NOWE SPOJRZENIE. Galeria Polskiej Sztuki Współczesnej

ODDZIAŁ NIECZYNNY OD 7 LISTOPADA 2020 R. DO 31 STYCZNIA 2021 R.
THE DEPARTMENT IS CLOSED FROM NOVEMBER 7, 2020 TO JANUARY 31, 2021.

Nowa odsłona Galerii Stałej prezentuje wybór prac, które na przestrzeni ostatnich 20 lat zostały włączone do zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Autorami większości pokazanych dzieł są artyści i artystki debiutujący po 2000 roku.

Wystawa „Nowe spojrzenie” jest prezentacją najważniejszych zjawisk, kierunków oraz tendencji artystycznych w sztuce polskiej ostatnich dekad. Prace są eksponowane bez zachowania linearnego i chronologicznego podziału, koncentrują się wokół kluczowych kulturowych i społecznych dyskursów z uwzględnieniem ważnego aspektu historii Gdańska – związanego z ideą wolności i solidarności.

Twórczy dialog między młodymi i dojrzałymi artystkami i artystami ma na celu nie tylko ukazanie wieloaspektowego i interdyscyplinarnego obrazu sztuki, ale również zaakcentowanie rozumienia współczesności jako „przepracowania” i kontynuacji estetycznego i symbolicznego znaczenia sztuki poprzednich dekad.

Narracja jest prowadzona wokół takich pojęć, jak: transformacja systemowa, wolność oraz zniewolenie, i stanowi krytyczny głos wobec przemocy, wszelkich mechanizmów nadużywania władzy, a także kontroli różnych sfer życia społeczeństwa. Jest to akcent otwierający pole do szerszej dyskusji nie tylko na temat opresyjnych systemów, ale również wyznaczający nową perspektywę dotyczącą funkcjonowania symboli religijnych i ikonografii chrześcijańskiej, tożsamości i ciała. Śmierć i przemijanie, czas i kruchość ludzkiego losu to kolejne obszary i wątki zaznaczone w prezentacji nowej kolekcji. Nawiązania do malarstwa dawnych mistrzów są rodzajem artystycznej gry z tradycją malarską. Abstrakcja, figuracja, ekologia, akcenty feministyczne – wszystko to świadczy o ogromnej różnorodności perspektyw ujawniających się podczas nowego spojrzenia na kolekcję Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zestaw prac ułożony w sekwencje tematyczne daje nową perspektywę dla poznania sztuki współczesnej. Wskazuje również na to, w jakim kierunku powinna się rozwijać kolekcja, kładąc nacisk na budowanie narracji opartej nie tylko na warstwie estetycznej, ale również problemowej.

Częścią wystawy jest prezentacja bogatej kolekcji teatraliów, gromadzonej w Muzeum Narodowym w Gdańsku od ponad 40 lat. W nowej Galerii Teatralnej RZECZY TEATRALNE, stanowiącej niezależną część Galerii Polskiej Sztuki Współczesnej NOWE SPOJRZENIE pokazujemy zaledwie część zbioru teatraliów, między innymi projekty dekoracji i kostiumów wykonane przez Alinę i Jerzego Afanasjewów, Włodzimierza Komorowskiego, Jerzego Krechowicza, Jadwigę Pożakowską, Ali Bunscha, Mariana Kołodzieja, Wojciecha Krakowskiego, Andrzeja Wajdę, Krystynę Zachwatowicz, a także Kazimierza Mikulskiego, Krzysztofa Pankiewicza, Kazimierza Wiśniaka, Andrzeja Sadowskiego i innych.

Według tychże projektów zostały wykonane „rzeczy teatralne”, czyli elementy dekoracji i kostiumy, które także mają swoje miejsce w nowej galerii, a prezentowane fotografie są ich bezcenną dokumentacją wizualną.

Prace pokazane na wystawie „Nowe spojrzenie” zostały zakupione z Funduszu Zakupowego im. Basila Alkazziego i Halimy Nałęcz (2016–2019) oraz pozyskane w ramach Pomorskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (2005). Znalazły się tu również dzieła zakupione ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Kolekcje – Regionalne kolekcje sztuki współczesnej (2012–2013), a także podarowane przez artystki i artystów.

Kuratorzy: Wojciech Zmorzyński, Mariola Balińska
Współpraca: Małgorzata Paszylka-Glaza


Data

22 Gru 2019 - 31 Gru 2022

Lokalizacja

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów)
ul. Cystersów 18, 80-330 Gdańsk
Zasady zwiedzania podczas pandemii wirusa COVID-19
  • Obowiązuje limit zwiedzających w tym samym czasie.
  • Należy zachować dystans 2 m od innych osób i obsługi.
  • Konieczne jest zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
  • Szatnie są nieczynne.

Szczegółowe informacje

Informacje

Godziny otwarcia

Nieczynne -
Poniedziałek
10:00 - 17:00
Wtorek - Niedziela
Sezon letni: 1 maja – 30 września
9:00 - 16:00
Wtorek - Niedziela
Sezon zimowy: 1 października – 30 kwietnia

Bilety

Dzień bezpłatny -
Piątek
10 -
Normalny
6 -
Ulgowy
1 -
Dzieci i młodzież 7–26 lat
18 -
Rodzinny
20 -
Bilet 30-dniowy