Początek wydarzenia: 2020-06-23

Harmonogram

Data:

Lokalizacja:

Muzeum Narodowe W Gdańsku / Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki) / Ul. Cystersów 19, 80-330 Gdańsk

Wystawa stała. Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego

Wystawa stała prezentuje podstawowe formy gospodarki wiejskiej i zajęcia ludności Pomorza Gdańskiego – rybołówstwo, uprawę ziemi, hodowlę zwierząt oraz przetwórstwo domowe. Zgromadzone obiekty pochodzą głównie z Kaszub, ale także z Kociewia, Żuław i Powiśla. Ich chronologia obejmuje okres od połowy XIX do połowy XX wieku. W jednej z części wystawy została zrekonstruowana żuławska izba mieszkalna, którą wyposażono w charakterystyczne, bogato zdobione sprzęty domowe i meble żuławskie oraz sprzęty, które służyły do przetwórstwa żywności. Tę część wystawy uzupełniają elementy zdobnictwa domów: pazdury szczytowe, ozdoby werand, wiatrowskazy oraz fotografie pokazują, jak wyglądało budownictwo regionalne. Unikalnym  eksponatem pokazanym na wystawie jest karak – ogromne radło koleśne, które było używane do ciężkich gleb żuławskich. Podobny eksponat jest jedynie w zbiorach Muzeum w Elblągu. W części wystawy opowiadającej o rybołówstwie można obejrzeć łódź, tzw. dłubankę, sadze oraz sprzęty i narzędzia do połowu i transportu ryb. Zwiedzaniu wystawy towarzyszą dźwięki tworzące klimat tradycyjnej pomorskiej wsi.

Skip to content