Kolekcja w działaniu

Wystawa była wydarzeniem towarzyszącym otwarciu NOMUS-u Nowego Muzeum Sztuki.

Jak działa sztuka, jak działa artysta? Na wystawie skoncentrowaliśmy się na procesie, w wyniku którego twórcze działanie artysty staje się społecznym działaniem sztuki. Jej sercem jest sztuka performatywna, często ulotna, oparta na chwilowej akcji, utrwalona i działająca nadal poprzez przedmiot, dokumentację, film lub fotografię. Działanie może mieć miejsce w przestrzeni publicznej, galerii, pracowni. Zawsze jednak poprzez nie artysta angażuje się we wspólnotę. Niezależnie od medium i formy, sztuka jest zanurzona we wspólnym doświadczeniu, które kształtuje, komentuje, poddaje refleksji. Dzieła, które były prezentowane na wystawie, dotyczą szerokiego spektrum współczesnych zjawisk i problemów, związanych z doświadczeniem historycznym oraz nieustającymi przemianami społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi i kulturowymi. Przywołaliśmy je w przestrzeni wystawy w formie hasztagów.

Kolekcja, którą zaprezentowaliśmy, jest kolejnym etapem uwspólnotowienia działań artysty i sztuki. Jej trzon stanowi gromadzona przez Miasto Gdańsk Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej, przekazana w depozyt Muzeum Narodowemu w Gdańsku. Tworzą ją przede wszystkim dzieła miejscowych artystów, szczególnie wrażliwych na wyzwania współczesności, w której uczestniczą poprzez sztukę.

Artystki i artyści: Anna Baumgart, Przemysław Branas, Agnieszka Brzeżańska, Bogna Burska, COX (Józef Czerniawski, Kacper Ołowski), Elvin Flamingo, Krzysztof Gliszczyński, Elżbieta Jabłońska, Zuzanna Janin, Martyna Jastrzębska, Hiwa K, Agnieszka Kalinowska, Andrzej Karmasz, Grzegorz Klaman, Anna Królikiewicz, Anna Kutera, Paweł „Paulus” Mazur, Dorota Nieznalska, Hanna Nowicka, Paulina Ołowska, Anna Orbaczewska, Patrycja Orzechowska, Karol Radziszewski, Joanna Rajkowska, Katarzyna Swinarska, Michał Szlaga, Tranzytoryjna Formacja Totart, Teresa Tyszkiewicz, Anna Witkowska, Piotr Wyrzykowski, Marcin Zawicki, Agata Zbylut

Kuratorka: Aneta Szyłak
Współpraca kuratorska: Mariola Balińska, Aleksandra Grzonkowska
Produkcja wystawy i programu otwarcia: Gabriela Brdej
Koordynacja przygotowań do otwarcia NOMUS: Agata Abramowicz, Anna Lipińska, Małgorzata Ludwisiak
Identyfikacja wizualna i opracowanie graficzne wystawy: Ania Witkowska
Aranżacja wystawy: Grupa Gdyby (Ewa Kierklo, Stanisław Kempa)
Teksty: Aneta Szyłak, Franciszek Skibiński
Redakcja językowo-stylistyczna tekstów: Daria Majewska
Redakcja merytoryczna tekstów: Franciszek Skibiński
Tłumaczenia: Joanna Figiel
Redakcja i korekta tekstów anglojęzycznych: Anna Moroz-Darska, Colin Phillips
Dział konserwacji: Anna Górna, Cátia Viegas Wesołowska, Anna Żychska
Dział Inwentarzy: Sławomira Bigaj, Kalina Krasowska, Sylwia Parais, Mirosław Szwabowicz, Marta Wołyńska, Michał Zasłona, Małgorzata Pajkert
Digitalizacja i dokumentacja wizualna kolekcji: Janina Antczak, Andrzej Leszczyński, Grzegorz Nosorowski
Promocja i komunikacja: Agata Abramowicz, Adam Jurek, Klaudia Ficak, Paweł Burian, Małgorzata Ludwisiak, Pracownia Szumu
Media społecznościowe: Justyna Mazur
Program edukacji: Tomasz Sosnowski, Małgorzata Bujak, Wioleta Fiuk, Patryk Gacki, Karolina Pluta, Eugenia Tynna, Maria Wasińska-Stelmaszczyk i artyści: Honorata Martin, Piotr Wyrzykowski
Współpraca: Marek Błoński, Maciej Cisak, Jolanta Gołębiewska, Maciej Heliński, Jan Klosskowski, Teresa Kołkowska, Marek Koszlak, Mirosław Makowski, Ewa Martyniak, Grażyna Opanowska, Piotr Parol, Piotr Pietraszek, Anna Piórkowska, Paweł Powirski, Grażyna Skierka, Daniel Starzyński, Kazimierz Trzeciak, Józef Wardyn, Jarosław Wierzchołowski, Anna Wojdat-Zielińska

UWAGA: wystawa zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla dzieci i młodzieży.

Kolekcja w działaniu – przewodnik PLCollection in Action

How does art work, how does an artist work? At this exhibition we focused on the process in the result of which the creative action of the artist becomes the social action of art. Its heart is performance art, often fleeting, based on momentary action, recorded and remaining active through an object, documentation, film or photography. The act may take place in the public space, at a gallery or a studio. However, it is always through the act that the artist involves himself or herself in a community. Regardless of the medium and the form, art is immersed in common experience, which it shapes, comments and reflects upon. The works we displayed at the exhibition concern a wide range of contemporary phenomena and issues related to historical experience and unrelenting social, political, economic and cultural change. We refer to them in the exhibition space in the form of hashtags.

The collection we presented was another stage in the communitisation of the actions of the artist and art. Its core is the Gdańsk Collection of Contemporary Art, which has been accumulated by the Municipality of Gdańsk and handed over as a deposit to the National Museum in Gdańsk. First and foremost, it consists of the work of local artists, especially sensitive to the challenges of the present day in which they participate through art.

NOTE: The exhibition includes content that may be unsuitable for children and young people.

Collection in Action – guide EN

Praca Ksiądz. Uwagę widza skupia oddalająca się postać kapłana, która mija szkicowo nakreśloną architekturę modernistycznych bloków. Scena ta jest umieszczona na tle przyrody zaznaczonej motywami florystycznymi o intensywnych barwach.

Agata Nowosielska, Ksiądz, 2016, Depozyt Gminy Miasta Gdańska w ramach Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, fot. © Archiwum MNG

Praca Kawiorowa patriotka. To rzeźba-instalacja uszyta z biało-czerwonych szalików kibiców narodowej reprezentacji piłkarskiej.

Agata Zbylut, Kawiorowa patriotka, 2014, Depozyt Gminy Miasta Gdańska w ramach Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, fot. © Archiwum MNG

Rysunek Pawła „Paulusa” Mazura z serii Pure Sure. Mocna i wyraźna kreska. W centrum kompozycji pęknięte serce.

Paweł Paulus Mazur, Pure Sure, cz.3, 1989, Depozyt Gminy Miasta Gdańska w ramach Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, fot. © Archiwum MNG

Praca Welcome. Rzeźba, barwiony sznurek papierowy. Tytułowe powitanie pisane jest po angielsku.

Agnieszka Kalinowska, Welcome, 2010, Depozyt Gminy Miasta Gdańska w ramach Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, fot. © Archiwum MNG

Praca Autoportret – Gejsza II. Postać kobiety w tradycyjnym stroju - kimono.

Andrzej Karmasz, Autoportret. Gejsza II, 2005, Depozyt Gminy Miasta Gdańska w ramach Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, fot. © Archiwum MNG

Obraz Beauty & Hope (Piękno i nadzieja). Scena zbiorowa. Dwie postacie kobiece trzymające dziecko na kolanach.

Beata Ewa Białecka, Beauty _ Hope, 2012, Depozyt Gminy Miasta Gdańska w ramach Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, fot. © Archiwum MNG

Kadr z filmu. Tytułowy neon Nowe Życie umieszczony na szczycie statku płynącego rzeką.
Praca Rydwan. Złoto czerwony rydwan z wykaligrafowanymi na czarno słowami w języku arabskim.

Joanna Rajkowska, Rydwan, 2010, Depozyt Gminy Miasta Gdańska w ramach Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, fot. © Archiwum MNG

Obiekt Przedszkole. Przedstawia budynki bloki mieszkalne z lat siedemdziesiątych, przeniesione do miniaturowej skali, własnoręcznie wydziergane z bawełnianej włóczki zostały umieszczone na kawowych laminowanych stolikach stylizowanych na te z minionej epoki.

Julita Wójcik, Przedszkole, 2007, Depozyt Gminy Miasta Gdańska w ramach Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, fot. © Archiwum MNG

Akryl na płótnie. Praca Kisieland jest malarska interpretacja Indianki-Szamanki, zdjęcia (jednego z wielu) dokumentującego działania performatywne Kisiela z przełomu 1985 i 1986 roku.

Karol Radziszewski, Ryszard Kisiel, 2012-2018, Depozyt Gminy Miasta Gdańska w ramach Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, fot. © Archiwum MNG

Zdjęcie terenów dawnej Stoczni Gdańskiej, postrzeganej jako miejsce narodzin, rozkwitu i schyłku ruchu robotniczego „Solidarność”. Fotografia sterty gruzu.

Michał Szlaga, Stocznia 1999-2013, Depozyt Gminy Miasta Gdańska w ramach Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, fot. © Archiwum MNG


Data

22 paź 2021 - 23 paź 2022

Lokalizacja

Muzeum Narodowe w Gdańsku / NOMUS Nowe Muzeum Sztuki
ul. Jaracza 14, 80-863 Gdańsk