Aktualności

Projekt „Schronienie – Klimat, Migracje, Dziedzictwo”. Działania zrealizowane w Oddziale Etnografii MNG w okresie październik-grudzień 2022

Oddział Etnografii MNG od grudnia 2021 realizuje projekt „Schronienie – klimat, migracje, dziedzictwo” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W czwartym kwartale działań projektowych (październik-grudzień 2022) OE MNG zorganizował:

83 warsztaty dla szkół i przedszkoli 

17 warsztatów dla rodzin i dorosłych 

1 potańcówka

1 koncert 

przykładowe działania: 

 • Panta Rhei: koncert i instalacja dźwiękowa Floriana Tuercke,
 • potańcówka wielokulturowa – odsłona izraelska – Alicja Stark,
 • kolaże z suszonych kwiatów,
 • ukraińskie stemplowanie – wybijka,
 • domek licha: kaszubskie schronienie,
 • makrama: ekotorby,
 • “Etnosensualni” – warsztaty arteterapeutyczne włączające dla osób z niepełnosprawnościami:
  –  “Głosów las” – warsztaty ze śpiewem „Głos fizyczny”,
  – „Pieśni roślinne – warsztaty pieśniarskie”,
 • warsztaty rodzinne we współpracy z “Nordic Focus Festival” z Uniwersytetem Gdańskim
  – ekologiczno-literackie „Listy z Grenlandii”,
  – ekologiczno-plastyczne „Arnaqquassaaq z Grenlandii”, 
 • warsztaty Antyhejt – animacja poklatkowa i edukacja włączająca (4 spotkania),
 • świąteczne warsztaty ekologiczne dla szkół i przedszkoli – kreatywne zajęcia inspirowane twórczością ludową (ozdoby choinkowe, świąteczne tradycje, ozdoby z kolorowych opłatków tzw. „światy”, ozdoby z papieru, filcu i eko porcelany),
 • makrama: zawieszki choinkowe,
 • zimowy las w słoiku,
 • pakowanie prezentów no waste.

Prowadzący: Florian Tuercke; Hanna Drobchenko; Agnieszka Kurkowska – architektka; Adam Jarniewski; Anna Niestatek; Hanna Drobchenko; Alicja Stark; Magdalena Dębna i Dorota Dombrowska – Pracownia Wy.twórcza; Dom Filmowy; Ela Konieczna Karuzela Pasji; Kamila Szelągowicz; Stanisław Śliwiński; Iwona Świętosławska.

O projekcie: 

Projekt “Schronienie – migracje, klimat, dziedzictwo” to multidyscyplinarne działanie o charakterze badawczym, edukacyjnym i artystycznym. Tematem projektu jest wpływ zmian klimatycznych na dziedzictwo kulturowe, zmiany społeczne i procesy migracyjne. Celem projektu jest edukacja międzykulturowa i proekologiczna realizowana poprzez liczne działania warsztatowe i kulturalne. 

Projekt łączy środowiska artystyczne, twórców ludowych, muzealników ze środowiskami naukowymi – klimatologami, etnologami i antropologami kultury wokół tematów związanych ze zmainami klimatycznymi. Działania projektowe koncentrują się na promowaniu celów zrównoważonego rozwoju i idei ekomuzeum, łączącej dziedzictwo naturalne z dziedzictwem kulturowym. 

Przedmiotem projektu jest różnorodność kulturowa i strategie integracji imigrantów wykorzystujące ich zasoby kulturowe oraz sieciowanie instytucji zajmujących się imigrantami w Polsce, Islandii i Norwegii oraz współpraca na rzecz wielokulturowości. W ramach projektu realizowane są działania wykorzystujące dziedzictwo kulinarne, muzyczne czy artystyczne migrantów. 

Założeniem projektu jest stworzenie platformy międzynarodowej współpracy kulturalnej pomiędzy instytucjami, badaczami i artystami z Polski, Norwegii i Islandii oraz innych krajów europejskich, wypracowanie metodologii i narzędzi badawczych, zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przedsiębiorczości kulturalnej i zarządzania dziedzictwem kulturowym, wypracowanie strategii włączania imigrantów oraz mniejszości etnicznych i narodowych do życia kulturalnego oraz zwiększenie dostępu do kultury i sztuki ze szczególnym naciskiem na grupy wykluczone bądź do tej pory niezaangażowane. 

Lider projektu: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Etnografii. 

Partnerzy projektu: Oslo School of Environmental Humanities z Uniwersytetu w Oslo (UiO), Norges Arktiske Universitet w Tromsø (UiT), Trøndelag Bildende Kunstnere w Trondheim (TBK), The Norwegian House Regional museum of Snæfellsnes, The Multicultural Council of Akureyri, Icelandic Human Rights Centre w Reykjaviku i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (partner towarzyszący).

Projekt realizowany jest w terminie grudzień 2021 – listopad 2023. 

Promujemy ideę zero waste oraz postawy ekologiczne. Pielęgnujemy tradycje. Poznajemy z kulturą regionu oraz kulturą ludową innych krajów. Chcemy edukować przez sztukę i rękodzieło. Łączymy dzieci, młodzież i dorosłych z artyst(k)ami, twórczyniami i twórcami ludowymi oraz muzealni(cz)kami.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. 

Projekt „Schronienie – klimat, migracje, dziedzictwo” jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.

 

fot. Anna Rezulak

fot. Anna Rezulak

fot. Anna Rezulak

fot. Anna Rezulak

fot. Jacek Klejment

fot. Jacek Klejment

fot. Jacek Klejment

fot. Jacek Klejment

fot. Jacek Klejment

fot. Jacek Klejment

fot. Jacek Klejment

fot. Jacek Klejment

fot. Jacek Klejment

fot. Jacek Klejment

fot. Jacek Klejment

fot. Jacek Klejment

 

adminProjekt „Schronienie – Klimat, Migracje, Dziedzictwo”. Działania zrealizowane w Oddziale Etnografii MNG w okresie październik-grudzień 2022