Sklep

Dawny Gdańsk w rycinach z kolekcji pastora Johanna Jacoba Haselaua

Cena: 140,00 zł

Pastor Johann Jacob Haselau, bibliofil i kolekcjoner, urodzony w Gdańsku w 1736 roku, a osiadły na stałe w Toruniu 27 lat później, ze szczególnym upodobaniem gromadził związane z Gdańskiem plany, panoramy i weduty. Stały się one częścią cennej kolekcji umieszczonej przez duchownego w czterotomowym atlasie topograficznym, przechowywanym w Archiwum Państwowym w Toruniu.

Opis produktu

Wśród nich ważną pozycję stanowi cykl 50. akwafort z widokami Gdańska, wydawanych w latach 1761-1765, rytowanych przez Matthäusa Deischa według rysunków Friedricha Antona Augusta Lohrmanna. Niniejsza publikacja stanowi szkic tła historycznego do zbioru gedanensiów z atlasu pastora, wyjaśnia zawarte w jego rękopiśmiennych komentarzach informacje oraz kataloguje ów zestaw. Jest to zarazem kontynuacja i zamknięcie wcześniejszych publikacji autorów na temat toruńskiej kolekcji J. J. Haselaua.

Spis treści

Autorzy tekstu: Teresa Tylicka, Jacek Tylicki
ISBN: 978-83-66433-28-1
Format: 245 x 190
Liczba stron: 296
Oprawa: twarda
Język: polski
Rok wydania: 2022

 

Składanie zamówień: sklep@mng.gda.pl
Kontakt: Paweł Burian, Dział Marketingu, tel. 58 301 70 61 w. 215

Regulamin sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy.

Zbiory artystyczne polskich ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim od końca XVIII wieku po czasy dzisiejsze

Cena: 120,00 zł

Oddawana do rąk czytelnika książka jest rozprawą doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej i obronioną w 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wynikiem odszukania wielu dotąd niespenetrowanych zasobów źródłowych. Pozornie uboga baza źródłowa ukazała gros nowych, niezbadanych dotąd obszarów i również w przyszłości może pomóc wzbogacić dotychczasowe ustalenia.

Opis produktu

Analiza zbiorów artystycznych polskich ziemian regionu Pomorza Nadwiślańskiego, dokonana w niniejszej pracy, poszerza ogólną wiedzę dotyczącą polskiego kolekcjonerstwa, a szczególnie ukazuje znaczenie terenów dotychczas pomijanych w historiografii. Wpisuje się w szersze badania zachowań kulturotwórczych, zwłaszcza stosunku do sztuki, ówczesnej postawy wobec przeszłości, a tym samym określenia własnej tożsamości. Ukazanie cech charakterystycznych owych postaw na obszarze o słabszej pozycji żywiołu polskiego jednocześnie wzbogaca skromny stan badań nad dziejami ziemiaństwa Pomorza Nadwiślańskiego.

Pisząc o zainteresowaniach kolekcjonerskich na ziemiach Pomorza, zdawałam sobie sprawę, że należałoby uwzględnić zarówno ziemiaństwo niemieckie, jak i warstwę mieszczańską obu narodowości. Zajmującym aspektem godnym zbadania, szczególnie w Prusach Zachodnich, wydaje się zjawisko dyfuzji kulturowej i z pewnością warto byłoby zwrócić uwagę na wzajemne oddziaływanie tych dwóch narodowości, które przejawiało się w przejmowaniu mentalności i wzorców kulturowych. Ze względu na charakter prowadzonych analiz i ograniczoność źródeł zawęziłam jednak badania do grupy polskiego ziemiaństwa. Na wskazanym terenie niewiele możemy powiedzieć o kolekcjonerstwie polskiego mieszczaństwa, z kolei zainteresowania artystyczne ziemiaństwa niemieckiego wymagają odrębnych prac badawczych.

Ze wstępu dr Dobromiły Rzyskiej-Laube.

Spis treści

Fragment książki

Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego

Autorka tekstu: dr Dobromiła Rzyska-Laube
ISBN: 978-83-66433-26-7
Format: 170 x 240 mm
Liczba stron: 688
Oprawa: twarda
Język: polski
Rok wydania: 2022

 

Składanie zamówień: sklep@mng.gda.pl
Kontakt: Paweł Burian, Dział Marketingu, tel. 58 301 70 61 w. 215

Regulamin sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy.

„Wdzięk i fantazja”. Moda i reklama w twórczości fotograficznej Zbigniewa Wołyńskiego (1921-2008)

Cena: 300,00 zł

Książka, poświęcona twórczości Zbigniewa K. Wołyńskiego, powstała z przekonania o konieczności przypomnienia dorobku tego wybitnego twórcy, który na wielu poziomach wykraczał poza utarte schematy funkcjonowania fotografów w dobie PRL-u i jak nikt inny potrafił łączyć świat sztuki i komercji, wnosząc niepodważalny wkład w rozwój polskiej fotografii mody i reklamy. Została ona podzielona na trzy zasadnicze części zawierające analizę twórczości, album oraz antologię autorskich wypowiedzi artysty.

Opis produktu

W części pierwszej ukazana jest twórczość artysty w kontekście społeczno-politycznym oraz ówczesnych przemian w sztuce. Dużo uwagi poświęcono również polskiej modzie drugiej połowy lat pięćdziesiątych, temacie uwiecznianym przez Wołyńskiego. Znaczenie jego prac wybiega bowiem poza samą fotografię, a zdjęcia stanowią również unikalny materiał dla badaczy historii polskiej mody.

W albumowej części katalogu zaprezentowany został zestaw autoportretów i portretów artysty oraz prace wykonywane dla Biura Mody. Ten stosunkowo niewielki zbiór zachowanych zdjęć, fotomontaży, negatywów i szkiców jest bardzo zróżnicowany, co wynika ze specyfiki praktyki zawodowej artysty i stawianych przed nim celów.

Trzecią część książki stanowią projekty reklamowe. Jest to materiał, który poprzez wystawy zyskał stosunkowo szeroki rozgłos w środowisku branżowym. W rzeczywistości projekty te w zdecydowanej większości powstawały nie na potrzeby rynkowe, a komisji Ministerstwa Kultury i Sztuki, która co kilka lat odnawiała artyście uprawnienia do wykonywania zawodu fotografa reklamowego. W książce znajdziemy jednak przykłady nie tylko projektowo-wystawienniczej, ale także komercyjnej działalności Wołyńskiego. Zaprezentowane zostały kopie negatywów z kilku sesji wykonywanych wspólnie z żoną, Marią Wołyńską, dla zakładów odzieżowych Modena, Fryzjerskich Mistrzostw Polski czy wreszcie kilka ich realizacji reklamowych z lat osiemdziesiątych, będących świadectwem ówcześnie dokonujących się zmian w krajowej gospodarce. Dodatkiem do przedstawionych prac są fragmenty autorskich wypowiedzi Wołyńskiego, jego młodzieńcze opowiadanie czy artykuły, które ukazywały się również poza granicami naszego kraju.

Autorzy tekstów:  Maciej Szymanowicz, Aleksandra Jatczak-Repeć, Piotr Wołyński, Zbigniew K. Wołyński
Recenzja naukowa: dr hab. Tomasz Ferenc, prof. UŁ
Redakcja książki: Maciej Szymanowicz
Autorzy tekstów: Maciej Szymanowicz, Aleksandra Jatczak-Repeć, Piotr Wołyński, Zbigniew K. Wołyński
Recenzja naukowa: dr hab. Tomasz Ferenc, prof. UŁ
Redakcja: Daria Majewska 
Korekta: Irena Piecha/e-DYTOR
Projekt graficzny i typograficzny: Piotr Chuchla, Julia Mirny
Projekt okładki: Piotr Chuchla
Projekt obwoluty: Julia Mirny
Opracowanie techniczne fotografii: Dominika Śnieg
Skład: Piotr Chuchla
Druk i oprawa: Sindruk, Opole

Spis treści

PL: ISBN 978-83-66433-27-4
Liczba stron: 448
Oprawa: twarda
Język: polski
Rok wydania: 2022

Książka towarzyszy wystawie „Wdzięk i fantazja. Moda i reklama w twórczości fotograficznej Zbigniewa Wołyńskiego zorganizowanej przez Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku od 25 marca 2022 do 30 czerwca 2023 roku.

Kurator: Maciej Szymanowicz
Kierownik projektu: Waldemar Elwart
Współpraca i konsultacje: Piotr Wołyński
Projekt architektoniczny: Dorota Terlecka
Opracowanie plastyczne: Julia Mirny
Producent: Madox – Tomasz Wiśniewski

 

Składanie zamówień: sklep@mng.gda.pl
Kontakt: Paweł Burian, Dział Marketingu, tel. 58 301 70 61 w. 215

Regulamin sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy.

Teatr żydowski w Gdańsku 1876‒1968

Cena: 94,50 zł

W niniejszej publikacji, będącej rozszerzoną wersją pracy doktorskiej, Mieczysław Abramowicz szczegółowo omawia dzieje teatru żydowskiego w Gdańsku na przestrzeni XIX i XX wieku: począwszy od pierwszych występów Nathana Schwarza w 1876 roku, poprzez działalność stałego Teatru Żydowskiego w latach 30. XX wieku, aż po występy teatru Idy Kamińskiej po drugiej wojnie światowej. Wzbogacona licznymi, dotychczas nigdzie niepublikowanymi ilustracjami książka przywołuje miejsca, w których występowali aktorzy, i przybliża biogramy związanych z teatrem żydowskim artystów.

Opis produktu

O książce pt. Teatr żydowski w Gdańsku 1876–1968 można powiedzieć, że jest to od dawna oczekiwane dzieło życia Autora, poprzedzone kilkoma artykułami zapowiadającymi całościowe opracowanie tematu. Dlatego budzi ono nie tylko ciekawość, lecz także respekt i szacunek dla Badacza, który latami gromadził okruchy informacji, kompletował dokumenty, penetrował archiwa, prowadził żmudne kwerendy prasowe i rekonstruował biografie bohaterów swojej pracy. Wynik tych badań realizowanych przez kilka dekad jest prawdziwie imponujący, a uznanie musi budzić zarówno objętość książki, jak i przede wszystkim precyzyjna narracja, w której splecione i połączone ze sobą zostały przekazy czerpane z różnych źródeł.

Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Leyko

Mieczysław Abramowicz ‒ wieloletni pracownik Działu Teatralnego Muzeum Narodowego w Gdańsku, badacz dziejów Żydów gdańskich, autor wielu prac naukowych i publicystycznych na ten temat.

Spis treści

Fragment katalogu

Mecenas wydania – Gdańskie Autobusy i Tramwaje

Logo przedstawiające herb Gdańska przytrzymywany przez dwa lwy oraz napis: Gdańskie Autobusy i Tramwaje

Wydawca: Muzeum Narodowe w Gdańsku i Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Autor tekstu: dr Mieczysław Abramowicz
ISBN: 978-83-66433-24-3
ISBN: 978-83-8206-290-8
Format: 260 x 190
Liczba stron: 504
Oprawa: twarda
Język: polski
Rok wydania: 2022

 

Składanie zamówień: sklep@mng.gda.pl
Kontakt: Paweł Burian, Dział Marketingu, tel. 58 301 70 61 w. 215

Regulamin sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy.

The Avant-Garde Hypotheses

Cena: 50,00 PLN

We have prepared a book titled Avant-Garde Hypotheses for the Year of the Avant-Garde project. The question we asked ourselves during our work on the book concerned the durability of avant-garde attitudes among artists and others, and art institutions.

Opis produktu

Traditionally, such an attitude is associated with two vectors, experiment and commitment, related to the categories of newness and progress but also stemming from the identification of a specific historical situation. How can they be realised when facing new geopolitical, economic and technological challenges and identified local contexts that determine specific tasks for art, if they exist at all? Will we be blessed again with the faith the historical avant-gardes set about their projects? After all, we, too, live at a time of great change.

The authors of the book’s texts and images are: Edwin Bendyk, Sebastian Cichocki, Mikołaj Iwański, Elżbieta Jabłońska, Aleksandra Jach and Paulina Kuro-Maj, Rafał Jakubowicz, Zuzanna Janin, Łukasz Jastrubczak, Agnieszka Kilian, Wojciech Kozłowski, Piotr Krajewski, Anna Królikiewicz, Adam Lipszyc, Jakub Majmurek, Dorota Monkiewicz, Jacek Niegoda, Paulina Ołowska, Ewa Partum, Joanna Rajkowska, Anda Rottenberg, Stanisław Ruksza, Jan Sowa, Jarosław Suchan, Jakub Szreder, Aneta Szyłak, Bogna Świątkowska, Mariusz Waras, Zorka Wollny and Iwo Zmyślony.

Text by: Aneta Szyłak
ISBN PL: 978-83-66433-25
Format: 190×130 mm
Number of pages: 196
Cover: soft-bound
Language: English
Year of publication: 2021

 

Składanie zamówień: sklep@mng.gda.pl
Kontakt: Paweł Burian, Dział Marketingu, tel. 58 301 70 61 w. 215

Regulamin sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy.

Pejzaże dźwiękowe i muzyczne wsi polskiej

Cena: 100,00 zł

Uważne nasłuchiwanie i wnikliwe analizowanie tego, co słyszymy, nie przychodzi nam dzisiaj z łatwością, rzadko koncentrujemy się na dźwiękach, które nas otaczają. Dzieje się tak głównie dlatego, że jest ich w naszym życiu po prostu zbyt wiele.

Opis produktu

Niniejsza książka ukazuje nowe sposoby interpretowania zjawisk audiosfery wsi z przeszłości, ze świata, który już odszedł, i współczesnej. Autorzy publikacji omawiają wiele jej elementów – od tradycyjnej muzyki ludowej przez dźwięki natury po współczesną recepcję wiejskiego pejzażu dźwiękowego.

Spis treści

Fragment książki

Autorki tekstów: Barbara Śnieżek, Robert Losiak, Zbigniew Jerzy Przerembski, Aneta I. Oborny, Beata Maksymiuk-Pacek, Malwina Kołt, red.: Anna Ratajczak-Krajka, Krystyna Weiher-Sitkiewicz
ISBN: 978-83-66433-19-9
Format: 240 x 160 mm
Liczba stron: 104
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2021

 

Składanie zamówień: sklep@mng.gda.pl
Kontakt: Paweł Burian, Dział Marketingu, tel. 58 301 70 61 w. 215

Regulamin sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy.

Gdańsk lat 50. w obiektywie Marcela Grisarda / Gdańsk of the 1950s in the Lens of Marcel Grisard

Cena: 100,00 zł

W 2021 roku Muzeum Narodowe Gdańsku, dzięki dotacji Miasta Gdańska, przygotowało publikację poświęconą fotograficznym portretom Gdańska składającym się na kolekcję Działu Fotografii. Publikacja została sfinansowana ze środków Miasta Gdańska.

Opis produktu

Książka Gdańsk lat 50. w obiektywie Marcela Grisarda pod redakcją Mai Bieńkowskiej to 250-stronicowy album z ponad 160 barwnymi fotografiami oraz trzema esejami na temat autora i niezwykłej historii fragmentu muzealnej kolekcji. Publikacja przenosi nas do Polski powojennej widzianej oczami francuskiego dyplomaty.

W 2016 roku Françoise Grisard de Burbon, córka pierwszego powojennego konsula Francji w Gdańsku, ofiarowała Muzeum Narodowemu 192 barwne diapozytywy ojca i opowiedziała swoją „filmową” historię związaną z Gdańskiem. Okazuje się, że była pierwowzorem postaci Margueritte z filmu Do widzenia, do jutra w reżyserii Janusza Morgensterna ze Zbigniewem Cybulskim i Teresą Tuszyńską w rolach głównych. Ojciec Françoise – Marcel Grisard, który w latach 1956–1960 sprawował urząd konsula Francji w Gdańsku, za pomocą aparatu fotograficznego dokumentował wydarzenia związane ze swoją pracą zawodową, ale przede wszystkim utrwalał momenty prywatnych wycieczek po Pomorzu i Polsce. Były to głównie fotografie przedstawiające architekturę, pejzaże, miejsca turystycznych atrakcji, a także sceny rodzajowe ze swoją rodziną: żoną Yvette oraz córkami Françoise i Hélène. Przy okazji Marcel Grisard na barwnych slajdach uwiecznił historię odbudowy Polski po wojnie. Dzięki jego fotografiom możemy w kolorze zobaczyć ażurową konstrukcję odbudowywanego Żurawia, zrujnowany kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, puste miejsca po oknach w kamienicach przy Długim Targu, ale i zniszczone mury zamku krzyżackiego w Malborku. Fotografie Grisarda stanowią z jednej strony dokumentację śladów dramatycznej historii miasta, a z drugiej – próbę szukania polskich dróg do nowoczesności.

Książka Gdańsk lat 50. w obiektywie Marcela Grisarda zawiera trzy eseje. Historię autora fotografii i przekazania ich do kolekcji muzeum przybliża Jolanta Barełkowska, dziennikarka polska we Francji i jednocześnie przyjaciółka Françoise Grisard. O estetyce i związkach fotografii z turystyką szerzej pisze Maja Bieńkowska, z kolei barwny wątek filmowy w artystycznej atmosferze Gdańska tamtych lat opisuje Dorota Karaś, dziennikarka i autorka książek biograficznych. Za graficzną formę publikacji odpowiada ES/Joanna Kwiatkowska. Książka jest dwujęzyczna (polsko-angielska), dla zainteresowanych dostępna ze streszczeniem tekstów w języku francuskim.

Spis treści / Table of Contents

Fragment katalogu / Excerpt from the book

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska | Project co-financed with funds from the City of Gdańsk.

Autorki tekstów: Jolanta Barełkowska, Maja Bieńkowska, Dorota Karaś, red. prowadząca: Daria Majewska
ISBN: 978-83-66433-22-9
Format: 200×200 mm
Liczba stron: 250
Oprawa: twarda
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2021

 

Składanie zamówień: sklep@mng.gda.pl
Kontakt: Paweł Burian, Dział Marketingu, tel. 58 301 70 61 w. 215

Regulamin sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy.

Widoki Gdańska na szklanych negatywach ze zbiorów Stadtmuseum Danzig. Muzeum Narodowe w Gdańsku / Images of Gdańsk on Glass Plate Negatives from the Collections of Stadtmuseum Danzig. The National Museum in Gdansk

Cena: 100,00 zł

Książka zawiera ponad 200 fotografii wybranych spośród 1700 zdigitalizowanych w latach 2015–2017 szklanych negatywów ze zbioru ikonograficznych materiałów pomocniczych przedwojennej instytucji muzealnej – Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku. Fotografie są datowane na lata 1860–1942, większość z nich pochodzi z lat 20. XX w.

Opis produktu

Chociaż szklane negatywy są dość licznie reprezentowane w kolekcjach muzealnych i bibliotecznych, to świadomość ich wartości dopiero rośnie. Sprzyjają temu programy digitalizacyjne i badawcze, prowadzone przez Muzeum Narodowe w Gdańsku. Dzięki nim stopniowo odkrywamy bogactwo i potencjał tych fotograficznych nośników, m.in. ich autorstwo i funkcję. Wiele spośród prezentowanych w książce fotografii pochodzi z rodzinnej firmy Gottheil & Sohn, jednego z najprężniejszych gdańskich zakładów fotograficznych przełomu XIX i XX wieku. Kilka najstarszych można przypisać jednemu z pionierów sztuki fotograficznej Richardowi Adalbertowi Ballerstädtowi. Sporo fotografii o charakterze konserwatorskim z lat 1930–1942 tworzyli pracownicy i pracowniczki muzeum, głównie konserwatorzy.

Wybór tematyki publikacji został podyktowany chęcią przypomnienia obrazów miasta sprzed niemal 160 lat: jego pejzażu architektonicznego, budynków reprezentacyjnych i miejsc spotkań, w tym świątyń, specyfiką malowniczego położenia wzdłuż ciągów wodnych. Książkę otwiera tekst Małgorzaty Taraszkiewicz-Zwolickiej, w którym autorka opisuje historię zbioru negatywów, znajdują się tu także pogrupowane w czterech tematycznych rozdziałach fotografie Gdańska: miejskie pejzaże, budynki użyteczności publicznej, kościoły i mieszkańcy. O szatę graficzną albumu zadbało nagradzane w konkursach projektowych re:design studio (Eurydyka Kata i Rafał Szczawiński) z Gdyni. Książka jest dwujęzyczna (polsko-angielska), dla zainteresowanych jest również dostępna ze streszczeniem tekstu w języku niemieckim.

Spis treści / Table of Contents

Fragment katalogu / Excerpt from the book

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska | Project co-financed with funds from the City of Gdańsk.

Autorzy tekstu: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka, red. Daria Majewska
ISBN: ISBN 978-83-66433-21-2
Format: 280×220 mm
Liczba stron: 240
Oprawa: twarda
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2021

 

Składanie zamówień: sklep@mng.gda.pl
Kontakt: Paweł Burian, Dział Marketingu, tel. 58 301 70 61 w. 215

Regulamin sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy.

NOMUS. Kolekcja w działaniu / Collection In Acti

Cena: 200,00 zł

Wydawnictwo jest pierwszym monograficznym opracowaniem zbiorów, które znajdują się w Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, przekazanej w depozyt Muzeum Narodowemu w Gdańsku. W publikacji zaprezentowane są także prace będące darami bądź depozytami od artystek i artystów oraz kolekcjonerów prywatnych, jak również dzieła zakupione do zbiorów muzeum.

Opis produktu

„Publikacja ujawnia najbardziej wyraziste ścieżki kolekcjonowania, które przyświecają idei Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej: umieszczenie sztuki z Gdańska i Pomorza w szerszym, krajowym i międzynarodowym, kontekście, a także w polu wartości istotnych dla demokratycznej wspólnoty, takich jak wolność, równość, solidarność społeczna i różnorodność – pisze w eseju Aneta Szyłak. – Punktem wyjścia do tworzenia kolekcji jest lokalność, a nie kanon estetyczny. Interesuje nas, jak naprawdę żyje społeczeństwo i jak odzwierciedla to sztuka, nie zaś tworzenie fikcyjnych lub wykluczających narracji”.

Tworzona od 2017 roku Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej składa się z dzieł sztuki ukazujących lokalną scenę artystyczną począwszy od lat 80. do współczesności. Prace z kolekcji stanowią świadectwo swoich czasów oraz doskonały materiał do napisania historii sztuki w Gdańsku i Trójmieście w kontekście regionalnym, ogólnopolskim a także globalnym.

Teksty, noty biograficzne oraz bibliografia, opracowane zostały przez uznane krytyczki i krytyków sztuki oraz kuratorki Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Katalog zawiera teksty w języku polskim i angielskim oraz bogaty materiał wizualny.

Spis treści / Table of Contents

Fragment katalogu / Excerpt from the book

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska | Project co-financed with funds from the City of Gdańsk.

Autorzy tekstów: Mariola Balińska, Gabriela Brdej, Anna Czaban, Michał Grzegorzek, Aleksandra Grzonkowska, Piotr Krajewski, Małgorzata Ludwisiak, Stanisław Ruksza, Aneta Szyłak, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka, Magdalena Ujma, Maksymilian Wroniszewski, Magdalena Ziółkowska
Redakcja: Aneta Szyłak, Aleksandra Grzonkowska
Projekt graficzny i skład: Anna Witkowska
Przekład: Joanna Figiel
Koordynacja wydawnicza: Daria Majewska

PL: ISBN 978-83-66433-20-5
EN: ISBN 978-83-66433-20-5
Liczba stron: 398
Oprawa: twarda
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2021

 

Składanie zamówień: sklep@mng.gda.pl
Kontakt: Paweł Burian, Dział Marketingu, tel. 58 301 70 61 w. 215

Regulamin sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy.

Kolekcja. Dar Basila Alkazziego dla Muzeum Narodowego w Gdańsku / The Collection. Basil Alkazzi’s Gift to the National Museum in Gdańsk

Cena: 115,00 zł

Publiczne kolekcje wiele zawdzięczają prywatnym ofiarodawcom. Trudno wręcz wyobrazić sobie muzeum, które w mniejszym czy większym stopniu nie korzystałoby z ich hojności. Tak też jest w wypadku Muzeum Narodowego w Gdańsku, które od swych początków (XIX w.) zawsze mogło liczyć na cenne dary i zapisy.

Opis produktu

W ostatnich latach przyzwyczailiśmy się – przynajmniej w Polsce – że to głównie z pieniędzy publicznych są powiększane muzealne zbiory. Szczęśliwie jednak wspaniała tradycja prywatnego mecenatu całkowicie nie zniknęła. Świetnym na to dowodem jest kolekcja (a właściwie dwie odrębne kolekcje, o czym dalej), którą nasze muzeum zgromadziło dzięki niezwykłemu i całkiem nieoczekiwanemu darowi Basila Alkazziego.

Nasz ofiarodawca, sam będący artystą, doskonale zna i rozumie świat sztuki i współtworzących go ludzi. Wielu z nich poznał osobiście, z wieloma łączyły go bliskie więzy. Wśród tych, którzy znaleźli się na jego życiowej drodze, była także, nieżyjąca już, polska malarka Halima Nałęcz, właścicielka Drian Galleries w Londynie, przez wiele lat jedna z czołowych postaci polskiego życia artystycznego na emigracji. Sam Alkazzi nazywa ją swą promotorką i przyjaciółką. To właśnie ona zwróciła uwagę Basila Alkazziego na gdańskie muzeum, gdy w 1983 roku obdarowała je świetną kolekcją ponad 360 prac artystów wystawiających przez lata w jej londyńskiej galerii. Ten dar, bez wątpienia jeden z najcenniejszych w powojennej historii gdańskiego muzealnictwa, to jeszcze jeden dowód na to, jak wiele muzea zawdzięczają prywatnym ofiarodawcom.

Dla upamiętnienia artystycznej przyjaźni w 2015 roku został ustanowiony Fundusz Basila Alkazziego i Halimy Nałęcz. Dzięki dokonywanym przez niego systematycznym zakupom Muzeum Narodowe w Gdańsku zyskało w ciągu zaledwie kilku lat wartościową kolekcję prac, głównie malarskich, młodych polskich twórców.

To tylko jedna część daru. Drugą jest przekazana gdańskiemu muzeum część bogatego zbioru zgromadzonego w ciągu wielu lat kolekcjonerskiej aktywności Basila Alkazziego. Właśnie tę cenną kolekcję prezentujemy po raz pierwszy publicznie. Składają się na nią dzieła artystów aktywnych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii i Korei Południowej, reprezentujące malarstwo, rysunek, grafikę, fotografię i rzeźbę (w sumie 140 prac 40 artystów). O wartości kolekcji rozstrzyga ogromna różnorodność technik artystycznych, tematów, postaw twórczych, ale także różnorodność pokoleniowa – obok dzieł uznanych artystów, takich jak John Hedgecoe, David Hockney, Paul Huxley czy Joe Tilson, mamy prace młodszych twórców, których Alkazzi spotykał w czasie pobytu w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Często są to laureaci nagród, które ustanowił w obu tych krajach, np. nagroda stypendialna utworzona w londyńskiej Royal College of Art czy funkcjonująca w Stanach Zjednoczonych The Basil H. Alkazzi Award.

Wystawa i towarzyszący jej katalog to nie tylko okazja do zaprezentowania naszej publiczności tej intrygującej kolekcji, to także wyraz wdzięczności za cenny dar, który wzbogacił Muzeum Narodowe w Gdańsku o dzieła będące artystycznym zapisem ostatnich dekad.

Na podstawie zamieszczonego w katalogu wstępu dr hab. Jacka Friedricha, dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Autorzy tekstów: Basil Alkazzi, Wojciech Zmorzyński
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-66433-18-2
Format: 280 x 235 mm
Liczba stron: 248
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2021

 

Składanie zamówień: sklep@mng.gda.pl
Kontakt: Paweł Burian, Dział Marketingu, tel. 58 301 70 61 w. 215

Regulamin sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy.

Kolekcje. Kształtowanie, historia, dziedzictwo utracone / Collections. Development, History, Lost Heritage

Cena: 200,00 zł

Publikacja jest pokłosiem zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Gdańsku ogólnopolskiej konferencji Kolekcje. Kształtowanie, historia, dziedzictwo utracone poświęconej zagadnieniu dawnych, przedwojennych kolekcji publicznych bądź prywatnych, które trafiły do zbiorów muzealnych przed drugą wojną światową i już po niej.

Opis produktu

Tematyka ta, związana z historią kolekcjonerstwa i badaniami proweniencyjnymi, w tym nad stratami wojennymi poniesionymi w zbiorach artystycznych, wpisuje się w obecnie coraz bardziej istotny kierunek badawczy. Niniejsza książka jest jednym z dowodów, że warto za nim podążać.

Tom został podzielony na trzy części: pierwsza omawia sylwetki kolekcjonerów ziemiańskich i mieszczańskich, druga prezentuje poszczególne kolekcje, ostatnia zaś skupia się na instytucjonalnej strategii rozwoju kolekcji i pozyskiwania zbiorów.

Spis treści / Table of Contents

Fragment książki / Excerpt from the book

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.

orzeł w koronie, po prawej napis: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Redaktorka tekstu: dr Magdalena Mielnik
ISBN 978-83-66433-13-7
Format: 191 × 260 mm
Liczba stron: 507
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2020

 

Składanie zamówień: sklep@mng.gda.pl
Kontakt: Paweł Burian, Dział Marketingu, tel. 58 301 70 61 w. 215

Regulamin sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy.

Skarb średniowiecznych paramentów z kościoła Mariackiego w Gdańsku. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku

Cena: 510,00 zł

Skarb średniowiecznych paramentów liturgicznych z kościoła Mariackiego w Gdańsku należy do najwspanialszych zabytkowych zespołów tego rodzaju w skali światowej. Trzeba jednak pamiętać, że do dziś zachowała się jedynie część historycznego zbioru.

Opis produktu

Gdy w latach trzydziestych XX wieku Walter Mannowsky publikował pięciotomowy katalog Der Danziger Paramentenschatz. Kirchliche Gewänder und Stickereien aus der Marienkirche, uwzględnił w nim 541 szat i innych paramentów liturgicznych. Niestety, blisko połowa z nich zaginęła w wyniku II wojny światowej. Spośród zachowanych zabytków około 100 przechowuje Muzeum Świętej Anny w Lubece, kilka dalszych – Germańskie Muzeum Narodowe w Norymberdze, a pozostałe – Muzeum Narodowe w Gdańsku. Niniejszy katalog dokumentuje więc już tylko 189 zabytków z historycznego zbioru, które – uratowane z wojennej pożogi – w 1961 roku przekazano gdańskiemu muzeum (dodano do nich 2 bursy oraz 8 fragmentów tkanin odłączonych od szat w trakcie prac konserwatorskich). Łącznie skatalogowano 199 obiektów zaprezentowanych w trzech tomach.

Tom I obejmuje pozycje katalogowe 1-65 z szatami liturgicznymi i z uwzględnieniem kompletów (9 kap, 37 ornatów, 3 dalmatyki, 10 stul, 5 manipularzy i 1 bursę skrzynkową).

Tom II obejmuje pozycje katalogowe 66-111 z pozostałymi szatami liturgicznymi (10 dalmatyk, 15 stuł, 6 manipularzy, 4 alby, 8 humerałów i 2 parury).

Tom III obejmuje pozycje katalogowe 112-199 (36 pannisellusów, 1 bursę, 40 sztuk bielizny ołtarzowej i kościelnej, 3 wianki oraz 8 fragmentów tkanin), a także aneks z notami katalogowymi 2 szat liturgicznych i 12 innych tekstyliów datowanych od XIII do XVI wieku, przechowywanych w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, a nienależących do historycznego zespołu paramentów z gdańskiego kościoła Mariackiego.

Skarb średniowiecznych paramentów z kościoła Mariackiego w Gdańsku opracowano w ramach projektu badawczego pt. „Interdyscyplinarne opracowanie naukowe zespołu 192 średniowiecznych paramentów liturgicznych z kościoła NMP w Gdańsku, przechowywanego obecnie w Muzeum Narodowym w Gdańsku, ze szczególnym uwzględnieniem badań technologiczno-technicznych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2013/09/B/HS2/01197) w latach 2014-2018.

Projekt był realizowany przez Katedrę Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy współpracy Muzeum Narodowego w Gdańsku.

ZESPÓL
prof. Helena Hryszko, kierownik projektu (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
dr Monika Stachurska, główny wykonawca projektu (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
prof. dr hab. Edmund Kizik (Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego)
Agnieszka Krzemińska-Maciejko (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
Ewa Proniewicka (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
Beata Sztyber (Muzeum Narodowe w Gdańsku)
dr Beata Biedrońska-Słota
Karolina Ślusarczyk, Albina Zięba (studentki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie)

Spis treści

Wprowadzenie

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska w ramach zadania: „Przygotowanie i wydanie katalogu kolekcji średniowiecznych szat liturgicznych z kościoła Mariackiego w Gdańsku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku, t.1-3”

Autorzy:
Helena Hryszko
Monika Stachurska
Agnieszka Krzemińska-Maciejko

Tom I
ISBN: 978-83-66433-00-7 (całość)
ISBN: 978-83-66433-14-4
ISBN: 978-83-66098-57-2
Format: 350 x 245
Liczba stron: 448
Oprawa: twarda
Język: polski
Rok wydania: 2020

Tom II
ISBN: 978-83-66433-00-7 (całość)
ISBN: 978-83-66433-15-1
ISBN: 978-83-66098-57-2
Format: 350 x 245
Liczba stron: 208
Oprawa: twarda
Język: polski
Rok wydania: 2020

Tom III
ISBN: 978-83-66433-00-7 (całość)
ISBN: 978-83-66433-16-8
ISBN: 978-83-66098-57-2
Format: 350 x 245
Liczba stron: 476
Oprawa: twarda
Język: polski
Rok wydania: 2020

 

Składanie zamówień: sklep@mng.gda.pl
Kontakt: Paweł Burian, Dział Marketingu, tel. 58 301 70 61 w. 215

Regulamin sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy.

Witold Węgrzyn. Nieuchwytna materialność

Cena: 50,00 zł

Katalog towarzyszył wystawie uznanego fotografika, profesora gdańskiej ASP. Prezentuje jego dorobek od debiutu na przełomie lat 60. i 70. XX wieku do dziś. Sto fotografii – w tym pokazane po raz pierwszy – dokumentuje bogactwo tematyki i różnorodność artystycznych strategii Witolda Węgrzyna.

Opis produktu

Twórca swobodnie korzysta z repertuaru typowych fotograficznych środków wyrazu – podwójnej ekspozycji, perspektywy, kadrowania i wykorzystania negatywu. Prace Węgrzyna wyróżnia umiejętne posługiwanie się stylistyką typową dla malarstwa, grafiki czy rzeźby. W jego ujęciu fotografia staje się interdyscyplinarną przestrzenią poszukiwań i eksperymentów, a każde zdjęcie to środek poetyckiego wyrazu.

Witold Węgrzyn (ur. 1945) – artysta fotograf, pedagog ASP w Gdańsku, członek Związku Polskich Artystów Fotografików i Rady Artystycznej tej organizacji. Swoje prace prezentował na dwudziestu ośmiu wystawach indywidualnych i ponad trzystu sześćdziesięciu zbiorowych w kraju i za granicą. Uhonorowany tytułem Artiste FIAP, nadawanym przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej. Jego prace znajdują się w krajowych i zagranicznych kolekcjach prywatnych oraz w zbiorach muzeów w Polsce i Japonii.

Spis treści

Autorzy tekstu: Maja Bieńkowska, Adam Sobota, Witold Węgrzyn
Katalog wystawy
ISBN 978-83-66433-12-0
Format: 200 × 200 mm
Liczba stron: 128
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Język: polski
Rok wydania: 2020

 

Składanie zamówień: sklep@mng.gda.pl
Kontakt: Paweł Burian, Dział Marketingu, tel. 58 301 70 61 w. 215

Regulamin sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy.

Transit. Bob-Nosa Uwagboe

Cena: 160,00 zł

Katalog Transit Bob-Nosa Uwagboe zawiera reprodukcje kilkudziesięciu prac malarskich oraz rysunków pokazanych na wystawie czasowej w Pałacu Opatów Oddziale Sztuki Nowoczesnej MNG.

Opis produktu

Była to pierwsza prezentacja nigeryjskiego artysty w Polsce. Bob-Nosa Uwagboe wierzy, że poprzez sztukę można zmieniać rzeczywistość w Afryce, w której panuje korupcja, jest przyzwolenie na handel ludźmi, bronią oraz narkotykami. Wielokulturowy Lagos inspiruje różnorodnością, ale jednocześnie przygnębia narastającym zubożeniem i brakiem perspektyw. Nie przypadkowo artysta nazwał swoją pracownię The Protest Art Studio, a jego twórczość przedstawia aktualne problemy, z którymi zmagają się Nigeryjczycy.

W swoich pracach Bob-Nosa Uwagboe stosuje różnorodne techniki malarskie i rysunkowe: akryl, oleje, farby w sprayu, węgiel, kredkę. W kolażach wykorzystuje przedmioty codziennego użytku, jak ubrania, sznurek, piasek czy sztuczne włosy. Jego pełne ekspresji malarstwo cechują jaskrawe, kontrastowo zestawione barwy, a poruszające rysunki odznaczają się grubym konturem.

W twórczość artysty wprowadza tekst kuratorki wystawy Małgorzaty Paszyłki-Glazy, osadzając ją w kontekście dzieł mistrzów malarstwa europejskiego. Z kolei Annette Loubser przybliża realia społeczne, które determinują sztukę Uwagboe’go. Na ich tle wyjaśnia zastosowane przez artystę środki artystycznego wyrazu oraz karykaturalne przerysowania. Ekiko Ita Inyang opisuje dramatyczną sytuację ludności, którą złe warunki ekonomiczne oraz wojna zmuszają do podejmowania dramatycznych prób, by dostać się do Europy i w niej znaleźć lepsze i bezpieczniejsze życie.

Katalog zawiera także słowo od artysty oraz jego biogram.

Spis treści / Table of Contents

Autorzy tekstu: Małgorzata Paszylka-Glaza, Bob-Nosa Uwagboe, Annette Loubser, Ekiko Ita Inyang
Katalog wystawy
ISBN: 978-836-643-310-6
Format: 230 × 290 mm
Liczba stron: 176
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2020

 

Składanie zamówień: sklep@mng.gda.pl
Kontakt: Paweł Burian, Dział Marketingu, tel. 58 301 70 61 w. 215

Regulamin sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy.

Then & now 2020. Wczoraj i dziś

Cena: 25,00 zł

Katalog prezentuje wybrane prace, które wzięły udział w konkursie fotografii alternatywnej Then & Now 2. Fotografie zostały wyselekcjonowane spośród ponad 417 prac zgłoszonych do konkursu m.in. z Polski, Czech, Litwy, Turcji, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii czy Korei. W katalogu znajdziemy 80 prac współczesnych artystów powstałych z użyciem do niedawna zapomnianych technik alternatywnych, historycznych bądź szlachetnych.

Opis produktu

Tematycznie spotkamy tu pejzaże naturalne i industrialne, portrety ludzi i zwierząt, akty i oniryczne kreacje z pogranicza abstrakcji, ale także fotografie odnoszące się z dużą wrażliwością do historii, czasem poprzez stylizację, częściej wykorzystujące walory czasu w medium, np. fotografii otworkowej.

Spis treści / Table of Contents

Autorzy tekstu: Radosław Brzozowski, Małgorzata Bardoń
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-66433-09-0
Format: 200 × 200 mm
Liczba stron: 96
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2020

 

Składanie zamówień: sklep@mng.gda.pl
Kontakt: Paweł Burian, Dział Marketingu, tel. 58 301 70 61 w. 215

Regulamin sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy.

Włochy w Gdańsku.
Tom 1. Eseje. Tom 2. Katalog zabytków

Cena: 160,00 zł

Dwutomowa książka „Włochy w Gdańsku” pod red. dr. hab. Marcina Kalecińskiego Prof. UG jest efektem obszernego projektu badawczo-konserwatorsko-wystawienniczego, realizowanego w latach 2014‒2018, który stanowił pierwszą próbę ukazania dziedzictwa włoskiego w Gdańsku od XIV do końca XVIII. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni wszyscy pracownicy Oddziału Sztuki Dawnej oraz Działu Konserwacji MNG.

Opis produktu

Omawiane w książce dzieła sztuki dokumentują kontakty gdańsko-włoskie, sposób postrzegania Italii nad Motławą. Rękopisy, inkunabuły i starodruki z dawnej Biblioteki Senatu Miasta Gdańska, zwłaszcza z donacji Giovanniego Bonifacia, hrabiego d’Oria są świadectwem zainteresowania gdańszczan ustrojem miast włoskich, papiestwem, literaturą i muzyką włoską.

Niezwykle ważnym efektem projektu była konserwacja ogromnej liczby dzieł włoskich, które znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, i które ze względu na zły stan zachowania nie były nigdy wcześniej eksponowane.

Redaktor tekstu: prof. dr hab. Marcin Kaleciński
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-66433-04-5

Tom 1. Eseje
ISBN: 978-83-66433-02-1
Format: 195 x 230 mm
Liczba stron: 288
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2019

Tom 2. Katalog zabytków
ISBN: 978-83-66433-03-8
Format: 195 x 230 mm
Liczba stron: 416
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2019

 

Składanie zamówień: sklep@mng.gda.pl
Kontakt: Paweł Burian, Dział Marketingu, tel. 58 301 70 61 w. 215

Regulamin sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy.

Tematyka moralistyczna w gdańskiej sztuce świeckiej w XVI i XVII wieku

Cena: 95,00 zł

Muzeum Narodowe w Gdańsku przedstawia kolejną książkę z serii wydawniczej DOCTRINA CORONAT. Podobnie jak w pierwszej pozycji, dotyczącej portretu w Gdańsku, w publikacji skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z historią sztuki nowożytnego Gdańska, a konkretnie na tematyce moralistycznej.

Opis produktu

Autorka jest gdańszczanką, absolwentką historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim, kuratorką Działu Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, kuratorką wystaw, organizatorką oraz uczestniczką krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Książka jest rozszerzoną wersją jej pracy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Harasimowicza i obronionej przez autorkę na Uniwersytecie Wrocławskim w 2017 roku.

Doktor Magdalena Mielnik jest naszą przewodniczką po szczególnym obszarze gdańskiej ikonosfery – dziełach sztuki o wymowie moralistycznej, na ogół reprezentujących tematykę rodzajową. Dla gdańszczan sztuka stała się narzędziem wpajania zasad – napominanie, karcenie poprzez obrazy (od wieków najskuteczniejsze edukowanie ad oculos) było w pewien sposób działaniem mnemonicznym, ciągle przywołującym na pamięć. Tego rodzaju sztuka, finansowana przez patrycjat, miała charakter autoreferencyjny, stawała się orężem samodyscyplinowania społecznego, dojmującym memento, znakiem vanitas, nieustannie aktualizowaną przypowieścią, apoteozą cnoty Prudentii (Przezorności). W mieście poddanym protestanckiej konfensjonalizacji ideał obywatela i wyznawcy zreformowanej wiary był spójny, sztuka dopełniała prawne i kościelne działania kształtujące pożądane zachowania. W ujęciu Magdaleny Mielnik sztuka ta ma wiele faset, zarówno tych apologetycznych, ukazujących zwłaszcza ideał obywatela i małżonki, jak i satyrycznych, piętnujących przywary, zwłaszcza chciwość, próżność i lubieżność, w szczególności tę obnażoną u mnichów i szlachty polskiej, oraz chłopską gnuśność i pijaństwo.

Tak zarysowaną problematykę autorka w sposób erudycyjny i barwny ukazuje w szerokim kontekście europejskim, poprzez wnikliwe studium bibliologiczne precyzyjnie kreśli antyczne i nowożytne źródła literackie gdańskich dzieł moralistycznych, tropi najistotniejsze motywy, w tym błazna, komedianta, a nade wszystko szeroko zarysowane wątki feministyczne. Nierzadko jej egzegezy ukazują pozornie rozpoznane dzieła w nowym świetle, kilka zaś Magdalena Mielnik publikuje po raz pierwszy.

Dzięki takim jak ta książkom mamy szansę nawiązywać dialog z poprzednikami, rozumieć ich motywacje, fascynacje i lęki, a w generalnej refleksji „wszystkie nasze dzienne sprawy” odnieść do tytułowego napomnienia: quidquid agis prudenter agas et respice finem (cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i przewiduj koniec).

Spis treści

Autorka tekstu: dr Magdalena Mielnik
ISBN: 978-83-66433-06-9
Format: 230 x 290 mm
Liczba stron: 272
Oprawa: twarda
Język: polski
Rok wydania: 2019

 

Składanie zamówień: sklep@mng.gda.pl
Kontakt: Paweł Burian, Dział Marketingu, tel. 58 301 70 61 w. 215

Regulamin sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy.

Artyści i rzemieślnicy Gdańska, Prus Królewskich oraz Warmii epoki nowożytnej. Skorowidz kwerendalny

Cena: 130,00 zł

To kolejny, bardzo ważny etap w rozpoznaniu gdańskich środowisk twórców malarstwa, rysunku i rytownictwa oraz innych wyrobów rzemiosł artystycznych.

Opis produktu

Praca ta w wielu aspektach nawiązuje do poprzedniej książki autora dra Janusza Pałubickiego („Malarze gdańscy. Malarze, szklarze, rysownicy w okresie nowożytnym w gdańskich materiałach archiwalnych”, MNG, Gdańsk 2009), jednak tym razem mamy do czynienia ze znacznym rozszerzeniem pola badawczego o materiały dotyczące artystów i rzemieślników działających w całych Prusach Królewskich, na Warmii oraz okolicach. Autor na podstawie przebadanego materiału źródłowego dokonał wyciągu imiennego zidentyfikowanych rzemieślników w układach alfabetycznym i topograficznym, stworzył też ważny pomocniczy zestaw przydatny przy prowadzeniu badań osobowych.

Autor tekstu: dr Janusz Pałubicki
ISBN: 978-83-66433-07-6
Format: 170 x 236 mm
Liczba stron: 972
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2019

 

Składanie zamówień: sklep@mng.gda.pl
Kontakt: Paweł Burian, Dział Marketingu, tel. 58 301 70 61 w. 215

Regulamin sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy.

Hans Memling i sztuka dewocji osobistej w Niderlandach w XV i początku XVI w. Materiały z pierwszej międzynarodowej konferencji memlingowskiej / Hans Memling and the Art of Private Devotion in the 15th – and Early 16th-century Netherlands. Papers from the First International Memling Conference

Cena: 90,00 zł

Pierwsze Sympozjum Memlingowskie było wydarzeniem naukowym towarzyszącym wystawie „Zamieszkać z Chrystusem i Marią. Sztuka dewocji osobistej w Niderlandach w latach 1450–1530” (1 grudnia 2017 – 28 lutego 2018). Autorem wystawy i redaktorem wydanego z tej okazji katalogu oraz koncepcji cyklicznych sympozjów memlingowskich był dr hab. Marcin Kaleciński Prof. UG.

Opis produktu

Przedmiotem sympozjum była dewocyjna twórczość Memlinga oraz twórców niderlandzkich XV i pocz. XVI w. obejmująca: obrazy, ryciny, wczesne książki drukowane, manuskrypty iluminowane, rzeźby, tapiserie, drobne przedmioty dewocyjne. Doniosła rola, bezprecedensowy charakter na tle konferencji muzealnych w Polsce wyrażał się m.in. w reprezentatywnej obecności zarówno wybitnych światowych badaczy malarstwa niderlandzkiego (dr Till Holger Borchert, Brugia; dr John Olivier Hand, Waszyngton; dr Ingrid Falque, Belgia; dr Scot Mc Kendrick, Londyn), jak i reprezentujących polskie uczelnie (prof. Antoni Ziemba, Uniwersytet Warszawski; dr Katarzyna Płonka-Bałus, Muzeum Narodowe w Krakowie; dr Joanna Sikorska, Muzeum Narodowe w Warszawie). Program konferencji objął proporcjonalnie najważniejsze dziedziny sztuki dewocji osobistej, stanowił okazję do spotkania badaczy uznanych i dopiero debiutujących.

Spis treści / Table of Contents

Redaktor tekstu: prof. dr hab. Marcin Kaleciński
ISBN: 978-83-66433-01-4
Format: 230 x 290 mm
Liczba stron: 168
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2019

 

Składanie zamówień: sklep@mng.gda.pl
Kontakt: Paweł Burian, Dział Marketingu, tel. 58 301 70 61 w. 215

Regulamin sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy.

Gdańskie Studia Muzealne. Seria Nova Nr 1 (11)

Cena: 150,00 zł

„Oddajemy do rąk czytelników nowy i zarazem zmieniony numer «Gdańskich Studiów Muzealnych. Seria Nova», czasopisma wydawanego przez Muzeum Narodowe w Gdańsku.

Opis produktu

Nawiązujemy do tradycji ukazującego się nieregularnie od 1976 r. wydawnictwa «Gdańskie Studia Muzealne», które pod wieloma względami miało charakter pionierski w pomorskim środowisku muzealniczym i zarazem umożliwiało publikowanie wyników badań naukowych poświęconych zagadnieniom muzealnym, w szczególności sztuce Gdańska i Pomorza. Zmiana tego wydawnictwa w mające ukazywać się regularnie nowoczesne czasopismo o charakterze naukowym jest odpowiedzią na wyzwania czasów współczesnych, a przede wszystkim reakcją na nową muzeologię i reformy zachodzące w obszarze nauki […]”.

Spis treści

Praca zbiorowa
ISBN: 978-83-66433-05-2
ISSN 0137-4095
Format: 210 x 270 mm
Liczba stron: 256
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2019

 

Składanie zamówień: sklep@mng.gda.pl
Kontakt: Paweł Burian, Dział Marketingu, tel. 58 301 70 61 w. 215

Regulamin sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy.

Hildegard Skowasch. Close your Eyes

Cena: 38,50 zł

Hildegard Skowasch to artystka wszechstronna, która posługując się technikami autorskimi (m.in. papier-mâché), tworzy niezwykłe obiekty i instalacje rzeźbiarskie. Podstawowym materiałem, z którym pracuje, jest papier, ale chętnie stosuje też glinę, tworzywo sztuczne, drut czy przedmioty codziennego użytku. Forma jej oryginalnych dzieł łączy elementy figuralne i abstrakcyjne, uwagę widza przyciąga również ich żywiołowa kolorystyka.

Opis produktu

Tematyka prac artystki jest związana z człowiekiem i jego problemami egzystencjalnymi, takich jak codzienne zmagania z życiem, troski i radości. Podstawową jej inspiracją są osobiste doświadczenia i refleksje. W jej twórczości nie brak czytelnych odniesień do teatru, które można dostrzec w warstwie formalnej, jak też w symbolicznym przydzielaniu ról niektórym figurom. W sztuce Skowasch odnajdziemy zarówno dylematy moralne, jak i elementy subtelnego poczucia humoru, poetyckiej metafory.

Katalog zawiera fotografie obiektów prezentowanych na pierwszej indywidualnej wystawie artystki w Polsce zorganizowanej przez Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Spis treści / Inhaltsverzeichnis

Redaktorka tekstu: Joanna Szymula-Grygiel
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-27-5
Format: 166 x 240 mm
Liczba stron: 160
Oprawa: miękka
Język: polski, niemiecki
Rok wydania: 2019

 

Składanie zamówień: sklep@mng.gda.pl
Kontakt: Paweł Burian, Dział Marketingu, tel. 58 301 70 61 w. 215

Regulamin sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy.

Siła kobiecości. Obrazy Resy Mashoodiego / The Force of Femininity. The Paintings of Resa Mashoodi

Cena: 70,00 zł

Resa Mashoodi to mistrz malarskiej metafory. Tworzy baśniowe, piękne i niepowtarzalne wizerunki kobiet, które stanowią jego swoiste alter ego.

Opis produktu

To wielbiciel kunsztu kobiecego ciała, które maluje XVI-wieczną techniką malarską, polegającą na kilkuwarstwowym, cienkim nakładaniu farby i lakieru. Efekt jest absolutnie niezwykły – obrazy pełne blasku i głębi. Artysta związany z berlińskim undergroundem, przez długi czas współpracował z nieistniejącym już Domem Sztuki Tacheles, gdzie prowadził swoją galerię Ora et Labora.

Katalog zawiera 23 reprodukcje malarskie, które były prezentowane na wystawie „Siła kobiecości” w Oddziale Sztuki Nowoczesnej w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

Redaktorki tekstu: Małgorzata Paszylka-Glaza, Iwona Kohnke
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-35-0
Format: 230 x 290 mm
Liczba stron: 64
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2019

 

Składanie zamówień: sklep@mng.gda.pl
Kontakt: Paweł Burian, Dział Marketingu, tel. 58 301 70 61 w. 215

Regulamin sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy.

Potęga koloru. Malarstwo Abdulqadera Al Raisa / The Power of Colour. The Painting of Abdulqader Al Rais

Cena: 65,00 zł

Katalog zawiera reprodukcje 37 prac malarskich Abdulqadera Al Raisa, najbardziej znanego artysty ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Opis produktu

Jego zainteresowania malarskie skupiają się wokół abstrakcji kolorystycznej uzupełnionej kaligrafią oraz pejzażu natury, jak i architektury związanej z kulturą arabską. Artysta posługuje się techniką olejną oraz akwarelą. Prace opublikowane w katalogu zostały zaprezentowane w Oddziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku na wystawie, która jak dotąd jest pierwszą wystawą w Polsce ukazującą prace artysty ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Redaktorki tekstu: Małgorzata Paszylka-Glaza, Rym Tina Ghazal Bach
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-31-2
Format: 230 x 290 mm
Liczba stron: 109
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2019

 

Składanie zamówień: sklep@mng.gda.pl
Kontakt: Paweł Burian, Dział Marketingu, tel. 58 301 70 61 w. 215

Regulamin sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy.

Brzdęk! Jak złapać dźwięk

Cena: 40,00 zł

Dzięki tej książce każde dziecko dowie się, jak przeżywać dźwięki. Nie tylko muzykę, ale wszystkie dźwięki, które nas otaczają. Książka pomaga złapać kilka dźwięków, by mieć je na później, i podpowiada, co robić z tymi, które już złapaliśmy.

Opis produktu

Koncepcja i tekst: Paweł Sitkiewicz, Piotr Sitkiewicz
Ilustracje: Agata Królak
ISBN: 978-83-63185-03-9
Format: 295 x 210 mm
Liczba stron: 36
Oprawa: miękka
Język: polski
Rok wydania: 2019

 

Składanie zamówień: sklep@mng.gda.pl
Kontakt: Paweł Burian, Dział Marketingu, tel. 58 301 70 61 w. 215

Regulamin sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy.

Made in Britain. Artyści i artystki 21 wieku / Artists of the 21st Century
… on making

Cena: 110,00 zł

Katalogi Made in Britain. Artyści i artystki 21 wieku i … on making zostały przygotowane do dwóch wystaw o sztuce współczesnej.

Opis produktu

Made in Britain. Artyści i artystki 21 wieku

W katalogu przygotowanym w związku z wystawą wyjątkowej kolekcji Prisemana i Ally Seabrook są prezentowane prace wybitnych twórców brytyjskich, które powstały w Wielkiej Brytanii w XXI w. Zostały w nim także zamieszczone krótkie biogramy artystów oraz ich wypowiedzi na temat swoich prac, inspiracji i poszukiwań. Publikacja przybliża ważną i tworzoną z wielkim zaangażowaniem kolekcję.

Spis treści / Table of Contents

Redaktorzy tekstu: Małgorzata Ruszkowska-Macur, Robert Priseman
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-90-9
Format: 210 x 270 mm
Liczba stron: 192
Oprawa: twarda
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2019

… on making

Katalog został przygotowany w związku z wystawą fotografii zorganizowaną równolegle z wystawą „Made in Britain”. Zawiera prezentowane prace kobiet fotografek aktualnie tworzących w Wielkiej Brytanii.

Spis treści / Table of Contents

Redaktorki tekstu: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka, Sian Bonnell
Katalog wystawy
ISBN: 978-83-63185-07-7
Format: 210 x 270 mm
Liczba stron: 40
Oprawa: miękka
Język: polski, angielski
Rok wydania: 2019

 

Składanie zamówień: sklep@mng.gda.pl
Kontakt: Paweł Burian, Dział Marketingu, tel. 58 301 70 61 w. 215

Regulamin sklepu internetowego i formularz odstąpienia od umowy.

adminSklep