Aktualności

Crossroads in history

Muzeum Narodowe w Gdańsku jest partnerem w projekcie CROSSROADS IN HISTORY finansowanym przez Unię Europejską w ramach programu Interreg South Baltic. W projekcie biorą udział muzea ze Szwecji (Kalmar), Niemiec (Wismar), Polski (Gdańsk) i Litwy (Klaipeda). Celem CROSSROADS IN HISTORY jest wypracowanie innowacyjnej metodologii edukacyjnej opartej o metodę Time Travel. Polem badawczym jest społeczno-ekonomiczny fenomen migracji. Każdy z partnerów partycypuje w tworzeniu całościowej metodologii, poznaje Time Travel, wnikliwie zagłębia się w lokalną historię migracji oraz tworzy scenariusze konkretnych zajęć. Rezultatem projektu jest wprowadzenie metody Time Travel do stałej oferty edukacyjnej w instytucjach partnerskich.
adminCrossroads in history