SAINER. KOL∞R

For English scroll down / Україномовна версія нижче

 

Inspirują go dokonania polskich kolorystów i mistrzów pejzażu, wyznacza jednak własną drogę formalnych poszukiwań. Przetwarza je twórczo, uwzględniając to, w jaki sposób współcześnie konsumujemy treści wizualne – szybko, w dużym natłoku bodźców i obrazów. Zestawia ze sobą różne języki formalne, buduje wielostopniowe kompozycje, eksperymentuje z kolorem, poszukuje relacji między malarstwem a muzyką.

Sainer, czyli Przemysław Blejzyk (1988), zyskał międzynarodowy rozgłos jeszcze przed ukończeniem studiów na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Wraz z Mateuszem Gapskim, Beztem, jako Etam Cru, zrealizował kilkadziesiąt murali na całym świecie. Jego wielkoformatowe obrazy ulokowane w przestrzeniach miast cechują się oryginalnym stylem, czerpiącym z estetyki komiksu, ilustracji, filmów anime i klasycznego malarstwa. Opracowane z dużą szczegółowością postacie, zanurzone w barwnym świecie realizmu magicznego, zyskały popularność i stały się wzorem chętnie naśladowanym w muralizmie.

 Od 2016 roku artysta, znużony tworzeniem drobiazgowych portretów, w poszukiwaniu nowych wyzwań zwraca się w stronę pejzażu i malarstwa plenerowego. Czerpiąc inspirację z otaczającego go widzialnego świata, koncentruje się na kompozycji oraz stosunku form i koloru. Stopniowo portret i detal wypierane są przez coraz bardziej syntetycznie ujęte pejzaż i plamę barwną. Gdy osiągnie zamierzony efekt swoich formalnych eksperymentów, wychodzi ze strefy komfortu i rusza dalej. I zabiera nas w tę podróż ze sobą.

Feeria barw i immersyjne pejzaże epoki cyfrowej w zabytkowym Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie do 25 lutego 2024 na wystawie SAINER. KOL∞R.

Kuratorka: Agata Abramowicz
Koordynacja: Agata Abramowicz
Identyfikacja wizualna i opracowanie graficzne: Patryk Hardziej
Aranżacja: Dorota Terlecka, Denis Durtsev / Biuro Kreacja
Wykonanie aranżacji: Agencja Reklamowa Pixella
Muzyka: Daniel Szlajnda
Teksty: Agata Abramowicz, Przemysław Blejzyk
Tłumaczenie tekstów: Kateryna Brodovska, Anna Moroz-Darska
Redakcja i korekta tekstów w języku polskim: Edyta Chrzanowska, Irena Piecha / e-DYTOR
Redakcja i korekta tekstów obcojęzycznych: Colin Phillips, Kateryna Brodovska
Dział Konserwacji: Anna Żychska
Dział Inwentarzy: Kalina Krasowska, Mirosław Szwabowicz
Promocja i komunikacja: Oliwia Szepietowska
Edukacja: Noemi Etush, Nadzieja Mielewczyk
Współpraca: Zespół Muzeum Narodowego w Gdańsku: Jan Klossowski, Roman Koczorowski, Joanna Librowska, Małgorzata Paszylka-Glaza, Piotr Pietraszek, Paweł Powirski, Daniel Starzyński, Anna Wojdat-Zielińska, Sekcja – Stolarnia Działu Infrastruktury Muzealnej

Obiekty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Przemysława Blejzyka, kolekcji Dictador Art Masters, kolekcji Pawła Kita, kolekcji prywatnej oraz ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku.

 

logotypy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Narodowe w Gdańsku, PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA, Patroni medialni: Zwierciadło, Notes na 6 Tygodni, Contemporary Lynx, LINIA, Trójmiasto.pl, Gdańsk,pl

 

 

Program wydarzeń towarzyszących wystawie:  

LIPIEC 

23.07.2023 (niedziela), godz. 13:00-14:30 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie SAINER.KOL∞R z udziałem artysty 

SIERPIEŃ 

13.08.2023 (niedziela), godz. 13:00-14:30, Oprowadzanie kuratorskie po wystawie SAINER.KOL∞R
19.08.2023 (sobota), godz. 11:00-13:00, KOL∞ROWE brzdące. Warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat.
20.08.2023 (niedziela), godz. 11:00-13:00, Piksele w akcji. Warsztaty rodzinne.
26.08.2023 (sobota), godz. 13:00-14:30, Oprowadzanie po wystawie “SAINER. KOL∞R” w języku ukraińskim 

WRZESIEŃ 

03.09.2023 (niedziela), godz. 12:00-20:00, KOL∞R. PLENER. 
07.09.2023 (czwartek), godz. 18:00-19:30, AI i nowe technologie w sztuce. Debata.
09.09.2023 (sobota), godz. 11:00-13:00, Kolorowe brzdące. Warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat.
10.09.2023 (niedziela), godz. 11:00-13:00, Piksele w akcji. Warsztaty rodzinne.
10.09.2023 (niedziela), godz. 13:00-14:30, Oprowadzanie kuratorskie po wystawie SAINER.KOL∞R z udziałem artysty
17.09.2023 (niedziela), godz. 13:00-14:30, Oprowadzanie po wystawie SAINER. KOL∞R dla Generacji 60+
24.09.2023 (niedziela), godz. 13:00-14:30, Oprowadzanie kuratorskie po wystawie SAINER. KOL∞R w języku angielskim
29.09.2023 (piątek), godz. 18:00-19:30, Higiena cyfrowa nie ma metryki – dlaczego internet i smartfony wpływają na nasze życie bez względu na wiek? Spotkanie z Magdaleną Bigaj
30.09.2023 (sobota), godz. 11:00-13:00, Wychowanie przy ekranie. Warsztaty rodzinne. 

PAŹDZIERNIK 

06.10.2023 (piątek), godz. 18:00-19:30, Myślenie w sztuce: muzyka, malarstwo a doświadczenie przedrefleksyjne i synestezja. Spotkanie z dr hab. Anną Chęćką, prof. UG
07.10.2023 (sobota), godz. 11:00-13:00, Kolorowe brzdące. Warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat.
07.10.2023 (sobota), godz. 13:00-14:30, Oprowadzanie po wystawie “SAINER. KOL∞R” z audiodeskrypcją
08.10.2023 (niedziela), godz. 11:00-13:00, Piksele w akcji. Warsztaty rodzinne.
08.10.2023 (niedziela), godz. 13:00-14:30, Oprowadzanie kuratorskie po wystawie SAINER.KOL∞R
15.10.2023 (niedziela), godz. 13:00-14:30, Oprowadzanie po wystawie “SAINER. KOL∞R” w Polskim Języku Migowym
15.10.2023 (niedziela), godz. 11.00-17.00, Chaos kontrolowany. Warsztaty muzyczne
22.10.2023 (niedziela), godz. 13:00-14:30, Oprowadzanie kuratorskie po wystawie SAINER.KOL∞R z udziałem artysty 

LISTOPAD

19.11.2023 (niedziela), godz. 11:00-13:00, Piksele w akcji. Warsztaty rodzinne
25.11.2023 (sobota), godz. 11:00-13:00, Kolorowe brzdące. Warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat
26.11.2023 (niedziela), godz. 13:00-14:30, Oprowadzanie po wystawie „SAINER.KOL∞R” z udziałem artysty

GRUDZIEŃ

09.12.2023 (sobota), godz. 11:00-13:00, Kolorowe brzdące. Warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat
10.12.2023 (niedziela), godz. 11:00-13:00, Piksele w akcji. Warsztaty rodzinne

STYCZEŃ

07.01.2024 (niedziela), godz. 13.00-14.30, Autorskie oprowadzanie po wystawie „SAINER.KOL∞R” z Przemysławem Blejzykiem.
13.01.2024 (sobota), godz. 11:00-13:00, Kolorowe brzdące. Warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat.
14.01.2024 (niedziela), godz. 11:00-13:00, Piksele w akcji. Warsztaty rodzinne.
20.01.2024 (sobota), godz. 11:00-15:00, Warsztaty sitodrukowe z Fundacją MORZE.
21.01.2024 (niedziela), godz. 13.00-14.30, Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „SAINER.KOL∞R”. ODWOŁANE

LUTY

03.02.2024 (sobota), godz. 11:00-13:00, Kolorowe brzdące. Warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat.
04.02.2024 (niedziela), godz. 11:00-13:00, Piksele w akcji. Warsztaty rodzinne.
10.02.2024 (sobota), godz. 11:00-13:00, Kolorowe brzdące. Warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat.
11.02.2024 (niedziela), godz. 11:00-13:00, Piksele w akcji. Warsztaty rodzinne.
11.02.2024 (niedziela), godz. 13:00-14:30, Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „SAINER.KOL∞R”.
25.02.2024 (niedziela), godz. 13.00-14.30, Autorskie oprowadzanie po wystawie „SAINER.KOL∞R” z Przemysławem Blejzykiem.

 

Uwaga: Wystawa znajduje się na pierwszym piętrze budynku bez windy. Więcej informacji na temat dostępności architektonicznej zabytkowego Pałacu Opatów znajdziesz tutaj.


SAINER. COLOUR
22.07-25.02.2024

Sainer, i.e. Przemysław Blejzyk, was born in Łódź in 1988. He received international acclaim even before graduating from his studies in the Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź. Together with Mateusz Gapski – Bezt – with whom he formed a duo called Etam Cru, the artist produced several dozen murals all over the world. His large-format paintings located in urban spaces are marked by an original style inspired by the aesthetics of the comic book, illustration, anime and classical painting. Elaborated with a large dose of detail, the figures immersed in the colourful world of magic realism have gained popularity and become a model willingly copied in muralism. In 2016, tired with the creation of minutely detailed portraits, in search of new challenges, the artist turned towards landscapes and outdoor painting. Taking inspiration from the surrounding visible world, he focused on composition and the relation between form and colour. Gradually, portrait and detail were forced out by the increasingly synthetic landscapes and patches of colour. Although Przemysław Blejzyk decided to delineate his own path of formal searches, he is strongly inspired by the achievements of Polish colourists and master landscapists. He processes them creatively, taking into account the way in which we contemporarily consume visual messages – fast, among a barrage of stimuli and images. He puts together different formal languages, constructs multistage compositions, experiments with colour, and searches for relations between painting and music. When reaching his desired effect, he goes beyond his comfort zone and sets off on his journey taking us along with him.

Curator: Agata Abramowicz
Coordination: Agata Abramowicz
Visual identification and graphics: Patryk Hardziej
Exhibition design: Dorota Terlecka, Denis Durtsev /Biuro kreacja
Realisation: Agencja Reklamowa Pixella
Music: Daniel Szlajnda
Texts: Agata Abramowicz, Przemysław Blejzyk
Translation: Kateryna Brodovska, Anna Moroz-Darska
Edition and proofreading of texts in Polish: Edyta Chrzanowska, Irena Piecha / e-DYTOR
Edition and proofreading of texts in non-Polish language versions: Colin Phillips, Kateryna Brodovska
Conservation Department: Anna Żychska
Registrar Department: Kalina Krasowska, Mirosław Szwabowicz
Promotion and communication: Oliwia Szepietowska
Education: Noemi Etush, Nadzieja Mielewczyk
Collaboration: staff team of the National Museum in Gdańsk: Jan Klossowski, Roman Koczorowski, Joanna Librowska, Małgorzata Paszylka-Glaza, Piotr Pietraszek, Paweł Powirski, Daniel Starzyński, Anna Wojdat-Zielińska and Woodwork Unit of Museum Infrastructure Department
Media patronage: Zwierciadło, NN6T, Contemporary Lynx, LINIA, trojmiasto.pl, gdansk.pl

The exhibited objects originate from the collections of Przemysław Blejzyk, Dictador Art Masters, Paweł Kita, a private collection, and the collections of the National Museum in Gdańsk


СEЙНЕР. КOЛIР
22.07-25.02.2024

Сейнер, тобто Пшемислав Блейзик, народився в Лодзі в 1988 році. Міжнародний розголос він отримав ще до закінчення навчання в Академії Образотворчих мистецтв ім. Владислава Стшемінського в Лодзі. Разом з Матеушом Гапським- Безтом як Etam Cru створив кількадесят графіті в цілому світі. його великоформатні картини, розміщені у міських просторах характеризуються оригінальним стилем, який сягає естетики коміксу, ілюстрацій, фільмів аніме і класичного малюнку. Пропрацьовані дуже детально постаті, занурені в світ магічного реалізму, здобули популярність і стали прикладом, який охоче наслідують у напрямку графіті. В 2016 році художник, змучений створенням дрібних портретів, в пошуку нових викликів звернувся в сторону пейзажів і просторового малюнку. Беручи натхнення з оточуючого його світу, ві сконцентрувався на композиції і відношенні форм і кольорів. Поступово портрет і деталь були відсунені щоразу більш синтетичного плану пейзажем і кольоровою плямою. Хоча Пшемислав Блейзик вирішив визначити власний шлях формальних пошуків, його дуже надихають досягання польських кольористів і майстрів пейзажу. Він їх творчо обробляє, беручи до уваги те, яким чином ми в сучасному світі споживаємо візуальні змісти – швидко, в великому потоці подразників i образів. Зіставляє між собою різні формальні мови, будує багаторівневі композиції, експериментує з кольором, шукає звʼязки між образотворчим мистецтвом і музикою. Коли він досягне поставленої цілі, виходить з зони комфорту і йде далі. І забирає нас в цю подорож із собою.

Куратор: Agata Abramowicz
Координування: Agata Abramowicz
Візуальна ідентифікація і графічне опрацювання: Patryk Hardziej
Оформлення: Dorota Terlecka, Denis Durtsev /Biurokreacja
Pеалізація: Agencja Reklamowa Pixella
Музика: Daniel Szlajnda
Тексти: Agata Abramowicz, Przemysław Blejzyk
Переклад: Kateryna Brodovska, Anna Moroz-Darska
Редагування і коректа польської версії тексту: Edyta Chrzanowska, Irena Piecha / e-DYTOR
Редагування і коректа іншомовних версій тексту: Colin Phillips, Kateryna Brodovska
Відділ консервації: Anna Żychska
Відділ інвентаризації: Kalina Krasowska, Mirosław Szwabowicz
Реклама і комунікація: Oliwia Szepietowska
Освіта: Noemi Etush, Nadzieja Mielewczyk
Співпраця: Колектив Національного Музею в Ґданську: Jan Klossowski, Roman Koczorowski, Joanna Librowska, Małgorzata Paszylka-Glaza, Piotr Pietraszek, Paweł Powirski, Daniel Starzyński, Anna Wojdat-Zielińska, Секція – Столярний цех Відділу Музейної
Інфраструктури
Медіа-партнери: Zwierciadło, NN6T, Contemporary Lynx, LINIA, trojmiasto.pl, gdansk.pl

Обʼєкти, представлені на виставці походять із зібрань Пшемислава Блейзика, колекцій Dictator Art Masters, колекції Павла Кіта, приватної колекції і зібрань Національного Музею в Ґданську

 

wielokolorowa kompozycja na wielkoformatowym płótnie

Przemysław Blejzyk (Sainer) A Day in the Countryside, akryl na 21 drewnianych panelach, 270x780cm, materiały prasowe wystawy

kolorowy pejzaż w kwadracie

Przemysław Blejzyk (Sainer), Allotments Sketches 5, 2023, akryl na płótnie, materiały prasowe wystawy

wielokolorowa kompozycja na wielkoformatowym płótnie

Przemysław Blejzyk (Sainer), Ambient, akryl na płótnie, materiały prasowe wystawy

czerwony, liniowy pejzaż

Przemysław Blejzyk (Sainer), Dom na podlasiu, akryl na płótnie, 180x200cm, 2019, materiały prasowe wystawy

wielobarwny pejzaż

Przemysław Blejzyk (Sainer), Dwie Kudowy, akryl na płótnie, 180x220cm, 2019, Kolekcja prywatna

artysta na tle swoich dzieł

Przemysław Blejzyk (Sainer), fot. Aleksandra Mac, materiały prasowe wystawy

portret kobiety na tle pejzażu

Przemysław Blejzyk (Sainer), Ola w Dusznikach, akryl na płótnie, 120x90cm,2019, Kolekcja Pawła Kita

portret dwóch osób na tle domu nocą

Przemysław Blejzyk (Sainer), Waiting For Yesterday, 250x180cm, 2015, Kolekcja prywatna.jpg


Data

22 lip 2023 - 25 lut 2024

Lokalizacja

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Sztuki Nowoczesnej w Gdańsku
ul. Cystersów 18, 80-330 Gdańsk

Informacje

Godziny otwarcia

10:00 - 17:00
Wtorek - Niedziela
Nieczynne -
Poniedziałek

Bilety

20 zł -
Normalny
12 zł -
Ulgowy
30 zł -
Bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do lat 18
15 zł -
Bilet grupowy (grupy liczące 10 i więcej osób), cena za 1 osobę
40 zł -
Bilet 30-dniowy do wszystkich oddziałów
150 zł -
Karnet roczny do wszystkich oddziałów
1 zł -
Dzieci i młodzież 7 – 26 lat
Piątek -
Wstęp bezpłatny