Aktualności

Strona internetowa poświęcona badaniom strat wojennych

Badania proweniencyjne, w tym badania nad stratami wojennymi, to niezwykle ciekawe, ale jednocześnie trudne zagadnienie. Szczególnie w przypadku tych muzeów, które w wyniku II wojny światowej utraciły nie tylko swoje zbiory, ale i dokumentację. Muzeum Narodowe w Gdańsku jest kontynuatorem działalności dwóch XIX-wiecznych instytucji: Muzeum Miejskiego w Gdańsku (Stadtmuseum Danzig) i Muzeum Rzemiosł Artystycznych (Provinzial- Kunstgewerbemuseum Danzig), a jego pracownicy od lat pracują nad ustaleniem wcześniejszych losów posiadanych kolekcji oraz dzieł, które na skutek działań wojennych obecnie już nie znajdują się w muzeum.

Dzisiaj z przyjemnością uruchamiamy stronę internetową straty.mng.gda.pl, poprzez którą chcielibyśmy w przystępny sposób przekazywać podstawowe informacje dotyczące historii naszej instytucji i na bieżąco informować o działaniach związanych z badaniami strat wojennych.

Strona nie jest dziełem skończonym, a jej udostępnienie to tylko jeden z etapów działań, których celem jest podzielenie się z Państwem wiedzą o przedwojennej historii naszej instytucji. Nadal pracujemy nad rozszerzeniem zakresu udostępnianych treści, przygotowujemy też galerię zdjęć związanych z gdańskim Muzeum Narodowym.

Jednocześnie chcielibyśmy, aby strona z czasem stała się platformą przydatną specjalistom zajmującym się historią i historią sztuki, a w szczególności historią gdańskich kolekcji sztuki i rzemiosła. Dlatego zamierzamy sukcesywnie uzupełniać stronę informacjami dotyczącymi zachowanych materiałów źródłowych, jak i przygotowywanymi przez nasz Zespół opracowaniami tych źródeł, co pozwoli na pełniejsze poznanie przedwojennej historii najstarszej instytucji muzealnej w Gdańsku. Jako pierwsze źródło publikujemy szczegółowe opracowanie inwentarza przedwojennych szklanych negatywów, stanowiących dokumentację fotograficzną dawnego Muzeum Miejskiego w Gdańsku. W wielu przypadkach dokładna analiza tego spisu pozwoliła na jednoznaczną identyfikację zaginionych dzieł oraz uszczegółowienie wiedzy na temat proweniencji pozostałych.

Strona powstała w ramach projektu „Badanie polskich strat wojennych MNG – budowa strony internetowej”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt stanowi kontynuację badań nad stratami wojennymi prowadzonych przez pracowników Muzeum Narodowego w Gdańsku w latach 2015, 2017 i 2019. Partnerem projektu zostało Archiwum Państwowe w Gdańsku, które zdigitalizowało udostępniany na stronie spis przedwojennych szklanych negatywów.

adminStrona internetowa poświęcona badaniom strat wojennych