LOOKING THROUGH OBJECTS. WSPÓŁCZESNE POLSKIE PROJEKTANTKI | 12.05 – 6.08.2023

Kiedy: 12.05 – 6.08.2023
Gdzie: NOMUS – Nowe Muzeum Sztuki

Na wystawie znajdą się starannie wyselekcjonowane obiekty autorstwa kilkunastu polskich twórczyń, a także zdjęcia, teksty kuratorskie, fragmenty wywiadów i poszerzone opisy tych obiektów. Elementem wiodącym będą prace projektantek ilustrujące zmiany, jakie dokonały się w ostatniej dekadzie zarówno w Polsce, jak i ich osobistych doświadczeniach. Wystawa powstała w ramach dwuletniego projektu „Looking Through Objects”, realizowanego przez Muzeum Narodowe w Gdańsku w ramach dotacji przyznanej w programie „Kultura Inspirująca” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2021-2022 na projekt złożyły się wystawa czasowa z publikacją towarzyszącą wystawie, publikacją naukową oraz program seminaryjny i popularyzatorski. Jego głównym celem – w pierwszej, realizowanej w Tallinie odsłonie – było zaprezentowanie zagranicznej publiczności przedmiotów stworzonych przez czołowe polskie projektantki. Za pomocą różnorodnych form przekazu polski dizajn ukazany został jako narzędzie społecznej i kulturowej zmiany.

Projektantki: Agnieszka Aleksandra Bar, Alicja Bielawska, Alicja Patanowska, Anna Bera, Izabela Sroka & Julia Cybis, Justyna Popławska, Karina Marusińska, Karina Królak & Patrycja Smirnow, Magda Jurek, Maja Ganszyniec, Malwina Konopacka, Maria Jeglińska, Megi Malinowsky, Monika Patuszyńska, Róża Brito, Wiktoria Szawiel

Wystawa, którą zaprezentujemy w NOMUS-ie, pokazywana była w Muzeum Sztuk Stosowanych i Dizajnu w Tallinie od 17 czerwca do 25 września 2022 roku.

Wystawa Looking Through Objects. Women in Contemporary Polish Design powstała w ramach realizowanego przez Muzeum Narodowe w Gdańsku projektu „Looking Through Objects” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Kultura Inspirująca”.

TEKST KURATORSKI

Gian Luca Amadei, Agnieszka Jacobson-Cielecka

Design lokuje się gdzieś na przecięciu sztuki, rzemiosła i przemysłu. Wzornictwo rozumiane w ten sposób odzwierciedla zmiany kulturowe, społeczne i gospodarcze na przestrzeni lat. W ciągu ostatniej dekady wnikliwość i całościowe myślenie stały się kluczowymi wartościami w projektowaniu, zastępując efektowne i sezonowe wzornictwo, które obserwowaliśmy w przeszłości. Dziesięć lat temu Polska nie była marką projektową, a jedynie znanym podwykonawcą dla globalnych brandów. Obecnie jest cenionym partnerem projektowym, biznesowym i strategicznym, który wyróżnia się oryginalnym rzemiosłem, jakością wzornictwa i rozsądnymi cenami. W tych zmianach coraz wyraźniej uczestniczą kobiety, aktywne i niezależne projektantki o wyrazistych postawach.

Narracja wystawy „Looking Through Objects” skupia się na kobietach, współczesnych polskich projektantkach. Punktem wyjścia jest kuratorski wybór obiektów pozwalających przyjrzeć się zachodzącym w Polsce przemianom. Prezentowane przedmioty należą do różnych kategorii: od seryjnych, przemysłowych produktów po kolekcjonerskie unikaty. Postawy projektantek też są zróżnicowane – od pragmatycznej realizacji zamówień, po artystyczne, intuicyjne poszukiwania twórczej wolności.

Z każdą z autorek spotykaliśmy się kilkakrotnie, by rozmawiać o inspiracjach, indywidualnych strategiach i relacji z materią. Chcieliśmy zrozumieć ich wpływ i udział w zachodzącej zmianie. Zaprezentowana przez projektantki wielość strategii twórczych dowodzi, że sztuka, rzemiosło i technologia, które chętnie oddzielamy od siebie, w istocie są połączone i mogą współistnieć w jednym projekcie. Design jest katalizatorem dla sztuki, rzemiosła i przemysłu, a jednocześnie środkiem wyrazu indywidualnych, kreatywnych wyborów autorek.

O KURATORACH

Agnieszka Jacobson-Cielecka, kuratorka wielu wystaw promujących polski i europejski design, krytyczka designu. Wykłada w School of Form, Uniwersytet SWPS w Warszawie.

Gian Luca Amadei, autor książek i dziennikarz zajmujący się projektowaniem i architekturą, badacz, wykładowca Royal College of Art w Londynie.

Dario Lombardi, niezależny fotograf z Wiednia.

_________________________

Kontekstem wystawy jest podróż przez polską scenę designu, którą dziennikarz Gian Luca Amadei i fotograf Dario Lombardi odbyli 10 lat temu. Ich projekt zakończył się publikacją książki Discovering Women in Polish Design. Agnieszka Jacobson-Cielecka była jedną z bohaterek tej publikacji.

Dziesięć lat później Dario i Gian Luca wrócili do Polski. Tym razem wspólnie z Agnieszką, która była przewodniczką po polskiej scenie projektowej i partnerką projektu Looking Through Objects. Women in Contemporary Polish Design

Kuratorzy: Agnieszka Jacobson-Cielecka, Gian Luca Amadei, Dario Lombardi
Koordynacja: Agata Abramowicz, Gabriela Brdej
Identyfikacja wizualna i projekt graficzny wystawy: Kasia Kubicka
Projekt aranżacji wystawy: Dominika Janicka
Promocja i komunikacja: Paulina Szwaj
Edukacja: Noemi Etush, Nadzieja Mielewczyk
Partnerzy: SWPS University, School of Form, Instytut Kultury Polskiej w Londynie
Patroni medialni: VOGUE, LINIA, trojmiasto.pl, gdansk.pl

Organizator Muzeum Narodowego w Gdańsku:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mecenas Muzeum:
PGE Polska Grupa Energetyczna

Dotacja celowa w kwocie 670 000 zł na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach realizacji zadania: Organizacja trzech wystaw czasowych w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

flaga i godło Polski

 


PROGRAM EDUKACYJNY DO WYSTAWY LOOKING THROUGH OBJECTS. WSPÓŁCZESNE POLSKIE PROJEKTANTKI

MAJ

13.05.2023 (sobota), godz. 19.30-22.30, Otwarte warsztaty recyklingowe z Kariną Królak i Patrycją Smirnow

13.05.2023 (sobota), godz. 20.00-21.00, Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Looking Through Objects. Współczesne polskie projektantki”

13.05.2023 (sobota), godz. 22.00-23.00, Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Looking Through Objects. Współczesne polskie projektantki” w j. angielskim

21.05.2023 (niedziela), godz. 11.15-12.45, Robale. Rodzinne warsztaty stolarskie z Dzikimi Dziećmi  (6-10 lat)

21.05.2023 (niedziela), godz. 13.15-14.45, Roboty. Rodzinne warsztaty stolarskie z Dzikimi Dziećmi  (9-13 lat)

27.05.2023 (sobota), godz. 17.00-18.00, Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Looking Through Objects. Współczesne polskie projektantki” w j. angielskim

CZERWIEC

04.06.2023 (niedziela), godz. 13.00-14.00, Oprowadzanie po wystawie „Looking Through Objects. Współczesne polskie projektantki” w Polskim Języku Migowym

11.06.2023 (niedziela), godz. 13.00-14.00, Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Looking Through Objects. Współczesne polskie projektantki”

15.06.2023 (czwartek), godz. 18.00-19.30, Rzemiosło w perspektywie gender – wykład dr Agaty Szydłowskiej

24.06.2023 (sobota), godz. 13.00-14.00, Oprowadzanie po wystawie „Looking Through Objects. Współczesne polskie projektantki” w j. ukraińskim

29.06.2023 (czwartek), godz. 18.00-20.30, Światło i cienie. Warsztaty wyplatania lamp dla Generacji 60+

LIPIEC

02.07.2023 (niedziela), godz. 11.15-12.45, Co kolory robią we wnętrzu? Warsztaty dla dzieci z Alicją Bielawską

02.07.2023 (niedziela), godz. 14.00-15.30, Wzory / kolory. Warsztaty projektowania wzorów z Alicją Bielawską

06.07.2023 (czwartek), godz. 18.00-19.30, Projektowanie dla różnych wrażliwości w kontekście projektowania społecznego – wykład Moniki Rosińskiej

07.07.2023 (piątek), godz. 19.00, Kolacja w ciemności z Kariną Marusińską i Kolektywem Food Think Tank

13.07.2023 (czwartek), godz. 18.00-19.30, Przełom rzeczy – wykład Olgi Drendy

15.07.2023 (sobota), godz. 11.30-12.30, Oprowadzanie po wystawie „Looking Through Objects. Współczesne polskie projektantki” z audiodeskrypcją

15.07.2023 (sobota), godz. 13.00-14.00, Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Looking Through Objects. Współczesne polskie projektantki”

16.07.2023 (niedziela), godz. 13.00-14.00, Warsztaty ceramiczne z Alicją Patanowską

____________________________________________________________________________

LOOKING THROUGH OBJECTS. WOMEN IN CONTEMPORARY POLISH DESIGN

Dates: 12.05 – 6.08.2023
Venue: NOMUS – NEW ART MUSEUM
Organiser: National Museum in Gdańsk
Partners: SWPS University, School of Form, Polish Cultural Institute
Media patrons: VOGUE, LINIA, trojmiasto.pl, gdansk.pl
Curators: Agnieszka Jacobson-Cielecka, Gian Luca Amadei, Dario Lombardi

The Looking Through Objects project is co-financed by the Polish Minister of Culture and National Heritage under the Inspiring Culture programme

The Looking Through Objects. Women in Contemporary Polish Design presents the profiles of 16 Polish female designers working at the intersection of product design, collector’s design, handicraft and art. The curators’ idea is not only to show the designers’ work but also to build a feeling of actual contact with the artist behind each exhibit. The object is accompanied by a large portrait of the artist at her studio and photographs showing her workplace and tools. The curators interviewed the designers; quotes from these conversations accompany the presentations. The visitor may feel that they have visited the designer at her studio and spent some time there to talk about her work and the essence of design.

We can learn about different artistic methods and approaches by looking at the designs and “listening” to the designers. Some of the designers carry out commercial commissions; others use design as an answer to the problems of the contemporary world. For others still, a utilitarian object is simply a form of artistic expression.

Polish female designers: Agnieszka Aleksandra Bar, Alicja Bielawska, Alicja Patanowska, Anna Bera, Izabela Sroka & Julia Cybis, Justyna Popławska, Karina Marusińska, Karina Królak & Patrycja Smirnow, Magda Jurek, Maja Ganszyniec, Malwina Konopacka, Maria Jeglińska, Megi Malinowsky, Monika Patuszyńska, Róża Brito, Wiktoria Szawiel

The exhibition, which we will present at NOMUS, was shown at the Museum of Applied Arts and Design in Tallinn from June 17 to September 25, 2022.

The Looking Through Objects. Women in Contemporary Polish Design exhibition was produced under the Looking Through Objects project by the National Museum in Gdańsk, co-financed by the Polish Minister of Culture and National Heritage under the Inspiring Culture programme.

Project co-ordination: National Museum in Gdańsk – Agata Abramowicz, Gabriela Brdej
Exhibition visual identity and graphic layout: Kasia Kubicka
Exhibition design: Dominika Janicka

CURATORIAL TEXT
Gian Luca Amadei, Agnieszka Jacobson-Cielecka

Design is located at the intersection of art, crafts and industry. From this vantage point, it reflects cultural, social and economic changes happening over time. During the last decade, insight and holistic thinking became the key values in design, replacing the spectacular, short-term trends of the past. As recently as 10 years ago, Poland was still a popular subcontractor for global brands rather than a design brand. Today, it is a strategic design and business partner standing out with its original craftsmanship, design quality and reasonable prices. Active and independent women designers have been participating in these changes on an increasingly noticeable scale.

The narrative of the exhibition Looking Through Objects focuses on contemporary Polish women designers. The starting point is the curators’ selection of objects allowing insight into the changes taking place in Poland. The presented objects belong to different categories: from serial industrial production to unique individual design. The designers’ approaches are also varied – from a pragmatic execution of orders to the artistic, intuitive search for creative freedom.

We met each of them several times to discuss their inspirations and creative processes, and individual strategies and approaches to their materials. We wanted to understand their influence and contribution to the changes that have taken place. The multitude of creative strategies proves that art, craft and technology, which we so readily compartmentalise from each other, are actually combined and may coexist in a single project. Design is a catalyst for art, crafts and industry, while simultaneously a means of expression of the female authors’ individual creative choices.

ABOUT THE CURATORS

Agnieszka Jacobson-Cielecka, curator of many exhibitions promoting Polish and European design, design critic. She is a lecturer at the School of Form, SWPS University in Warsaw.

Gian Luca Amadei, author of books and journalist who deals with design and architecture, researcher, lecturer at the Royal College of Art in London.

Dario Lombardi, independent photographer from Vienna.

_________________________

The exhibition’s context is a trip through the Polish design scene that journalist Gian Luca Amadei and photographer Dario Lombardi took ten years ago. Their project resulted in the book Discovering Women in Polish Design. Agnieszka Jacobson-Cielecka was one of the book’s protagonists.

Ten years later, Dario and Gian Luca returned to Poland. This time together with Agnieszka, who was a guide to the Polish designer scene and a partner of the Looking Through Objects. Women in Contemporary Polish Design project.

Organizer of the National Museum in Gdańsk:
Ministry of Culture and National Heritage

Patron of the National Museum in Gdańsk:
PGE Polska Grupa Energetyczna

Co-funded by the Minister of Culture and National Heritage under the task: Organisation of three temporary exhibitions at the National Museum in Gdańsk


LOOKING THROUGH OBJECTS. СУЧАСНІ ПОЛЬСЬКІ ДИЗАЙНЕРКИ

Коли: 12.05 – 6.08.2023
Де: NOMUS – Новий Музей Мистецтва

На виставці будуть представлені старанно відібрані об’єкти авторства кільканадцяти польських мисткинь, а також знімки, кураторські тексти, фрагменти інтерв’ю і доповнені описи цих об’єктів. Провідним елементом будуть роботи дизайнерок, що представлять зміни, які відбулися протягом останньої декади як в Польщі, так і в їхньому особистому досвіді. Виставка була створена в рамках дворічного проекту „Looking Through Objects”, реалізованого Національним Музеєм Гданьска в рамках дофінансування в програмі «Надихаюча культура» Міністра Культури і Національної Спадщини. В 2021-2022 рр. на проект подалися тимчасова виставка з публікацією до цієї виставки, онлайн-семінар разом з післясемінарною публікацією, а також популяризаторська програма. Його головною ціллю є в першій, реалізованій в Талліні версії, презентація закордонній публіці предметів, створених головними польськими дизайнерками. За допомогою різноманітних форм передачі інформації польський дизайн був показаний інструментом суспільної і культурної зміни.

Виставка, яку ми представимо в НОМУС-і, представлена була в Талліні в Музеї Прикладного Мистецтва і Дизайну від 17 червня до 25 вересня 2022 року.

ДИЗАЙНЕРКИ: Agnieszka Aleksandra Bar, Alicja Bielawska, Alicja Patanowska, Anna Bera, Izabela Sroka & Julia Cybis, Justyna Popławska, Karina Marusińska, Karina Królak & Patrycja Smirnow, Magda Jurek, Maja Ganszyniec, Malwina Konopacka, Maria Jeglińska, Megi Malinowsky, Monika Patuszyńska, Róża Brito, Wiktoria Szawiel

 

Куратори: Agnieszka Jacobson-Cielecka, Gian Luca Amadei, Dario Lombardi
Kординація: Agata Abramowicz, Gabriela Brdej
Візуальна ідентифікація і графічний проект: Kasia Kubicka
Проект монтажу виставки: Dominika Janicka
Реклама і комунікація: Paulina Szwaj
Освіта: Noemi Etush, Nadzieja Mielewczyk

Партнери: Університет SWPS, School of Form, Інститут Польської Культури в Лондоні

Меценат Музею: PGE Polska Grupa Energetyczna

Медіа патронат: VOGUE, LINIA, trojmiasto.pl, gdansk.pl

 

КУРАТОРСЬКИЙ ТЕКСТ

Куратори: Агнєшка Якобсон-Чєлецка, Джан Лука Амадеі

Дизайн знаходиться десь на стику мистецтва, ремесла та промисловості. Дизайн, який розуміється таким чином, відображає культурні, соціальні та економічні зміни протягом багатьох років. В цих змінах дедалі виразніше беруть участь жінки, які раніше були музами, що підтримували дизайнерів, сьогодні активні і незалежні дизайнерки з експресивними поглядами. Протягом останнього десятиліття проникливість і комплексне мислення стали ключовими цінностями в дизайні та замінили гламурний і сезонний дизайн, який ми спостерігали в минулому.

Наратив вистави “Погляд крізь предмети” зосереджується на жінках, сучасних польських дизайнерках. Відправною точкою є кураторський вибір об’єктів, які дозволяють придивитися змінам, що відбуваються в Польщі. Ще 10 років тому Польща не була дизайнерським брендом, а лише відомим субпідрядником світових брендів. Наразі це цінний дизайнерський, бізнес і стратегічний партнер, який вирізняється оригінальною майстерністю, якістю дизайну і розумними цінами.

Відбираючи об’єкти, ми хотіли зрозуміти вплив і внесок їх авторок в прийдешні зміни, тому ми зосередилися на способі мислення та дії творчинь. З кожною з них ми зустрічалися кілька разів, щоб поговорити про натхнення і творчі процеси, індивідуальні стратегії і стосунки з матерією. Завдяки об’єктам ми можемо зрозуміти не лише соціальні і культурні контексти їх створення, а й індивідуальні історії їх твочинь.

Представлені об’єкти належать до різних категорій: від серійних, промислових виробів до колекційних унікальних предметів. Ставлення дизайнерок також різноманітне – від прагматичного виконання замовлення до мистецького, інтуїтивного пошуку творчої свободи. Деякі авторки виконують свої об’єкти самостійно, інші радше керують виготовленням на різних етапах. Одні зосереджені на вирішенні проблем, інші – спостерігають і вказують на них. Інколи саме мистецькі процеси стають рушійною силою промислового виробництва, інколи – навпаки. Ця безліч творчих стратегій доводить, що мистецтво, ремесло та технологія, які ми охоче відокремлюємо один від одного, насправді пов’язані і можуть співіснувати в одному проекті. Дизайн є каталізатором мистецтва, ремесла і промисловості, і водночас засобом вираження індивідуальних, креативних виборів авторок.

ПРО КУРАТОРІВ

Aгнєшка Якобсон-Чєлецка – кураторка багатьох виставок, що поширюють знання про польський і європейський дизайн, критик дизайну. Викладає  School of Form Університету  SWPS у Варшаві.

Джан Лука Амадеі – автор книжок і журналіст, який займається дизайном і архітектурою, дослідник, викладач  Royal College of Art в Лондоні.

Даріо Ломбарді – незалежний фотограф з Відня.

_________________________

Контекстом виставки є подорож польською сценою дизайну, яку журналіст Джан Лука Амадеі і фотограф Даріо Ломбарді прожили 15 років тому. Їхній проект завершився публікацією книги  Discovering Women in Polish Design, яка була опублікована в рамках  Polska!Year польського  сезону у Великій Британії в 2009 році. Агнєшка Якобсон-Чєлецка була однією з героїнь того виданння.

Десятьма роками пізніше Даріо і Джан Лука повернулися до Польщі. Цього разу для того, щоб підготувати проект Looking Through Objects. Women in Contemporary Polish Design разом з Агнєшкою, яка була їхнім провідником польською дизайнерською сценою і партнером проекту.

Дофінансовано з коштів Міністра Культури і Національної Спадщини в рамках завдання: Організація трьох тимчасових виставок в Національному Музеї в Ґданську

 

 

 


Data

12 maj 2023 - 06 sie 2023

Lokalizacja

Muzeum Narodowe w Gdańsku / NOMUS Nowe Muzeum Sztuki
ul. Jaracza 14, 80-863 Gdańsk