Todd Forsgren. Postindustrialny Eden

05.07-29.12.2024

/For English scroll down/

wernisaż: 05.07.2024 godz. 19:00, NOMUS – Nowe Muzeum Sztuki, ul. Jaracza 14, Gdańsk.

„Postindustrialny Eden” to wystawa fotografii amerykańskiego artysty Todda Forsgrena, który od dwudziestu lat dokumentuje małe enklawy ogrodnicze – m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kubie, Mongolii, Japonii, Wielkiej Brytanii, Czechach, Holandii i Polsce. Ekspozycja ukazuje, w jaki sposób w oddalonych od siebie terytoriach praktykowane jest w niewielkiej skali ogrodnictwo uwarunkowane wpływem stref klimatycznych i specyfiką krajobrazu danego regionu geograficznego. Początek XXI wieku to wzrost zainteresowania kulturami ogrodniczymi, który nastąpił równocześnie z zaostrzającymi się na świecie kryzysami politycznymi, ekonomicznymi oraz klimatycznymi. Zwiększona świadomość skutków pogłębiających się kryzysów spowodowała, że społeczeństwa musiały zrewidować dotychczasowe podejście do kapitalizmu, globalnych rynków finansowych oraz instytucji publicznych. Rosnące rozczarowania społeczne, pandemia, wojny oraz masowe ruchy migracyjne wywołane konfliktami zbrojnymi w różnych częściach świata obudziły zainteresowanie naturą i zachęciły do postrzegania jej jako azylu w obliczu niepokojów społecznych i braku stałego punktu odniesienia. Wielu z nas zmieniło konsumpcyjne nawyki. Przy rosnących cenach żywności i niedoborach produktów, mieszkańcy krajów rozwiniętych (i nie tylko) zwrócili się ku samowystarczalności, żywności ekologicznej i lokalności. Małe kultury ogrodnicze zdobywały coraz więcej zwolenników, którzy zaczęli postrzegać je jako miejsca wolne od „wielkiej polityki” i szeroko rozumianej globalizacji.

Przedstawione na zdjęciach kameralne ogrody często otoczone są płotem oddzielającym je od miejskiej zabudowy. Zamysłem artysty było „zbliżenie” pozornie wykluczających się przestrzenni i wskazanie kontekstów, które na nowo definiują to, co miejskie i wiejskie, publiczne i prywatne, nowoczesne i prymitywne, globalne i lokalne. W prezentowanym na wystawie cyklu fotografii artysta ukazał różne założenia stojące za dokumentowanymi ogrodami. Część z tych przestrzeni powstała z praktycznej potrzeby uprawy warzyw, owoców i ziół, której celem jest samowystarczalność; inne są wynikiem filozofii życia, mają charakter estetyczny i wiążą się bardziej z organizowaniem osobistej strefy komfortu. Zyskujące na popularności ogrody społeczne odnoszą się do wartości takich jak lokalność, idea wspólnotowości, kolektywne działanie i wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego. Ogrody te stają się nie tylko rolniczą przestrzenią, ale również wspólnotowym miejscem spotkań.

Artysta dostrzega i przywołuje różne idee kształtujące te kameralne miejsca, traktuje je jako „Edeny naszych czasów”. Człowiek jest częścią ekosystemu – zależy od niego w mniejszym lub większym stopniu. Dążenie do równowagi i minimalnego eksploatowania zasobów środowiska, połączone z dążeniem do samowystarczalności to działanie oddolne, które wpływa na postawy – na co coraz to szersze kręgi zainteresowanych i decyzje polityczne dotyczące powstrzymania zauważalnych skutków kryzysu klimatycznego. Wystawa jest jednym z wielu działań w kierunku zwiększania świadomości ekologicznej i wpływania na zbiorową odpowiedzialność za stan naszej planety. Poruszane na wystawie wątki wpisują się we współczesne obszary badawcze oraz prowadzone przez naukowców, polityków i środowiska artystycznych międzynarodowe debaty dotyczące zmian klimatycznych. Ekspozycja reaguje na współczesne kierunki przemian filozoficznych (w podejściu do natury i jej zasobów). Odzwierciedla też trendy, w których samowystarczalność, dobrostan psychiczny i intymne połączenie z przyrodą stają się wartością nadrzędną w stosunku do konsumpcji. Fotografie są reakcją na przesyt wirtualnymi przestrzeniami i demokratyzacją dostępu do nowych technologii, których nadmiar prowadzi do samotności i osłabienia relacji międzyludzkich. Budowany od początku XXI wieku cykl fotografii Todda Forsgrena może być zatem postrzegany jako kompas współczesności wyznaczający kierunek, w którym należy szukać szeroko pojętej równowagi i harmonii w obliczu współczesnych zagrożeń.

Todd Forsgren – studiował biologię i sztuki wizualne w Bowdoin College oraz ukończył studia magisterskie z fotografii na Uniwersytecie J.E. Purkyne. W swojej praktyce artystycznej nawiązuje do zagadnień związanych z ekologią i krajobrazem oraz zmianami klimatycznymi. Jego fotografie publikowane były w National Geographic, Slate, Wired, The Guardian, Nature, New Scientist, TIME’s Lightbox. Artysta brał udział w licznych wystawach, m.in. w Cleveland Museum of Art, Noorderlicht Photography Festival, Academy Art Museum, Rotterdam Photo Festival, Indian Photography Festival, Koenig & Clinton, Carroll & Sons, Heiner Contemporary i Jen Bekman Gallery. Jest autorem książek artystycznych m.in: Driving into the Sunset (2022), Old Pictures from Paradise (2018), A Constant Wind Between a Breeze and a Gale (2016), Ornithological Photographs – Daylight Books (2015). Wykłada fotografię w Rocky Mountain College, jest również dyrektorem Galerii Ryniker-Morrison. Mieszka i pracuje w Billings w stanie Montana w Stanach Zjednoczonych.

Kuratorka: Mariola Balińska
Współpraca: Aleksandra Grzonkowska, Marta Kołacz
Projekt aranżacji: Alicja Wódecka Pracowania Architektoniczna
Identyfikacja wizualna i opracowanie graficzne: Anna Witkowska
Teksty: Mariola Balińska, Todd Forsgren
Promocja: Oliwia Szepietowska-Chmiel, Paulina Szwaj
Edukacja: Nadzieja Mielewczyk 

Organizator Muzeum: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 logo Ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego

Mecenas Muzeum Narodowego w Gdańsku: PGE Polska Grupa Energetyczna 

logo PGE Polska Grupa Energetyczna

Patroni medialni: Magazyn SZUM, Contemporary Lynx, Notes na 6 tygodni, Linia, gdansk.pl, trojmiasto.pl

 

Program wydarzeń towarzyszących:

Lipiec

05.07 (piątek), godz. 19.00 – Wernisaż wystawy. Wstęp wolny!
6.07 (sobota) godz. 12:00 – Autorskie oprowadzanie po wystawie w języku angielskim z Toddem Forsgrenem
13.07 (sobota), godz. 11.30-15.30 – Rodzinny ogródek wystawowy EDEN. Warsztaty z budowania donic
14.07 (niedziela), godz. 11.30-14.30 – Rodzinny ogródek wystawowy EDEN. Warsztaty z sadzenia
16.07 (środa), godz. 18.00-19.30 – Nieużytki miejskie (o relacjach nie-ludzkich). Spotkanie z kolektywem FEMEK
17.07 (czwartek), godz. 18.00-19.30 – Czego może nauczyć nas kompost? Spotkanie z kolektywem FEMEK
21.07 (niedziela), godz. 11.30-14.00 – Zielony balkon. Jak stworzyć miejski ogród?
28.07 (niedziela), godz. 11.30-13.30 – Rodzinny ogródek wystawowy EDEN. Warsztaty o nawożeniu
30.07 (wtorek), godz. 10.00-11.30 – Działkowy spacer sensoryczny dla najmłodszych

Sierpień

04.08 (niedziela), godz. 11.30-13.30 – Rodzinny ogródek wystawowy EDEN. Warsztaty z budowania podpór do roślin
04.08 (niedziela), godz. 14.00-15.00 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Todd Forsgren. Postindustrialny Eden”
11.08 (niedziela), godz. 11.30-13.30 – Z kwiatami przez cały rok. Warsztaty Prasowanych Roślin (Etap I)
16.08 (piątek), godz. 18.00-20.00 – Dożynki w NOMUS-ie: Wspólnotowe gotowanie
16.08 (piątek), godz. 20.00-22.00 – Dożynki w NOMUS-ie: Franek Warzywa i Młody Budda
18.08 (niedziela), godz. 11.30-13.30 – Rodzinny ogródek wystawowy EDEN. Warsztaty o szkodnikach
24.08 (sobota), godz. 11.30-13.30 – Roślinne odbicia. Twórcze warsztaty cyjanotypii dla młodzieży

Wrzesień

05.09 (czwartek), godz. 18.00-19.30 – Kryzys klimatyczny w polskiej sztuce współczesnej. Spotkanie z Aleksandrą Skarbek
08.09 (niedziela), godz. 11.30-14.30 – Z kwiatami przez cały rok. Warsztaty Prasowanych Roślin (Etap II)
14.09 (sobota), godz. 11.30-13.30 – Rodzinny ogródek wystawowy EDEN. Zbieranie plonów
15.09 (niedziela), godz. 13.00-14.00 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Todd Forsgren. Postindustrialny Eden”

Październik

06.10 (niedziela), godz. 13.00-14.00 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Todd Forsgren. Postindustrialny Eden”
16.10 (środa), godz. 18.00-19.30 – Miejskie ogrodnictwo. Debata
19.10 (sobota), godz. 11.30-13.00 – Rośliny w domu. Praktyczne warsztaty ogrodnicze
27.10 (sobota), godz. 11.00-16.00 – Roślinna wymiana
27.10 (niedziela), godz. 13.00-14.00 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Todd Forsgren. Postindustrialny Eden” w j. angielskim

Listopad

10.11 (niedziela), godz. 11.30-13.30 – Botaniczne pocztówki. Warsztaty monotypii
13.11 (środa), godz. 18.00-20.00 – Kolektywne czytanie
17.11 (niedziela), godz. 13.00-14.00 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Todd Forsgren. Postindustrialny Eden”
21.11 (czwartek), godz. 18.00-19.30 – Wykopaliska z ROD-os. Spotkanie z Olgą Drendą
24.11 (niedziela), godz. 13.00-14.00 – Oprowadzanie po wystawie „Todd Forsgren. Postindustrialny Eden” w Polskim Języku Migowym
30.11 (sobota), godz. 13.00-14.00 – Oprowadzanie po wystawie „Todd Forsgren. Postindustrialny Eden” z Audiodeskrypcją

 

Grudzień

08.12 (niedziela), godz. 13.00-14.00 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Todd Forsgren. Postindustrialny Eden”


ENG:

Post-Industrial Eden is a photographic exhibition by the American artist Todd Forsgren, who has been documenting small garden enclaves for twenty years now, gathering material in such countries as the United States, Cuba, Mongolia, Japan, Great Britain, the Czech Republic, the Netherlands, and Poland. The exhibition shows how gardening is practiced on a small scale in radically distant territories, in different climate zones and in the specific landscapes of a given geographical region. The beginning of the 21st century saw an increased interest in horticulture, which coincided with the growing political, economic and climatic crises in the world. Larger awareness of the ongoing effects of those deepening crises meant that societies had to revise their approaches to capitalism, global financial markets, and public institutions. A deepening disillusionment, the COVID pandemic, wars, and mass migration caused by the effects of armed conflicts in various parts of the world have awakened interest in nature and has led many to perceive it as a refuge in the face of social unrest and emergent instability. In response to these changes, many people have revised their consumption habits. Rising food prices and supplies shortages have encouraged people, especially in developed countries, to appreciate self-sufficiency, organic food and localism. Small garden cultures have gained more and more supporters, who began to perceive them as places free from “big politics” and the broadly understood globalization.

The “intimate gardens” documented in the exhibition are often surrounded by a fence separating them from city architecture. The artist’s idea was to “bring together” what appeared to be mutually exclusive spaces and to identify contexts that redefine what is urban and rural, public and private, modern and primitive, global and local. In the series of photographs presented at the exhibition, the artist shows how the assumptions behind the documented gardens differ. Some of them arose from the practical need to grow vegetables, fruits and herbs, the goal of which is self-sufficiency, others are the result of life philosophy, are aesthetic in nature, and are more related to the need people have for a comfort zone. Community gardens, which are gaining popularity, are created with reference to values such as locality, community, collective action, and civic engagement. They have become not only a place to practice gardening, but also a community meeting place.

The artist notices and evokes various ideas shaping these intimate places; he perceives them as the Edens of our time. Man is just one of the elements of an ecosystem on which we humans depend to a certain extent. The pursuit of balance and minimal exploitation of environmental resources with an increased pursuit of self-sufficiency is a bottom-up action; it influences attitudes of increasingly large groups of people, who can initiate political decisions and stop the noticeable effects of climate change. The exhibition is one of many activities aimed at increasing ecological awareness and influencing collective responsibility for the condition of our planet. The topics addressed here resonate with contemporary research areas and the context of international discourses on climate change among scientists, politicians, and artistic circles. The exhibition is also a response to contemporary philosophical approaches to nature and its resources, and reflects emergent trends in which self-sufficiency, mental well-being and intimate connection with nature become a more urgent than consumption. The photographs are a form of resistance to the proliferation of virtual spaces that have been brought about by the democratization of access to new technologies, the excess of which ultimately leads to loneliness and the decline of interpersonal relationships. Todd Forsgren’s photographs, taken since the beginning of the 21st century, can therefore be perceived as a contemporary compass, setting a direction for where and how to look for broadly understood balance and harmony in the face of contemporary threats.

Todd Forsgren – studied Biology and Visual Arts at Bowdoin College and completed his MFA in Photography at J.E. Purkyne. In his artistic practice, he refers to issues related to ecology, landscape and climate change. His photographs have been featured in National Geographic, Slate, Wired, The Guardian, Nature, New Scientist, TIME’s Lightbox, and Cosmopolitan. They have been shown at numerous venues and exhibitions, including the Cleveland Museum of Art, Noorderlicht Photography Festival, Academy Art Museum, Rotterdam Photo Festival, Indian Photography Festival, Koenig & Clinton, Carroll & Sons, Heiner Contemporary and Jen Bekman Gallery. He is the author of art books, including Driving into the Sunset (2022), Old Pictures from Paradise (2018), A Constant Wind Between a Breeze and a Gale (2016), Ornithological Photographs (2015). The artist teaches photography at Rocky Mountain College and is also the director of the Ryniker-Morrison Gallery. He lives and works in Billings, Montana.

 

Curator: Mariola Balińska
Collaboration: Aleksandra Grzonkowska, Marta Kołacz
Exhibition Design: Alicja Wódecka Pracowania Architektoniczna
Visual identification and graphics: Anna Witkowska
Texts: Mariola Balińska, Todd Forsgren
Translation: Language Extreme
Promotion and communication: Oliwia Szepietowska-Chmiel, Paulina Szwaj
Education: Noemi Etush, Nadzieja Mielewczyk 

 

 


Data

05 lip 2024 - 29 gru 2024

Lokalizacja

Muzeum Narodowe w Gdańsku / NOMUS Nowe Muzeum Sztuki
ul. Jaracza 14, 80-863 Gdańsk

Informacje

Godziny otwarcia

Nieczynne -
Poniedziałek
11:00 - 18:00
Wtorek - Niedziela

Bilety

15 zł -
Normalny
8 zł -
Ulgowy
1 zł -
Dzieci i młodzież 7 – 26 lat
20 zł -
Bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do lat 18
8 zł -
Bilet grupowy (grupy liczące 10 i więcej osób), cena za 1 osobę
40 zł -
Bilet 30-dniowy
Piątek -
Wstęp bezpłatny