaje się, że te słowa można odnieść do kolekcji gdańskiego dziewiętnastowiecznego malarstwa. Nie był to priorytet kolekcjonerski muzeum, ale chętnie pozyskiwano prace malarzy współtworzących środowisko artystyczne w Gdańsku. Dla ich rodzin, a także dla kolekcjonerów z tego okresu było istotne, żeby reprezentanci miejscowych kręgów artystycznych znaleźli swoje miejsce w muzealnych zbiorach. Przyjaciółmi są obrazy, tytuł katalogu odnosi się też do darczyńców: przyjaciółek (wśród osób przekazujących obiekty do zbiorów było wiele kobiet) i przyjaciół, których dary dla muzeum w znaczący sposób ukształtowały kolekcję.

Katalog obejmuje prace artystów związanych z Gdańskiem, dla których miasto nad Motławą było miejscem urodzenia, pierwszych lat nauki, zarówno tych, którzy tworzyli tu przez cały okres swojej działalności, jak i tych, którzy wyjechali i działali poza rodzinnym miastem. W przypadku tych ostatnich malarzy kluczowa była ich rola dla środowiska gdańskiego, gdyż prace Friedricha Eduarda Meyerheima (1808–1879), Paula Meyerheima (1842–1915), Eduarda Hildebrandta (1818–1869) czy Roberta Reinicka (1805–1852) były w Gdańsku bardzo cenione. Ich obrazy pozyskiwano do zbiorów Muzeum Miejskiego od początku jego istnienia. Drugim kryterium były związki tych artystów z rodzimym ośrodkiem – brali udział w organizowanych w mieście wystawach, a ich dzieła są w wielu przypadkach przekazem rodzinnym. Wśród twórców ujętych w katalogu są też ci spoza Gdańska, którzy związali się z nim na dłuższy lub krótszy czas, jak na przykład Domenico Quaglio (1786/87–1837) Otto Brausewetter (1835–1904) czy Carl Scherres (1833–1923).

Kolejną grupę stanowią portrety gdańszczan namalowane przez artystów spoza gdańskiego środowiska. Wśród ich autorów są uznani i popularni wówczas: August von Kloeber (1793–1864), Eduard Julius Friedrich Bendemann (1811–1889), Carl Christian Vogel von Vogelstein (1788–1868) i Carl Heinrich Kiehlmann (1801–1866?). Ich gdańskie realizacje są nieznane w literaturze poświęconej ich twórczości. Na koniec warto przywołać jeszcze sylwetkę wyjątkową w tym gronie, malarza amatora, Alexandra von Gralatha.

Ramy czasowe obrazów ujętych w katalogu wyznaczają cechy stylowe omawianego zbioru malarstwa. Nie sugerowano się wydarzeniami z historii miasta, lecz zmieniającymi się nurtami stylistycznymi – poczynając od neoklasycyzmu przez biedermeier, romantyzm, realizm, kończąc na początkowym okresie wpływów impresjonizmu. Publikacja obejmuje prace artystów tworzących zgodnie z zasadami wytyczonymi przez najważniejsze ośrodki akademickie, przede wszystkim w Berlinie i Düsseldorfie. Najwcześniejsze prace, autorstwa Franza Josepha Manskirscha (1768–1830), który objął posadę nauczyciela malarstwa w Królewskiej Szkole Sztuk Pięknych (Königliche Kunstschule), pochodzą z początku XIX stulecia. Całość zamykają dzieła Wilhelma Augusta Stryowskiego (1834–1917) i Maximiliana Bernharda Sturmhoefela (1853–1913) z przełomu wieków. Szczególnie twórczość tego ostatniego stanowi cezurę końcową. W obrazach Sturmhoefela widać, co prawda, tendencje charakterystyczne dla nowego sposobu malowania: operowanie szerokim duktem pędzla, kontrastowe efekty świetlne, wpływy francuskiego impresjonizmu, jednak twórczość obu artystów sklasyfikować można nadal jako malarstwo akademickie.

Z wprowadzenia do katalogu dr Magdaleny Mielnik

Spis treści

Fragmenty katalogu

Autorka tekstu: dr Magdalena Mielnik
ISBN: 978-83-66433-37-3
Format: 280 x 230
Liczba stron: 244
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2023

Publikację można nabyć także w wersji elektronicznej na stronie Księgarnia ebookpoint.pl.

Dawny Gdańsk w rycinach z kolekcji pastora Johanna Jacoba Haselaua

Cena: 80,00 zł

Pastor Johann Jacob Haselau, bibliofil i kolekcjoner, urodzony w Gdańsku w 1736 roku, a osiadły na stałe w Toruniu 27 lat później, ze szczególnym upodobaniem gromadził związane z Gdańskiem plany, panoramy i weduty. Stały się one częścią cennej kolekcji umieszczonej przez duchownego w czterotomowym atlasie topograficznym, przechowywanym w Archiwum Państwowym w Toruniu.

Opis produktu

Wśród nich ważną pozycję stanowi cykl 50. akwafort z widokami Gdańska, wydawanych w latach 1761-1765, rytowanych przez Matthäusa Deischa według rysunków Friedricha Antona Augusta Lohrmanna. Niniejsza publikacja stanowi szkic tła historycznego do zbioru gedanensiów z atlasu pastora, wyjaśnia zawarte w jego rękopiśmiennych komentarzach informacje oraz kataloguje ów zestaw. Jest to zarazem kontynuacja i zamknięcie wcześniejszych publikacji autorów na temat toruńskiej kolekcji J. J. Haselaua.

Spis treści

Autorzy tekstu: Teresa Tylicka, Jacek Tylicki
ISBN: 978-83-66433-28-1
Format: 245 x 190
Liczba stron: 296
Oprawa: twarda
Język: polski
Rok wydania: 2022

„Wdzięk i fantazja”. Moda i reklama w twórczości fotograficznej Zbigniewa Wołyńskiego (1921-2008)

Cena: 150,00 zł

Książka, poświęcona twórczości Zbigniewa K. Wołyńskiego, powstała z przekonania o konieczności przypomnienia dorobku tego wybitnego twórcy, który na wielu poziomach wykraczał poza utarte schematy funkcjonowania fotografów w dobie PRL-u i jak nikt inny potrafił łączyć świat sztuki i komercji, wnosząc niepodważalny wkład w rozwój polskiej fotografii mody i reklamy. Została ona podzielona na trzy zasadnicze części zawierające analizę twórczości, album oraz antologię autorskich wypowiedzi artysty.

Opis produktu

W części pierwszej ukazana jest twórczość artysty w kontekście społeczno-politycznym oraz ówczesnych przemian w sztuce. Dużo uwagi poświęcono również polskiej modzie drugiej połowy lat pięćdziesiątych, temacie uwiecznianym przez Wołyńskiego. Znaczenie jego prac wybiega bowiem poza samą fotografię, a zdjęcia stanowią również unikalny materiał dla badaczy historii polskiej mody.

W albumowej części katalogu zaprezentowany został zestaw autoportretów i portretów artysty oraz prace wykonywane dla Biura Mody. Ten stosunkowo niewielki zbiór zachowanych zdjęć, fotomontaży, negatywów i szkiców jest bardzo zróżnicowany, co wynika ze specyfiki praktyki zawodowej artysty i stawianych przed nim celów.

Trzecią część książki stanowią projekty reklamowe. Jest to materiał, który poprzez wystawy zyskał stosunkowo szeroki rozgłos w środowisku branżowym. W rzeczywistości projekty te w zdecydowanej większości powstawały nie na potrzeby rynkowe, a komisji Ministerstwa Kultury i Sztuki, która co kilka lat odnawiała artyście uprawnienia do wykonywania zawodu fotografa reklamowego. W książce znajdziemy jednak przykłady nie tylko projektowo-wystawienniczej, ale także komercyjnej działalności Wołyńskiego. Zaprezentowane zostały kopie negatywów z kilku sesji wykonywanych wspólnie z żoną, Marią Wołyńską, dla zakładów odzieżowych Modena, Fryzjerskich Mistrzostw Polski czy wreszcie kilka ich realizacji reklamowych z lat osiemdziesiątych, będących świadectwem ówcześnie dokonujących się zmian w krajowej gospodarce. Dodatkiem do przedstawionych prac są fragmenty autorskich wypowiedzi Wołyńskiego, jego młodzieńcze opowiadanie czy artykuły, które ukazywały się również poza granicami naszego kraju.

Autorzy tekstu:  Maciej Szymanowicz, Aleksandra Jatczak-Repeć, Piotr Wołyński, Zbigniew K. Wołyński
Recenzja naukowa: dr hab. Tomasz Ferenc, prof. UŁ
Redakcja książki: Maciej Szymanowicz
Autorzy tekstów: Maciej Szymanowicz, Aleksandra Jatczak-Repeć, Piotr Wołyński, Zbigniew K. Wołyński
Recenzja naukowa: dr hab. Tomasz Ferenc, prof. UŁ
Redakcja: Daria Majewska 
Korekta: Irena Piecha/e-DYTOR
Projekt graficzny i typograficzny: Piotr Chuchla, Julia Mirny
Projekt okładki: Piotr Chuchla
Projekt obwoluty: Julia Mirny
Opracowanie techniczne fotografii: Dominika Śnieg
Skład: Piotr Chuchla
Druk i oprawa: Sindruk, Opole

Spis treści

PL: ISBN 978-83-66433-27-4
Liczba stron: 448
Oprawa: twarda
Język: polski
Rok wydania: 2022

Książka otrzymała nagrodę w Konkursie EDYCJA za interesujące opracowanie materiału dokumentującego świat mody. W Konkursie EDYCJA wyróżniane są i nagradzane wydawnictwa, jako instytucje ponoszące pełną odpowiedzialność za stronę merytoryczną i edytorską wydawanych książek.

Teatr żydowski w Gdańsku 1876‒1968

Cena: 35,00 zł

W niniejszej publikacji, będącej rozszerzoną wersją pracy doktorskiej, Mieczysław Abramowicz szczegółowo omawia dzieje teatru żydowskiego w Gdańsku na przestrzeni XIX i XX wieku: począwszy od pierwszych występów Nathana Schwarza w 1876 roku, poprzez działalność stałego Teatru Żydowskiego w latach 30. XX wieku, aż po występy teatru Idy Kamińskiej po drugiej wojnie światowej. Wzbogacona licznymi, dotychczas nigdzie niepublikowanymi ilustracjami książka przywołuje miejsca, w których występowali aktorzy, i przybliża biogramy związanych z teatrem żydowskim artystów.

Opis produktu

O książce pt. Teatr żydowski w Gdańsku 1876–1968 można powiedzieć, że jest to od dawna oczekiwane dzieło życia Autora, poprzedzone kilkoma artykułami zapowiadającymi całościowe opracowanie tematu. Dlatego budzi ono nie tylko ciekawość, lecz także respekt i szacunek dla Badacza, który latami gromadził okruchy informacji, kompletował dokumenty, penetrował archiwa, prowadził żmudne kwerendy prasowe i rekonstruował biografie bohaterów swojej pracy. Wynik tych badań realizowanych przez kilka dekad jest prawdziwie imponujący, a uznanie musi budzić zarówno objętość książki, jak i przede wszystkim precyzyjna narracja, w której splecione i połączone ze sobą zostały przekazy czerpane z różnych źródeł.

Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Leyko

Mieczysław Abramowicz ‒ wieloletni pracownik Działu Teatralnego Muzeum Narodowego w Gdańsku, badacz dziejów Żydów gdańskich, autor wielu prac naukowych i publicystycznych na ten temat.

Spis treści

Fragment katalogu

Mecenas wydania – Gdańskie Autobusy i Tramwaje

Logo przedstawiające herb Gdańska przytrzymywany przez dwa lwy oraz napis: Gdańskie Autobusy i Tramwaje

Wydawca: Muzeum Narodowe w Gdańsku i Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Autor tekstu: dr Mieczysław Abramowicz
ISBN: 978-83-66433-24-3
ISBN: 978-83-8206-290-8
Format: 260 x 190
Liczba stron: 504
Oprawa: twarda
Język: polski
Rok wydania: 2022

Książka „Teatr żydowski w Gdańsku 1876‒1968” została nagrodzona za najlepszą książkę naukową wydaną w 2022 w konkursie Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

The Avant-Garde Hypotheses

Cena: 5,00 PLN

We have prepared a book titled Avant-Garde Hypotheses for the Year of the Avant-Garde project. The question we asked ourselves during our work on the book concerned the durability of avant-garde attitudes among artists and others, and art institutions.

Opis produktu

Traditionally, such an attitude is associated with two vectors, experiment and commitment, related to the categories of newness and progress but also stemming from the identification of a specific historical situation. How can they be realised when facing new geopolitical, economic and technological challenges and identified local contexts that determine specific tasks for art, if they exist at all? Will we be blessed again with the faith the historical avant-gardes set about their projects? After all, we, too, live at a time of great change.

The authors of the book’s texts and images are: Edwin Bendyk, Sebastian Cichocki, Mikołaj Iwański, Elżbieta Jabłońska, Aleksandra Jach and Paulina Kuro-Maj, Rafał Jakubowicz, Zuzanna Janin, Łukasz Jastrubczak, Agnieszka Kilian, Wojciech Kozłowski, Piotr Krajewski, Anna Królikiewicz, Adam Lipszyc, Jakub Majmurek, Dorota Monkiewicz, Jacek Niegoda, Paulina Ołowska, Ewa Partum, Joanna Rajkowska, Anda Rottenberg, Stanisław Ruksza, Jan Sowa, Jarosław Suchan, Jakub Szreder, Aneta Szyłak, Bogna Świątkowska, Mariusz Waras, Zorka Wollny and Iwo Zmyślony.

Text by: Aneta Szyłak
ISBN PL: 978-83-66433-25
Format: 190×130 mm
Number of pages: 196
Cover: soft-bound
Language: English
Year of publication: 2021

Pejzaże dźwiękowe i muzyczne wsi polskiej

Cena: 20,00 zł

Uważne nasłuchiwanie i wnikliwe analizowanie tego, co słyszymy, nie przychodzi nam dzisiaj z łatwością, rzadko koncentrujemy się na dźwiękach, które nas otaczają. Dzieje się tak głównie dlatego, że jest ich w naszym życiu po prostu zbyt wiele.

Opis produktu

Niniejsza książka ukazuje nowe sposoby interpretowania zjawisk audiosfery wsi z przeszłości, ze świata, który już odszedł, i współczesnej. Autorzy publikacji omawiają wiele jej elementów – od tradycyjnej muzyki ludowej przez dźwięki natury po współczesną recepcję wiejskiego pejzażu dźwiękowego.

Spis treści

Fragment książki

Autorki tekstu: Barbara Śnieżek, Robert Losiak, Zbigniew Jerzy Przerembski, Aneta I. Oborny, Beata Maksymiuk-Pacek, Malwina Kołt, red.: Anna Ratajczak-Krajka, Krystyna Weiher-Sitkiewicz
ISBN: 978-83-66433-19-9
Format: 240 x 160 mm
Liczba stron: 104
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2021

Gdańsk lat 50. w obiektywie Marcela Grisarda

Cena: 49,00 zł

W 2021 roku Muzeum Narodowe Gdańsku, dzięki dotacji Miasta Gdańska, przygotowało publikację poświęconą fotograficznym portretom Gdańska składającym się na kolekcję Działu Fotografii. Publikacja została sfinansowana ze środków Miasta Gdańska.

Opis produktu

Książka Gdańsk lat 50. w obiektywie Marcela Grisarda pod redakcją Mai Bieńkowskiej to 250-stronicowy album z ponad 160 barwnymi fotografiami oraz trzema esejami na temat autora i niezwykłej historii fragmentu muzealnej kolekcji. Publikacja przenosi nas do Polski powojennej widzianej oczami francuskiego dyplomaty.

W 2016 roku Françoise Grisard de Burbon, córka pierwszego powojennego konsula Francji w Gdańsku, ofiarowała Muzeum Narodowemu 192 barwne diapozytywy ojca i opowiedziała swoją „filmową” historię związaną z Gdańskiem. Okazuje się, że była pierwowzorem postaci Margueritte z filmu Do widzenia, do jutra w reżyserii Janusza Morgensterna ze Zbigniewem Cybulskim i Teresą Tuszyńską w rolach głównych. Ojciec Françoise – Marcel Grisard, który w latach 1956–1960 sprawował urząd konsula Francji w Gdańsku, za pomocą aparatu fotograficznego dokumentował wydarzenia związane ze swoją pracą zawodową, ale przede wszystkim utrwalał momenty prywatnych wycieczek po Pomorzu i Polsce. Były to głównie fotografie przedstawiające architekturę, pejzaże, miejsca turystycznych atrakcji, a także sceny rodzajowe ze swoją rodziną: żoną Yvette oraz córkami Françoise i Hélène. Przy okazji Marcel Grisard na barwnych slajdach uwiecznił historię odbudowy Polski po wojnie. Dzięki jego fotografiom możemy w kolorze zobaczyć ażurową konstrukcję odbudowywanego Żurawia, zrujnowany kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, puste miejsca po oknach w kamienicach przy Długim Targu, ale i zniszczone mury zamku krzyżackiego w Malborku. Fotografie Grisarda stanowią z jednej strony dokumentację śladów dramatycznej historii miasta, a z drugiej – próbę szukania polskich dróg do nowoczesności.

Książka Gdańsk lat 50. w obiektywie Marcela Grisarda zawiera trzy eseje. Historię autora fotografii i przekazania ich do kolekcji muzeum przybliża Jolanta Barełkowska, dziennikarka polska we Francji i jednocześnie przyjaciółka Françoise Grisard. O estetyce i związkach fotografii z turystyką szerzej pisze Maja Bieńkowska, z kolei barwny wątek filmowy w artystycznej atmosferze Gdańska tamtych lat opisuje Dorota Karaś, dziennikarka i autorka książek biograficznych. Za graficzną formę publikacji odpowiada ES/Joanna Kwiatkowska. Książka jest dwujęzyczna (polsko-angielska), dla zainteresowanych dostępna ze streszczeniem tekstów w języku francuskim.

Spis treści / Table of Contents

Fragment katalogu / Excerpt from the book

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska | Project co-financed with funds from the City of Gdańsk.

Autorki tekstu: Jolanta Barełkowska, Maja Bieńkowska, Dorota Karaś, red. prowadząca: Daria Majewska
ISBN: 978-83-66433-22-9
Format: 200×200 mm
Liczba stron: 250
Oprawa: twarda
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2021

Widoki Gdańska na szklanych negatywach ze zbiorów Stadtmuseum Danzig. Muzeum Narodowe w Gdańsku

Cena: 72,00 zł

Książka zawiera ponad 200 fotografii wybranych spośród 1700 zdigitalizowanych w latach 2015–2017 szklanych negatywów ze zbioru ikonograficznych materiałów pomocniczych przedwojennej instytucji muzealnej – Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku. Fotografie są datowane na lata 1860–1942, większość z nich pochodzi z lat 20. XX w.

Opis produktu

Chociaż szklane negatywy są dość licznie reprezentowane w kolekcjach muzealnych i bibliotecznych, to świadomość ich wartości dopiero rośnie. Sprzyjają temu programy digitalizacyjne i badawcze, prowadzone przez Muzeum Narodowe w Gdańsku. Dzięki nim stopniowo odkrywamy bogactwo i potencjał tych fotograficznych nośników, m.in. ich autorstwo i funkcję. Wiele spośród prezentowanych w książce fotografii pochodzi z rodzinnej firmy Gottheil & Sohn, jednego z najprężniejszych gdańskich zakładów fotograficznych przełomu XIX i XX wieku. Kilka najstarszych można przypisać jednemu z pionierów sztuki fotograficznej Richardowi Adalbertowi Ballerstädtowi. Sporo fotografii o charakterze konserwatorskim z lat 1930–1942 tworzyli pracownicy i pracowniczki muzeum, głównie konserwatorzy.

Wybór tematyki publikacji został podyktowany chęcią przypomnienia obrazów miasta sprzed niemal 160 lat: jego pejzażu architektonicznego, budynków reprezentacyjnych i miejsc spotkań, w tym świątyń, specyfiką malowniczego położenia wzdłuż ciągów wodnych. Książkę otwiera tekst Małgorzaty Taraszkiewicz-Zwolickiej, w którym autorka opisuje historię zbioru negatywów, znajdują się tu także pogrupowane w czterech tematycznych rozdziałach fotografie Gdańska: miejskie pejzaże, budynki użyteczności publicznej, kościoły i mieszkańcy. O szatę graficzną albumu zadbało nagradzane w konkursach projektowych re:design studio (Eurydyka Kata i Rafał Szczawiński) z Gdyni. Książka jest dwujęzyczna (polsko-angielska), dla zainteresowanych jest również dostępna ze streszczeniem tekstu w języku niemieckim.

Spis treści / Table of Contents

Fragment katalogu / Excerpt from the book

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska | Project co-financed with funds from the City of Gdańsk.

Autorzy tekstu: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka, red. Daria Majewska
ISBN: ISBN 978-83-66433-21-2
Format: 280×220 mm
Liczba stron: 240
Oprawa: twarda
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2021

NOMUS. Kolekcja w działaniu

Cena: 100,00 zł

Wydawnictwo jest pierwszym monograficznym opracowaniem zbiorów, które znajdują się w Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, przekazanej w depozyt Muzeum Narodowemu w Gdańsku. W publikacji zaprezentowane są także prace będące darami bądź depozytami od artystek i artystów oraz kolekcjonerów prywatnych, jak również dzieła zakupione do zbiorów muzeum.

Opis produktu

„Publikacja ujawnia najbardziej wyraziste ścieżki kolekcjonowania, które przyświecają idei Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej: umieszczenie sztuki z Gdańska i Pomorza w szerszym, krajowym i międzynarodowym, kontekście, a także w polu wartości istotnych dla demokratycznej wspólnoty, takich jak wolność, równość, solidarność społeczna i różnorodność – pisze w eseju Aneta Szyłak. – Punktem wyjścia do tworzenia kolekcji jest lokalność, a nie kanon estetyczny. Interesuje nas, jak naprawdę żyje społeczeństwo i jak odzwierciedla to sztuka, nie zaś tworzenie fikcyjnych lub wykluczających narracji”.

Tworzona od 2017 roku Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej składa się z dzieł sztuki ukazujących lokalną scenę artystyczną począwszy od lat 80. do współczesności. Prace z kolekcji stanowią świadectwo swoich czasów oraz doskonały materiał do napisania historii sztuki w Gdańsku i Trójmieście w kontekście regionalnym, ogólnopolskim a także globalnym.

Teksty, noty biograficzne oraz bibliografia, opracowane zostały przez uznane krytyczki i krytyków sztuki oraz kuratorki Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Katalog zawiera teksty w języku polskim i angielskim oraz bogaty materiał wizualny.

Spis treści / Table of Contents

Fragment katalogu / Excerpt from the book

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska | Project co-financed with funds from the City of Gdańsk.

Autorzy tekstu: Mariola Balińska, Gabriela Brdej, Anna Czaban, Michał Grzegorzek, Aleksandra Grzonkowska, Piotr Krajewski, Małgorzata Ludwisiak, Stanisław Ruksza, Aneta Szyłak, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka, Magdalena Ujma, Maksymilian Wroniszewski, Magdalena Ziółkowska
Redakcja: Aneta Szyłak, Aleksandra Grzonkowska
Projekt graficzny i skład: Anna Witkowska
Przekład: Joanna Figiel
Koordynacja wydawnicza: Daria Majewska

PL: ISBN 978-83-66433-20-5
EN: ISBN 978-83-66433-20-5
Liczba stron: 398
Oprawa: twarda
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2021

Kolekcja. Dar Basila Alkazziego dla Muzeum Narodowego w Gdańsku

Cena: 40,00 zł

Publiczne kolekcje wiele zawdzięczają prywatnym ofiarodawcom. Trudno wręcz wyobrazić sobie muzeum, które w mniejszym czy większym stopniu nie korzystałoby z ich hojności. Tak też jest w wypadku Muzeum Narodowego w Gdańsku, które od swych początków (XIX w.) zawsze mogło liczyć na cenne dary i zapisy.

Opis produktu

W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się – przynajmniej w Polsce – że to głównie z pieniędzy publicznych są powiększane muzealne zbiory. Szczęśliwie jednak wspaniała tradycja prywatnego mecenatu całkowicie nie zniknęła. Świetnym na to dowodem jest kolekcja (a właściwie dwie odrębne kolekcje, o czym dalej), którą nasze muzeum zgromadziło dzięki niezwykłemu i całkiem nieoczekiwanemu darowi Basila Alkazziego.

Nasz ofiarodawca, sam będący artystą, doskonale zna i rozumie świat sztuki i współtworzących go ludzi. Wielu z nich poznał osobiście, z wieloma łączyły go bliskie więzy. Wśród tych, którzy znaleźli się na jego życiowej drodze, była także, nieżyjąca już, polska malarka Halima Nałęcz, właścicielka Drian Galleries w Londynie, przez wiele lat jedna z czołowych postaci polskiego życia artystycznego na emigracji. Sam Alkazzi nazywa ją swą promotorką i przyjaciółką. To właśnie ona zwróciła uwagę Basila Alkazziego na gdańskie muzeum, gdy w 1983 roku obdarowała je świetną kolekcją ponad 360 prac artystów wystawiających przez lata w jej londyńskiej galerii. Ten dar, bez wątpienia jeden z najcenniejszych w powojennej historii gdańskiego muzealnictwa, to jeszcze jeden dowód na to, jak wiele muzea zawdzięczają prywatnym ofiarodawcom.

Dla upamiętnienia artystycznej przyjaźni w 2015 roku został ustanowiony Fundusz Basila Alkazziego i Halimy Nałęcz. Dzięki dokonywanym przez niego systematycznym zakupom Muzeum Narodowe w Gdańsku zyskało w ciągu zaledwie kilku lat wartościową kolekcję prac, głównie malarskich, młodych polskich twórców.

To tylko jedna część daru. Drugą jest przekazana gdańskiemu muzeum część bogatego zbioru zgromadzonego w ciągu wielu lat kolekcjonerskiej aktywności Basila Alkazziego. Właśnie tę cenną kolekcję prezentujemy po raz pierwszy publicznie. Składają się na nią dzieła artystów aktywnych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii i Korei Południowej, reprezentujące malarstwo, rysunek, grafikę, fotografię i rzeźbę (w sumie 140 prac 40 artystów). O wartości kolekcji rozstrzyga ogromna różnorodność technik artystycznych, tematów, postaw twórczych, ale także różnorodność pokoleniowa – obok dzieł uznanych artystów, takich jak John Hedgecoe, David Hockney, Paul Huxley czy Joe Tilson, mamy prace młodszych twórców, których Alkazzi spotykał w czasie pobytu w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Często są to laureaci nagród, które ustanowił w obu tych krajach, np. nagroda stypendialna utworzona w londyńskiej Royal College of Art czy funkcjonująca w Stanach Zjednoczonych The Basil H. Alkazzi Award.

Wystawa i towarzyszący jej katalog to nie tylko okazja do zaprezentowania naszej publiczności tej intrygującej kolekcji, to także wyraz wdzięczności za cenny dar, który wzbogacił Muzeum Narodowe w Gdańsku o dzieła będące artystycznym zapisem ostatnich dekad.

Na podstawie zamieszczonego w katalogu wstępu dr hab. Jacka Friedricha, dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Autorzy tekstu: Basil Alkazzi, Wojciech Zmorzyński
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-66433-18-2
Format: 280 x 235 mm
Liczba stron: 248
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2021

Kolekcje. Kształtowanie, historia, dziedzictwo utracone

Cena: 15,00 zł

Publikacja jest pokłosiem zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Gdańsku ogólnopolskiej konferencji Kolekcje. Kształtowanie, historia, dziedzictwo utracone poświęconej zagadnieniu dawnych, przedwojennych kolekcji publicznych bądź prywatnych, które trafiły do zbiorów muzealnych przed drugą wojną światową i już po niej.

Opis produktu

Tematyka ta, związana z historią kolekcjonerstwa i badaniami proweniencyjnymi, w tym nad stratami wojennymi poniesionymi w zbiorach artystycznych, wpisuje się w obecnie coraz bardziej istotny kierunek badawczy. Niniejsza książka jest jednym z dowodów, że warto za nim podążać.

Tom został podzielony na trzy części: pierwsza omawia sylwetki kolekcjonerów ziemiańskich i mieszczańskich, druga prezentuje poszczególne kolekcje, ostatnia zaś skupia się na instytucjonalnej strategii rozwoju kolekcji i pozyskiwania zbiorów.

Spis treści / Table of Contents

Fragment książki / Excerpt from the book

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.

orzeł w koronie, po prawej napis: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Redaktorka tekstu: dr Magdalena Mielnik
ISBN 978-83-66433-13-7
Format: 191 × 260 mm
Liczba stron: 507
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2020

Skarb średniowiecznych paramentów z kościoła Mariackiego w Gdańsku. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku

Cena: 500,00 zł

Skarb średniowiecznych paramentów liturgicznych z kościoła Mariackiego w Gdańsku należy do najwspanialszych zabytkowych zespołów tego rodzaju w skali światowej. Trzeba jednak pamiętać, że do dziś zachowała się jedynie część historycznego zbioru.

Opis produktu

Gdy w latach trzydziestych XX wieku Walter Mannowsky publikował pięciotomowy katalog Der Danziger Paramentenschatz. Kirchliche Gewänder und Stickereien aus der Marienkirche, uwzględnił w nim 541 szat i innych paramentów liturgicznych. Niestety, blisko połowa z nich zaginęła w wyniku II wojny światowej. Spośród zachowanych zabytków około 100 przechowuje Muzeum Świętej Anny w Lubece, kilka dalszych – Germańskie Muzeum Narodowe w Norymberdze, a pozostałe – Muzeum Narodowe w Gdańsku. Niniejszy katalog dokumentuje więc już tylko 189 zabytków z historycznego zbioru, które – uratowane z wojennej pożogi – w 1961 roku przekazano gdańskiemu muzeum (dodano do nich 2 bursy oraz 8 fragmentów tkanin odłączonych od szat w trakcie prac konserwatorskich). Łącznie skatalogowano 199 obiektów zaprezentowanych w trzech tomach.

Tom I obejmuje pozycje katalogowe 1-65 z szatami liturgicznymi i z uwzględnieniem kompletów (9 kap, 37 ornatów, 3 dalmatyki, 10 stul, 5 manipularzy i 1 bursę skrzynkową).

Tom II obejmuje pozycje katalogowe 66-111 z pozostałymi szatami liturgicznymi (10 dalmatyk, 15 stuł, 6 manipularzy, 4 alby, 8 humerałów i 2 parury).

Tom III obejmuje pozycje katalogowe 112-199 (36 pannisellusów, 1 bursę, 40 sztuk bielizny ołtarzowej i kościelnej, 3 wianki oraz 8 fragmentów tkanin), a także aneks z notami katalogowymi 2 szat liturgicznych i 12 innych tekstyliów datowanych od XIII do XVI wieku, przechowywanych w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, a nienależących do historycznego zespołu paramentów z gdańskiego kościoła Mariackiego.

Skarb średniowiecznych paramentów z kościoła Mariackiego w Gdańsku opracowano w ramach projektu badawczego pt. „Interdyscyplinarne opracowanie naukowe zespołu 192 średniowiecznych paramentów liturgicznych z kościoła NMP w Gdańsku, przechowywanego obecnie w Muzeum Narodowym w Gdańsku, ze szczególnym uwzględnieniem badań technologiczno-technicznych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2013/09/B/HS2/01197) w latach 2014-2018.

Projekt był realizowany przez Katedrę Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy współpracy Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Zwspół
prof. Helena Hryszko, kierownik projektu (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
dr Monika Stachurska, główny wykonawca projektu (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
prof. dr hab. Edmund Kizik (Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego)
Agnieszka Krzemińska-Maciejko (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
Ewa Proniewicka (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
Beata Sztyber (Muzeum Narodowe w Gdańsku)
dr Beata Biedrońska-Słota
Karolina Ślusarczyk, Albina Zięba (studentki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie)

Spis treści

Wprowadzenie

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska w ramach zadania: „Przygotowanie i wydanie katalogu kolekcji średniowiecznych szat liturgicznych z kościoła Mariackiego w Gdańsku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku, t.1-3”

Autorzy:
Helena Hryszko
Monika Stachurska
Agnieszka Krzemińska-Maciejko

Tom I
ISBN: 978-83-66433-00-7 (całość)
ISBN: 978-83-66433-14-4
ISBN: 978-83-66098-57-2
Format: 350 x 245
Liczba stron: 448
Oprawa: twarda
Język: polski
Rok wydania: 2020

Tom II
ISBN: 978-83-66433-00-7 (całość)
ISBN: 978-83-66433-15-1
ISBN: 978-83-66098-57-2
Format: 350 x 245
Liczba stron: 208
Oprawa: twarda
Język: polski
Rok wydania: 2020

Tom III
ISBN: 978-83-66433-00-7 (całość)
ISBN: 978-83-66433-16-8
ISBN: 978-83-66098-57-2
Format: 350 x 245
Liczba stron: 476
Oprawa: twarda
Język: polski
Rok wydania: 2020

Witold Węgrzyn. Nieuchwytna materialność

Cena: 15,00 zł

Katalog towarzyszył wystawie uznanego fotografika, profesora gdańskiej ASP. Prezentuje jego dorobek od debiutu na przełomie lat 60. i 70. XX wieku do dziś. Sto fotografii – w tym pokazane po raz pierwszy – dokumentuje bogactwo tematyki i różnorodność artystycznych strategii Witolda Węgrzyna.

Opis produktu

Twórca swobodnie korzysta z repertuaru typowych fotograficznych środków wyrazu – podwójnej ekspozycji, perspektywy, kadrowania i wykorzystania negatywu. Prace Węgrzyna wyróżnia umiejętne posługiwanie się stylistyką typową dla malarstwa, grafiki czy rzeźby. W jego ujęciu fotografia staje się interdyscyplinarną przestrzenią poszukiwań i eksperymentów, a każde zdjęcie to środek poetyckiego wyrazu.

Witold Węgrzyn (ur. 1945) – artysta fotograf, pedagog ASP w Gdańsku, członek Związku Polskich Artystów Fotografików i Rady Artystycznej tej organizacji. Swoje prace prezentował na dwudziestu ośmiu wystawach indywidualnych i ponad trzystu sześćdziesięciu zbiorowych w kraju i za granicą. Uhonorowany tytułem Artiste FIAP, nadawanym przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej. Jego prace znajdują się w krajowych i zagranicznych kolekcjach prywatnych oraz w zbiorach muzeów w Polsce i Japonii.

Spis treści

Autorzy tekstu: Maja Bieńkowska, Adam Sobota, Witold Węgrzyn
Katalog wystawy
ISBN 978-83-66433-12-0
Format: 200 × 200 mm
Liczba stron: 128
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Język: polski
Rok wydania: 2020

Transit. Bob-Nosa Uwagboe

Cena: 35,00 zł

Katalog Transit Bob-Nosa Uwagboe zawiera reprodukcje kilkudziesięciu prac malarskich oraz rysunków pokazanych na wystawie czasowej w Pałacu Opatów Oddziale Sztuki Nowoczesnej MNG.

Opis produktu

Była to pierwsza prezentacja nigeryjskiego artysty w Polsce. Bob-Nosa Uwagboe wierzy, że poprzez sztukę można zmieniać rzeczywistość w Afryce, w której panuje korupcja, jest przyzwolenie na handel ludźmi, bronią oraz narkotykami. Wielokulturowy Lagos inspiruje różnorodnością, ale jednocześnie przygnębia narastającym zubożeniem i brakiem perspektyw. Nie przypadkowo artysta nazwał swoją pracownię The Protest Art Studio, a jego twórczość przedstawia aktualne problemy, z którymi zmagają się Nigeryjczycy.

W swoich pracach Bob-Nosa Uwagboe stosuje różnorodne techniki malarskie i rysunkowe: akryl, oleje, farby w sprayu, węgiel, kredkę. W kolażach wykorzystuje przedmioty codziennego użytku, jak ubrania, sznurek, piasek czy sztuczne włosy. Jego pełne ekspresji malarstwo cechują jaskrawe, kontrastowo zestawione barwy, a poruszające rysunki odznaczają się grubym konturem.

W twórczość artysty wprowadza tekst kuratorki wystawy Małgorzaty Paszyłki-Glazy, osadzając ją w kontekście dzieł mistrzów malarstwa europejskiego. Z kolei Annette Loubser przybliża realia społeczne, które determinują sztukę Uwagboe’go. Na ich tle wyjaśnia zastosowane przez artystę środki artystycznego wyrazu oraz karykaturalne przerysowania. Ekiko Ita Inyang opisuje dramatyczną sytuację ludności, którą złe warunki ekonomiczne oraz wojna zmuszają do podejmowania dramatycznych prób, by dostać się do Europy i w niej znaleźć lepsze i bezpieczniejsze życie.

Katalog zawiera także słowo od artysty oraz jego biogram.

Spis treści / Table of Contents

Autorzy tekstu: Małgorzata Paszylka-Glaza, Bob-Nosa Uwagboe, Annette Loubser, Ekiko Ita Inyang
Katalog wystawy
ISBN: 978-836-643-310-6
Format: 230 × 290 mm
Liczba stron: 176
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2020

Then & now 2020. Wczoraj i dziś

Cena: 15,00 zł

Katalog prezentuje wybrane prace, które wzięły udział w konkursie fotografii alternatywnej Then & Now 2. Fotografie zostały wyselekcjonowane spośród ponad 417 prac zgłoszonych do konkursu m.in. z Polski, Czech, Litwy, Turcji, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii czy Korei. W katalogu znajdziemy 80 prac współczesnych artystów powstałych z użyciem do niedawna zapomnianych technik alternatywnych, historycznych bądź szlachetnych.

Opis produktu

Tematycznie spotkamy tu pejzaże naturalne i industrialne, portrety ludzi i zwierząt, akty i oniryczne kreacje z pogranicza abstrakcji, ale także fotografie odnoszące się z dużą wrażliwością do historii, czasem poprzez stylizację, częściej wykorzystujące walory czasu w medium, np. fotografii otworkowej.

Spis treści / Table of Contents

Autorzy tekstu: Radosław Brzozowski, Małgorzata Bardoń
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-66433-09-0
Format: 200 × 200 mm
Liczba stron: 96
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2020

Włochy w Gdańsku.
Tom 1. Eseje. Tom 2. Katalog zabytków

Cena: 40,00 zł

Dwutomowa książka „Włochy w Gdańsku” pod red. dr. hab. Marcina Kalecińskiego Prof. UG jest efektem obszernego projektu badawczo-konserwatorsko-wystawienniczego, realizowanego w latach 2014‒2018, który stanowił pierwszą próbę ukazania dziedzictwa włoskiego w Gdańsku od XIV do końca XVIII.

Opis produktu

Do udziału w projekcie zostali zaproszeni wszyscy pracownicy Oddziału Sztuki Dawnej oraz Działu Konserwacji MNG.

Omawiane w książce dzieła sztuki dokumentują kontakty gdańsko-włoskie, sposób postrzegania Italii nad Motławą. Rękopisy, inkunabuły i starodruki z dawnej Biblioteki Senatu Miasta Gdańska, zwłaszcza z donacji Giovanniego Bonifacia, hrabiego d’Oria są świadectwem zainteresowania gdańszczan ustrojem miast włoskich, papiestwem, literaturą i muzyką włoską.

Niezwykle ważnym efektem projektu była konserwacja ogromnej liczby dzieł włoskich, które znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, i które ze względu na zły stan zachowania nie były nigdy wcześniej eksponowane.

Redaktor tekstu: prof. dr hab. Marcin Kaleciński
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-66433-04-5

Tom 1. Eseje
ISBN: 978-83-66433-02-1
Format: 195 x 230 mm
Liczba stron: 288
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2019

Tom 2. Katalog zabytków
ISBN: 978-83-66433-03-8
Format: 195 x 230 mm
Liczba stron: 416
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2019

Tematyka moralistyczna w gdańskiej sztuce świeckiej w XVI i XVII wieku

Cena: 40,00 zł

Muzeum Narodowe w Gdańsku przedstawia kolejną książkę z serii wydawniczej DOCTRINA CORONAT. Podobnie jak w pierwszej pozycji, dotyczącej portretu w Gdańsku, w publikacji skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z historią sztuki nowożytnego Gdańska, a konkretnie na tematyce moralistycznej.

Opis produktu

Autorka jest gdańszczanką, absolwentką historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim, kuratorką Działu Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, kuratorką wystaw, organizatorką oraz uczestniczką krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Książka jest rozszerzoną wersją jej pracy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Harasimowicza i obronionej przez autorkę na Uniwersytecie Wrocławskim w 2017 roku.

Doktor Magdalena Mielnik jest naszą przewodniczką po szczególnym obszarze gdańskiej ikonosfery – dziełach sztuki o wymowie moralistycznej, na ogół reprezentujących tematykę rodzajową. Dla gdańszczan sztuka stała się narzędziem wpajania zasad – napominanie, karcenie poprzez obrazy (od wieków najskuteczniejsze edukowanie ad oculos) było w pewien sposób działaniem mnemonicznym, ciągle przywołującym na pamięć. Tego rodzaju sztuka, finansowana przez patrycjat, miała charakter autoreferencyjny, stawała się orężem samodyscyplinowania społecznego, dojmującym memento, znakiem vanitas, nieustannie aktualizowaną przypowieścią, apoteozą cnoty Prudentii (Przezorności). W mieście poddanym protestanckiej konfensjonalizacji ideał obywatela i wyznawcy zreformowanej wiary był spójny, sztuka dopełniała prawne i kościelne działania kształtujące pożądane zachowania. W ujęciu Magdaleny Mielnik sztuka ta ma wiele faset, zarówno tych apologetycznych, ukazujących zwłaszcza ideał obywatela i małżonki, jak i satyrycznych, piętnujących przywary, zwłaszcza chciwość, próżność i lubieżność, w szczególności tę obnażoną u mnichów i szlachty polskiej, oraz chłopską gnuśność i pijaństwo.

Tak zarysowaną problematykę autorka w sposób erudycyjny i barwny ukazuje w szerokim kontekście europejskim, poprzez wnikliwe studium bibliologiczne precyzyjnie kreśli antyczne i nowożytne źródła literackie gdańskich dzieł moralistycznych, tropi najistotniejsze motywy, w tym błazna, komedianta, a nade wszystko szeroko zarysowane wątki feministyczne. Nierzadko jej egzegezy ukazują pozornie rozpoznane dzieła w nowym świetle, kilka zaś Magdalena Mielnik publikuje po raz pierwszy.

Dzięki takim jak ta książkom mamy szansę nawiązywać dialog z poprzednikami, rozumieć ich motywacje, fascynacje i lęki, a w generalnej refleksji „wszystkie nasze dzienne sprawy” odnieść do tytułowego napomnienia: quidquid agis prudenter agas et respice finem (cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i przewiduj koniec).

Spis treści

Autorka tekstu: dr Magdalena Mielnik
ISBN: 978-83-66433-06-9
Format: 230 x 290 mm
Liczba stron: 272
Oprawa: twarda
Język: polski
Rok wydania: 2019

Artyści i rzemieślnicy Gdańska, Prus Królewskich oraz Warmii epoki nowożytnej. Skorowidz kwerendalny

Cena: 100,00 zł

To kolejny, bardzo ważny etap w rozpoznaniu gdańskich środowisk twórców malarstwa, rysunku i rytownictwa oraz innych wyrobów rzemiosł artystycznych.

Opis produktu

Praca ta w wielu aspektach nawiązuje do poprzedniej książki autora dra Janusza Pałubickiego („Malarze gdańscy. Malarze, szklarze, rysownicy w okresie nowożytnym w gdańskich materiałach archiwalnych”, MNG, Gdańsk 2009), jednak tym razem mamy do czynienia ze znacznym rozszerzeniem pola badawczego o materiały dotyczące artystów i rzemieślników działających w całych Prusach Królewskich, na Warmii oraz okolicach. Autor na podstawie przebadanego materiału źródłowego dokonał wyciągu imiennego zidentyfikowanych rzemieślników w układach alfabetycznym i topograficznym, stworzył też ważny pomocniczy zestaw przydatny przy prowadzeniu badań osobowych.

Autor tekstu: dr Janusz Pałubicki
ISBN: 978-83-66433-07-6
Format: 170 x 236 mm
Liczba stron: 972
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2019

Hans Memling i sztuka dewocji osobistej w Niderlandach w XV i początku XVI w. Materiały z pierwszej międzynarodowej konferencji memlingowskiej

Cena: 25,00 zł

Pierwsze Sympozjum Memlingowskie było wydarzeniem naukowym towarzyszącym wystawie „Zamieszkać z Chrystusem i Marią. Sztuka dewocji osobistej w Niderlandach w latach 1450–1530” (1 grudnia 2017 – 28 lutego 2018). Autorem wystawy i redaktorem wydanego z tej okazji katalogu oraz koncepcji cyklicznych sympozjów memlingowskich był dr hab. Marcin Kaleciński Prof. UG.

Opis produktu

Przedmiotem sympozjum była dewocyjna twórczość Memlinga oraz twórców niderlandzkich XV i pocz. XVI w. obejmująca: obrazy, ryciny, wczesne książki drukowane, manuskrypty iluminowane, rzeźby, tapiserie, drobne przedmioty dewocyjne. Doniosła rola, bezprecedensowy charakter na tle konferencji muzealnych w Polsce wyrażał się m.in. w reprezentatywnej obecności zarówno wybitnych światowych badaczy malarstwa niderlandzkiego (dr Till Holger Borchert, Brugia; dr John Olivier Hand, Waszyngton; dr Ingrid Falque, Belgia; dr Scot Mc Kendrick, Londyn), jak i reprezentujących polskie uczelnie (prof. Antoni Ziemba, Uniwersytet Warszawski; dr Katarzyna Płonka-Bałus, Muzeum Narodowe w Krakowie; dr Joanna Sikorska, Muzeum Narodowe w Warszawie). Program konferencji objął proporcjonalnie najważniejsze dziedziny sztuki dewocji osobistej, stanowił okazję do spotkania badaczy uznanych i dopiero debiutujących.

Spis treści / Table of Contents

Redaktor tekstu: prof. dr hab. Marcin Kaleciński
ISBN: 978-83-66433-01-4
Format: 230 x 290 mm
Liczba stron: 168
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2019

Gdańskie Studia Muzealne. Seria Nova Nr 1 (11)

Cena: 25,00 zł

„Oddajemy do rąk czytelników nowy i zarazem zmieniony numer «Gdańskich Studiów Muzealnych. Seria Nova», czasopisma wydawanego przez Muzeum Narodowe w Gdańsku.

Opis produktu

Nawiązujemy do tradycji ukazującego się nieregularnie od 1976 r. wydawnictwa «Gdańskie Studia Muzealne», które pod wieloma względami miało charakter pionierski w pomorskim środowisku muzealniczym i zarazem umożliwiało publikowanie wyników badań naukowych poświęconych zagadnieniom muzealnym, w szczególności sztuce Gdańska i Pomorza. Zmiana tego wydawnictwa w mające ukazywać się regularnie nowoczesne czasopismo o charakterze naukowym jest odpowiedzią na wyzwania czasów współczesnych, a przede wszystkim reakcją na nową muzeologię i reformy zachodzące w obszarze nauki […]”.

Spis treści

Praca zbiorowa
ISBN: 978-83-66433-05-2
ISSN 0137-4095
Format: 210 x 270 mm
Liczba stron: 256
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2019

Hildegard Skowasch. Close your Eyes

Cena: 25,00 zł

Hildegard Skowasch to artystka wszechstronna, która posługując się technikami autorskimi (m.in. papier-mâché), tworzy niezwykłe obiekty i instalacje rzeźbiarskie. Podstawowym materiałem, z którym pracuje, jest papier, ale chętnie stosuje też glinę, tworzywo sztuczne, drut czy przedmioty codziennego użytku. Forma jej oryginalnych dzieł łączy elementy figuralne i abstrakcyjne, uwagę widza przyciąga również ich żywiołowa kolorystyka.

Opis produktu

Tematyka prac artystki jest związana z człowiekiem i jego problemami egzystencjalnymi, takich jak codzienne zmagania z życiem, troski i radości. Podstawową jej inspiracją są osobiste doświadczenia i refleksje. W jej twórczości nie brak czytelnych odniesień do teatru, które można dostrzec w warstwie formalnej, jak też w symbolicznym przydzielaniu ról niektórym figurom. W sztuce Skowasch odnajdziemy zarówno dylematy moralne, jak i elementy subtelnego poczucia humoru, poetyckiej metafory.

Katalog zawiera fotografie obiektów prezentowanych na pierwszej indywidualnej wystawie artystki w Polsce zorganizowanej przez Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Spis treści / Inhaltsverzeichnis

Redaktorka tekstu: Joanna Szymula-Grygiel
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-27-5
Format: 166 x 240 mm
Liczba stron: 160
Oprawa: miękka
Język: polski, niemiecki
Rok wydania: 2019

Siła kobiecości. Obrazy Resy Mashoodiego

Cena: 20,00 zł

Resa Mashoodi to mistrz malarskiej metafory. Tworzy baśniowe, piękne i niepowtarzalne wizerunki kobiet, które stanowią jego swoiste alter ego.

Opis produktu

To wielbiciel kunsztu kobiecego ciała, które maluje XVI-wieczną techniką malarską, polegającą na kilkuwarstwowym, cienkim nakładaniu farby i lakieru. Efekt jest absolutnie niezwykły – obrazy pełne blasku i głębi. Artysta związany z berlińskim undergroundem, przez długi czas współpracował z nieistniejącym już Domem Sztuki Tacheles, gdzie prowadził swoją galerię Ora et Labora.

Katalog zawiera 23 reprodukcje malarskie, które były prezentowane na wystawie „Siła kobiecości” w Oddziale Sztuki Nowoczesnej w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

Redaktorki tekstu: Małgorzata Paszylka-Glaza, Iwona Kohnke
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-35-0
Format: 230 x 290 mm
Liczba stron: 64
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2019

Potęga koloru. Malarstwo Abdulqadera Al Raisa

Cena: 25,00 zł

Katalog zawiera reprodukcje 37 prac malarskich Abdulqadera Al Raisa, najbardziej znanego artysty ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Opis produktu

Jego zainteresowania malarskie skupiają się wokół abstrakcji kolorystycznej uzupełnionej kaligrafią oraz pejzażu natury, jak i architektury związanej z kulturą arabską. Artysta posługuje się techniką olejną oraz akwarelą. Prace opublikowane w katalogu zostały zaprezentowane w Oddziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku na wystawie, która jak dotąd jest pierwszą wystawą w Polsce ukazującą prace artysty ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Redaktorki tekstu: Małgorzata Paszylka-Glaza, Rym Tina Ghazal Bach
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-31-2
Format: 230 x 290 mm
Liczba stron: 109
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2019

Brzdęk! Jak złapać dźwięk

Cena: 20,00 zł

Dzięki tej książce każde dziecko dowie się, jak przeżywać dźwięki. Nie tylko muzykę, ale wszystkie dźwięki, które nas otaczają. Książka pomaga złapać kilka dźwięków, by mieć je na później, i podpowiada, co robić z tymi, które już złapaliśmy.

Opis produktu

Koncepcja i tekst: Paweł Sitkiewicz, Piotr Sitkiewicz
Ilustracje: Agata Królak
ISBN: 978-83-63185-03-9
Format: 295 x 210 mm
Liczba stron: 36
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2019

Made in Britain. Artyści i artystki 21 wieku

Cena: 30,00 zł

W katalogu przygotowanym w związku z wystawą wyjątkowej kolekcji Prisemana i Ally Seabrook są prezentowane prace wybitnych twórców brytyjskich, które powstały w Wielkiej Brytanii w XXI w. Zostały w nim także zamieszczone krótkie biogramy artystów oraz ich wypowiedzi na temat swoich prac, inspiracji i poszukiwań. Publikacja przybliża ważną i tworzoną z wielkim zaangażowaniem kolekcję.

Opis produktu

Katalogi Made in Britain. Artyści i artystki 21 wieku i … on making zostały przygotowane do dwóch wystaw o sztuce współczesnej.

Spis treści / Table of Contents

Redaktorzy tekstu: Małgorzata Ruszkowska-Macur, Robert Priseman
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-90-9
Format: 210 x 270 mm
Liczba stron: 192
Oprawa: twarda
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2019

… on making

Cena: 5,00 zł

Katalog został przygotowany w związku z wystawą fotografii zorganizowaną równolegle z wystawą „Made in Britain”. Zawiera prezentowane prace kobiet fotografek aktualnie tworzących w Wielkiej Brytanii.

Opis produktu

Katalogi Made in Britain. Artyści i artystki 21 wieku i … on making zostały przygotowane do dwóch wystaw o sztuce współczesnej.

Spis treści / Table of Contents

Redaktorki tekstu: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka, Sian Bonnell
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-07-7
Format: 210 x 270 mm
Liczba stron: 40
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2019

Jan Bułhak. Wilno i Wileńszczyzna w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka

Cena: 35,00 zł

Album jest prezentacją bogatego zbioru fotografii wileńskiej autorstwa Jana Bułhaka, twórcy tzw. fotografii ojczystej.

Opis produktu

Prace Jana Bułhaka znajdują się w kolekcji fotografii kresowej w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku. Książka zawiera 115 reprodukcji fotografii wraz z esejami dr. hab. Macieja Szymanowicza oraz Marioli Balińskiej.

Spis treści

Redaktorka tekstu: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-86-2
Format: 200 x 200 mm
Liczba stron: 200
Oprawa: twarda
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2018

Jan Tadeusz Minc. Szaleniec teatru

Cena: 5,00 zł

Postać Tadeusza Minca przybliżają we wspomnieniach znani reżyserzy filmowi i teatralni, pisarze, aktorzy, dziennikarze, m.in. Agnieszka Holland, Stanisław Urbankiewicz, Zbigniew Lesień, Andrzej Lis, Kazimierz Dejmek, Halina Winiarska czy Bogusław Linda.

Opis produktu

Osobny rozdział książki został poświęcony światowej premierze z 1968 r. „Tragedii o bogaczu i Łazarzu” Anonima Gdańskiego, a współtwórcą tej inscenizacji był właśnie Minc. Publikację zamyka bibliografia, która obejmuje twórczość Tadeusza Minca jako aktora i reżysera.

Tadeusz Minc (1924–1992) to niezwykły aktor, reżyser, pedagog, kierownik artystyczny Teatru Wybrzeże w latach 1967–1969. Dziś jego twórczość jest nieco zapomniana – podobnie jak dzieła innych wybitnych artystów teatralnych, reżyserów, scenografów, aktorów – bo teatr to sztuka ulotna, przemija wraz ze spektaklami nawet najwybitniejszymi, z odejściem ich twórców. Dlatego tak ważne jest pamiętanie i przypominanie…

Redaktorki tekstu: Beata Majda-Boj, Małgorzata Abramowicz
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-82-4
Format: 210 x 250 mm
Liczba stron: 108
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2018

Harmonia kontrastów. Silvia Gertsch i Xerxes Ach

Cena: 5,00 zł

Gertsch i Ach to niezwykły artystyczny duet. Każde z nich ma nie tylko inną wizję sztuki, ale również posługuje się zupełnie inną techniką.

Opis produktu

Silvia Gersch jako podłoże swoich prac wykorzystuje szkło – to niezwykle rzadko spotykany w tej roli materiał. Artystka maluje niemal fotorealistyczne sceny, przepełnione światłem i charakteryzujące się intensywną, nasączoną kolorem barwą. Dla malarki otaczający świat i ludzie są nieustannym źródłem inspiracji. Maluje sceny rodzajowe, portrety, ale również nastrojowe pejzaże. Jej doświadczenie barwy jest specyficzne i zadziwiające. To wysmakowany realizm czepiący swoje inspiracje z najlepszych wzorów sztuki XIX w.

Xerxes Ach tworzy abstrakcyjne kompozycje. To artysta, który plamie barwnej nadaje nie tylko kształt, ale również efekt trójwymiarowości. Jego obrazy zachwycają perfekcją wykonania, a kolor zadziwia konstrukcyjno-przestrzenną mocą. Jest kreacyjny i metafizyczny jednocześnie. Jego obrazy to wysublimowane abstrakcje, które w swojej konotacji artystycznej nawiązują fantastyczny dialog z całym nurtem malarstwa abstrakcyjnego.

Redaktorzy tekstów: Wojciech Zmorzyński, Martina Nielaba
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-66-4
Format: 230 x 280 mm
Liczba stron: 108
Oprawa: twarda
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2018

Jacqueline Livingston. W cieniu feminizmu. Na obrzeżach sztuki amerykańskiej lat 60. i 70. XX wieku

Cena: 5,00 zł

Jacqueline Livingston jest jedną z wielu artystek, których działania i twórczość przyczyniły się do zmiany społecznej oraz dyskusji na temat równouprawnienia kobiet w społeczeństwie XX w. A jednak historia artystki jest przykładem osamotnienia wśród „swoich”.

Opis produktu

Livingston naruszyła bowiem przyjęty w sztuce model prezentowania człowieka, opisany w 1972 r. przez Johna Bergera: patrzącego i działającego mężczyzny oraz oglądanej, pokazującej się kobiety.

Livingston wybrała fotografię jako medium sobie najbliższe, eksperymentowała z nim w formie analogowej fotografii czarno-białej, barwnej fotografii momentowej – polaroidowej, robiła kolaże i fotoplakaty w duchu mail artu oraz barwną fotografię cyfrową. Jej tworzone przez 40 lat prace są dziś odzwierciedleniem pełnej przemian epoki – od New Age do postmodernizmu. Fotografie, które prezentujemy w tej publikacji, są wyjątkowymi przykładami sztuki amerykańskiej lat 60.‒70. XX w., sztuki tworzonej w ideałach równościowych, ale paradoksalnie zepchniętej w cień feminizmu.

Redaktorka tekstu: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-58-9
Format: 210 x 210 mm
Liczba stron: 92
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2018

Gdańskie Studia Muzealne 10

Cena: 15,00 zł

Książka jest rezultatem konferencji pt. „Fajans pomorski w XVIII wieku”, która odbyła się w Muzeum Narodowym w Gdańsku 7 grudnia 2015 r.

Opis produktu

W pierwszej części publikacji zaprezentowano wyniki badań nad fajansem pomorskim pochodzącym z lokalnych warsztatów garncarskich, jak również teksty opisujące wyroby fajansowe w kontekście analogii, kolekcjonerstwa, mody, a także tradycji i obyczaju. W tej części podjęto też zagadnienia konserwacji zabytkowych wyrobów fajansowych. Druga część została poświęcona dziejom zasobu ceramiki i szkła w Muzeum Narodowych w Gdańsku sięgającym swoimi początkami do 1881 r.

Redaktorka tekstu: Marta Krajewska
ISSN: 0137-4095
Format: 170 x 240 mm
Liczba stron: 312
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2018

Portret w Gdańsku od schyłku średniowiecza do wczesnego baroku (1420‒1700). Malarstwo. Rysunek

Cena: 60,00 zł

Sztuka portretowa wyrasta z odwiecznej potrzeby utrwalenia wizerunku własnego lub bliskiej osoby. Ale portrety to nie tylko wierna rejestracja rysów – to także narzędzie kreacji wizerunku, gloryfikacji, autopromocji i walki politycznej. Potencjał sztuki portretowej dobrze rozumieli gdańszczanie zamawiający swoje podobizny u najwybitniejszych artystów swego czasu.

Opis produktu

Książka prezentuje portrety tworzone od ok. 1420 r. po koniec XVII w., będącego apogeum dokonań gdańskich portrecistów z Danielem Schultzem i Andreasem Stechem na czele. Gdańskie portrety zostały ukazane na szerokim tle kulturowo-społecznym. Szczegółowe omówienie renesansowej filozofii człowieka pozwoliło na prześledzenie obecności idei ramowych w gdańskiej twórczości artystycznej i analizę skomplikowanej ikonografii portretów.

Co jeszcze znajdziemy w niniejszej książce? Zakres tematyczny jest naprawdę szeroki: związki portretu i przyjaźni oraz zagadnienie portretów-podarunków, odniesienia portretów do kwestii władzy oraz do pożądanej w omawianym okresie wizji rodziny, wpływ ideału dworzanina na sposób prezentacji modela, obecność wątków wskazujących na identyfikację modeli z filozofią neostoicką, portrety, w których podkreślono melancholię portretowanych, wreszcie zrekonstruowano „galerie portretowe”, które ozdabiały m.in. Ratusz Głównomiejski, Bibliotekę Rady Miejskiej oraz zakrystie gdańskich kościołów.

Autorka tekstu: dr Aleksandra Jaśniewicz
ISBN: 978-83-63185-50-3
Format: 230 x 290 mm
Liczba stron: 554
Oprawa: twarda
Język: polski
Rok wydania: 2018

Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku, Seria Nowa, t. 1: Malarstwo

Cena: 20,00 zł

W założeniu publikacja ta miała być rozszerzonym i poprawionym materiałem w stosunku do opracowania książki pt. „Straty wojenne Muzeum Miejskiego w Gdańsku, t. 1: Straty w dziedzinie sztuki: malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby” (Gdańsk 2005, wyd. MNG).

Opis produktu

W rezultacie powstał tekst, który mimo że odnosi się do tamtej publikacji, to jednak ze względu na takie zmiany, jak ograniczenie tematyki do malarstwa, rozszerzenie haseł o 100 obiektów, odmienna struktura zawartości w ramach tomu i poszczególnych haseł, stanowi odrębną i samodzielną publikację jednej autorki, wyraźnie odmienną od pierwszego opracowania.

Jakkolwiek książka jest przeznaczona dla szerokiego grona muzealników i badaczy poszukujących informacji o zaginionych obrazach, należy też pamiętać o jej roli w upowszechnianiu i podnoszeniu świadomości problemu, jakim jest utracone dziedzictwo kulturowe. Opracowanie to stwarza szansę na odnalezienie, zidentyfikowanie i ewentualne odzyskanie przynajmniej części utraconej spuścizny Muzeum Miejskiego w Gdańsku.

Helena Kowalska jest związana z Muzeum Narodowym w Gdańsku od 1976 r., od wielu lat współpracuje także z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie badań nad polskimi stratami wojennymi w obszarze dzieł sztuki.

Autorka tekstu: Helena Kowalska
ISBN: 978-83-63185-38-1
Format: 260 x 190 mm
Liczba stron: 388
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2017

Leszek Żurek. Lutry. Dokument wyobrażony

Cena: 5,00 zł

„Lutry. Dokument wyobrażony” to subiektywna dokumentacja fotograficzna pozostałości po społeczności luterańskiej żyjącej na Pomorzu, a dokładniej na Kaszubach, do 1945 r.

Opis produktu

Kaszubi i Lutry żyli obok siebie przez setki lat, zagroda w zagrodę, dom w dom. Była między nimi zarówno zgoda, jak i niechęć. Druga wojna światowa przyniosła dramatyczne zakończenie łączących ich relacji. Leszek Żurek szuka sposobu na przywrócenie atmosfery tamtego świata w swoich czarno-białych analogowych fotografiach, stosując m.in. środki podnoszące napięcie i dramaturgię zdjęć, jak na przykład wielokrotna ekspozycja czy element ruchu. Artysta tworzy dokument, ale tak naprawdę wymyśla go we własnej pamięci. Składa całość z zasłyszanych historii i zapamiętanych obrazów i nastrojów. Jego fotografie są próbą dodania własnej narracji i wytworem nieobiektywnej dokumentacji.

Redaktorka tekstu: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-26-8
ISBN: 978-83-94944-70-4
Format: 220 x 220 mm
Liczba stron: 88
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2017

Pierwsza dekada (po burzy nad Starym Światem). Malarstwo na Wybrzeżu w latach 1945‒1955

Cena: 40,00 zł

Katalog jest pierwszą próbą pokazania całości zjawisk występujących w malarstwie na Wybrzeżu w pierwszym dziesięcioleciu po II wojnie światowej.

Opis produktu

Nacisk został położony na „konfrontację” dorobku artystów związanych z nowo utworzoną Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych w Gdańsku z innymi środowiskami – szczególnie z malarzami tworzącymi w Gdańsku, Sopocie i Gdyni w okresie międzywojennym, a także przybyłymi do Gdańska po 1945 r., a pozostającymi poza strukturą PWSSP. W katalogu znajdziemy ponad 70 biogramów artystów tworzących wówczas na Wybrzeżu.

Redaktor tekstu: Wojciech Zmorzyński
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-34-3
Format: 230 x 290 mm
Liczba stron: 220
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2017

Gdańskie Studia Muzealne 9. Grzech w sztukach plastycznych i w systemie wartościowania

Cena: 25,00 zł

W ramach „Gdańskich Studiów Muzealnych” proponujemy zbiór esejów poświęconych problematyce grzechu w sztuce oraz zagadnieniom genezy i statusu pojmowanego zła, zajmującego wiele miejsca w kulturze.

Opis produktu

Tom 9 został zainspirowany wystąpieniami z konferencji naukowej pt. „Grzech w sztukach plastycznych i w systemie wartościowania”, współorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Gdańsku i Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, a towarzyszącej wystawie „Grzech. Obrazy grzechu w sztuce europejskiej od XV do początku XX wieku” trwającej w Muzeum Narodowym w Gdańsku w latach 2015 i 2016.

Redaktorka tekstu: dr Beata Purc-Stępniak
ISBN: 978-83-63185-10-07
ISSN: 0137-4095
Format: 230 x 300 mm
Liczba stron: 148
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2017

Saga rodu Sobczaków

Cena: 5,00 zł

Katalog prezentuje twórczość małżeństwa: Janiny Jarzynównej-Sobczak, znakomitej choreografki, założycielki gdańskiej szkoły tańca, współzałożycielki Gdańskiej Szkoły Baletowej, oraz jej męża Brunona Sobczaka, działacza kaszubskiego, znawcy historii i kultury naszego regionu.

Opis produktu

W publikacji znajdziemy także informacje na temat innych członków tej rodziny: Łucji i Bruna Sobczaków, synowej i syna Janiny Jarzynównej-Sobczak, znakomitych scenografów, twórców ponad stu projektów dekoracji w teatrach polskich i trójmiejskich, także w telewizji, a także Moniki Sobczak-Koncy, wnuczki Janiny Jarzynównej-Sobczak, scenografki, malarki, aranżerki wystaw artystycznych. Ich twórczość obejmowała różne dziedziny sztuki, m.in. taniec, scenografię teatralną i telewizyjną.

Redaktorka tekstu: Małgorzata Abramowicz
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-65-7
Format: 230 x 300 mm
Liczba stron: 156
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2016

Grzech. Eseje i noty. Obraz grzechu w sztuce europejskiej od XV do początku XX wieku

Cena: 40,00 zł

Publikacja towarzyszyła wystawie „Grzech. Obrazy grzechu w sztuce europejskiej od XV do początku XX wieku” trwającej w Muzeum Narodowym w Gdańsku w latach 2015 i 2016.

Opis produktu

Problematyka grzechu była jednym z najczęściej podejmowanych zagadnień w sztuce europejskiej. Koncepcja książki obejmuje spojrzenie na grzech przez pryzmat teologii czterech wyznań: judaizmu, wyznania katolickiego, protestanckiego, grekokatolickiego, oraz różnych koncepcji filozoficznych widzianych w historycznej perspektywie.

Przedstawione w książce eksponaty otwierają szerokie pole do obserwacji pojęć negatywnie wartościujących, które artyści pragnęli obrazować w sztuce, ukazując zachowania ludzi w różnych przestrzeniach życia. Owe sytuacje graniczne w życiu religijnym, obyczajowym, politycznym i społecznym wyobrażone w sztuce były dla widzów w dawnych wiekach rodzajem pouczenia, jak należy się wystrzegać zła. Artyści w swoich pracach dawali przykłady tego, co negatywne, by ukazać kanon wartości pozytywnych i się do niego odnosić. Postawy i działania uznawane za moralnie poprawne były stawiane za przykłady, by każdy mógł zapamiętać, że stan grzechu to stan ducha gwarantujący jedynie samotność, oddalenie od źródła życia – Boga lub czyn, który do owego oddalenia prowadzi. Piętnowano grzechy główne (pychę, chciwość, gniew, zazdrość, nieczystość, lenistwo, łakomstwo) oraz występki, wskazując przy tym ich rangę i dzieląc od śmiertelnych po lekkie, które można zmyć pokutą, pokorą i skruchą. W konfesyjnym podejściu do sztuki dużą rolę odegrało obrazowanie walki z grzechem i adoracja cnót. Uważano, że każdy człowiek na co dzień walczy z trzema wrogami: diabłem, światem i pożądliwościami ciała, by nie pogrążyć swej duszy w grzechu.

Publikacja jest bogato ilustrowana, opisuje sposoby przedstawiania zła i śmierci, ikonografię grzechu podejmowaną przez artystów w sztuce od XV do XX stulecia. W Polsce jest to pierwsza tak duża prezentacja poświęcona problematyce grzechu, przedstawionej w dziełach sztuki europejskiej od malarstwa po rzemiosło artystyczne.

Redaktorka tekstu: dr Beata Purc-Stępniak
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-69-5
Format: 230 x 300 mm
Liczba stron: 488
Oprawa miękka
Język polski
Rok wydania: 2016

Maxim Kantor. Rodzina kontra imperium

Cena: 10,00 zł

Katalog towarzyszył wystawie Maxima Kantora, jednego z najciekawszych artystów rosyjskich, który w swojej sztuce łączy filozofię z baczną obserwacją społeczeństwa.

Opis produktu

Publikacja zawiera teksty Maxima Kantora, Eckharta Gillena, Ignace’go Bertena, Alexandra Borovskiego i Stephena Whitefielda oraz reprodukcje większości eksponowanych na wystawie przykładów dzieł: malarstwa, litografii, rzeźby i lalek teatralnych.

Redaktorka tekstu: Małgorzata Paszylka-Glaza
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-73-2
Format: 290 x 240 mm
Liczba stron: 168
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2016

Beata Czapska. Podróż w głąb natury

Cena: 5,00 zł

Beata Czapska to rzeźbiarka, architektka, designerka i malarka, która mieszka i pracuje w Paryżu.

Opis produktu

Jej zainteresowania twórcze koncentrują się wokół zwierząt, przyrody i człowieka. Natura stanowi szczególne źródło jej artystycznej filozofii. Rzeźby Czapskiej są wykonane głównie w kamieniu, drewnie i brązie.

Redaktorka tekstu: Małgorzata Ruszkowska-Macur
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-53-4
Format: 210 x 250 mm
Liczba stron: 80
Oprawa: miękka
Język: polski, francuski
Rok wydania: 2016

Exporting Zagreb

Cena: 5,00 zł

Katalog przedstawia twórczość artystów polskich i chorwackich.

Opis produktu

W swoich pracach łączy ich krytyka postsocjalistycznej rzeczywistości nasiąkniętej tendencjami neoliberalnymi, które objawiają się w codziennym życiu nowej Europy. W swojej sztuce dotykają problematyki mniej lub bardziej splecionych ze sobą historii regionu, a także ich fragmentaryczności.

Redaktorka tekstu: Katarzyna Kosmala
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-45-9
Format: 210 x 264 mm
Liczba stron: 104
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2016

Atelier Nowosielskich. Ceramiczny świat Hanny i Leszka Nowosielskich

Cena: 35,00 zł

Katalog prezentuje oryginalną i różnorodną twórczość małżeństwa artystów – Hanny Modrzewskiej-Nowosielskiej i Leszka Nowosielskiego.

Opis produktu

Oboje zajmowali się wieloma dyscyplinami sztuki, jednakże ich wspólnym zainteresowaniem i pasją była ceramika.

Autorka tekstu: Joanna Szymula-Grygiel
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-49-7
Format: 320 x 215 mm
Liczba stron: 104
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2016

Dybuk. Na pograniczu dwóch światów

Cena: 5,00 zł

„Dybuk” to pojęcie wywodzące się z żydowskiej mistyki i żydowskich wierzeń ludowych. Oznacza złośliwą (lub nieszczęśliwą) duszę, która wiąże się z żyjącymi, przejmując ich osobowość.

Opis produktu

Do historii światowego teatru motyw dybuka przeszedł za sprawą Sz. An-skiego (wł. Szlojme Zajnwel Rapoport), który w 1914 r. opublikował swoją „legendę dramatyczną” pt. „Na pograniczu dwóch światów. Dybuk”. Sztuka doczekała się wielu przekładów, realizacji teatralnych, adaptacji operowych i filmowych.

Katalog prezentuje sceniczne i filmowe dzieje sztuki An-skiego oraz podejmuje próbę wielopłaszczyznowego przybliżenia pojęcia dybuka i jego obecności w różnych sferach nie tylko żydowskiego życia.

Redaktor tekstu: Mieczysław Abramowicz
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-21-3
Format: 220 x 230 mm
Liczba stron: 54
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2015

Jan Vanriet. Pieśń losu

Cena: 15,00 zł

W powstanie katalogu zaangażowani byli Jan Vanriet, a także kurator wystawy Paul Huvenne. Oprócz ponad 50 reprodukcji obrazów malarza, czytelnik będzie miał też okazję przeczytać kilka jego wierszy.

Opis produktu

Jan Vanriet (ur. 1948) to belgijski malarz i poeta, od zawsze związany z Antwerpią, gdzie mieszka i pracuje z małżonką – autorką Simone Lenaerts. Vanriet jest kluczową postacią w świecie współczesnego malarstwa narracyjnego. Reprezentował Belgię na Biennale w São Paulo, Wenecji i Seulu. Jego prace były pokazywane na międzynarodowych wystawach w muzeach sztuki i renomowanych galeriach. Obrazy Vanrieta znajdują się w stałych kolekcjach wiodących muzeów, m.in. w British Museum w Londynie, Królewskim Muzeum Sztuk Pięknych w Antwerpii, Muzeum Sztuki Współczesnej w San Diego czy New Art Gallery w Walsall.

Artysta zrealizował zamówienia na monumentalne malarstwo ścienne w obiektach publicznych i korporacyjnych, wśród których należy wymienić Teatr Bourla w Antwerpii czy KBC Bank oraz stację metra De Broukère w Brukseli.

Redaktorzy tekstu: Jan Vanriet, Zofia Machnicka, Paul Huvenne, Charlotte Mullins
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-92-3
Format: 290 x 240 mm
Liczba stron: 192
Oprawa: twarda
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2015

Ryciny szkoły niemieckiej od końca XV do początku XIX wieku. Cz. 2: Ryciny Daniela Chodowieckiego

Cena: 40,00 zł

Większość rycin Daniela Chodowieckiego z kolekcji Jacoba Kabruna ocalała szczęśliwie po zniszczeniach i rozproszeniach II wojny światowej. Ten liczny zespół prac ma charakter reprezentatywny dla twórczości artysty, konsekwentnie budującego wizerunek Europy doby oświecenia.

Opis produktu

Różnorodne tematycznie prace stanowią cenne dziedzictwo gdańskiego muzealnictwa. Niewielkie na ogół ryciny Chodowieckiego, kreujące wyrazisty obraz „wieku rozumu”, są niewyczerpanym źródłem wiedzy na temat idei przyświecających epoce, prądów literackich i artystycznych, a także kultury materialnej i życia codziennego.

Autorka tekstu: Kalina Zabuska
Katalog zbiorów
ISBN: 978-83-63185-05-3
Format: 265 x 297 mm
Liczba stron: 356
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2015

Etnoinspiracje: inspiracje kulturą ludową we współczesnym polskim wzornictwie, modzie, architekturze, reklamie

Cena: 5,00 zł

Książka zawiera artykuły podsumowujące konferencję „Etnoinspiracje”, która odbyła się 5 listopada 2011 r. w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Opis produktu

Celem konferencji oraz towarzyszącej jej wystawie pod takim samym tytułem było wywołanie refleksji nad zjawiskiem odwoływania się sztuki współczesnej i wzornictwa do źródeł kultury ludowej.

Redaktorzy tekstu: Katarzyna Kulikowska, Cezary Obracht-Prondzyński
ISBN 978-83-63185-36-7
Format: 220 x 220 mm
Liczba stron: 140
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2013

Londyńska kolekcja Halimy Nałęcz w Muzeum Narodowym w Gdańsku

Cena: 25,00 zł

W katalogu zaprezentowano wszystkie prace artystów, które składają się na dar Halimy Nałęcz z Londynu, liczący 386 dzieła sztuki współczesnych artystów polskich i zagranicznych.

Opis produktu

W październiku 1983 r. kolekcja stała się własnością Muzeum Narodowego w Gdańsku. Złożona w większości z prac malarskich, a także grafik i rzeźb ma nie tylko wybitną wartość artystyczną, lecz także historyczną, odzwierciedla najważniejsze problemy nurtujące powojenną światową sztukę plastyczną i ilustruje skomplikowaną drogę jej rozwoju na przestrzeni ponad trzydziestu lat.

W londyńskim darze malarstwo polskie jest reprezentowane przez prace Zbigniewa Adamowicza, Mariana Bohusza-Szyszki, Kazimierza Dźwiga, Stanisława Frenkla, Tadeusza Ilnickiego, Andrzeja Kuhna, Zbigniewa Kupczyńskiego, Halimę Nałęcz, Lutkę Pink, Andrzeja Putryma, Halinę Sukiennicką, Franciszkę Themerson, Janinę Żemojtel i Marka Żuławskiego. Z kolei wśród artystów zagranicznych wyróżniają się m.in. Joseph Lacass, Roger Hilton, Terry Frost, Edgar Pillet, Douglas Portway, którzy stylistycznie należą do malarstwa niefiguratywnego, strukturalizmu i abstrakcjonizmu; Terry Frost czy Roger Hilton – bazujący na formach naturalnych i procesach organicznych; Frank Avry Wilson – nawiązujący swoimi dziełami do malarstwa gestu; i wreszcie Michael Sandle tworzący w konwencji lirycznej abstrakcji operującej przede wszystkim kolorem.

Redaktorzy tekstu: Grażyna Szcześniak, Wojciech Zmorzyński
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-44-2
Format: 295 x 230 mm
Liczba stron: 352
Oprawa: twarda
Język: polski
Rok wydania: 2013

Kobierce anatolijskie z kolekcji Muzeum Narodowego Brukenthala w Sibiu

Cena: 25,00 zł

Katalog prezentuje kobierce anatolijskie z XVI–XVIII w. pochodzące z Zachodniej Anatolii, będące częścią zbiorów Muzeum Brukenthala w Sibiu, w Rumunii.

Opis produktu

Dla polskiego widza prezentowane w katalogu kobierce to niezwykła okazja do poznania jedynie drobnej części zbioru niewielkich kobierców tureckich, które zachowały się w protestanckich kościołach Siedmiogrodu. Cały zbiór zawiera niemal 400 egzemplarzy pochodzących z okresu złotego wieku tkactwa osmańskiego. Jest to najbogatszy i najlepiej zachowany zbiór tego rodzaju poza światem Islamu. Wykorzystanie kobierców muzułmańskich (utkanych przez kobiety w Anatolii) do dekoracji chrześcijańskich kościołów oraz zachowanie tak znacznej liczby tych pięknych obiektów w Siedmiogrodzie jest niezwykłym zjawiskiem międzykulturowym i dowodem na uniwersalność sztuki, która nie uznaje granic, języków i religii.

Redaktor tekstu: Stefano Ionescu
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-64-0
Format: 290 x 230 mm
Liczba stron: 94
Oprawa: twarda
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2013

Mariano Fortuny Marsal (1838‒1874). Ryciny

Cena: 15,00 zł

Katalog prezentuje 30 grafik Mariano Fortuny’ego Marsala (1838–1874), wybitnego dziewiętnastowiecznego twórcy katalońskiego, uznawanego za jednego z czołowych artystów w historii hiszpańskiego malarstwa

Opis produktu

Fortuny wpisał się w poczet najważniejszych postaci w historii europejskiej ryciny, obok José Ribery i Francisca Goi. Choć artysta zmarł w wieku zaledwie 36 lat, jego styl i twórczość uzasadniają określanie go mianem prawdziwego geniusza, który mógł zrewolucjonizować hiszpańskie malarstwo.

Działalność Fortuny’ego jako rytownika nie była bardzo obszerna – znanych jest około 50 jego prac graficznych. Zainteresowanie ryciną było owocem wielopłaszczyznowej działalności artysty (prace olejne, akwarele, rysunki) i artystycznych niepokojów, które skłoniły go do zajęcia się m.in. ceramiką, bronią czy biżuterią. W rycinach stosował głównie technikę akwaforty, czasami akwatinty, suchej igły czy rylca.

W rycinach zaprezentowanych w katalogu dominuje przede wszystkim tematyka orientalna, tak charakterystyczna dla całej twórczości Fortuny’ego, która wpłynęła w dużej mierze na ukształtowanie się osobowości artysty.

Autorzy tekstów: Ana Figueras Torruella, Carlos Gonzáles López
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-48-0
Format: 320 x 220 mm
Liczba stron: 96
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2013

Alfons Kułakowski… stamtąd i stąd…

Cena: 15,00 zł

„Jako artysta wygnania, niezakorzenienia, niewoli i tułactwa Alfons Kułakowski włada wieloma malarskimi językami. Słońca maluje jak francuski mistyk. Rozproszona mgiełka, często pojawiająca na jego płótnach, gasząca żywość barw, kiedyś rozpoznawana była u kapistów jako ślad ich wschodniej i północnej genealogii. Biegły w tworzeniu grubo nakładanych, mięsistych rysunków pędzlem, Kułakowski zdaje się niekiedy krewnym Matisse’a.Fuzja rosyjsko-francuskiej baśniowości ukrywa jego więzi z Chagallem. Abstrakcja rodzi się u niego z samej konstrukcji obrazów, powielającej realne formy rzeczy aż do ich odrealnienia, do porzucenia treści na rzecz samego kształtu. Bywa pejzażystą postimpresjonistą, bywa ekspresjonistą śmiało i pewnie nakładającym farby na płótno. W ostatnim okresie Kułakowski, kiedy nad polskim polem zawiesza mięsisty, krwawy obłok, zdawać się może malarzem melancholii […]”.
Z eseju Kazimiery Szczuki zamieszczonego w katalogu.

Opis produktu

Alfons Kułakowski (1927–2020) jako paroletnie dziecko razem z rodziną został zesłany do Bakczaru (północna Syberia). W latach 1945–1952 studiował malarstwo w Ałma Acie. Od 1953 r. swoje prace wystawiał w Moskwie, Leningradzie, Samarze i innych miastach Rosji. Został przyjęty do Związku Artystów Plastyków i Fundacji Sztuki. Pełnił funkcję rektora Szkoły Reklamy w Samarze. W 1997 r. artysta uzyskał polskie obywatelstwo i zamieszkał w ojczyźnie. Swoją pierwszą wystawę w Polsce pokazał w Warszawie w 1996 r. Później wystawiał m.in. w Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Olsztynie i Brukseli. Prace artysty znajdują się w kolekcjach na całym świecie, m.in. w Japonii, Australii, Korei, Niemczech i Belgii.

Autorka tekstu: Kazimiera Szczuka
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-20-6
Format: 290 x 230 mm
Liczba stron: 120
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2012

Bartholomäus Schachman (1559–1614): Sztuka podróży

Cena: 25,00 zł

Katalog został przygotowany do wystawy pod tym samym tytułem. Publikacja składa się z dwóch tomów. W pierwszym znajdują się eseje i noty katalogowe użyczonych na wystawę zabytków.

Opis produktu

Eseje przybliżają historię kontaktów politycznych i kulturalnych między Polską a Turcją w XVI w. oraz pierwszych podróży Europejczyków po krajach orientalnych. Czytelnik znajdzie tu omówienie akwarel z albumu podróży Bartholomäusa Schachmana oraz informacje o papierze i materiałach wykorzystanych w albumie. W drugim tomie znajduje się 85 ilustracji akwarel, przedstawiających m.in. sułtana i jego dwór, charakterystyczne dla imperium postaci oraz ich zwyczaje.

Redaktorzy tekstu: Tadeusz Majda, Magdalena Mielnik
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-24-4

Tom I
Format: 205 x 135 mm
Liczba stron: 248
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2012

Tom II
Format: 205 x 135 mm
Liczba stron: 170
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2012

Oba tomy znajdują się w kartonowym etui.

Dialog mistrzów. Callot – Goya – Tiepolo

Cena: 10,00 zł

W katalogu towarzyszącym wystawie zaprezentowano graficzne arcydzieła trzech wielkich artystów: Jacquesa Callot, Francisca Goi, Giovanniego Battisty Tiepolo, którzy w czarno-białym świecie akwaforty wznieśli się na najwyższe szczyty.

Opis produktu

Każdy z nich tworzył w innej epoce i każdy odniósł wielki sukces. Byli tak różni, a jednak w swym bezkompromisowym poszukiwaniu prawdy niezwykle podobni. To właśnie grafika dała im możliwość szczerej i bezpośredniej wypowiedzi, niezależnej od oczekiwań i wpływów zleceniodawców. Ich wizja człowieka – słabego, targanego namiętnościami i ograniczonego zmysłami, poddanego niezmiennym regułom, które od wieków rządzą światem – pozostała aktualna i przemawia pełnym głosem także do dzisiejszego odbiorcy.

Redaktorzy tekstu: dr Marcin Kaleciński, Małgorzata Waller
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-40-4
Format: 320 x 220 mm
Liczba stron: 108
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2012

Gdańskie Studia Muzealne 7

Cena: 5,00 zł

„Gdańskie Studia Muzealne” jako wydawnictwo Muzeum Narodowego w Gdańsku zostało powołane do życia w 1976 r. i według początkowych założeń miało być publikowane co dwa lata. Niestety, okres przemian politycznych i gospodarczych oraz trudności finansowo- wydawnicze nie sprzyjały kontynuowaniu dzieła. Następny tom ukazał się w 1978 r., lecz kolejne pojawiały się już w dwukrotnie dłuższych odstępach czasu. Mimo przeciwności udało się wydać kolejnych pięć zeszytów, szósty ukazał się w 1995 r. Nic wówczas nie zapowiadało, że nr 7 czasopisma ukaże się po bardzo długiej, bo – jak się okazało – aż szesnastoletniej przerwie.

Opis produktu

Znaczna część tekstów zamieszczanych w „Gdańskich Studiach Muzealnych” dotyczyła działalności Muzeum Narodowego, organizowanych wystaw, prezentacji i imprez im towarzyszących oraz poszerzania kolekcji poszczególnych działów i pracowni.

Siódmy tom „Gdańskich Studiów Muzealnych” jest w całości poświęcony malarstwu. Oprócz artykułów autorstwa pracowników MNG znajduje się w nim kilka referatów wygłoszonych w 2006 r. w Zakładzie Historii Sztuki podczas sesji poświęconej portretowi w Prusach Królewskich.

Redaktor tekstu: dr Jacek Kriegsejsen
ISSN: 0137-4095
Format: 240 x 170 mm
Liczba stron: 208
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2011

Zorka Project. Przeciętni

Cena: 5,00 zł

„Przeciętni” to autorski projekt grupy fotograficznej Zorka Project (Monika Bereżecka, Monika Redzisz), realizowany od 2008 r. Jest swego rodzaju współczesnym zapisem socjologicznym, modelem do zbadania sąsiadujących ze sobą społeczeństw pod kątem ich narodowego i indywidualnego poczucia przeciętności.

Opis produktu

Na wystawie zaprezentowanej w Gdańskiej Galerii Fotografii w 2011 r. pokazano kilkadziesiąt fotograficznych portretów osób, które uznały siebie za postaci przeciętne, zwyczajne, a także teksty ilustrujące obraz, opracowane przez Monikę Redzisz.

Redaktorki tekstu: Monika Bereżecka, Monika Redzisz, Bogdan Wojciszke, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-00-8
Format: 211 x 211 mm
Liczba stron: 148
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2011

Żydzi gdańscy. Teatr

Cena: 5,00 zł

Publikacja prezentuje historię teatru żydowskiego w Gdańsku od 2. poł. XIX w., kiedy do miasta zaczęły zjeżdżać pierwsze zespoły teatralne, aż do lat 30. XX w., gdy powstał stały teatr. Książka daje okazję do zaznajomienia się z artystami żydowskimi oraz ich repertuarem.

Opis produktu

Redaktor tekstu: Mieczysław Abramowicz
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-88669-99-6
Format: 210 x 230 mm
Liczba stron: 56
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2011

Antonello da Messina, Tycjan, Veronese. Mistrzowie malarstwa z kolekcji Muzeum Narodowego Brukenthala w Sibiu, Rumunia

Cena: 15,00 zł

Katalog prezentuje dzieła malarstwa włoskiego XV‒XVIII w. znajdujące się w zbiorach Muzeum Narodowego im. Brukenthala w Sibiu (Rumunia). Pochodzą z kolekcji barona Samuela von Brukenthala, który na rynku sztuki włoskiej zabiegał o dzieła wybitne. Osobiście lub przez agentów próbował przejąć schedę po wybitnych kolekcjonerach. Udało mu się zakupić obrazy ze zbiorów cesarza Leopolda Wilhelma i Marii Teresy.

Opis produktu

Szczególny charakter włoskiej części kolekcji siedmiogrodzkiej wynika z powszechnego w czasach nowożytnych przekonania o artystycznym prymacie Italii, która do poł. XVII w. dyktowała gust Europie (potem rywalizowała w tym względzie o przodownictwo z Francją). W katalogu znajdziemy dzieła malarzy wymienionych w tytule oraz innych artystów, m.in. Alessandra Magnasca, Giovanniego Battisty Langettiego, Francesca Francanzano, Angela Marii Costy, Paolo Alboniego,

Redaktor tekstu: dr Marcin Kaleciński
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-04-6
Format: 290 x 230 mm
Liczba stron: 236
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2011

Materia światła i ciała. Alabaster w rzeźbie niderlandzkiej XV i XVII wieku

Cena: 15,00 zł

Katalog przybliża fenomen popularności alabastru w rzeźbie krajów zaalpejskich w XVI i XVII w.

Opis produktu

Skupiając uwagę na dziełach powstałych w warsztatach południowych Niderlandów, omawia nie tylko typowe dla nich gatunki, formy i tematy, ale także właściwości rzeźbiarskie i walory estetyczne alabastru. Publikacja prezentuje zabytki pochodzące z polskich i zagranicznych kolekcji muzealnych i zbiorów prywatnych. Renesansowe dzieła niderlandzkie zostały zestawione z przykładami średniowiecznej rzeźby alabastrowej, a także nowożytnymi pracami warsztatów działających poza Niderlandami.

Redaktor tekstu: dr Jacek Kriegseisen
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-08-4
Format: 290 x 230 mm
Liczba stron: 360
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2011

Goya. Zabawy dziecięce

Cena: 15,00 zł

Katalog prezentuje cykl „Zabawy dziecięce”, na który składa się sześć obrazów Francisca de Goi Lucientes (1746‒1828) z wczesnego okresu jego twórczości.

Opis produktu

Dzieła te są przykładem zwrócenia się ku bardzo osobistej twórczości. Wpisują się w nurt problematyki dziecięcej obecnej wcześniej w malarstwie hiszpańskim w twórczości Diego Velázqueza i Bartolomé Estebana Murilla. Wizerunek dziecka, który wykreował Goya, świadczy o tym, że był on wnikliwym obserwatorem psychiki ludzkiej oraz mechanizmów zachodzących w relacjach międzyludzkich, ukazanych na tle problemów społecznych i pedagogicznych XVIII w. Niewątpliwa wartość tego cyklu leży w jego walorach artystycznych.

Redaktor tekstu: dr Jacek Friedrich
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-12-1
Format: 210 x 320 mm
Liczba stron: 92
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Kartonowe etui
Rok wydania: 2011

Pani scenograf. Jadwiga Pożakowska na scenach polskich

Cena: 10,00 zł

Książka opowiada historię twórczego życia Jadwigi Pożakowskiej. Zawiera wiele wypowiedzi artystki, opisy jej dzieł oraz obszerną dokumentację jej prac scenograficznych. Publikacja jest bogato ilustrowana – znajdziemy tu reprodukcje projektów scenograficznych i fotografie przedstawień.

Opis produktu

Jadwiga Pożakowska (1928–2006) studiowała scenografię w Krakowie pod kierunkiem największych mistrzów polskiej sceny: Karola Frycza, Tadeusza Kantora, Andrzeja Pronaszki. Na stałe związała się z Wybrzeżem, gdzie pracowała przez prawie 40 lat. Tworzyła też na scenach Opola, Częstochowy, Lublina, Torunia, Warszawy, Wrocławia i innych miast. Do jej najbardziej pamiętnych dzieł należą scenografie do przedstawień teatralnych: „Komu bije dzwon” wg Ernesta Hemingwaya, „Aktu przerywanego” Tadeusza Różewicza, narodowej klasyki oraz kilkunastu sztuk Williama Szekspira. Z zamiłowaniem opracowywała też opery i widowiska dla młodego widza.

Autor tekstu: Kazimierz Braun
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-88669-24-8
Format: 210 x 210 mm
Liczba stron: 348
Oprawa: twarda
Język: polski
Rok wydania: 2010

Barbara Yoshida, 80 portretów

Cena: 5,00 zł

Katalog został przygotowany w związku z wystawą nowojorskiej fotografki Barbary Yoshidy „80 portretów” realizowaną w ramach projektu „Uwaga! Kobiety”, która prezentowała rozpoczęty w 1990 r. cykl klasycznych czarno-białych wizerunków kobiet artystek: malarek, rzeźbiarek, fotografek, performerek i artystek tworzących sztukę wideo. Większość nich pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ale są tu też kobiety z regionów geograficznych o odmiennych tradycjach kulturowych, m.in. z krajów Afryki, Azji (Japonii i Filipin) i Europy.

Opis produktu

W katalogu znajdziemy uznane na arenie międzynarodowej artystki, takie jak: Louise Bourgeois, Jenny Holzer, Elizabeth Murray, Kiki Smith, Nancy Spero, Carolee Schneemann, Hannah Wilke, ale również mniej znane twórcze kobiety, które autorka poznała podczas swoich podróży. Istotną reprezentacją w projekcie są zrealizowane w maju 2010 r. portrety bardzo ważnych dla polskiego feminizmu artystek: Marty Deskur oraz Alicji Żebrowskiej.

Prezentowane zdjęcia odkrywają prywatny świat niezwykle kreatywnych kobiet. Niemal wszystkie fotografie zostały wykonane w ich domach lub pracowniach, o czym świadczą widoczne rekwizyty: płótna pokryte farbą, rzeźby, fragmenty często niedokończonych dzieł ukazujące proces artystyczny. Sfotografowane artystki są naturalne, nie przybierają sztucznych póz, przed obiektywem zajmują swoje ulubione miejsca: fotel, parapet okna czy schody przed domem. Wszystkie artystki łączy coś wspólnego ‒ wyjątkowa siła charakteru i talent, który na stałe wpisał je do świata sztuki.

Barbara Yoshida – amerykańska artystka wizualna. Urodziła się w Portland w stanie Oregon, obecnie mieszka i pracuje w Nowym Jorku. Studiowała malarstwo (Hunter College, City University of New York; University of Washington, Seattle) oraz język japoński na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Wielokrotnie wystawiała w krajach na całym świecie, m.in. w Holandii, Japonii, Finlandii, Turcji, Egipcie, na Ukrainie, w Korei, Indiach, Anglii, Francji, Austrii, Chinach, Szwajcarii, Kanadzie i Włoszech.

Redaktorki tekstu: Barbara Yoshida, Mariola Balińska, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-88669-54-5
Format: 210 x 210 mm
Liczba stron: 48
Oprawa miękka
Język polski, angielski
Rok wydania: 2010

Album dla Gdańska 2010

Cena: 2,50 zł

W katalogu znajdują się fotografie nagrodzone w organizowanym przez Gdańską Galerię Fotografii III Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Album dla Gdańska”.

Opis produktu

Konkurs ten był okazją do zaprezentowania oryginalnych fotografii z wizerunkami gdańszczan skupionych na swoich codziennych zajęciach, postaci znanych ze świata kultury, biznesu oraz polityki, a także ludzi przybywających tu w interesach, reprezentantów grup zawodowych czy przypadkowych przechodniów i turystów z rozmaitych powodów pojawiających się w centrum lub na peryferiach Gdańska.

Redaktorka tekstu: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-88669-69-9
Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: 60
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2010

Erwin Elster. Malarstwo

Cena: 53,00 zł

Katalog jest poświęcony Erwinowi Elsterowi i jego twórczości w dwudziestoleciu międzywojennym. Pierwsza część publikacji opowiada o malarstwie artysty, w drugiej części znajdziemy wybrane prace artysty, m.in. 49 obrazów olejnych, 83 akwarel i 16 rysunków.

Opis produktu

Erwin Elster w latach 1921‒1927 był organizatorem i członkiem Grupy Artystów Plastyków „Świt”, brał udział w ekspozycjach w najbardziej prestiżowych ówczesnych galeriach, a jego twórczość była omawiana przez opiniotwórczą krytykę. W tym okresie był także wykładowcą w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu. Na początku lat 20. artysta zbliżył się do malarstwa formistów, poszukiwał jednak własnej formuły – tworzył obrazy bardzo ekspresyjne, o mocnej konstrukcji. Akwarela stała się dla niego niezwykle ważnym medium. Właśnie w 2. poł. lat 20. rozpoczął wakacyjne wędrówki wzdłuż Wisły, a także na Podolu, których szlak odnajdujemy dzisiaj w szeregu wedut. W latach 30., które przyniosły w Polsce swoistą modę na malarstwo wywodzące się z tradycji impresjonizmu i postimpresjonizmu, oparte na czystej grze kolorystycznej, Elster dał się unieść tej fali koloryzmu. Po II wojnie włączył się aktywnie w odbudowę życia artystycznego w Poznaniu, podjął pracę w szkolnictwie, w tym w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Kiedy w 1954 r. został zlikwidowany Wydział Architektury Poznańskiej Szkoły Inżynierskiej, zaproponowano mu przeniesienie do kilku ośrodków politechnicznych – wybrał Gdańsk.

Redaktor tekstu: Wojciech Zmorzyński
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-88669-64-4
Format: 320 x 245 mm
Liczba stron: 120
Oprawa: twarda
Język: polski
Rok wydania: 2010

Revolution Art Evolution

Cena: 5,00 zł

Katalog został przygotowany w związku z wystawą „Evolution Art Revolution” pokazującą współczesną ceramikę międzynarodowej grupy artystycznej Ceramica Libera Sperimentale (CLS; Wolna Ceramika Eksperymentalna).

Opis produktu

Grupa ta powstała w 1997 r., a za cel postawiła sobie twórcze poszukiwania w dziedzinie sztuki, jaką jest ceramika. Przekłada się to na wykorzystywanie nowatorskich rozwiązań w zakresie technologii, a także nowego zastosowania ceramiki w innych dyscyplinach sztuki, takich jak na przykład projektowanie mody.

Redaktorka tekstu: Małgorzata Posadzka
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-88669-59-0
Format: 280 x 280 mm
Liczba stron: 80
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski, francuski, włoski
Rok wydania: 2010

Van Eyck, Memling, Breughel. Arcydzieła malarstwa z kolekcji Brukenthal National Museum w Sibiu, Rumunia

Cena: 20,00 zł

Wydawnictwo przybliża historię powstania Muzeum Brukenthala w Sibiu (Rumunia). Źródłem powstania tej instytucji kultury była kolekcjonerska działalność barona Samuela von Brukenthala. Katalog opisuje artystów i dzieła malarstwa flamandzkiego i holenderskiego z tej właśnie kolekcji, m.in. Pietera II Breughela, Gonzalesa Coquesa, Jana van Essen, Jana van Eycka, Jana Fyta, Hansa Memlinga, Fransa Snydersa, Davida II Teniersa.

Opis produktu

Redaktor tekstu: dr Jacek Kriegseisen
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-88669-49-1
Format: 290 x 230 mm
Liczba stron: 188
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2010

Hugon Lasecki. Malarstwo, rysunek

Cena: 40,00 zł

Hugon Lasecki należy do najciekawszych polskich malarzy współczesnych. Jego wczesne prace charakteryzowała nostalgiczna aura. Przedstawiały one małe miasteczka i dzieci, jakby pozujące artyście, całość zaś sprawiała wrażenie sceny przywołanej z pamięci. Podstawowymi środkami wypowiedzi w tych obrazach były delikatny rysunek wydobywający postaci z ciemnego tła oraz bogata kolorystyka. W późniejszych dziełach Laseckiego rysunek nie był już tak jednoznaczny, a sceny czytelne. Dynamiczna kreska, inspirowana niejako naskalnymi inskrypcjami, tworzyła uogólniony, niejednoznaczny wizerunek sylwetek i przedmiotów.

Opis produktu

Hugon Lasecki urodził się w 1932 r. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku, dyplom uzyskał w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego. W macierzystej uczelni pracował od 1962 r., a od 1986 prowadził dyplomującą Pracownię Malarstwa. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1994 r.

Redaktor tekstu: Wojciech Zmorzyński
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-88669-93-4
Format: 320 x 245 mm
Liczba stron: 120
Oprawa: twarda
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2009

Malarze gdańscy. Malarze, szklarze, rysownicy i rytownicy w okresie nowożytnym w gdańskich materiałach archiwalnych
Tom 1. Środowisko artystyczne w gdańskich materiałach archiwalnych
Tom 2. Słownik malarzy, szklarzy, rytowników i rysowników

Cena: 120,00 zł

Książka otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego XXX edycji konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla 2009 w kategorii „Publikacje”. Sybilla jest najbardziej prestiżowym wydarzeniem w polskim muzealnictwie. Jej celem jest zaprezentowanie i uhonorowanie najciekawszych inicjatyw z zakresu wszystkich dziedzin działalności muzealnej.

Opis produktu

Praca ta jest efektem poszukiwań informacji o nowożytnych artystach, które autor prowadził w Archiwum Państwowym w Gdańsku w ciągu prawie 40 lat, przejrzenia ponad 120 000 stron rękopisów w językach niemieckim lub łacińskim. W prezentowanej książce została udostępniona ta część znalezionych materiałów, która dotyczy profesji artystycznych wymienionych w tytule książki. Główne ramy czasowe to lata 1550‒1814, rozszerzone w poszczególnych przypadkach na okres od 2. ćwierci XVI w. do 1849 r.

Książka zawiera ponad 950 haseł odnoszących się do artystów tego okresu, co pozwala wyobrazić sobie rozmiary największego w Polsce i w północno-wschodniej Europie środowiska artystycznego. Dzięki tej publikacji możemy również uzupełnić naszą wiedzę o życiu i twórczości znanych artystów. Kilkadziesiąt haseł dotyczy twórców nieobecnych w Gdańsku, o których wiadomości znalazły się w gdańskim archiwum.

Zamieszczone w tej pracy odpisy z materiałów źródłowych oraz ich omówienia w niepomierny sposób zwiększają zasób wiedzy o udziale gdańskiego środowiska malarzy w nowożytnych dziejach sztuki w Polsce, a także o losach artystów związanych z licznymi miejscowościami w innych krajach (indeks miejscowości). Publikacja ta daje nowe spojrzenie na rolę malarzy stale przebywających w Gdańsku, jak i tych wędrujących do Gdańska, z Gdańska lub przez Gdańsk do wielu miast północnej Europy.

Wyjątkowa metoda prezentacji materiałów źródłowych stanowi znaczące udogodnienie dla wszystkich badaczy gdańskiej sztuki i kultury, również dla badaczy sztuki w innych krajach, które zostały wskazane jako miejsca pochodzenia lub wędrówek artystycznych. W wielu innych wydaniach materiałów źródłowych wypisy są ułożone według ich miejsca pochodzenia (w materiałach archiwalnych), tymczasem niniejsza praca jest zestawieniem tychże materiałów według osób, których dotyczą informacje źródłowe, a także według stanu danego środowiska (malarzy lub szklarzy, lub rytowników albo rysowników) lub jego głównych problemów.

Tom 1. zawiera informacje dotyczące całego środowiska artystycznego (nie poszczególnych artystów) wybranej profesji, oprócz tego zestawienia informacyjne, ilustracje, a także omówienia źródeł i metody badawczej.

Tom 2. jest słownikiem grupującym hasła o artystach (tylko 149 spośród nich było dotąd zarejestrowanych w słownikach artystów). W każdym haśle znajdują się wypisy z materiałów źródłowych bezpośrednio dotyczące danego artysty wraz z przygotowanym przez autora omówieniem znaczenia tychże źródeł – ich dosłownego sensu, jak również dodatkowego znaczenia wynikającego z wiedzy autora o źródłach, co częstokroć nie może być dostrzeżone przy lekturze samej tylko treści wypisów.

Autor tekstu: dr Janusz Pałubicki

Tom I
ISBN: 978-83-88669-98-9
Format: 250 x 180 mm
Liczba stron: 239
Oprawa: twarda
Język: polski
Rok wydania: 2009

Tom II
ISBN: 978-83-88669-04-0
Format: 280 x 230 mm
Liczba stron: 850
Oprawa: twarda
Język: polski
Rok wydania: 2009

Album dla Gdańska 2008

Cena: 2,50 zł

Katalog zawiera fotografie nagrodzone w I Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym Album dla Gdańska, organizowanym przez Gdańską Galerię Fotografii.

Opis produktu

Założeniem twórców katalogu było przedstawienie współczesnego spojrzenia artysty fotografika na Gdańsk oraz popularyzacja miasta od kilkuset lat inspirującego artystów, architektów i naukowców. Znajdziemy tu prace intrygujące, dalekie od wizualnych stereotypów w fotografowaniu przestrzeni miejskiej.

Redaktorzy tekstu: Grażyna Goszczyńska, Stefan Figlarowicz
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-88669-83-5
Format: 160 x 235 mm
Liczba stron: 48
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2008

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego na teatralnych scenach

Cena: 5,00 zł

Katalog prezentuje materiały zebrane do wystawy poświęconej „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego oraz fragmenty listów i wspomnień z uroczystości weselnej w Bronowicach. Znajdują się tu również artykuły i recenzje dotyczące prapremiery w Teatrze Miejskim w Krakowie, a także ważniejszych realizacji dramatu. Publikacja jest wzbogacona licznymi ilustracjami z premier teatralnych.

Opis produktu

Redaktorka tekstu: Małgorzata Abramowicz
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-88669-28-6
Format: 210 x 230 mm
Liczba stron: 48
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2007

adminSklep