Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki

Dowiedz się więcej

Na wystawie zgromadzono rzeźby, obrazy, wytwory rzemiosła artystycznego obecne w Gdańsku od początku XIII do drugiej połowy XVIII wieku. Szczególny nacisk położono przy tym na funkcje, jakie pełniły one w życiu dawnych gdańszczan. Wystawa dzieli się na trzy strefy. W pierwszej przedstawiono sztukę kościelną, w drugiej – obiekty związane z działalnością publiczną mieszczan, w trzeciej – przedmioty zapełniające prywatną przestrzeń gdańskiego domu.

lstotny jest też podział na średniowiecze i epokę nowożytną. Granicę między nimi wyznacza reformacja – jedno z najważniejszych zjawisk nie tylko w dziejach Europy, lecz także w historii Gdańska. W przestrzeni wystawy obie epoki rozdziela symbolicznie portal z kościoła św. Katarzyny.

W życiu średniowiecznych społeczności religia zajmowała centralne miejsce. Pobożność przejawiała się na różne sposoby. Oprócz udziału w nabożeństwach wyrażały ją posty, pielgrzymki, praktykowanie dobrych uczynków oraz liczne fundacje artystyczne. Szczególną rolę odgrywały malowane bądź rzeźbione retabula (inaczej nastawy ołtarzowe), które stawiano na ołtarzu. To wokół stołu eucharystycznego skupiało się życie religijne wspólnoty. Stąd tak liczna na wystawie obecność retabulów bądź ich fragmentów.

W nowożytnym, a więc już protestanckim Gdańsku religia była nadal bardzo istotna w życiu społecznym. Zmieniły się jednak formy pobożności, które stały się znacznie prostsze od katolickich. Znajdowało to wyraz także w powstających wówczas dziełach sztuki.

Równocześnie z upodobaniem sięgano po starożytną filozofię stoików, którzy wskazywali na to, że wartościowe jest jedynie życie cnotliwe. W życiu prywatnym i publicznym starano się zatem pielęgnować określony zestaw cnót, a ich wyobrażenia zdobiły bramy miejskie, siedziby władzy i prywatne kamienice.

W rękach rządzących miastem przedstawicieli wyższych warstw mieszczaństwa dzieła sztuki stawały się więc narzędziem, dzięki któremu wyrażali najważniejsze dla nich treści moralne, polityczne, społeczne i religijne.

Wystawa pokazuje gdańszczan takimi, jakimi chcieli być widziani – jako pobożnych chrześcijan i cnotliwych członków miejskiej społeczności. Czy tacy w istocie byli? Na to pytanie dzieła sztuki nie dają pewnej odpowiedzi. Pomagają jednak zrozumieć świat ludzi, którzy żyli w Gdańsku przed nami.

Scenariusz: Weronika Grochowska i Magdalena Mielnik
Kuratorzy: Anna Baranowska-Fietkiewicz, Weronika Grochowska, Lech Łopuski, Magdalena Mielnik, Beata Sztyber, Alicja Andrzejewska-Zając, Maja Mociewicz, Beata Purc-Stępniak
Koordynacja: Agata Abramowicz i Franciszek Skibiński
Opracowanie graficzne: Hardziej Studio (Patryk Hardziej i Ada Zielińska)

KALENDARIUM WYDARZEŃ:

Zwiedź wystawę „Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki” z kuratorem!

PAŹDZIERNIK:

  • 09.10 2022 roku, godz. 13.00
    po galerii złotnictwa i cyny będzie oprowadzać Anna Baranowska – Fietkiewicz

LISTOPAD:

  • 06.11 2022 roku, godz. 13.00
    o dydaktycznej funkcji sztuki gdańskiej opowie dr Magdalena Mielnik

GRUDZIEŃ:

  • 11.12 2022 roku, godz. 13.00
    o prezentowanym na wystawie malarstwie opowie dr Beata Purc -Stępniak

Święta Elżbieta, warsztat czeski (praski), ok. 1390, wapień marglisty, polichromia

Mistrz Paweł (XVI w.), Kacper, Gdańsk, ok. 1515-1530, drewno, ciemnobrązowa glazura

Mistrz Paweł (XVI w.), Madonna z Dzieciątkiem, Gdańsk, ok. 1515-30, drewno, ciemnobrązowa glazura

Jacob Binck (Kolonia 1494/1500 – Królewiec 1569), Model medalu z portretem Georga Schewecke, Prusy Królewskie, 1544, drewno bukszpanowe, relief

Andreas Stech (Słupsk 1635 – 1697 Gdańsk), Martwa natura z wiewiórką, Gdańsk, 1657, płótno, olej

Franz Kessler?, Portret Johanna von Bodeck (1589-1650), 1625, płótno, olej

Franz Kessler?, Portret Suzanny van Uffelen (1593 - ?), 1625, płótno, olej

Szafa, Niderlandy, ok. 1620, drewno dębowe, hebanowe, masa perłowa

Wilkom gdańskich żeglarzy morskich, Gdańsk, 2. połowa XV wieku, róg żubra, miedź wykuwana, odlewana, rytowana, złocona


Data

15 maja 2021 - 31 gru 2022

Lokalizacja

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Sztuki Dawnej w Gdańsku
ul. Toruńska 1, 80-819 Gdańsk

Informacje

Godziny otwarcia

Nieczynne -
Poniedziałek
11:00 - 18:00
Wtorek - Niedziela

Bilety

15 zł -
Normalny
10 zł -
Ulgowy
1 zł -
Dzieci i młodzież 7 – 26 lat
20 zł -
Bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do lat 18
10 zł -
Bilet grupowy (grupy liczące 10 i więcej osób), cena za 1 osobę
20 zł -
Bilet 30-dniowy
Dzień bezpłatny -
Piątek