Aktualności

Warsztaty „RE-ORG Polska – warsztaty regionalne. Muzeum Narodowe w Gdańsku”

Termin: 9-13 października i 13-17 listopada 2023 r.

Miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Nowoczesnej

Warsztaty „RE-ORG Polska – warsztaty regionalne. Muzeum Narodowe w Gdańsku” to pierwsza edycja warsztatów regionalnych z praktycznego zastosowania metody RE-ORG do poprawy warunków przechowywania muzealiów w istniejących już przestrzeniach magazynowych.

Metoda ta została opracowana przez ICCROM, które objęło oficjalnym patronatem warsztaty. Organizowane są one przez Narodowy Instytut Muzeów przy współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku i Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Pierwsze warsztaty regionalne skierowane zostały do muzeów z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Wśród uczestników trwających obecnie warsztatów znajdują się pracownicy Muzeum w Stutthofie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum Zamkowego w Malborku, Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Narodowego Muzeum Morskiego i Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Warsztaty prowadzone są przez przeszkolonych trenerów z Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem oraz Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Więcej informacji o przeprowadzonych warsztatach pojawi się na stronie w grudniu tego roku.

adminWarsztaty „RE-ORG Polska – warsztaty regionalne. Muzeum Narodowe w Gdańsku”