portretprowincji.pl

[FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN]

Portretprowincji.pl to projekt poświęcony Polsce małomiasteczkowej. Jego autor Jacenty Dędek odwiedził 421 miejscowości, w których uważnie obserwował i fotografował tamtejszą codzienność. Niespiesznie zatrzymywał w kadrze architekturę, pejzaże oraz sytuacje uroczyste i wyjątkowe dla małych społeczności, jak na przykład katolickie procesje, śluby, pogrzeby. Powstała wizualna opowieść przypominająca o zjawiskach i miejscach, które są rozdarte między tym, co stare i nowe, a ich tradycyjny świat odchodzi w zapomnienie.

Jacenty Dędek fotografował w określonym czasie i miejscu – od stycznia 2011 do czerwca 2017 roku w miejscowościach poniżej trzydziestu tysięcy mieszkańców. Mimo tak dokładnych wytycznych projekt wymyka się próbie zamknięcia w twardych założeniach. Choć artysta sfotografował konkretnych ludzi, ich domy, miejsca pracy i odpoczynku, to gdzieś pomiędzy udało mu się uchwycić coś więcej. Stworzył uniwersalną i ponadczasową opowieść. Z tego względu na wystawie są pokazane fotografie bez informacji o roku i miejscu powstania. To nietypowe dla muzeum podejście jest szansą na to, by spojrzeć na bohaterów z szerszej perspektywy, odnaleźć podobieństwa i różnice, odkryć całą różnorodność ich świata. Brak jednoznacznego umiejscowienia scen na wsi czy w miasteczku zachęca też do wyzbycia się stereotypów.

Fotografie powstały na materiałach analogowych, z wykorzystaniem aparatu wielkoformatowego 4×5” oraz małoobrazkowego. To wynik inspiracji z jednej strony dokonaniami takich fotografów, jak August Sander, Edward Curtis, Richard Avedon czy Stephen Shore, a z drugiej – dorobkiem polskich artystek i artystów, takich jak Zofia Rydet, duet Zorka Project czy Tadeusz Rolke. Wybór fotografii analogowej wpłynął także na metodę pracy: zwolnienie, skupienie, materialność oraz kontakt z osobami fotografowanymi. Dzięki temu sposobowi pracy oraz otwartości i szczerości Jacenty Dędek obdarował swoich bohaterów przestrzenią, pozwolił im przejrzeć się w sobie samych.

Portretprowincji.pl to nie tylko obrazy. Podczas realizowania projektu Jacenty Dędek wraz z Katarzyną Dędek mieli okazję szczerze rozmawiać ze swoimi bohaterami o ich życiu, o tym, co ich uszczęśliwia, jakie mają marzenia, co ich boli, jakie mają problemy, czego żałują… Dzięki temu portretprowincji.pl zyskał także historię w formie opowieści, wysłuchanych i zredagowanych przez Katarzynę Dędek w obszernym albumie – księdze, która w znakomity sposób prezentuje wielopłaszczyznową narrację o polskiej prowincji.

Jacenty Dędek (ur. 1966) fotograf, zajmuje się portretem i dokumentem. Publikował w „Dużym Formacie”, „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce”, „Newsweeku”, polskiej edycji magazynu „National Geographic” i wielu innych tytułach. W ostatnich latach pracuje nad własnymi tematami. Najbardziej interesują go rzeczy zwykłe, dziejące się na marginesie głównych wydarzeń, ale zawsze bardzo blisko człowieka. Jest dwukrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także studentem Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie.
www.jacentydedek.pl

Kuratorka: Maja Bieńkowska
Współpraca kuratorska: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka

Organizatorzy:
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Samorząd Województwa Pomorskiego
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Patronat honorowy: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Patronat medialny: www.gdansk.pl, www.trojmiasto.pl, www.pomorskie.eu, www.fotopolis.plwww.digitalcamerapolska.plwww.szerokikadr.plPortrait of the Provinces

Portretprowincji.pl is a project dedicated to small-town Poland. Its author, Jacenty Dędek, visited 421 towns, whose daily life he carefully observed and photographed. Taking his time, he captured their architecture, landscapes and the solemn and special occasions which are particularly meaningful to small communities, such as religious processions, weddings, and funerals. A visual narrative emerged, reminding us of places and phenomena torn between the old and the new, of a traditional world that is fading into oblivion.

Dędek took the photographs at a particular time and place – from January 2011 to June 2017, in towns with a population of less than thirty thousand. Despite such precise parameters, the project eludes attempts to contain it within fixed categories. Although the artist photographed specific people, their homes, places of work and relaxation, somewhere in between he managed to capture something more, creating a universal and timeless account. For this reason, the exhibition displays the photographs without information regarding the year or place of creation. This approach, untypical of a musuem, offers a chance to observe the subjects from a wider perspective, to find similiarities and differences, to discover their world in all its variety. The ambiguity of location, whether village or town, also encourages the viewer to discard stereotpyes.

The photographs were produced using analogue processes with both large – 4×5 – and small-format cameras. This was inspired on the one hand by the work of such photographers as August Sander, Edward Curtis, Richard Avedon or Stephen Shore, and, on the other, by the legacy of such Polish artists as Zofia Rydet, the Zorka Project duo and Tadeusz Rolke. The choice of analogue photography also influenced the working method: slow procedure, concentration, physicality and contact with the subjects photographed. This method, alongside an open and candid approach, meant that Jacenty Dędek was able to give his subjects space, allowing them to see themselves.

Portretprowincji.pl consists of more than images. In the course of the project, Jacenty Dędek and his wife, Katarzyna Dędek, were able to converse freely with their heroes about their lives, what brought them happiness, their dreams, what pained them, their problems and regrets… Thanks to this, portretprowincji.pl also gained a story in the form of narratives, recorded and edited by Katarzyna Dędek and collected in an extensive album – a volume which presents an outstanding multidimensional account of the Polish provinces.

Jacenty Dędek (b. 1966) photographer, photographer who focuses on portrait and documentary. His work has appeared in Duży Format, Tygodnik Powszechny, Polityka, Newsweek, the Polish edition of National Geographic and many other publications. In recent years, he has concentrated on his own themes. His interests lie above on the ordinary, events taking place on the margins of major events, but always of intimate concern to human beings. He has twice been award grants by the Minstry of Cutlture and National Herigate and is also a graduate of the Institute of Creative Photagraphy in Opava.

www.jacentydedek.pl

Curator: Maja Bieńkowska
Associate Curator: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
Translation: Anna Zaranko
Exhibition open: 25.09.2021 – 30.01.2022
National Museum in Gdańsk | Gdańsk Gallery o Photography
Długi Targ 24, 80-828 Gdańsk

Zdjęcie czarno-białe. Przystanek autobusowy. Ciepło ubrani ludzie czekają na autobus.

Zdjęcie z cyklu portretprowincji.pl © Jacenty Dędek

Czarno-biała fotografia. Msza na dworze.

Zdjęcie z cyklu portretprowincji.pl © Jacenty Dędek

Czarno-biała fotografia. Parada. Ekstrawagandzko ubrane kobiety.

Zdjęcie z cyklu portretprowincji.pl © Jacenty Dędek

Czarno-biała fotografia. Męrzczyzna jadący na motorze z przyczepką.

Zdjęcie z cyklu portretprowincji.pl © Jacenty Dędek

Czarno-biała fotografia. Portret starego męrzczyzny.

Zdjęcie z cyklu portretprowincji.pl © Jacenty Dędek

Czarno-biała fotografia. Kobieta pracująca w warsztacie.

Zdjęcie z cyklu portretprowincji.pl © Jacenty Dędek


Data

25 wrz 2021 - 30 sty 2022

Lokalizacja

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Dział Gdańska Galeria Fotografii
Długi Targ 24, 80-828 Gdańsk

Informacje

Godziny otwarcia

Nieczynne -
Poniedziałek
10:00 - 17:00
Wtorek - Niedziela

Bilety

8 -
Normalny
4 -
Ulgowy
1 -
Dzieci i młodzież 7 – 26 lat
10 -
Bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do lat 18
- Nie ma dnia bezpłatnego