Niech poprzedza Cię płomień

Wystawa jest wydarzeniem towarzyszącym otwarciu NOMUS-u Nowego Muzeum Sztuki.

Kurdyjska sztuka rozwija się w skomplikowanych warunkach politycznych i ekonomicznych. Pod koniec wojny iracko-irańskiej (1980–1988), która pochłonęła wiele ofiar po obu stronach, ludność kurdyjska w Iraku przeżyła horror ludobójstwa zarządzonego przez Saddama Husajna. Dramatyczne zmagania o niepodległość stały się kluczowym elementem kurdyjskiej kultury i polityki pamięci i stanowią nie tylko część zbiorowego doświadczenia, ale także dominującą narrację, za pomocą której tworzy się tożsamość autonomicznego Regionu Kurdystanu. Wypracowywanie nowego języka sztuki w kraju zmagającym się z wojnami i skazanym na walkę o przetrwanie jest szczególnie trudne. Udało się to gronu artystów, których prace odnoszą się do kształtującej ich rzeczywistości.

Prezentowane na wystawie dzieła podejmują temat przeżywania historii oraz zmian obyczajowych i społecznych zachodzących w regionie. Ich twórcy należą do pokolenia trzydziesto- i czterdziestolatków, i w większości mieli możliwość studiowania za granicą, głównie w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Skandynawii. Część z nich wróciła do ojczyzny i uczy w szkołach artystycznych, część pozostała w diasporze. W gronie zaproszonych do Muzeum Narodowego znajdują się: Hiwa K (Berlin/Sulejmania), Sherko Abbas (Manchester), Kani Kamil (Manchester), Shirwan Fatih (Sulejmania), Rebeen Hamarafiq (Sulejmania), Rozhgar Mustafa (Sulejmania), Sakar Sleman (Sulejmania), Walid Siti (Londyn), Halgurd A. Baram (Sulejmania).

Kuratorka: Aneta Szyłak

Współpraca: Gabriela Brdej, Małgorzata Ruszkowska-Macur
Identyfikacja wizualna wystawy: Ania Witkowska
Aranżacja wystawy: Eidotech
Redakcja tekstów: Daria Majewska
Współpraca wydawnicza: Magdalena Grus
Tłumaczenia: Joanna Figiel

Partner wystawy: Galeria Arsenał

Ulotka do pobraniaMAY FLAMES PAVE THE WAY FOR YOU

Kurdish art has been developing in complex political and economic conditions. Towards the end of the Iranian-Iraqi war (1980–1988), which claimed many victims on both sides of the conflict, the Kurdish people in Iraq experienced the horror of a genocide ordered by Saddam Hussain. The dramatic struggle for independence became the key element of the Kurdish culture and the policy of remembrance and constitutes not only a part of the collective experience, but also the dominating narration, through which the identity of the autonomous Region of Kurdistan is created. The development of a new language of art in a country struggling with wars and doomed to a fight for survival is particularly difficult. Nevertheless, a group of artists whose works are related to the reality that affects them have managed to accomplish it.

The works presented at the exhibition undertake the subject of the experience of the history, as well as social and lifestyle-related changes taking place in the region. Their authors belong to the generation of thirty- and forty-year olds and most of them have had an opportunity to study abroad, mainly in Germany, Great Britain and Scandinavia. Some of them returned to their homeland and have been teaching in schools of art, while others remained in the diaspora. The artists invited to the National Museum include: Hiwa K (Berlin/Sulaymaniyah), Sherko Abbas (Manchester), Kani Kamil (Manchester), Shirwan Fatih (Sulaymaniyah), Rebeen Hamarafiq (Sulaymaniyah), Rozhgar Mustafa (Sulaymaniyah), Sakar Sleman (Sulaymaniyah), Walid Siti (London), and Halgurd A. Baram (Sulaymaniyah).

leaflet in English

 

Kadr z filmu SŁOWO BOŻE. Animacja wideo oparta na tekście.

Słowo Boże, 2017, Halgurd A. Baram, animacja wideo oparta na tekście, stopklatka z wideo, dzięki uprzejmości artysty, materiały prasowe MNG

Kadr z filmu JESTEM PODOBNA DO OJCA. Na ekranie widzimy 9 ujęć twarzy samej artystki – mówiącej, śmiejącej się, śpiewającej, płaczącej, gestykulującej.

Jestem podobna do ojca, 2013, Rozhgar Mustafa, stopklatka z wideo, dzięki uprzejmości artystki, materiały prasowe MNG

Kadr z filmu KAPANIE. Na nagą głowę artysty, filmowaną na czarnym tle, spadają w równych odstępach czasu krople mleka. W ciągu kilku minut tworzą na szczycie czaszki małą kałużę i spływają cienką strużką po znużonej twarzy.

Kapanie, 2014, Rebeen Hamarafiq, stopklatka z wideo, dzięki uprzejmości artysty, materiały prasowe MNG

Kadr z filmu ZWIERZENIA PAPIEROWEJ LALKI. Kolaż przedstawiający twarz kobiety.

Zwierzenia papierowej lalki, 2019, Sherko Abbas, stopklatka z wideo, dzięki uprzejmości artysty, materiały prasowe MNG

Kadr z filmu ZWIERZENIA PAPIEROWEJ LALKI. Kolaż przedstawiający twarz kobiety.

Zwierzenia papierowej lalki, 2019, Sherko Abbas, stopklatka z wideo, dzięki uprzejmości artysty, materiały prasowe MNG


Data

23 paź 2021 - 27 lut 2022

Lokalizacja

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział „Zielona Brama” w Gdańsku
Długi Targ 24, 80-828 Gdańsk

Informacje

Godziny otwarcia

10:00 - 17:00
wtorek - niedziela (począwszy od dnia 26.10.2021)

Bilety

10 zł -
Normalny
5 zł -
Ulgowy
1 zł -
Dzieci i młodzież 7 – 26 lat
12 zł -
Bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do lat 18
20 zł -
Bilet 30-dniowy
Bilet łączony na dwie wystawy „Kolekcja w działaniu” i „Niech poprzedza Cię płomień” -
20 zł -
Normalny
10 zł -
Ulgowy
25 zł -
Bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do lat 18