Aktualności

Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego kompleksu dworsko-parkowego w Waplewie Wielkim

Celem realizacji rozpoczynającego się właśnie projektu „Rewaloryzacja i adaptacja do funkcji muzealnej, turystycznej i rekreacyjnej zabytkowego kompleksu dworsko-parkowego w Waplewie Wielkim (Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku), etap II” jest nie tylko rewitalizacja terenu i nieruchomości muzeum, ale podniesienie atrakcyjności turystycznej całego regionu. Tym bardziej, że Oddział Muzeum Narodowego w Waplewie Wielkim jest jednym z najbardziej istotnych i rozpoznawalnych miejsc w gminie Stary Targ, ważnym także w skali regionalnej i krajowej. Jest to jedyne muzeum na terenie gminy z zapleczem własnego personelu merytorycznego. Realizacja projektu ma wpłynąć nie tylko na zapobieżenie degradacji, lecz docelowo także na podniesienie jakości funkcjonowania tej bardzo istotnej na mapie kraju placówki muzealnej.  

Poza wystawami czasowymi i stałymi w muzeum będą się odbywać także innego rodzaju imprezy, w tym cykliczne. Docelowe godziny otwarcia obiektu umożliwią jego dostępność również w weekendy oraz popołudniami. W wyniku realizacji projektu muzeum ma stać się istotnym obiektem dla działań przedstawicieli organizacji pozarządowych czy nieformalnych grup. 

Mamy nadzieję, że realizacja projektu wpłynie na rozwój firm turystycznych oraz branż wspomagających, czyli branży hotelarskiej oraz bazy noclegowej, gastronomicznej, sklepów z pamiątkami. Wszystkie te działania – wielopoziomowe i międzysektorowe – wspomogą kompleksowy i długofalowy rozwój gminy Stary Targ i województwa poprzez stworzenie całorocznej, bogatej oferty turystycznej, pobudzenie lokalnych działalności gospodarczych i wzrost atrakcyjności miasta i regionu. Realizacji tych procesów przyświecały będą przy tym takie wartości, jak: integracja społeczna, włączenie osób z niepełnosprawnościami czy wsparcie i pomoc sąsiedzka. 

Działania podejmowane w zakresie edukacji i upowszechniania spowodują, że zespół pałacowo-folwarczno-parkowy będzie postrzegany jako miejsce kulturalno-edukacyjne, a wydarzenia o charakterze interdyscyplinarnym pokażą samo muzeum z różnych perspektyw. 

Rewaloryzacja obiektu o unikalnym charakterze – autentycznego centrum historii ziemiaństwa i szlachty w województwie pomorskim – sprawi także, że Muzeum Narodowe w Gdańsku wzmocni swoją dotychczasową silną pozycję na rynku kulturalnym i turystycznym Pomorza. 

Projekt finansowany przez Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. ze środków Województwa Pomorskiego w ramach Produktu Finansowego – Pożyczka Miejska.
Kwota pożyczki: 7 400 000 PLN

                         

pfr.pomorskie.eu

adminRewaloryzacja i adaptacja zabytkowego kompleksu dworsko-parkowego w Waplewie Wielkim